Dainų diena 2018
2008 metų etninės kultūros leidinių bibliografija

                              2008 metų etninės kultūros leidinių bibliografija

BENDRASIS SKYRIUS 

Audiovizualinės kultūros kontekstai : monografija / Virginijus Kinčinaitis ; Šiaulių universitetas. Filosofijos katedra. - Šiauliai : Saulės delta : Lietuvos kultūros fondas, 2007. - 269 p.

Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija : karinė istorija, archeologija, etnologija / Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas ; [redakcijos kolegija: Rimantas Sliužinskas (pirmininkas). - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2007. - 274 p.

Baltijos regiono istorija ir kultūra: Lietuva ir Lenkija : socialinė istorija, kultūrologija / Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas ; [redakcijos kolegija: Rimantas Sliužinskas (pirmininkas). - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2007. - 271 p.

Dabartinės Lietuvos kultūros raidos tendencijos: vertybiniai virsmai : [kolektyvinė monografija / Stanislovas Juknevičius, Rūta Žiliukaitė, Alfonsas Algimantas Mitrikas ... [et al.] ; sudarytoja Rūta Žiliukaitė] ; Kultūros, filosofijos ir meno institutas. - Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007 (Vilnius : Standartų sp.). - 191 p.

Europos paveldas: planavimas ir valdymas / redaktoriai Gregory Ashworth ir Peter Howard ; iš anglų kalbos vertė Laima Gylienė, Dalė Virginija Jakutienė. - Vilnius : Versus aureus, [2008] (Vilnius : Logotipas). - 199 p.

Etninė kultūra : Etninės kultūros globos tarybos informacinis leidinys / redakcinė kolegija: Libertas Klimka (pirmininkas) … [et al.]. - Vilnius : Etninės kultūros globos taryba, 2007. -

Nr. 6 - 2007. - 104 p.

Lietuvos muzikologija  / [redakcinė kolegija: vyriausiasis redaktorius Algirdas Ambrazas. - Vilnius : Lietuvos muzikos akademijos leidykla, 2007. -

T. 8 (2007) / [sudarytoja Gražina Daunoravičienė]. - 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). – 195 p.

Lietuvos etnologija: socialinės antropologijos ir etnologijos studijos / Lietuvos istorijos institutas ; [redakcinė kolegija: Vytis Čiubrinskas (vyriausiasis redaktorius). - Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2007. –

[T.] 7(16) (2007): Tapatybė erdvėje ir laike: kintantys regionai / sudarytoja Vida Savoniakaitė. - 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). - 217 p.

Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai / vyriausioji redaktorė Vaidonė Tamošiūnaitė. - Kaunas : Neolitas, 2008. -

2008. - (Kaunas : Aušra). - 1278 p. (Informacija apie Lietuvos liaudies kultūros centrą)

Kupiškėnų žodynas / Klementina Vosylytė. - Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, [2007]-

[T. 1]: A-H. - [2007] (Vilnius : Petro ofsetas). - 784 p.

Kultūrologija / Kultūros, filosofijos ir meno institutas ; redakcinė kolegija: Antanas Andrijauskas (pirmininkas) … [et al.]. - Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2007.

T. 15: Asmenybė: menas, istorija, dabartis / sudarytoja Rasa Vasinauskaitė. - 2007 (Vilnius : Standartų sp.). - 511 p.

Kultūros tyrimai: patirtis ir apibendrinimai / Victor C. de Munck ; Vytauto Didžiojo universitetas. - Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008 (Kaunas : VDU l-kla). – 206

Kūrybos metraštis : Lietuvos liaudies kultūros centro informacinis leidinys / redaktorė Danutė Skersytė. - Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2008. - 267 p.

Lietuvių tautinis kostiumas / parengė Teresė Jurkuvienė ; Lietuvos liaudies kultūros centras. - 2-oji patais. laida. - Vilnius : "Baltų lankų" leidyba, 2008 (Vilnius : Sapnų sala). – 246 p.

Mažosios Lietuvos indėlis į lietuvių kultūrą / Zigmas Zinkevičius. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008 . - 285 p.

