ACKNOWLEDGEMENTS

 

This project (1998-1999) supported by grant from MEDIA SUPPORT FOUNDATION.

Some archive materials (photos, audio records) and technical support provided by Lithuanian National Culture Centre.

Thanks to BALTOS LANKOS and VAGA Publishers for permission to use their materials.

I am greatly indebted to all people contributed to this work:

Aldona Paičienė
Arūnas Lunys
Asta Čiūdarienė
Audronė Vakarinienė
Birutė Imbrasienė
Bronislava Kerbelytė
Daiva Vyčinienė
Dalia Urbanavičienė
Ed Hopf
Edvinas Makauskas
Elena Počiulpaitė
Emilija Sakadolskienė
Eugenija Venskauskaitė
Evaldas Vaikutis
Giedrė Ambrozaitienė
Guntis Smidchens
Inga Kriščiūnienė
Irena Seliukaitė
Jūratė Šemetaitė
Laima Gaigalaitė
Laisvė Ašmonaitienė
Lena Ausiejūtė
Monika Žebrūnaitė-Edgar
Nijolė Marcinkevičienė
Ramūnas Virkutis
Rimantas Klimas
Rimantas Paičius
Rita Balkutė
Rytis Ambrazevičius
Sigitas Mickis
Skirmantė Valiulytė 
Svajūnas Stankus
Teresė Jurkuvienė
Varsa Liutkutė
Vida Šatkauskienė
Vilija Balčiūnaitė
 

Paulius Jurkus
Project director

email: pjurkus@ktl.mii.lt

 

PREVIOUS

CONTENT

 NEXT