Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

2005 metų etninės kultūros leidinių bibliografija

BENDRASIS SKYRIUS 

Augimo samprata senojoje lietuvių kultūroje / Elvyra Usačiovaitė ; Kultūros, filosofijos ir meno institutas. - Vilnius : Versus aureus, [2005] (Kaišiadorys: A. Jakšto sp.) – 287  p.

Gimties virsmas / Aleksandras Žarskus ; Kauno tautinės kultūros centras. - 2-asis papild. ir patais. leid. - Kaunas : Dimera, 2005-
        Kn. 1: Aš iki gimimo. - 2005 (Kaunas : Dimera). - 337, [1] p.

Gimties virsmas / Aleksandras Žarskus ; Kauno tautinės kultūros  centras. - Kaunas: [Marandas], 2003-2004. -
       Kn. 2: Gimimo slėpinys. - Kaunas : Dimera, 2004 (Kaunas : Dimera). - Virš. tik tomo antr. - 340, [1] p.

Etninė kultūra : Etninės kultūros globos tarybos informacinis leidinys / redakcinė kolegija: Angelė Vyšniauskaitė (pirmininkė) … [et al.]. - Vilnius : Etninės kultūros globos taryba, 2005. - 
  Nr. 4 (2004). - 2005 (Vilnius : Petro ofsetas). - 96 p.

Kaimo turizmas : knyga sodybų šeimininkams / Adelė Astromskienė, Regina Sirusienė ; Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai, Lietuvos kaimo turizmo asociacija. - 2-oji patais. ir papild. laida. - Kaunas : Judex, 2005 (Kaunas : Judex). - 311, [1] p.

Kultūrologija : [straipsnių rinkinys] / Kultūros, filosofijos ir meno institutas ; [redakcinė kolegija: Antanas Andrijauskas (pirmininkas) … [et al.]. - Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas. 2004
        T. 11: Kultūros savitumas ir universalumas / [sudarytojas Stanislovas Juknevičius]. - 2004 (Vilnius : Petro ofsetas). - 351, [1] p.

Kūrybos metraštis : Lietuvos liaudies kultūros centro informacinis leidinys / [sudarė Aleksandras Šidlauskas]. - Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2005. -
        2004. - 2005 (Vilnius : Karminas). - 149, [1] p.

Liaudies kultūra, 1988-2003 : bibliografinė rodyklė / Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Lietuvos liaudies kultūros centras ; [sudarytojos Rima Navickaitė, Audronė Vaičiulytė ; sudarytoja ir atsakingoji redaktorė Dalia Rastenienė]. - Vilnius : Lietuvių liaudies kultūros centras, 2004 (Vilnius : Sapnų sala). - 119, [1] p.

Lietuvos muzikologija = Lithuanian musicology / [redakcinė kolegija: vyriausiasis redaktorius Algirdas Ambrazas ; sudarytoja Gražina Daunoravičienė. Vilnius : Lietuvos muzikos akademijos leidykla, 2004. -  (Vilnius : Sapnų sala). - 220, p.

Lietuvių etnologijos bibliografija, 1997-2002 = Bibliography of Lithuanian ethnology, 1997-2002 / Vacys Milius ; [redakcinė komisija: Žilvytis Šaknys (pirmininkas), Petras Kalnius] ; Lietuvos istorijos institutas. - Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2005  - 160, [1] p.

Lietuvos pilys ir dvarai : istorijos ir legendos, architektūros bruožai : patarimai, nuorodos ieškantiems kelio / Ingrida Semaškaitė. - Atnauj. ir papild. leid. - Vilnius : Algimantas, [2005] (Vilnius : Standartų sp.). - 285, [3] p.

Lietuvos istorijos bibliografija / Lietuvos istorijos institutas ; [redakcinė kolegija: Zigmantas Kiaupa (pirmininkas) … [et al.]. - Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2005. - 
       1998 / sudarė Tomas Baranauskas. - 2005 (Vilnius : V. Stefanovičiaus PĮ). - 333, [2] p. 
      1999 / sudarė Irena Tumelytė. - 2005 (Vilnius : V. Stefanovičiaus PĮ). - 229,    [1] p.