Miestai ir miesteliai Balio Buračo akimis, XX a. 3-4 dešimtmetis : Vytauto Didžiojo karo muziejaus kolekcijos : [Balio Buračo negatyvų kolekcija : albumas / parengė Danutė Tamošaitienė ; vertė Skirmantė Andrašiūtė]. - Kaunas: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, 2007.- 223 p.

Neris tarp Vilniaus ir Kernavės : [straipsnių rinkinys / sudarytojai Vykintas Vaitkevičius, Audronė Žičkutė ; į anglų kalbą vertė Jolita Jarmakauskienė]. - [Kaunas] : Lututė ; Dūkštos (Vilniaus raj.) : Neries regioninis parkas, 2008. – 143 p.

Socialinės ir kultūrinės antropologijos teorijos : mokomoji knyga / Vytis Čiubrinskas ; Vytauto Didžiojo universitetas. - Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2007 . - 271 p.

Visuotinė lietuvių enciklopedija / [mokslinė redakcinė taryba: pirmininkas - Juozas Tumelis. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2001-   

[T.] 13:  / [mokslinė redakcinė taryba: Stasys Vaitekūnas - pirmininkas. - 2008 (Kaunas : Spindulys). – 799  p.

Žvilgsnis atgal. Martino reinholdo Tydeko prisisminimai. / Klaipėdos universiteto leidykla . Sudarė  Jonas Bukantis . 2 knygų rinkinys viename aplanke. 84 p.

ARCHEOLOGIJA, ISTORIJA

Bajoro sodyba / Juozas Mickevičius ; [Žemaitijos nacionalinio parko direkcija]. - [Telšiai : Spaudos lankas], 2004 [i.e. 2007] (Telšiai : Spaudos lankas). - 102 p. Knygoje pateikiama archeologinė ir istorinė medžiaga apie Šarnelės (Plungės raj.) bajorkaimį.

Dzūkijos tradicinė kaimo architektūra / Aistė Andriušytė, Vingaudas Baltrušaitis, Ilona Burinskaitė, Gražina Žumbakienė ; [sudarytojas ir specialusis redaktorius Libertas Klimka] ; Etninės kultūros globos draugija. - Vilnius : Etninės kultūros globos taryba, 2008. - 104 p.

FOLKLORAS

Kalvarijos krašto advento ir Kūčių papročiai / [sudarė Rasa Januškienė]. - Marijampolė : Piko valanda, 2007 ([Marijampolė : Piko valanda]). - 125 p.

Sliužinskas  Rimantas.  Polskie piesni ludowe na Litwie. Ankieta i porady metodyczne dla krajoznawcow.  / Klaipėdos universiteto leidykla - 28  p.

 Dainos

Lietuvių liaudies dainynas / [Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas] ; redakcinė komisija: Leonardas Sauka (pirmininkas. - Vilnius : Vaga, 1979-   

[T.] 20: Kalendorinių apeigų dainos. [Kn.] 1: Advento-Kalėdų dainos / parengė Jurgita Ūsaitytė ; melodijas parengė Aušra Žičkienė ; [tomo redakcinė kolegija: Bronė Stundžienė - vyr. redaktorė. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). - 749 p. : nat. + 2 garso diskai (CD)

Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos, 1908-1942 = 2 / sudarė ir parengė Austė Nakienė, Rūta Žarskienė. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). – 133 p. + 1 garso diskas (CD)

Lietuvių vestuvinės dainos / [parengė Violeta Baltušytė]. - Vilnius : Žaltvykslė, [2007] (Vilnius : Akritas). – 182 p.

Sliužinskas Rimantas. Lenkų liaudies dainos Lietuvoje. Anketa ir metodiniai nurodymai kraštotyrininkams.  / Klaipėdos universiteto leidykla.- 2008.- 28 p.

Žemaičių krašto vaikų dainos. Gyvūnijos apdainavimas [Natos] / sudarė Rita Videikaitė-Macijauskienė. – Vilnius.- 2007 . – 103 p.

