Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

2004 metų etninės kultūros leidinių bibliografija

2004 m. ETNINĖS KULTŪROS LEIDINIŲ BIBLIOGRAFIJA

BENDRASIS SKYRIUS 

Antikos kultūros bruožai : [paskaitų konspektas] / Valentina Šimkuvienė, Regina Tamulaitienė; Šiaulių universitetas. - 2-asis patais. ir papild. leid. - Šiauliai: Lucilijus, 2004. - 80 p. 

Antropologinė žemaičių charakteristika / Povilas Višinskis; sudarytojas Gintautas Česnys; [iš rusų ir lenkų kalbų vertė Vytautas Vitkauskas]. - Vilnius: Valstybės žinios, 2004. - 183 p.

Etninė kultūra : Etninės kultūros globos tarybos informacinis leidinys / redakcinė kolegija: Angelė Vyšniauskaitė (pirmininkė). - Vilnius: Etninės kultūros globos tarybos sekretoriatas, 2004. -  96 p.

Kelionių antropologija / Šiaulių universiteto Kultūrinės antropologijos centras; [sudarytojas Gintautas Mažeikis]. - Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2004. - 170 p.

Kultūros paminklai : mokslinių straipsnių rinkinys / Kultūros paveldo centras; redakcinė kolegija: V. Karčiauskas, kolegijos pirmininkas. – Vilnius: Savastis, 1994 - [Nr.] 10 (2003). - 2003 (Vilnius: Petro ofsetas). - 213 p.

Kultūrologija : [straipsnių rinkinys] / Kultūros, filosofijos ir meno institutas; [redakcinė kolegija: Antanas Andrijauskas (pirmininkas). - Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2003 - T. 10. Kultūriniai tapatumai ir pokyčiai / [sudarytojas Vytautas Berenis]. - 2003 , Vilnius: Petro ofsetas. - 463 p.

Kultūros vadyba : profesionalaus meno teorija ir praktika / sudarytojai Hermann Rauhe, Christine Demmer; iš vokiečių kalbos vertė Austėja Merkevičiūtė. - Vilnius: Tyto alba, 2004. - 573p.

Kupiškis: kultūra ir istorija : [almanachas] / redaktorė Eugenija Urbonienė. - Kupiškis: V. Stefanovičiaus personalinė įmonė, 2004 - Nr. 1 (2003). - 2004 ([Kupiškis]: V. Stefanovičiaus PĮ). - 89 p.

Kūrybos metraštis : Lietuvos liaudies kultūros centro informacinis leidinys / sudarė Aleksandras Šidlauskas. - Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2004. - 2003- 2004 (Vilnius: Karminas). - 159 p.

Lietuvos kultūros paveldo atgimimas / Kultūros vertybių apsaugos departamentas, Kultūros paveldo centras; sudarytoja Irma Grigalaitienė. - Vilnius: Savastis, 2004. - 111 p.

Lietuvos muziejai iki 1940 metų : Lietuvos muziejų raida XVI-XX amžiaus ketvirtajame dešimtmetyje / Nastazija Keršytė; Kultūros, filosofijos ir meno institutas. - Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus. - 230 p.

Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės / Algimantas Miškinis; Kultūros paveldo centras, Kultūros paveldo institutas. - Vilnius: Savastis, 1999 - T. 3. Vakarų Lietuvos miestai ir miesteliai: monografija. - 2004. - 557 p.

Mažosios Lietuvos enciklopedija  / Mažosios Lietuvos fondas. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000. - T. 2: Kas - Maž. - 2003. - 843 p.

Muzikos enciklopedija / [mokslinė redakcinė taryba: Juozas Antanavičius (pirmininkas) … . - Vilnius: Lietuvos muzikos akademija: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2000 - T. 2: I-N. – 2003. (Kaunas: Spindulys). - 592 p.  .