Tautosakos poetika : mokymo priemonė etnologijos specialybės studentams / Bronislava Kerbelytė. - Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005 (Kaunas : VDU l-kla). - 193, [1] p.

Valstybės kultūros politika Lietuvoje 1927-1940 metais / Dangiras Mačiulis ; Lietuvos istorijos institutas. - Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2005 (Vilnius : Petro ofsetas). - 300, [1] p.

Vydūnas : trumpa biografija / Vacys Bagdonavičius ; Vydūno draugija. - Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005 (Vilnius : Standartų sp.). - 63, [1] p.

Zanavykų šnektos žodynas. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2003- 
        T. 2: L-R / [teksto autorėsRima Bacevičiūtė, Giedrė Čepaitienė, Vilija Sakalauskienė, Janina Švambarytė, Klementina Vosylytė]. - 2004 (Kaunas: Spindulys). - 595, [1] p.

MITOLOGIJA IR RELIGIJA

Bėgančios su vilkais : Laukinės Moters archetipas mituose ir pasakose / Clarissa Pinkola Estés ; iš anglų kalbos vertė Lina Būgienė. - Vilnius : Alma littera, [2005] (Vilnius : Vilniaus spauda). - 679, [1] p.

Senovės lietuvių deivės ir dievai, mitologinės būtybės / Stasys Kavaliauskas ; [tekstas: Libertas Klimka, Stasys Kavaliauskas]. - Panevėžys : [Amalkeros leidyba, 2005] ([Šiauliai] : Titnagas). - 59, [1] p.

Sužeistas vėjas : lietuvių liaudies mitologinės sakmės / [sudarė Norbertas Vėlius ; iliustravo Ramunė Vėliuvienė]. - 2-oji laida. - Vilnius : Versus aureus, 2005 (Vilnius : Standartų sp.). - 231, [1] p.

Tiltai. Priedas : mokslo darbai / Klaipėdos universitetas. Katechetikos katedra, Lietuvių katalikų mokslo akademija. Klaipėdos skyrius ; [redakcijos kolegija: vyriausiasis redaktorius Stasys Vaitekūnas … [et al.]. -Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2004- 
      Nr. 25 (2004): Krikščioniškosios vertybės moderniojoje visuomenėje / redaktoriai ir sudarytojai Stasys Vaitekūnas, Arvydas Ramonas. -2004 (Klaipėda:KU l-kla).-395, [1] p.

ARCHEOLOGIJA, ISTORIJA

Akmens amžiaus žvejai prie Pajūrio lagūnos : Šventosios ir Būtingės tyrinėjimai / Rimutė Rimantienė. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2005.- Vilnius : Sapnų sala. - 525 p.

Archeologia Lituana /Vilniaus universitetas. Archeologijos katedra ; [redakcinė kolegija:vyriausiasis redaktorius Mykolas Michelbertas … [et al.]. - Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2004. 
        [T.] 5. - 2004 (Vilnius : VUl-klos sp.). - 153, [2] p.

Lietuvos archeologija /Klaipėdos universitetas, Lietuvos istorijos institutas, Vilniaus universitetas ; [redaktorių kolegija: Algirdas Girininkas (ats.redaktorius ir sudarytojas)... [et al.]. - Vilnius : Diemedis, 2004. 
       [T.] 26. - 2004 (Vilnius : Vilniaus spauda). - 182, [2] p.

Lietuvos viduramžių archeologija / Albinas Kuncevičius. - Vilnius : Versus aureus, [2005] ([Vilnius] : Sapnų sala). - 197, [2] p.

Mažosios Lietuvos kultūros istorijos paveldas : vertės ir interesų sankirtos požiūriu / Domas Kaunas ; Mažosios Lietuvos fondas. - Vilnius :Vilniaus universiteto leidykla, 2004 (Vilnius : Sapnų sala). - 75,[1] p.

Praeities puslapiai: archeologija, kultūra, visuomenė : [mokslinių straipsnių rinkinys]: skiriama archeologo prof. Vlado Žulkaus 60-ies metų jubiliejui ir 30-ies metų mokslinės veiklos sukakčiai / Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas ; [redakcijos kolegija: Vytautas Kazakevičius … [et al.]. - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2005 (Vilnius : Petro ofsetas). - 325, [1] p.

