Dainų diena 2018
2002 metų etninės kultūros leidinių bibliografija
BENDRASIS SKYRIUS

Biedermann H. Naujasis simbolių žodynas / iš vokiečių kalbos vertė V. Gibavičius, A. Krasnovas, V. Mikailionis, O. Pulkauninkienė.- Vilnius:
Mintis, 2002.-542 p.

Kultūros paminklai : mokslinių straipsnių rinkinys / Kultūros paveldo centras ; red. kol.: V. Karčiauskas, kol. pirm. - Vilnius : Savastis, 1994-
       Nr. 9 .- Vilnius : Petro ofsetas, 2002. - 185 p

Kultūrologija = Culturology: straipsnių rinkinys / Kultūros ir meno institutas; red. kol.: A. Gaižutis (pirmininkas)–.- Vilnius: Gervelė, 2000-
         T. 7 - Rytai- vakarai: kompratyvistinės studijos II / sudarė A. Andrijauskas.- 2001.- 383 p.

Lietuviški tradiciniai vietovardžiai: Gudijos, Karaliaučiaus krašto, Latvijos ir Lenkijos / Valstybinė lietuvių kalbos komisija ;sudarė M. Razmukaitė, A. Pangonytė.-Kaunas: "Spindulys", 2002.-144 p.

Muziejų vadyba: seminarai, teorija, praktika / sudarė V. Liutkus.- Vilnius: Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centras, 2002.- 55 p.

Milius V. Lietuvių etnologijos bibliografija. / Lietuvos istorijos institutas.- Vilnius: LTI l- kla, 2001.-415 p.

Ramanauskaitė E.Šiuolaikinės visuomenės fenomenų tyrinėjimai: metodinė mokymo priemonė / Vytauto Didžiojo universitetas. Humanitarinių mokslų fakultetas. Etnologijos ir folkloristikos katedra.- Kaunas: VDU l-kla, 2002 Kaunas.- 183 p.

Simbolinių reikšmių žodynas / sudarė L. Lapinskienė.- Panevėžys: R. Magilienės įm. "Magilė", 2002.-182 p.

Vietovardžių žodynas / rengė A. Pupkis, M. Razmukaitė, R. Miliūtė.- Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2002.- 462 p.


RELIGIJA IR MITOLOGIJA

Gimbutienė M. Baltų mitologija. Senovės lietuvių deivės ir dievai.- Vilnius: Lietuvių rašytojų s-gos l-kla, 2002.-163 p.

Stabryla S. Mitologija suaugusiems: dievai, didžiavyriai, žmonės.- Vilnius: Mintis, 2001.- 582 p.

Vaitkevičiūtė D. Ugnies metaforos; lietuvių ir latvių mitologijos studija.- Vilnius: Liet. literatūros ir tautosakos inst., 2001.- 204 p.

FOLKLORAS

Kai aš mažas buvau: šventinių renginių aprašymai / sudarė Rūta Budinavičienė.- 2-asis patais. ir papild. Leid..- Šiauliai: K. J. Vasiliausko įm., 2001.-
         Rink. 1: Ruduo.- 2001.- 66 p
         Rink. 2: Žiema.- 2001.- 39 p.
         Rink. 3: Pavasaris- vasara.- 2001.- 66 p.

Mielas drauge, eikš ir tu, pabendrausime kartu: švenčių projektai ir scenarijai / sudarė A. Kimontienė, A. Dirginčienė, A. Čepulėnienė, V. Kairienė.- Šiauliai: K.J. Vasiliausko įm. , 2001 .- 54 p.

Dainos

Giedu dainelę. Lietuvių liaudies dainos. / sudarė D. Čičinskienė-Kubiliūtė.- Vilnius: Margi raštai.- 2002.- 191 p.

Girtuoklių dainos : arielkėle tu pilkoji / sudarė J. Gudaitė.- Vilnius: Lietuvos literatūros ir tautosakos inst., 2002.- 184 p.

Eisim žvejoti: tautosakos ir papročių rinktinė / parengė I. Nakienė, D. Kubiliutė.- Klaipėda: Klaipėdos universitetas, 2001.- 218 p.

Jarošienė B. Savickienė D. Pri mergelės dvara.- Šiauliai: K. J. Vasiliausko įm., 2002.- 91 p..

Lietuvių liaudies dainynas / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas; red. komisija: Leonardas Sauka.- Vilnius: Vaga, 1979 -
         T 16: Humoristinės- didaktinės dainos: dainos apie girtuoklystę / parengė J. Ūsaitytė, melodijas parengė J. Gudaitė–. Red. kol. B. Stundžienė .- Vilnius: Petro ofsetas, 2002.- 902 p.

Račiūnaitė D. Sutartinės - Lituanian polyphonic songs.- Vilnius: Vaga.-2002.- 350 p.

Instrumentinė muzika

Kirdienė G. Smuikas ir smuikavimas lietuvių etninėje kultūroje./ Lietuvos muzikos akademija- Vilnius: Kronta:, 2000 (i. e. 2002).- 303 p.