Nuo muzikos link žodžio / Saulius Gerulis. - Vilnius: Lietuvos muzikos akademija , 2004 (Vilnius : BMK). - 119 p.

Projektų valdymas ir rengimas su MS Project: mokomoji knyga / Marija Aukštuolienė; Vilniaus kolegija. - Vilnius: Vilniaus kolegija, 2004 . - 117 p.

Senosios Žiemgalos istorinis ir etnokultūrinis paveldas / Žiemgalos draugija, Joniškio istorijos ir kultūros muziejus, Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvos istorijos katedra; sudarytojas Robertas Jurgaitis. – Vilnius: [Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla], 2004. - 160 p.

Tiltai. Priedas : mokslo darbai / Klaipėdos universitetas; redakcijos kolegija: vyriausiasis redaktorius Stasys Vaitekūnas … Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2000- Nr. 14 (2003): Vakarų baltų kalbos ir kultūros reliktai. IV / sudarytoja Audronė Kaukienė. - 2003 . - Klaipėda: KU l-kla. – 119 p.  Nr. 17 (2003). Šiuolaikinė edukologija : teorija ir praktika / redaktorė ir sudarytoja Rūta Marija Andriekienė. - 2003 . - Klaipėda: KU l-kla. - 110 p.

Tiltai. Priedas : mokslo darbai / Klaipėdos universitetas; redakcijos kolegija: vyriausiasis redaktorius Stasys Vaitekūnas. - Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2000- Nr. 18 (2004): Edukologija / tomo redaktorius ir sudarytojas Vidimantas Raudys. - 2004 (Klaipėda: Klaipėdos univ. l-kla). - 135 p.

Tiltai. Priedas : mokslo darbai / Klaipėdos universitetas; redakcijos kolegija: vyriausiasis redaktorius Stasys Vaitekūnas… [et al.]. - Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2000 - Nr. 19 (2004): Metodologinės įžvalgos anglų kalbos mokyme ir mokymesi / sudarytojos Violeta Navickienė, Laimutė Servaitė. - 2004. – 167 p.

Tiltai. Priedas : mokslo darbai / Klaipėdos universitetas; redakcijos kolegija: vyriausiasis redaktorius Stasys Vaitekūnas… [et al.]. - Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2004. - Nr. 20 (2004): Muzikinis ugdymas mokykloje: tradicijos ir inovacijos. - 137 p. - Nr. 21 (2004): Muzikologiniai diskursai: nuo choralo iki dodekatonikos. – 158 p.

Tiltai. Priedas : mokslo darbai / Klaipėdos universitetas; [redakcijos kolegija: vyriausiasis redaktorius Stasys Vaitekūnas. - Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2004 - Nr. 22 (2004): Pradinė mokykla: ugdymo turinys ir socialinė integracija. - 2004. - 172 p.

Visuotinės kultūros istorija : [vadovėlis] / Jean-Franēois Braunstein, Bernard Phan; [iš prancūzų kalbos vertė Virginijus Baranauskas, Genovaitė Dručkutė, Kęstutis Žilionis]. - Vilnius: Kronta, 2004. - 351 p.

Visuotinė lietuvių enciklopedija / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas - Juozas Tumelis. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001.- T 5: Dis - Fatva. I-IV tomo papildymai. - 2004. - 800 p.

RELIGIJA IR MITOLOGIJA

.Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai / sudarė Norbertas Vėlius. - Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų l-kla, [1996]- T. 3: XVII t / [tekstų įvadai ir komentarai]: Irena Balčienė, Arvydas Baronas, Alfredas Bumblauskas. - 2003 (Kaunas: Spindulys). - 839 p.

Etnografija : metraštis / Lietuvos nacionalinis muziejus. - Vilnius: Lietuvos nacionalinis muziejus, 2001. 2004. - Nr. 11 / sudarė Birutė Kulnytė, Elvyda Lazauskaitė, Vacys Milius. - 2004. - 296 p.