Žiemgaliai = The Semigallians : baltų archeologijos paroda : katalogas / Lietuvos nacionalinis muziejus, Latvijas Vēstures muzejs ; [katalogą parengė Eglė Griciuvienė; vertėjas iš latvių kalbos: Ernestas Vasiliauskas]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2005] (Vilnius : Sapnų sala). - 238, [1] p.

FOLKLORAS

Pranui Puskunigiui - 145 / sudarė Jaunius Vylius. - Marijampolė [i.e. Vilkaviškis : Olimpijos spaustuvė], 2005 (Vilkaviškis : Olimpijos sp.).-71, [1] p.

Savo širdį išdainavau… : pasakojimai apie Užpalių krašto kultūrą, dainininkus ir muzikantus / [sudarė Asta Motuzienė]. - Utena : Utenos Indra, 2005 (Utena : Utenos Indra). - 59, [1] p.

 Dainos

Dainuoj zuikis, dainuoj lapė [Natos] : lietuvių liaudies dainos vaikams / daineles parinko ir parengė spaudai Dalia Vaicenavičienė ; [iliustravo Ingrida Umbrasaitė]. - Vilnius : Gimtasis žodis, 2004 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 63, [1] p.

Dzūkų dainelės vaikams [Natos] : [mokymo priemonė] / Aušra Šiaučiulienė ; [natografas Sigitas Mickis]. - Vilnius : Kronta, [2005] (Vilnius : A. Jakšto sp.). - 55, [1] p. : iliustr. + 1 garso diskas (CD).

Kokių giedosim, kokių sutarysim? : sutartinių pradžiamokslis / Daiva  Račiūnaitė-Vyčinienė. - Vilnius : Lietuvos muzikos akademija,2004 (Vilnius : Petro ofsetas). - 119, [1] p. : iliustr., nat. + 1garso diskas (CD).

Lietuvių liaudies dainynas / [Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas] ; redakcinė komisija: Leonardas Sauka (pirmininkas) … [et al.]. - Vilnius : Vaga, 1979
         [T.] 18: Karinės-istorinės dainos. [Kn.] 4 / parengė Vita Ivanauskaitė ; melodijas parengė Aušra Žičkienė ; [tomo redakcinė kolegija: Bronė Stundžienė - vyr. redaktorė … [et al.]. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004 (Vilnius : Petro ofsetas). - 573, [2] p. : nat. + 2 garso diskai (CD).

Mačiau mačiau kukutį [Natos] : gražiausios vaikų dainos / parengė Eirimas Velička. - Vilnius : Kronta, 2005 (Vilnius : A. Jakšto sp.). - 103, [1] p.

Saulelė tekėjo : tautosakos rinkinys pradinių klasių mokytojams / [sudarė Jūratė Liudavičienė]. - Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2003.-
D. 2. - 2004 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). - 61, [2] p

Saulute, motinute [Natos] : tautosaka piemenukų popietei / [sudarytoja Marija Baltrėnienė]. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005 (Vilnius : VPU l-kla). - 55, [1] p.

Žodinė tautosaka

Išsirpo vasarėlė /sudarė Jaunius Vylius. - Vilkaviškis : Olimpijos spaustuvė, 2005. - 80 p.

Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka / surinko Jonas Basanavičius. - Vilnius : Vaga, 1993-
       T. 12: Juodoji knyga / [sudarė Kostas Aleksynas ; parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka ; įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka]. - 2004 (Vilnius : Petro ofsetas). - 681, [1] p.

Jono Basanavičiaus tautosakos biblioteka / surinko Jonas Basanavičius. - Vilnius : Vaga, 1993 -
      T. 15: Raštai. Kn. 2 : publicistika, recenzijos : iš gyvenimo kronikos ir laiškų / [parengė Kostas Aleksynas, Leonardas Sauka ; sudarė, įvadą ir paaiškinimus parašė Leonardas Sauka]. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004 (Vilnius : Petro ofsetas). - 390, [2] p.

Kai vilkas dainavo, melagiai važiavo : pasakos / sudarė Valdas Sasnauskas . - Ramučiai (Kauno raj.) : Ramduva, 2005 . – 222 p.

Liaudies pasakos prasmė / Bronislava Kerbelytė. - 3-ioji patais. laida. - Vilnius : Presvika, [2005] (Kaunas : Spindulys). - 100 p.

