Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

apie Matulį

2006 m. PREMIJA UŽ AKTYVIĄ, KŪRYBINGĄ VEIKLĄ KULTŪROS CENTRUOSE

ĮTEKTA PLUNGĖS KULTŪROS CENTRO

 DIREKTORIUI ROMUI MATULIUI

 

Norėdama sureikšminti kultūros centrų kultūros ir meno darbuotojų profesinę veiklą, įvertinant geriausius pasiekimus ir darbus, 2005 m. Lietuvos kultūros ministerija įsteigė premiją, kurią skiria už aktyvią, kūrybingą pastarųjų 5 metų veiklą kultūros centruose: parengtas mėgėjų meno, švietėjiškas programas, bendruomenės kultūrinių poreikių ugdymą, profesionalaus meno sklaidos organizavimą, krašto tradicijų puoselėjimą.

Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentas, Plungės kultūros centro direktorius ROMAS MATULIS  Lietuvos respublikos kultūros ministerijoje per kasmetinius apdovanojimus iš ministro J. Jučo gavo premijos laureato diplomą. Lietuvos kultūros centrų asociacija institucija, vienijanti ir atstovaujanti Lietuvoje veikiantiems kultūros centrams. Šiandien kultūros centrus įvardijame kaip svarbiausias kulturines institucijas, ypač regionuose. Regionų kultūrą sąlygoja suderinti apskričių ir savivaldybių institucijų kultūros valdymo, finansavimo, informacijos kaupimo ir sklaidos veiksmai.

Vykdydamas lobistinę veiklą, acociacijos  prezidentas Romas Matulis  nuolat  LR Seime susitikinėja su įvairaus rango politikais,  rūpinasi kultūros centrų padėtimi, primindamas centrų svarbą. Stengiasi, kad kultūros centrai  būtų pripažinti kaip bendruomenės narių socializacijos, kultūrinių poreikių ugdymo, profesionalaus ir mėgėjų meno, etninės kultūros  sklaidos institucijos.

Socialinio darbo kultūros institucijų vadybos magistras Romas Matulis nuo 1994 vadovauja Plungės kultūros centrui, kurie

buvo pastatyti 1990-aisiais ir užima 4216 kvadratinių metrų plotą.. Tai išties moderni, šiuolaikiška, kultūros reikmėms pritaikyta kultūrinės edukacijos įstaiga. 2003 m. balandžio mėnesį Plungės kultūros centrui įteikta nominacija „Geriausias Lietuvos rajono kultūros centras".

Kultūros centro teikiamomis paslaugomis naudojasi daugiau kaip 25 000 miesto ir tiek pat rajono gyventojų. Čia dirbantys žmonės teikia metodinę pagalbą ir rajono seniūnijoms priklausančioms kultūros įstaigoms, padeda joms organizuoti įvairius renginius, didesnes šventes, mokymus.

Vaikų ir jaunimo teatras „Saula“ įkurtas 1992 metais. Nuo pat pradžių jam vadovauja režisieriai Sigita ir Romas Matuliai. Teatrą sudaro trys grupės – tai net 70  vaikų ir jaunimo nuo 8 iki 17 metų  - per teatro meną ieškančių savo tiesos, savo požiūrio, savų atradimų ir praradimų, savo gyvenimo.

Per savo kūrybos metus teatras žiūrovui pristatė 24 spektaklius .Iš jų reikšmingiausi : lietuvių liaudies pasakų , padavimų, sakmių motyvais “Jaujų pasakos”(1997 m.), “Motinos širdis”(1999 m.), “Piemenėlių išdaigos”(2002 m.), “Stebuklingas lumzdelis”(2000 m.). Pagal Š.Pero “Pelenė” (1998.m.) , B.Murerey “Ar aukštai dangus”,,(2001 m.), Maža Giraitė “Saula”(2002 m.), M.Vainilaitis “Bruknelė”(2004 m.), Š.Pero “Batuotas Katinas”(2005 m.). Plungiškių teatras yra respublikinio konkurso “Šimtakojis” laureatas , įvairių tarptautinių ir respublikinių festivalių nominantas. Bendrauja su teatrais iš Latvijos, Švedijos, Danijos, Rusijos (Sankt Peterburgo). Teatre yra per 70 jaunųjų aktorių nuo7 iki 18 metų.

Kas du metai organizuoja tarptautinį vaikų ir jaunimo festivalį – stovyklą “Mažoji Melpomenė”.Plungės kultūros centro teatras „Saula“ – Lietuvos mėgėjų teatrų sąjungos narys.

Projekto „Mes esam vienodi, mes norime būti kartu" renginys organizuotas Pasaulinės žmonių su negalia dienos proga ir skirtas vaikų bei jaunimo su negalia integravimui į bendrą su sveikaisiais meninio ugdymo procesą, nebe pirmas Romo Matulio sumanymas įvairiais būdais tenkinti bendruomenės poreikius, bei ugdyti meilę ir šilumą menui. Ši šventė kasmet kinta – ji tampa populiaresnė, kyla jos meninis lygis, keičiasi  projekte dalyvaujančių vaikų požiūris. Bandymas neįgalius vaikus ir jaunuolius integruoti į bendrą meninio ugdymo procesą - sėkmingas, o rezultatas puikus. Atsidėkodamas už pastangas ir didžiulį darbą, kultūros centro direktorius R. Matulis visiems neįgaliųjų kolektyvams įteikė akvariumus su auksinėmis žuvelėmis, kurios nuo šiol pildys jų norus.

Savo kolegas Romas Matulis ragina pamąstyti apie tai, kokią visuomenę mes šiandien iš tikrųjų kuriame ir kokie norime išlikti, kokie norėtume būti, tad dirbkime nesivaikant skaičių ir svaigių laimėjimų, o žiūrėkime, kad būtų išsaugotos dvasinės bei moralinės vertybės.