Lietuvių mitologija. - Vilnius: Mintis, 1995-2004,T. 3 / sudarė Norbertas Vėlius ir Gintaras Beresnevičius. - 2004 (Kaunas: Aušra). – 605 p.

Perkūnragis / Rolandas Užubalis. - Vilnius: UAB Petro ofsetas, 2004. - 123 p.

ARCHEOLOGIJA

Lietuvos archeologija / Lietuvos istorijos institutas; [redaktorių kolegija: Algirdas Girininkas … - Vilnius: Diemedis, 2004. - T. 25. - 2004 (Vilnius: Sapnų sala). - 269 p.

Pajuosčio pilkapynas : monografija / Mykolas Michelbertas; Vilniaus universitetas. Archeologijos katedra. - Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004. – 167 p.

Palemono mazgas : Palemono legendos periferinis turinys: religinė istorinė studija / Gintaras Beresnevičius. - Vilnius: (UAB Sapnų sala), 2003. - 110 p.

Panevėžio rajono piliakalniai / Petras Juknevičius, Rūta Juknevičiūtė. - Panevėžys: [P. Juknevičius], 2003. - 16 p.

Žiemgaliai V-XII amžiuje / Ilona Vaškevičiūtė; Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus pedagoginis universitetas. - Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2004. – 151 p.

FOLKLORAS

Audžiau abrūsėlį : [Joniškėlio etnografinio ir pagyvenusių žmonių kolektyvo “Abrūsėlis” veiklos 40-mečiui] / Bronislava Černiauskienė. - Panevėžys: UAB Nevėžio spaustuvė, 2004. - 57, [2] p.

Skambantys kankleliai / [sudarė Algytė Merkelienė, Asta Motuzienė]. - Utena: UAB Utenos Indra, 2003. - 59 p. 

Vaikai žaidžia - dainos skamba : dainelės ikimokyklinio amžiaus vaikams, lietuvių liaudies skaičiuotės-žaidimai, mįslės pradinių klasių mokiniams, dainelės Valdorfo pedagogikos pagrindais dirbantiems darželiams / Irena Steišūnienė. - 2-asis leid. - Vilnius: UAB Gelspa, 2004. – 81 p.

 Dainos

Dainuoj zuikis, dainuoj lapė. Lietuvių liaudies dainos vaikams / Daineles parinko ir parengė spaudai Dalia Vaicenavičienė. - Vilnius: Gimtasis žodis. - 2004. – 64 p. + 1 k. pl.

Gervėčių melodijos [Natos] / sudarė ir parengė Vida Daniliauskienė, Joana Giedrė Razmukaitė. - Vilnius: Lietuvos muzikos akademija, 2003. – 190 p.+ 1 kom. plokštelė

Lietuvių liaudies dainynas / [Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas]; redakcinė komisija: Leonardas Sauka (pirmininkas). - Vilnius: Vaga, 1979 - T. 17: Karinės-istorinės dainos / parengė Vita Ivanauskaitė; melodijas parengė Aušra Žičkienė; redakcinė kolegija: Bronė Stundžienė - vyr. redaktorė. - Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. - 633 p.: nat. + 1 garso diskas (CD)

Oi ūžkit, gauskit [Natos] : Raseinių krašto dainos, žaidimai, rateliai, šokiai / Lietuvos liaudies kultūros centras, Raseinių rajono kultūros centras; sudarė Loreta Mukaitė-Sungailienė. - Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2004. - 202 p. + 1 k. pl. -  (Dainos iš visos Lietuvos) 

Instrumentinė muzika

Skudučiavimas Šiaurės Rytų Europoje : monografija / Rūta Šimonytė-Žarskienė. - Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2003. - 211 p.

 Šokiai, rateliai, žaidimai

Lietuvių liaudies rateliai, žaidimai, šokiai : metodinė priemonė pradinių klasių mokytojams / sudarė Alina Kirvaitienė. - Šiauliai: K.J. Vasiliausko įmonė Lucilijus, 2004. - 111 p.