Linksmosios lietuvių pasakos / sudarė Valdas Sasnauskas. - Ramučiai (Kauno raj.): Ramduva, 2005. - 223, p.

Patarlės fenomenas:praktiniai-metodiniai aspektai : metodinė priemonė / Daiva Malinauskienė ; [iliustracijos Janetos Vidraitės] ; Šiaulių  universitetas. Edukologijos fakultetas. - Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2004 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). -67, [1] p.

Tautosakos darbai / [Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; redaktorių kolegija:  Leonardas Sauka - vyriausiasis redaktorius ... [et al.]. - Kaunas : Lietuvių literatūros ir tautosakos  institutas, 2004. –
       [T.] 20(27) / [parengė Rūta Žarskienė]. - 2004 (Vilnius : Petro ofsetas). – 365 p.

Tautosakos darbai = Folklore studies / [Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; redaktorių kolegija: Leonardas Sauka - vyriausiasis redaktorius ... [et al.]  - Kaunas : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004. – 
      [T.] 21(28). - 2004 (Vilnius : Petro ofsetas). - 350, [2] p.

Utenos krašto tautosaka : iš Utenos kraštotyros muziejaus rinkinių / [sudarė ir redagavo Raimondas Garsonas ir Gražina Kadžytė ; iliustravo Daiva Knyvaitė-Miškinienė]. - Utena : Utenos spaustuvė, 2004 (Utena : Utenos sp.). - 94, [1] p.

ETNOGRAFIJA

Būti lietuve : etninio stiliaus apranga XIX a. pabaigoje - XX a. pirmojoje pusėje / Irma Šidiškienė ; Lietuvos istorijos institutas. - Vilnius : Versus aureus, 2004 (Vilnius: Sapnų sala). - 222, [1] p.

Gimdymas ir gimimas : šiandieninės patirtys pribuvėjystės istorijos kontekste / Laimė Kiškūnė, Rima Pociūtė. - Vilnius : Dialogo kultūros institutas, [2005] (Kaunas : Spindulys). - 308, [4] p.

Kalėdos ir Naujieji metai / [tekstai Birutės Masiliauskienės ; dailininkė Giedrė Seniūnienė]. - Kaunas : Tabula rasa, 2004 ([Kaunas] : Spaudos praktika). - 31, [1] p.

Lietuvos etnologija = Lithuanian ethnology : socialinės antropologijos ir etnologijos studijos / [redakcinė kolegija: Vytas Čiubrinskas (vyriausiasis redaktorius) … [et al.]. - Vilnius : Lietuvos istorijos institutas, 2005. - 
       [T.] 4(13) (2004). - 2005 (Vilnius : Petro ofsetas). - 204, [2] p.

Lietuvių šventės : tradicijos, papročiai, apeigos / Pranė Dundulienė. - [2-oji laida]. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005 (Vilnius : Standartų sp.). - 302, [2] p.

Lietuvių žiemos šventės : bendruomeninės kalendorinio ciklo apeigos XIX a. pab. - XX a. pr. : monografija / Arūnas Vaicekauskas ; Vytauto Didžiojo universitetas. - Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005 (Kaunas : Spindulys). - 190,  [2] p.

Margutis - gamtos pabudimo simbolis / Marija Banikonienė. - Vilnius : Tautodailė, [2005] ([Vilnius] : Akritas). - 31, [1] p.

Marija Gimbutienė … iš laiškų ir prisiminimų / [paaiškinimus ir pastabas parengė Kornelija Jankauskaitė]. - Vilnius : Žaltvykslė, [2005] (Vilnius: Vilniaus spauda).-   472 p.

Raštai / Jonas Balys ; [parengė Rita Repšienė ; redakcinė komisija: Kazys Grigas … [et al.]. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1998
      

[T.] 5. - 2004 (Vilnius : Petro ofsetas). - XII, 244, [1] p.

Tradiciniai lietuvių pasninko valgiai / sudarė Birutė Imbrasienė . - Vilnius : UAB „Baltos lankos“ , 2005 . - 207 p.

Ugnis senojoje lietuvių tradicijoje : mitologinis aspektas / Dalia Senvaitytė. - Kaunas: Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2005. - 121, [1] p.

