Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Turinys
Įvadas / 6

Dainų šventės "Būties ratu" programa / 9

Lietuvos Dainų šventės Folkloro dienos programa ir kūrybinė grupė / 10

Etninės kultūros plėtros valstybinės programos įgyvendinimas savivaldybėse 2006 metais / 12

Dėl konkurso "Etninės kultūros šaltiniai"/ 19

Konkurso "Etninės kultūros šaltiniai. Tradicinės mitybos kultūra" nuostatai / 21

Anketos apie mityba / 23

Jole Stimbirytė. Vaizdo ir garso dokumentų tvarkymas, skaitmeninimas ir saugojimas Lietuvos centriniame valstybės archyve / 35

Dalia Urbanavičienė. Bendrosios nematerialaus kultūros paveldo archyvinės medžiagos inventorinimo taisyklės (projektas) / 42

Nuotraukų aprašas / 48

Vaizdo įrašų aprašas / 49

Garso įrašų aprašas / 50

Nematerialaus kultūros paveldo archyvavimo darbų eiga / 52

Tarptautiniai folkloro festivaliai Lietuvoje 2007 metais / 53

Miestai ir rajonai

ETNINĖS KULTŪROS RENGINIAI LIETUVOJE 2007 liepa - gruodis (visas leidinys)