Žodinė tautosaka

Iškasiu šulnelį : Anelės Prakapienės pateikta tautosaka / sudarė Jaunius Vylius. - Marijampolė, 2004 – 95 p.

Sveiki gyvi : smulkioji Utenos krašto tautosaka ir talalinės / parengė Leonora Buičenkienė. - Utena: UAB Utenos spaustuvė, 2003. - 132 p.

Tautosakos darbai : Lietuvių tautosakos archyvo leidinys / redaktorius Jonas Balys. - Kaunas: Lietuvių tautosakos archyvas, 1935-1940, 1992. - Nuo 1992 priešantraštė.: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. - Red.: Leonardas Sauka, 1992 - T.18 (25) / parengė Austė Nakienė. - 2003 (Vilnius: Spauda). – 270 p. T. 19 (26) / parengė Lina Būgienė. - 2003 (Vilnius: Spauda). - 331p. . 

ETNOGRAFIJA

Angelė Vyšniauskaitė : [etnografė]: bibliografijos rodyklė, 1949-2004 / Lietuvos istorijos institutas; sudarė Marija Grigaitytė ir Vacys Milius. - Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2004 . - 70 p.

Ethnic culture : traditions and innovations / Romualdas Apanavičius]. - Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas, 2004. - 439 p.

Latvių mitologija / Pėteris Šmitas; iš latvių k. vertė Dainius Razauskas. - Vilnius: Aidai, 2004 . - 238 p.

Lietuvių pasaulėjauta : papročiai, apeigos, ženklai / Jonas Trinkūnas. - Vilnius: Diemedis, 2004 . - 127 p.

Pirtis kaimo kultūroje / Stasys Daunys; Lietuvos liaudies buities muziejus. - Rumšiškės (Kaišiadorių r.): Lietuvos liaudies buities muziejus, 2003. - D. 1: Liaudies papročiai. - 2003 . - 155 p.

Raštai / Jonas Balys; parengė Rita Repšienė; redakcinė komisija: Kazys Grigas. - Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998-2003. - T. 4 / [redakcinė komisija: Vacys Milius. - 2003 Vilnius:  Spauda. -  291 p. 

KRAŠTOTYRA

Dabitų kaimas [Šakių rajonas] / Birutė Stankaitytė. - Šiauliai: Lucilijus, 2004. - 174 p.

Gimtieji Tiltai ir jų žmonės [Trakų rajonas] / Elena Žilinskienė; [redakcinė grupė: Alvyda Kazakevičiūtė; Trakų rajono savivaldybės viešoji biblioteka. - Vilnius: UAB Laiko spalvos, 2004. - 135 p.

Gyvenimo mokykla : Prienų kraštas: istorija, žmonės, kūryba / [sudarytojas Juozas Palionis]. - Vilnius: Trys žvaigždutės, 2004. - 140 p.

Ilguva amžininkų atsiminimuose / sudarė Albinas Vaičiūnas. - Vilnius: [Vilniaus universiteto leidykla], 2004. - 78 p.

Išgirskime amžių kuždesį / Viktorija Lapėnienė; Švenčionių rajono Nalšios muziejaus Reškutėnų filialas. - Vilnius: UAB Firidas, 2004. - 111 p.

Kaimo turizmas : knyga sodybų šeimininkams / Adelė Astromskienė, Regina Sirusienė; Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai, Lietuvos kaimo turizmo asociacija. - Kaunas: UAB Judex, 2004. - 304 p.

Kelias namo / Vytautas Kaziela. - Utena: J. Raškevičiūtės įmonė Kintava, 2003. – 70 p.

Kietaviškės [Kaišiadorių rajonas / sudarė D. Gudelienė, R. Matonienė, J. Černiauskienė]. - Vilnius: Jandrija. - 23 p.