Vėjūkas : lietuvių vėjo demono vardo ir įvaizdžio rekonstrukcija, atsižvelgiant į vieną skitų atitikmenį (osetinų wœjug/wœjyg) / Dainius Razauskas. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2004 (Vilnius : Petro ofsetas). - 203, [3] p.

KRAŠTOTYRA

Adomynė / [rengė Aldona Liucija Kurkulienė, Virginija Pakalniškienė, Danguolė Mašauskienė]. - Panevėžys : Panevėžio spaustuvė, 2005 (Panevėžys : Panevėžio sp.). - 19, [1] p.

Alkų akys : (žemaitems i šėrdes) : skiriu Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui /Birutė Lengvenienė. - Vilnius : Mokslo aidai, 2004 (Vilnius :Mokslo aidai). - 171,    [1] p.

Anykščiai / [Anykščių turizmo informacijos centras ; į anglų kalbą vertė Giedrė Vaitkienė]. - [Kaunas] : Lututė, 2005. - 48, [1] p.

Amalviškių kaimo istorija [Marijampolės rajonas] / Zenonas Meškelevičius. - Marijampolė : Piko valanda, 2004. - 344, [4] p.

Ariogalos mažoji enciklopedija [Raseinių rajonas] / Vytautas Šulskis. - Kaunas : Naujasis lankas, 2005 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 125, [3] p.

Atsiminimų tėkmėje : Stramiliai, Rokiškis, Sankt Peterburgas / Petras Jakštas. - Vilnius: Margi raštai, 2004 (Kaunas : Spindulys). - 256, [3] p.

Baibiai [Zarasų rajonas] / Milda Pošytė. - Vilnius : [A. Malinausko individuali įmonė], 2005 ([Vilnius] : A. Malinausko IĮ). - 154, [2] p.

Balsių kaimas: praeitis ir dabartis / [sudarytojos R. Prialgauskienė, J. Šliurpienė]. -Balsių kaimas [i.e. Balsiai (Pakruojo raj.)] : Balsių kaimo  bendruomenė, 2004. - 71, [1] p.

Biržai / sudarytojas Egidijus Grabauskas. - Vilnius : Algimantas, 2005. - 24 p.

Daugai / [sudarytoja Rima Baliukonienė]. - Alytus : Alytaus naujienos, 2004 (Alytus : Alytaus sp.). - 233, [1] p.

Devynakiai - Karšuvos žemės kaimas : Tauragės kraštas / Albinas Batavičius. - Vilnius-Tauragė [i.e. Vilnius] : A. Batavičius [i.e. Spauda, 2005] (Vilnius : Spauda). - 431, [1] p.

Geidžiūnai / Erena Kairytė-Aukštuolienė. - Panevėžys : Panevėžio spaustuvė, 2005 (Panevėžys : Panevėžio sp.). - 135, [1] p.

Grabijolai [Vilniaus rajonas / tekstas: N. Marcinkevičienės, L. Markejevaitės, I. Stankevičiūtės ... [et al.] ; Neries regioninis parkas]. - [Kaunas : Lututė, 2005]. - 47, [1] p.

Yra šalis, kur senos girios ošia / Šarūnas Laužadis. - Utena : Utenos spaustuvė, 2005 (Utena : Utenos sp.). - 74, [2] p.

Jonavos kraštas : fotoalbumas. - Kaunas : V3 studija, 2005. - 100 p.

Kaimų istorijos : 13 kaimų: Barzdžiūnai, Cimaniūnai, Drapaliai, Dubraviškė (Delekiškė), Levūnai, Margai, Panemunė, Radvilonys, Stračiūnai, Šaulėnai, Vaikšnoriškė, Voverys, Zasciūniškė ir Karalinavo vienkiemis / Marijona Navickienė. - Marijampolė : TeleSATpressa, 2005 (Marijampolė : "TeleSATpressa" sp.). - 127,    [1] p.

Kaimynai : Panevėžio miesto Ramygalos gatvė : XIX a. vidurys - XX a. pabaiga / Joana Viga Čiplytė. - Vilnius : Homo liber, 2004. - 173, [2] p.