Sutartinių ir skudučių kelias: Stasys Paliulis: Tautosakininko gyvenimas ir darbai / sudarė ir parengė A. Vyžintas.- Vilnius: Lietuvos muzikos akademija.- 2002.- 524 p.

Šokiai, rateliai, žaidimai

Paškevičius F. Sportiniai žaidimai ir tūkstantmetė ripka: [200 planetos žaidimų] .- Vilnius: UAB "Infosiūlas", 2002.- 173 p.

Šoks broliukai šokinį: Aukštaitijos, Suvalkijos, Dzūkijos bei Žemaitijos žaidimai, rateliai,šokiai. / Lietuvos liaudies kultūros centras; sudarė A. Vakarinienė.- Vilnius: LLKC, 2001- 319 p.

Žodinė tautosaka

Blium R. Skaičių magija / vertė V. Žilienė.- Kaunas: "Smaltijos" l- kla, 2002.- 104 p.

Gerai, bet nelabai: lietuvių liaudies melų ir formulinės pasakos / parengė B. Kerbelytė, .- Vilnius: Žara, 2002.- 75 p.

Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka / surinko Jonas Basanavičius.- Vilnius: Vaga,1993-
         T. 5: Lietuviškos pasakos. Kn. 1 / parengė K. Aleksynas; įvadą ir paaiškinimus parašė L. Sauka.- Vilnius: Vaga, 2001.-445 p.

Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka / surinko Jonas Basanavičius.- Vilnius: Vaga,1993-
         T. 8 : Ožkabalių pasakos ir sakmės / parengė K. Aleksynas; įvadą ir paaiškinimus parašė L. Sauka.- Vilnius: Liet. literatūros ir tautosakos inst., 2001.-542 p.

Kerbelytė B. Lietuvių liaudies pasakų repertuaras / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.- Vilnius : LLTI, 2002 Vilnius: Petro ofsetas.-361 p.

Kerbelytė B. Lietuvio pasakojamosios tautosakos katalogas / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.- Vilnius: LLTI, 1999.-
         T. 3: etiologinės sakmės, mitologinės sakmės, padavimai, legendos.-Vilnius: Petro ofsetas, 2002.- 452 p.

Lietuvių liaudies pasakos. - 2-asis leid. - Kaunas : UAB Jotema, 2002 . - 172 p.

Pasaulis pilnas paslapčių: lietuvių mįslės / sudarė N. Jazbutytė, J. Aleksaitė, eilės B. Župerkaitės.- Raseiniai: UAB "Žiburys", 2002.- 48 p.

Senovinis kalendorius mažiesiems / sudarė G. Germanienė.- 3-iasis leid.- Panevėžys: E Vaičekausko knygyno l- kla, 2002-
         D. 1: Pavasarėlis. - 2002, Kaunas: Mažoji poligrafija.- 175 p.
         D. 2: Vasarėlė. - 2002, Kaunas: Mažoji poligrafija.- 162 p.
         D. 3: Rudenėlis. - 2002, Kaunas: Mažoji poligrafija.- 151 p.
         D. 4: Žiemužėlė. - 2002, Kaunas: Mažoji poligrafija.- 174 p.

Tautosakos darbai = Folklore studies: Lietuvių tautosakos archyvo leidinys / redagavo J. Balys. Kaunas: LTA, 1935-1940, 1992-
         T. 1 5 (22) / parengė N. Laurinkienė.-Vilnius, 2001 (Petro ofsetas).-306 p.

Tautosakos darbai = Folklore studies: Lietuvių tautosakos archyvo leidinys / redagavo J. Balys. Kaunas: LTA, 1935-1940, 1992-
      T. 1 6 (23) / parengė L. Sauka.-Vilnius,  2002 (Petro ofsetas).-340 p.


ETNOGRAFIJA

Dundulienė P. Senieji lietuvių šeimos papročiai. 2-asis leid. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos inst., 2002.-283 p.

Liaudies kūryba = Volksschaffen / Lietuvos TSR paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija, Lietuvos TSR liaudies meno draugija.-Vilnius,1969 -
         T.5.- / Vilnius:Lietuvos liaudies kultūros centras ; red. kom. V. Milius (pirm.), 2002.- 504 p.

Lietuvos etnologija = Lithuanian ethnology = / Lietuvos istorijos institutas; red. kol.: I. R. Merkienė (pirm.)–.- Vilnius: Pradai, 1996-
         T. 1 (10).- Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2001.- 309 p.

Paukščių metai: lietuvių liaudies kalendoriniai papročiai ir tradicijos / sudarė Z. Jackevičiūtė-Laukšienė.- Klaipėda: Eldija, 2002.- 102 p.

Račiūnaitė R. Moteris tradicinėje lietuvių kultūroje: gyvenimo ciklo papročiai (XIX a. pab. - XX a. vidurys).- Kaunas:VDU l- kla, 2002.- 163 p.


KRAŠTOTYRA

Aleksiūtė Bleizgienė O. Kaimas prie Avirio: Veršio kaimo istorija (Lazdijų r.).- Marijampolė: Ramona, 2002-
         D. 1. - 2002.- 287 p.