Kuktiškės / Genovaitė Šnurova. - Utena: UAB Utenos spaustuvė, 1997-2004. - Kn. 2. - 2004 (Utena: Utenos sp.). - 277 p.

Kvėdarna / [sudarytojai Kazys Misius, Albina Auksoriūtė, Povilas Krikščiūnas; vyriausiasis redaktorius Kazys Misius]. - Vilnius: Versmė, 2004. - 1147 p.

Mūsų gimtinė : Ažytėnai ir Lenčiai [Kėdainių rajonas] / sudarytoja Teklė Ritikaitė-Balsevičienė. - Kėdainiai: UAB Spaudvita, 2003. – 189 p.

Mūsų Dovilai [Klaipėdos rajonas] / Zita Genienė, Janina Valančiūtė. - Kaunas: [UAB Judex], 2004. - 106 p.

Panevėžys : miestas, kuriame gyvenu / [tekstas Virginijos Januševičienės; fotografijos Tomo Stasevičiaus, Gintaro Lukoševičiaus, Andriaus Repšio ...]. - Klaipėda: S. Jokužio leidykla spaustuvė, 2004. - 20 p.

Papilė / [sudarytojai Vida Girininkienė, Leopoldas Rozga, Rita Regina Trimonienė ... vyriausioji redaktorė Vida Girininkienė]. - Vilnius: Versmė, 2004. - D. 1. - 2004 (Kaunas: Spindulys). - 1072  p.

Piliakalnių papėdėj : atsiminimai apie Velikuškes [Zarasų rajonas] / Danutė Venslovaitė. - Vilnius: UAB Rotas, 2004. - 145 p.

Pūčkoriai - Vilnios perlas / Rūta Baškytė; Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija. - Vilnius: UAB Logotipas, 2003. - 42 p.

Plungės kraštas / Stasys Stropus. - Vilnius: UAB Mokslo aidai, 2004 - D. 1: Babrungo, Kulių, Nausodžio, Stalgėnų seniūnijos 1253-2003. - Vilnius: Mokslo aidai. - 363 p.

Rietavo savivaldybė [Plungės rajonas]. - [Klaipėda]: Rietavo savivaldybės administracija. - 2004. - 44 p.

Rokiškio kraštas : [fotoalbumas / sudarytojas Petras Blaževičius; nuotraukų autoriai Gintautas Dainys, Laimutė ir Aloyzas Januliai ... - Vilnius: Atkula. - 64 p.

Sukaupti kraštotyros lobiai : Šiaulių apskrities viešosiose bibliotekose ir jų filialuose saugomų kraštotyros darbų katalogas, 1990-2002 / Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka; sudarytojos Danutė Darbutienė, Audronė Kiršinaitė. - Šiauliai: Šiaulių Aušros muziejaus leidykla, 2003. - 46 p.

Šiaulėnai [Radviliškio rajonas / sudarytojas ir redaktorius Aleksandras Šidlauskas; redakcinė komisija: Irena Seliukaitė - pirmininkė … [et al.]. - Vilnius: UAB Baltijos kopija, 2004. - 623 p.

Šiluva / [teksto autorės G. Pečkaitienė, B. Kulpinskaitė; nuotraukos A. ir L. Janulių, D. Pikšrienės . - Vilnius: Atkula, 2004. - 31 p.

Ten, kur teka Vešeta / [sudarė Vida Ramoškienė]. - Upytė. Panevėžys: UAB Nevėžio spaustuvė, 2004. - 82 p.  

Tėviškės padangė : Mižonys [Lazdijų rajonas] / Bronislovas Misevičius. - Vilnius, 2003. - 268 p.

Verkiai : praeitis, dabartis, svajonės / Romas Pakalnis; Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcija. - Vilnius: UAB Logotipas, 2003. - 56 p.