Kazlų Rūda Selbstverwaltung : [Informationsheft] / Übersetzung: Nora Drulienė]. - [Kaunas : V3 studija, 2004] ([Kaunas] : Dimera). - 48, [2] p.

Kazlų Rūdos savivaldybė [Marijampolės rajonas : informacinis leidinys]. - [Kaunas : V3 studija, 2004] ([Kaunas] : Dimera). - 48, [2] p.

Kėdainių kraštas: [informacinis leidinys]. - [Kaunas] : Lututė, 2005 (Kaunas : Aušra). - 36 p.

Kražiai amžių sandūroje : [straipsnių rinkinys / sudarytojai Juozas Girdzijauskas, Aistė Virbickaitė]. - Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2005 (Vilnius : VDA sp.). - 139, [1] p.

Kuršėnų enciklopedija / [sudarytojai Vytautas Kirkutis, Stasys Lipskis]. - Vilnius : Žuvėdra, 2005 (Vilnius : Spauda). - 312 p.

Laiko sąskambiai : straipsnių rinkinys / Dana Junutienė. - Šilutė : [Šilutės Hermano Zudermano literatūrinės kraštotyros klubas], 2005 (Marijampolė : UAB "TeleSATpressa" sp.). - 135, [1] p.

Lemties keliai : [apybraižos] / Romualdas Katinas. - Utena : Kintava, 2005 ([Utena] : Utenos sp.). - 121, [2] p.

Leipalingio kalendorius. - Marijampolė : Ramona, [1999]-    .
   2005 /Juozas Kuckailis. - Vilnius : Asveja, 2004 (Vilnius : Standartų sp.). - 64, [2] p

"Lietuvos valsčių" monografijų serijai - dešimt metų, 1994-2004 : trumpa "Versmės" leidyklos pirmojo dešimtmečio veiklos apžvalga / [parengė Antanas Andrijonas, Vida Girininkienė, Petras Jonušas]. - Vilnius : Versmė, 2005 (Vilnius : Spauda). - 32,     [1] p.

Nuskendusio slėnio istorija / Stanislovas Abromavičius. - Kaunas : Naujasis lankas: Kauno marių regioninis parkas, 2005 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 158, [2] p.

Pakruojo krašto žmonės : biografinis žinynas / Genė Juodytė ; "Žiemgalos" draugija, Pakruojo Juozo Paukštelio viešoji biblioteka. - Kaunas : "Žiemgalos" leidykla, 2005 (Kaunas : Aušra). - 192, [1] p.

Pasakojimai apie Želvą [Ukmergės rajonas] / Zita Kriaučiūnienė, Rasa Povylienė ; [redakcinė komisija: Rita Šepetytė-Petrokienė … [et al.]. - Ukmergė : Valdo leidykla (Ukmergė : Valdo l-kla), 2005. - 122 p.

Pivašiūnai ir apylinkės [Alytaus rajonas] / Vytautas Vitunskas. - Marijampolė : Piko valanda, 2004. - 143, [1] p.

Šilalės kraštas. - Vilnius : Lietuvos kraštotyros draugija, 1994- .
       T. 4: Laukuva / [sudarytojai Virginijus Jocys, Povilas Krikščiūnas ; vyriausiasis redaktorius Virginijus Jocys]. - Vilnius : Versmė, 2005- 
       D. 1. - 2005 (Vilnius : Spauda). - 914  p.

Širvintų kraštas = Širvintos region : aplankykite ir pažinkite mus / [parengė J. Barbaravičienė]. - [Kaunas] : Lututė, 2005. - 32 p.

Švyti Alanta nuo tėviškės kalvos : skaitinių knyga / Antanas Pivoras. - Utena : Utenos Indra, 2005 (Utena : Utenos Indra). - 350, [2] p. :

Taujėnai : skiriamaTaujėnų [Ukmergės rajono] miestelio 410 metų jubiliejui / [sudarėGražina Žukauskienė ; tekstų autoriai Gražina Žukauskienė,Laima Jančiauskaitė, Jurgita Levickienė ... [et al.]. - Ukmergė :Valdo leidykla, 2005 (Ukmergė : Valdo l-kla). - 53 p.

Tauragnai [Utenos rajonas / sudarytojai Venantas Mačiekus, Povilas Krikščiūnas ; vyriausiasis redaktorius Venantas Mačiekus. - Vilnius : Versmė, 2005 . - 1355 p.

