Dainų diena 2018
Tarptautiniai folkloro festivaliai Lietuvoje 2000 metais

Gegužės 26-29 d. Tarptautinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Vėlungis“ Klaipėdoje
Rengia Klaipėdos etnokultūros centras
Tel./ faksas (+3706) 410108
Tel. (+3706) 312113

Gegužės 25-29 d.  Tarptautinis folkloro festivalis “Skamba skamba kankliai” Vilniuje
Rengia Vilniaus etninės veiklos centras
Tel. (+3702) 791288
Faksas (+3702) 628525

Birželio 23-25 d. Tarptautinis folkloro festivalis “Aš pasiejau vėiną popą” (vaikų folkloro) Telšiuose
Rengia Telšių kultūros centras
Tel. (+37094) 52267
Faksas (+37094) 52067

Birželio 24- 26d. Tarptautinis folkloro festivalis “Tek saulužė ant maračių” Nidoje
Rengia Nidos miesto kultūros ir informacijos centras “Agila”
Tel. (8 ~ 259) 52538

Rugpjûèio 12-13 d. Tarptautinis folkloro festivalis “ Saulelė raudona” Plungėje
Rengia Plungės kultûros namai
Tel. (+37018) 52891
Faksas (+37018) 55743

Rugsëjo 6-10 d. Tarptautinis folkloro festivalis “Griežynė” (instrumentinio folkloro) Vilniuje
Rengia Lietuvos liaudies kultûros centras
Tel. (+3702) 625958, 611190
Faksas (+3702) 224033, 612607
email:lfcc@lfcc.lt

Liepos 8-10 d.  II tarptautinis eksperimentinės archeologijos festivalis “Gyvosios archeologijos dienos” Kernavėje
Rengia Valstybinis Kernavės kultūrinio rezervato direkcija.
Tel. (8 ~ 232) 47371,47385
Faksas (8 ~232) 47391

Inga KRIŠČIÛNIENĖ
Lietuvos liaudies kultūros centro Etninės kultros informacinis centras
Barboros Radvilaitės 8, LT-2600 Vilnius
Tel: (8-22) 612594; faksai (8-22) 224033, 612607
e-mail: ekinfo.@lfcc.lt