Žagarė / parengė Vida Paulauskienė, Birutė Skiparienė, Zigmas Zalagėnas. - Kaunas: UAB Arx Baltica, 2004. - 30 p.

Žiemgala : turisto vadovas / [Valentina Alekseriūnaitė, Tomas Butautis, Kazimieras Garšva; parengė Vytautas Šernas. - Kaunas: Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras, 2003. - 150 p.

Žemalė - meilė mūsų / Jonas Laurinavičius. - [Kaišiadorys]: Kaišiadorių literatų klubas Gija, 2004 . – 43 p.

Žemės vaisiai : istorinė publicistika apie Panevėžio rajono, Velžio seniūnijos, Dembavos kaimo bendruomenės įsikūrimo pradžią / Vidutė Emilija Sereikienė. – Jonava,  2003. - 179 p.

ISTORIJA

Aukštaitijos privatūs, žinybiniai ir visuomeniniai muziejai / sudarytojas Petras Blaževičius. – Vilnius: Atkula, 2004. - 79 p.

Kauno istorijos metraštis / [redkolegija: Zigmantas Kiaupa (redkolegijos pirmininkas). - Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2003-2004 - T. 4. - 2003. - 214 p. T. 5. - 2004. - 356 p.

Šiaulių metraštis / redakcinė kolegija: Patricija Bielskienė (pirm.). - Šiauliai: Šiaulių Aušros muziejus, 2003. Kn. 9 . – 262 p.

TAUTODAILĖ

Antanas Tamošaitis : gyvenimo ir kūrybos kelias / Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė. - Vilnius: Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2003. - 242 p.

Audimas rankinėmis staklėmis / A. Aleliūnienė. - Panevėžys: UAB Nevėžio spaustuvė, 2004 (Panevėžys: Nevėžio sp.). - 139 p.

Dzūkiškos juostos : Alytaus kraštotyros muziejuje / sudarytojai Virginija Arutiunova, Giedrius Bernatavičius, Kostas Poškus. - Kaunas: Viešoji įstaiga Linos pasaulis, 2004. - 75 p.

Keramika : [metodinė priemonė] / Aldona Visockienė; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas. - Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, 2004 . - 23 p.: iliustr. + 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM).

Karpiniai  /Odeta Tumėnaitė-Bražėnienė. - Utena: UAB Utenos Indra, 2004.- 112 p.

Monika Bičiūnienė / [sudarytojas Rimas Bičiūnas; Monikos Bičiūnienės pasakojimus užrašė Alma Skruibytė . - Vilnius: Tautodailės leidybos ir informacijos centras. - 158 p.

Tautodailės metraštis / [Lietuvos tautodailininkų sąjunga]. - Vilnius: Tautodailės leidybos ir informacijos centras: Dictum, 2003. - Nr. 9 (2003): Kauno kraštas. - 2003 ([Vilnius]: UAB Garsų pasaulis poligr. centras). - 56 p.

Žymiausi Zanavykų krašto mažosios architektūros paminklai / [sudarytojas V. Dėdynas; fotografai G. Jokūbaitis, P. Jacevičius, V. Venslovaitis]. - Šakiai: UAB Judex, 2003. - 36 p.

Kaimo amatai : [pasakojimai apie kaimo amatininkus, tautodailininkus, medžio ir akmens meistrus] / parengė Antanina Venckūnienė. - Kaunas: A. Stunžėno firma Kitos spalvos, 2003. - 38 p.

PASTABA: Bibliografijoje skelbiame ir tuos leidinius, kurie dėl įvairių priežasčių išleisti metais vėliau negu planuota arba pavėluotai paskelbti “Ekspres informacijoje”.

Parengta pagal Bibliografijos ir knygotyros centro sudarytą “Ekspresinformaciją apie naujus spaudinius, išėjusius Lietuvoje”

Parengė Inga Kriščiūnienė

Lietuvos liaudies kultūros centras