Telšių kraštas = Telšiai region : istorija, kultūra, meno paminklai / Adomas Butrimas; [vertėjas Stephen C. Rowell]. - Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla : Eugrimas, 2005 (Vilnius : Petro ofsetas). - 457, [2] p.

Utenos seniūnija : Biliakiemis, Pačkėnai, Vaikutėnai / Genovaitė Šnurova. - Utena : [Utenos spaustuvė], 2005 (Utena : Utenos sp.). - 299, [1] p.

Vadžgirys / Albinas Stoškus. - Kaunas : A. Stoškus, 2005. - 688 p.

Zarasų kraštas: nuo žinomo iki naujai atrasto = Land of Zarasai: from know to newly discovered. - [Kaunas] : Lututė, 2004. - 31, [1] p.

Žiemgalos krašto praeitis. - Kaunas : Žiemgalos leidykla, 1999-    .
          [D.] 4: Vaškai : istorinė urbanistinė raida (iki 1969 m.) / Algimantas Miškinis ; "Žiemgalos" draugija. - 2005 (Kaunas : Morkūnas ir Ko).- 117, [1] p.

Žvilgsnis į Bekštonis / Kazys Račkauskas. - Vilnius : Gimtinė, 2005. – 23 p.

Žvilgsnis praeitin :[mokytojų ir moksleivių surinkta Simno bei Mergalaukio kaimo istorija] / Alytaus rajono Mergalaukio pagrindinė mokykla, Švietimokaitos fondas ; [sudarytojos Edita Gramienė, Asta Abromaitienė,Vilija Davidavičienė]. - Alytus : Alytaus spaustuvė, 2004 (Alytus: Alytaus sp.). - 39, [1] p.

TAUTODAILĖ

Akvilė Mikėnaitė: gyvenimo prasmė - liaudies menas / [sudarytojos Dalia Bernotaitė-Beliauskienė, Žydrė Petrauskaitė]. - Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2004 (Vilnius: Žvaigždžių miestas). - 211, [1] p.

Anykščių kraštotautodailininkai / A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus ; [sudarytoja Skaidrė Račkaitytė]. -[Vilnius : Petro ofsetas], 2004 (Vilnius : Petro ofsetas). - 38, [2] p.

Amatai sugrįžta : [pasakojimai apie kaimo amatininkus, tautodailininkus, kūrybingus žmones] / Justinas Adomaitis ; [Lietuvos šeimos ūkininkų sąjunga]. - Kaunas : Kitos spalvos, 2004 (Kaunas : Spalvų kraitė). - 47, [1] p.

Bronislovas Stanislovas Milaknis : medžio drožyba / Rokiškio krašto muziejus ; [sudarytojos Marijona Mieliauskienė, Dalia Kiukienė ; vertėjos Jūratė Varkalytė, Rita Lisevičiūtė ; straipsnių autoriai Marijona Mieliauskienė, Jonas Mažeikis]. - [Rokiškis] : I. Skripkos individuali įmonė, [2005] ([Kaunas] : Mažoji poligrafija). - 76, [1] p.

Dienos darbeliai - plonos drobelės… / [Anelė Razmislavičienė]. - [Kaunas] : Lututė, 2005. - 24, [2] p.

Ir nemirs akmuo… : Juozas Liaudanskis - Kelmės krašto dainius / [teksto autorius Vytenis Rimkus]. - [Vilnius] : Kelmės rajono savivaldybės administracijos Kultūros ir sporto skyrius [i.e. Daigai], 2005 (Vilnius : Daigai). - 96 p.

Klaipėdos krašto tautiniai drabužiai / Elena Matulionienė. - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2005 (Vilnius : Petro ofsetas). - 78, [2] p.

Kryžių sakmė : Švenčionių rajono kryžių  katalogas / Švenčionių rajono Nalšios muziejaus Reškutėnų filialas ; [parengė Viktorija Lapėnienė]. - [Vilnius : Firidas], 2005 (Švenčionys : Firidas). - 111, [3] p.

Lietuvių moterų drobulės : katalogas / Dalia Bernotaitė-Beliauskienė. - Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2004 (Kaišiadorys : A. Jakšto sp.). - 135, [1] p.