Žodinė  tautosaka

Čiulba ulba sakalas : Petro Zalansko tautosakos ir atsiminimų rinktinė / sudarė ir parengė Danutė Krištopaitė, Norbertas Vėlius ; melodijas parengė Danutė Kuzinienė. - 2-asis papild. leid. - Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2008]. - 456 p.+ nat. + 1 garso diskas (CD)

Lietuvių patarlės ir priežodžiai / [parengė Agnė Iešmantaitė]. - Vilnius : Žaltvykslė, [2007] (Vilnius : Pozicija). - 213 p.

Pasaka "Eglė žalčių karalienė" / sudarė ir parengė Leonardas Sauka. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007-   

T. 1: Lietuvių variantai / [kalbą redagavo ir variantus tekstologiškai tvarkė Kostas Aleksynas ; melodijas rengė ir redagavo Živilė Ramoškaitė]. - 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). - 650 p.

T. 2: Latvių variantai / [tekstus išvertė į lietuvių kalbą ir tomą redagavo Lilija Kudirkienė ; tomą padėjo rengti Mara Vyksna, Beatrisė Reidzanė, Vita Ivanauskaitė]. - 2008. - 359 p.

Tautosakos darbai / Lietuvių literatūros ir tautosakos  institutas ; redaktorių kolegija:  Leonardas Sauka - vyriausiasis redaktorius . - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007. -

[T.] 34. - 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). - 394 p.

Tautosakos darbai = Folklore studies  / Lietuvių literatūros ir tautosakos  institutas ; redaktorių kolegija: Leonardas Sauka (vyriausiasis redaktorius). - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008. –

 [T.] 35. - 2008 (Vilnius : Petro ofsetas). - 373 p.

ETNOGRAFIJA

Gyvybės medis lietuvių mene ir tautosakoje / Pranė Dundulienė. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008 (Vilnius : Standartų sp.). - 165 p.

Etnografija : metraštis / Lietuvos nacionalinis muziejus ; redaktorė Marytė Slušinskaitė. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, 2007.-

[Nr.] 15/16 (2005/06). - 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). - 294 p.

Laumių vaikai : [pasakos ir sakmės, kuriose veikia neįgalūs personažai / sudarė Henrikas Stukas, Alvydas Valenta]. - Vilnius : Brailio spauda, 2007 (Vilnius : Logotipas). - 606 p.

Levūnų kaimo papročiai [Varėnos rajonas / sudarė Nijolė Marcinkevičienė]. - Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2008 . - 164 p.

Lietuvių liaudies medicina: etnografiniai ir folkloristiniai aspektai : XIX amžiaus pabaiga - XX amžaus pirmoji pusė : monografija / Ramūnas Trimakas. - Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008 (Kaunas : Aušra). - 213 p.

Lyčių studijos ir tyrimai : mokslo leidinys / redaktorių kolegija: Jolanta Reingardė ... [et al.] - Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2007. -

[Nr.] 3 (2007): Šeimai palankios organizacijos kūrimo prielaidos Šiaulių universitete / Šiaulių universiteto Lyčių studijų institutas ; sudarytojos Virginija Šidlauskienė, Tatjana Borisevičienė. - 2007 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). - 26 p.

[Nr.] 4 (2007): Studijų programų rekonstravimo, užtikrinančio lyčių lygybės, partnerystės ir tolerancijos kompetencijas, metodologija / Šiaulių universiteto Lyčių studijų institutas. Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas ; sudarytojos Daiva Čegytė, Virginija Šidlauskienė. - 2007 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). – 63 p.

Medžiai senovės lietuvių tikėjimuose / Pranė Dundulienė. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008 (Vilnius : Standartų sp.). - 82 p.

Piemenavimas Švenčionių krašte XX a. : monografija / Regina Mikštaitė-Čičiurkienė, 2007 (Švenčionys : Firidas). - 126 p.

Prigluskim prie savo šaknų : [Ūdrijos krašto istorinės raidos akimirkos ir jų atspindžiai lietuvių etnokultūroje / sudarė ir parengė spaudai Birutė Vitkauskienė]. - Alytus : Alytaus spaustuvė, 2007 (Alytus : Alytaus sp.). - 99 p.

