Dainų diena 2018
1999 metų etninės kultūros leidinių bibliografija

1999 metų etninės kultūros leidinių bibliografija


BENDRASIS SKYRIUS

Augalų ir gyvūnų simboliai/ sudarė E. Usačiovaitė. - Vilnius: Gervelė, 1999. - 371 p.

Bartninkas M. Didžiųjų metų keliais. - Vilnius: UAB "Neįgaliųjų reabilitacija", 1999. - 590 p.

Miškinis A. Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės. T. 1: Užnemunės miestai ir miesteliai/ Kultūros paveldo centras, Kultūros paveldo institutas. - Vilnius: Savastis, 1999. - 601 p.

ETNOGRAFIJA

Darbai ir dienos, 1930-1999: sisteminė rodyklė/ sudarė L. Gudaitis. - Kaunas: VDU l-kla, 1999. - 24 p.

Darbai ir dienos 11(20): Laikas ir papročiai/ moksl. red. Leonas Gudaitis, red. kol.: Viktorija Skrupskelytė. - Kaunas: Aušra. - 290 p.

Marcinkevičienė D. Vedusiųjų visuomenė: santuoka ir skyrybos Lietuvoje XIX amžiuje-XX amžiaus pradžioje/ Lietuvos istorijos institutas.-Vilnius: Vaga, 1999. - 221 p.

Wagneris E. Prūsijos lietuvių, gyvenančių Įsruties ir Ragainės apskrityje, buitis ir papročiai. - Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos inst., 1999. - 82 p.

FOLKLORAS

Žodinė tautosaka

Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka T. 7: Iš gyvenimo vėlių ir velnių/ Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas [surinko J. Basanavičius; parengė K. Aleksynas], 1998. - 587 p.

Lietuvių padavimai, legendos ir sakmės/ sudarė Pranas Sasnauskas. - Kaunas: Vaiva, 1999. - 174 p.

Pasakų pilis: lietuvių liaudies pasakos/ parengė Pranas Sasnauskas. - Kaunas: Spec. paskirties AB "Aušra", 1999. - 172 p.

Dainos

Kukuoja gegiute/ Lietuvių etninės kultūros draugija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas[sudarė R. Klimas]. - Vilnius: Diemedis, 1999. - 231 p.

Lietuvių liaudies dainynas T. 14: Šeimos dainos/ Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; parengė Leonardas Sauka. - Vilnius: LLTI, 1998. - 640 p.

Prūsijos lietuvių dainos/ surinko V. Kalvaitis; [parengė K. Aleksynas]. - Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos inst., 1998.

TAUTODAILĖ

Perkovskis J. Žemaičių liaudies meno ornamentas: forma ir simbolika. - Vilnius: Vilniaus dailės akad. l-kla, 1999. - 286 p.

KRAŠTOTYRA

Laužadis Š. Lietuvos ąžuolai. - Utena: Ąžuolynas - 110 p.

Pasvalio kraštas/ [tekstas A. Kazlausko, V. Stukonio, L. Raudonikio, R. Barausko]. - Kaunas: Lututė. - 72 p.

Varėnos kraštas/ sudarė L. Budėnas, E. Drobelis, A. Černiauskas. - Vilnius: Atkula, 1999. - 32 p.

Vitkūnas J. Kernavė: vadovas po Kernavę ir Kernavės archeologijos ir istorijos muziejų-rezervatą. - 72 p.

 

Sudarė Inga KRIŠČIŪNIENĖ