Lietuvių keramikos maestro Liudvikas Strolis : jubiliejinė kūrybos paroda dailininko gimimo 100-mečiui : katalogas / [sudarytoja Danutė Skromanienė ; keramikos ir grafikos eksponatų sąrašą parengė Emilija Jaudegytė, Virginija Kirvelienė, Tadas Stelmokas ... [et al.]. - Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2005 (Vilnius : Sapnų sala). - 111, [1] p.

Lida Meškaitytė : gyvenimas ir kūryba / Daiva Beliūnienė, Marija Kuodienė. - Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2004 (Kaunas : Spindulys). - 111, [1] p.

Mintys karpiniuose = Paper guttings = Вырезки из бумаги / Laimutė Fedosejeva (Benešiūnaitė) .- 2005 (Vilnius : Grafija). - 23, [2] p.

Mokausi keramikos / Elida Ignatavičienė. - Šiauliai : Lucilijus, 2005 (Šiauliai : Saulės sp.). - 32 p.

Nėrinių žavesys ; Siuvinėjimas kryželiu / Nijolė Paserbskienė ; sudarė Feliksas Marcinkas. - Vilnius : Tautodailė, [2005] ([Vilnius] : Akritas).- 43, [1] p.

Sintautų kalendorius / Sintautų akademija. - Vilnius : Mano žvaigždė, 2002-
   .
       2005-ieji metai / sudarė V. Girdauskas ; medžiagą paruošė A. Andrijonas, V. Čeplevičienė, L. Girdauskienė ... [et al.]. - [Šakiai] : Šakių verslo informacijos centras [i.e. Medvetas, 2005]. - 68, [1] p.

Siuvinėjimas kryželiu : paveikslai, drabužiai, monogramos, takeliai, juostelės, staltiesėlės… / sudarė Feliksas Marcinkas ; siuvinėjimo kryželiu schemas parengė Kristina Marcinkaitė, Aistė Marcinkaitė ir Eimantas Grikis. - Vilnius : Tautodailė, [2004] ([Vilnius] : Akritas). - 43, [1] p.

Skulptūra = Sculpture : Lietuvos tautodailininkų sąjungos parodinis rinkinys / [sudarytojas Jonas Rudzinskas ; vertėjas Donatas Suchorukovas ; straipsnio autorė Marija Kuodienė]. - Vilnius : Lietuvos tautodailininkų sąjunga, 2005 ([Kaunas] : Spaudos praktika). - 80 p.

Stanislovas Riauba / [sudarytojas Jonas Rudzinskas ; vertėjai Daiva Kepalė, Tomas Vaičiulis ; straipsnių autorės Aldona Ulevičienė, Marija Kuodienė]. - Vilnius : Lietuvos tautodailininkų sąjunga, [2004] ([Kaunas] : Spaudos praktika). - 80 p.

Šiaudinukai : [praktiniai patarimai / Aušra Šileikienė]. - Panevėžys : E. Vaičekausko knygyno leidykla, 2005 (Kaunas : Mažoji poligrafija). - 39, [2] p.

Tautodailė: keramikos tradicijos ir dabartis : [metodinė priemonė] / Michalina Adomavičienė ; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas. - Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2004 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). - 27, [1] p. + 1 elektron. opt. diskas (CD-ROM)

Tekstilė, tapyba : [katalogas] / Marija Švažienė. - Vilnius : Akstis, 2005 (Vilnius : Standartų sp.). - 52, [1] p

Tradiciniai margučių raštai / Vincė Stasė Pranienė, Rimantė Tarasevičienė, Artūras Narkevičius ; [iliustracijų autoriai Vincė Stasė Pranienė, Artūras Narkevičius]. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2005 (Vilnius : VPU l-kla). - 86, [1] p.

PASTABA: Bibliografijoje skelbiame ir tuos leidinius, kurie dėl įvairių priežasčių išleisti metais vėliau negu planuota arba pavėluotai paskelbti “Ekspres informacijoje”.

Parengta pagal Bibliografijos ir knygotyros centro sudarytą “Ekspresinformaciją apie naujus spaudinius, išėjusius Lietuvoje”

Parengė Inga Kriščiūnienė
Lietuvos liaudies kultūros centras