KRAŠTOTYRA 

Antalieptės kraštas : vietovių istorinės apybraižos / Vytautas Indrašius. - Vilnius [i.e. Kaunas] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2008-   

D. 1: A - M. - 2008. - 466 p.

Biržų krašto muziejus „Sėla“ / [sudarytojos Jadvyga Kriščiūnienė, Snieguolė Kubiliūtė]. - Panevėžys : Amalkeros leidyba, 2008 (Vilnius : Standartų sp.). - 83 p.

Burokaraistis : istorija, buitis, papročiai, liaudies medicina, prietarai, tautosaka / Ona Vaškelevičiūtė-Zakarauskienė. - Vilnius : Jandrija, 2003-2007. - 2 kn.

Kn. 2. - 2007 (Vilnius : Standartų sp.). - 239 p.

Daugailių kraštas ir žmonės [Utenos rajonas / sudarytojai Rita Jurkevičienė, Rimgaudas Mališauskas]. - Utena : Utenos Indra, 2008 (Utena : Utenos Indra). - 688 p.

Endriejavas, jo knygnešiai, švietėjai ir tremtiniai [Klaipėdos rajonas] / Antanas Ruškys. - Kaunas : Naujasis lankas, 2007 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 30 p.

Kaimų gyvenimas : Didžiasalis, Dulgininkai, Kaziuliai, Vilkanastrai / Marijona Navickienė. - Marijampolė : [TeleSATpressa], 2008 (Marijampolė : "TeleSATpressa" sp.). - 150 p.

Kalveliai, 1779-2007 [Vilniaus raj.] / sudarytoja ir įžanginių straipsnių autorė Ona Staikūnaitė-Gritėnienė. - Utena : Utenos Indra, 2008 (Utena : Utenos Indra). - 239 p.

Kad ateitis praeitį minėtų : (Lipliūnai [Kėdainių rajonas]) / Joana Vaikšnoraitė. - [Alytus : Albagrafija], 2008 (Alytus : Albagrafija). – 256 p.

Klaipėdos rajono kultūros paveldas : [fotoalbumas / redakcinė grupė: Gintautas Bareikis … [et al.] ; tekstų autorė Janina Valančiūtė]. - Klaipėda : Druka, [2007] (Klaipėda : Druka). - 71 p.

Krinčinas – mano vaikystės miestas [Pasvalio raj.] : dokumentais ir atsiminimais paremtas pasakojimas / Stanislava Kirailytė. - Utena : Utenos Indra, 2008 (Utena : Utenos Indra). – 36  p.

Kupiškis : kultūra ir istorija : [almanachas] / rengia: Eugenija Urbonienė … [et al.]. - Nr. 1 (2003)-. - [Vilnius] : V. Stefanovičiaus personalinė įmonė, [2007]. -

       Nr. 5 (2007)/ [sudarytojas] Vidmantas Jankauskas.- [2007] (Vilnius: V. Stefanovičiaus PĮ). – 111 p

Legendos, įvykiai, faktai apie Joniškio miestą : [knyga-albumas / sudarytojas-redaktorius Leonas Karaliūnas ; į anglų kalbą vertė Vaida Radzevičienė ; tekstų autoriai Leonas Karaliūnas, Jonas Nekrošius]. - [Kaunas : Arx Baltica], 2008 (Kaunas : Arx Baltica). - 141 p.

Lietuvos deimančiukai : [tautotyrininkų darbų rinkinys] / Tėviškės pažinimo draugija ; [sudarytojas Kazys Račkauskas ; redakcinė komisija: Ona Voverienė (pirmininkė). - Kaunas : Kalendorius, 2008 (Kaunas : Aušra). – 207 p.

Lietuvos pakrašty : [istorinė-kraštotyrinė apybraiža] / Antanas Karmonas. - [Vilnius : Firidas], 2008 (Švenčionys : Firidas). - 175, [1] p.

Merkinės lopšinės ir žaidimai / sudarytoja Rita Černiauskienė. - Merkinė (Varėnos raj.) : Merkinės jaunimo etnokultūros klubas "Kukumbalis", 2007 (Alytus : Albagrafija). - 142 p.