Aukštadvaris (Trakų rajonas) / sudarė K. Račkauskas.- Vilnius : Teviškės pažinimo fondas, 2002.- 416 p.

Dikčiuvienė V. Ten, kur stūkso Storio kalnai (Anykščių rajonas).- Anykščiai, 2002.- 127 p.

Gustaitis R. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas / Kaišiadorys: Kaišiadorių muz., 2001.- Kaunas: "Morkunas ir Ko".- 392 p.

Janušonis G. J. Nuo Linkuvos į Šiaurę ir į Rytus: istorinis kraštotyrinis leidinys.- Kaunas: G. J. Janušonis, 2002.- 246 p.

Juozonis L. Kraštotyrininko kelias.- Kaunas: UAB "Gabija", 2002.-99 p.

Kašys J. Kamšų kaimo istorija. - Marijampole: Ramona, 2000. -
         D.2. Lietuvos kaimo praeitis, dabartis : (istoriografinė apybraiža).- 2002.- 110 p.

Karklas P. Nuotekų kaimas [Ukmerges r.]: gyvenimas ir likimai.- Vilnius: "Baltas miestas",2002.-151 p.

Katinas R. Sudeikiai (Utenos r.) .- Utena: "Utenos Indra", 2002.- 81 p.

Kiraitytė S. Merkialaukis (Zarasų r.): apybraiža .- Utena: UAB "Utenos sp.", 2002.- 55 p.

Kretingos rajonas / sudarė R. Ruškuvienė.- Vilnius: Algimantas, 2001.- 24 p.

Lukoševičius J., Petrulis A., Žilinskas A. Gražiškiai. [Vilkaviškio r.], 2002.- 56 p.

Lydos krašto lietuviai: monografija / Lietuvos kraštotyros draugija; Red. komisija; N. Vėlius.... - Kaunas: UAB "Poligrafija ir informatika", 2002.-
         T.1.- 2002.-386 p.
         T.2.- 2002.-719 p.

Lukošiūnaitė - Malcienė L. Dusetos (Zarasų r.).- Utena: UAB "Utenos sp.", 2002.- 350 p.

Mes iš Leliūnų parapijos:Leliūnai (Utenos r.) XX a. / Uteniškių kraštiečių klubas "Indraja"; sudarė A Baltakis.- Vilnius: Lietuvos rašytojų sajungos leidykla, 2002.- 424 p.

Paliečių kaimas (Pakruojo rajonas) /parengė Elena Šveistienė.- Radviliškis : UAB "Litera", 2002. - 237 p.

Prienų kraštas : (straipsnių rinkinys). - Vilnius : "Diemedis", 2002.-84 p.

Rimavičienė L. Senojo kaimo veidas: Radviliškio rajonas, Pavartyčių kaimas .- Panevėžys: UAB "Nevėžio spaustuvė", 2002.- 264 p.

Semaška A. Po Lietuvą: knyga visiems norintiems geriau pažinti savo gimtąjį kraštą.- (2-asis papildytas ir pataisytas leidimas).- Vilnius: Algimantas, 2002.- 719 p.

Šiaulių kraštotyrininkai: žinynas / Lietuvos kraštotyros draugijos Šiaulių miesto skyrius; sudarė I. Rudzinskienė, B. Salatkienė.- Šiauliai: Šiaulių Aušros muz. l-kla, 2002.- 122 p.

Šimelionis I. Vilnija šimtmečio verpetuose / Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.- Vilnius: LLTI,2002.- 399 p.

Valunta V. Mūsų Plokščiai (Šakių rajonas) /.- Marijampolė: Ramona, 2001.- 67 p.

Valakbūdžio parapija (Šakių r.) / medžiagą surinko Z. Zievytė- Kulvietienė.- Vilnius: Šventaragio slėnis, 2001.- 255 p.

Zarasų kraštas / parengė M. Kirstukas, N. Jakubauskaitė, R. Barauskas.- Kaunas: Lututė, 2002.- 32 p.

Žemaičių praeitis / Žemaičių kultūros draugija; redakcinė kolegija; Adomas Butrimas....-Vilnius: Mokslas, 1990-
         D. 10: Alsėdžiai / sudarė A. Butrimas, L. Griciūtė.- 2002.- 359 p.


TAUTODAILĖ

Simanavičiūtė L. Nėriniai.- Vilnius: Tautodailė, 2001.- 32 p.

Siuvinėjimas kryželiu, 1887-2002 / sudarė F. Marcinkas.- Vilnius, 2002: Tautodailė

Kancevičienė J., Kutienė R. Neriame, siuvinėjame . - Vilnius: Tautodailė, 2002 . - 32 p.

Tautodailės maršrutai (kartografija) - Vilnius: Lietuvos turizmo centras, 2001


         PASTABA: Bibliografijoje skelbiame ir tuos leidinius, kurie dėl įvairių priežasčių išleisti metais vėliau negu planuota arba pavėluotai paskelbti


 

 Inga KRIŠČIŪNIENĖ
 Lietuvos liaudies kultūros centras