Moliadugnis ir jo apylinkės [Varėnos rajonas] / Vytautas Česnulis. - 2-asis papild. leid. - Vilnius : [Rotas], 2008 (Vilnius : Rotas). - 212 p.

Mielagėnai 1768-2008 m. [Ignalinos rajonas : istorinė apybraiža / Jonas Juodagalvis]. - Vilnius : Diemedis, 2008. - 16 p.

Pažinkime Plungės kraštą = Get aquainted with Plungė region / [teksto autorė Zita Paulauskaitė]. - Klaipėda : Druka, 2008 (Klaipėda : Druka). – 71 p.

Ramoniškės : [prisiminimai apie gimtąjį kaimą Mažeikių rajone] / Janina Lukoševičienė. - Vilnius : Biznio mašinų kompanija, 2007 (Vilnius : BMK). – 85 p.

Ražiškių kaimas XXI a. išvakarėse [Kauno rajonas] / Valentina Tamošiūnienė. - Kaunas : V. Tamošiūnienė, 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 197 p.

Rietavas [Telšių rajonas : fotoalbumas]. - Klaipėda : S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2007 (Klaipėda : Jokužio l-kla-sp.). - 48 p.

Subartonių kraštas [Varėnos rajonas] / sudarytojai Henrikas Gudavičius, Algimantas Černiauskas, Mindaugas Lapelė. - Marcinkonys (Varėnos raj.) : Dzūkijos nacionalinio parko direkcija, 2007 (Alytus : Albagrafija). – 219 p.

Tautotyros pradmenys / Kazys Račkauskas ; Tėvynės pažinimo draugija. - Vilnius : Gimtinė, 2008. - 32 p.

Užušiliai [Biržų rajonas] / Angelė Skeberdytė-Jurevičienė. - [Panevėžys : Panevėžio spaustuvė], 2007 (Panevėžys : Panevėžio sp.). - 238 p.

Žemaitkiemis – mūsų tėvų ir protėvių žemė [Ukmergės rajonas] / [sudarė R. Mikutienė, G. Mikutis]. - Ukmergė : Valdo leidykla, 2008 (Ukmergė : Valdo leidykla). – 72  p.

TAUTODAILĖ

Antanas Česnulis : [drožinių ekspozicija / sudarytojas Antanas Česnulis]. - [Kaunas] : Lututė, 2008. - 56 p.

Vanda Giedrytė. Margučiai, karpiniai, tapyba / [sudarytoja Laima Lapėnaitė]. - Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2007] (Vilnius : Petro ofsetas). – 166 p.

Genovaitė : [apie tautodailininkę tapytoją Genovaitę Čejauskaitę] / Algis Kuklys. - Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2008 (Klaipėda : KU l-kla). - 84 p.

Kryždirbystės tradicijų tąsa senajame Sintautų valsčiuje [Šakių rajonas : fotoalbumas] / Sintautų akademija ; [sudarytojas Vitas Girdauskas ; tekstus parengė Vitas Girdauskas ir Juozas Jacevičius ; fotografas Vidas Venslovaitis]. - Sintautai, 2007 ([Kaunas] : Aušra). - 52 p.

Lietuvos medinės bažnyčios, koplyčios ir varpinės : monografija / Algė Jankevičienė. - Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2007 (Vilnius : Standartų sp.). – 351 p.

Lietuviškos juostos : raštai, spalvos, atlikimo technologija : mokymo metodinė priemonė / Aldona Vaitkevičiūtė ; Vilniaus pedagoginis universitetas. Gamtos mokslų fakultetas. Technologinio ugdymo katedra. - Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008 (Vilnius : VPU l-kla). - 111 p.

Lietuvių valstiečių išeiginės prijuostės, XIX a. - XX a. pradžia : katalogas / Stasė Bernotienė ; [sudarytoja Dalia Bernotaitė-Beliauskienė]. - Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). - 192 p.

Lietuvių liaudies sakralinis menas : Lietuvos dailės muziejaus rinkiniuose / [sudarytoja Dalia Bernotaitė-Beliauskienė]. - Vilnius : Lietuvos dailės muziejus, 2007 (Kaunas : Spindulys). – 63 p.

Juozo Lukausko lobiai / Algis Kuklys. - Klaipėda : Libra Memelensis, 2007. - 96 p. Knyga apie tautodailininko skulptoriaus J. Lukausko (1906-1999) gyvenimą ir kūrybą.

Mane močiutė taip išmokė : Lazdijų krašto tradicinės kultūros vertybių sąvadas / Lazdijų krašto muziejus ; [redaktorė ir sudarytoja Daina Pledienė ; redakcinė kolegija: Lina Klimavičiūtė, Dalė Juknevičienė]. - [Kaunas] : Spalvų kraitė, 2007- .

D. 1. - 2007 ([Kaunas : Spalvų kraitė]). - 119 p.

Mažoji medinė Marijampolės krašto architektūra : [fotoalbumas / sudarytojai Danutė Katkuvienė, Romas Linionis ; fotografijos Romo Linionio ; tekstas Alės Počiulpaitės ; Marijampolės kraštotyros muziejus]. - Marijampolė : Piko valanda, 2007 ([Marijampolė : Piko valanda]). – 163 p.

Medis - manoji eldija : [medžio drožėjo gyvenimo ir kūrybos albumas] / Vytautas Konstantinas Savickis ; [sudarė Danutė Mukienė]. - Vilnius-Telšiai [i.e. Vilnius] : Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2007 (Vilnius : Petro ofsetas). - 373 p.

Padauguvos audimo raštai ir audėjos [Kauno rajonas / parengė] Inga Nėnienė, Angelė Rudžianskaitė. - Kaunas : Naujasis lankas : Padauguvos kultūros centras, 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). - 31 p.

Panevėžio apskrities menas: profesionalioji dailė, tautodailė / [sudarytoja Jolanta Lebednykienė ; vertėja Jurga Grunskienė]. - Panevėžys : [Amalkeros leidyba] : Panevėžio apskrities viršininko administracija, 2008 ([Kaunas] : Aušra). - 107 p.

Senoji sakralinė lietuvių liaudies skulptūra Rokiškio krašto muziejuje : katalogas / Rokiškio krašto muziejus ; [sudarytojos Marijona Mieliauskienė ir Dalia Kiukienė]. - Vilnius : Petro ofsetas, 2008 (Vilnius : Petro ofsetas). – 142 p.

Veronikos Šleivytės gyvenimo bruožai : [tapytoja] / Kupiškio etnografijos muziejus ; [sudarytoja ir redaktorė Aušra Jonušytė]. - [Kupiškis : Kupiškio etnografijos muziejus, 2007] (Panevėžys : Amalkeros leidyba). – 71 p.

Vilnos vėlimo menas ; Kryželiu siuvinėti paveikslai / sudarė Feliksas Marcinkas. - Vilnius : Tautodailė, [2008] ([Vilnius] : Akritas). - 44 p. Veltinis / Viltė Kazlauskaitė. - Vilnius : Žuvėdra, 2008 (Kaunas : Aušra). - 99 p. Knygoje apžvelgiama veltinio kilmė, vilnos vėlimosi principai, vilnos rūšys, pristatomos įvairios vėlimo technikos, pateikiama lietuvių vėlėjų bei viešnių iš kaimyninių valstybių veltinio darbų fotografijų.

Vilkaviškio krašto kryžiai ir kryždirbiai : [katalogas] / Aušra Valuntaitė-Mickevičienė. - [Vilnius : Logotipas] ; Paežeriai (Vilkaviškio raj.) : Vilkaviškio krašto muziejus, [2007] (Vilnius : Logotipas). - 142 p.

PASTABA: Bibliografijoje skelbiame ir tuos leidinius, kurie dėl įvairių priežasčių išleisti metais vėliau negu planuota arba pavėluotai paskelbti “Ekspres informacijoje”.

Parengta pagal Bibliografijos ir knygotyros centro sudarytą “Ekspresinformaciją apie naujus spaudinius, išėjusius Lietuvoje”

Parengė Inga Kriščiūnienė
Lietuvos liaudies kultūros centras