Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

2009 metų etninės kultūros leidinių bibliografija

2009  metų etninės kultūros leidinių bibliografija

BENDRASIS SKYRIUS 

Algirdas Julius Greimas ir jo semiotika / Karolis Rimtautas Kašponis. – Kaunas : Naujasis lankas, 2009. – 15 p.

Baltų menas = Art of the Balts : parodos katalogas / [Vytautas Aleksiejūnas, Rasa Banytė-Rowell, Anna Bitner-Wróblewska ... ; sudarytojas Adomas Butrimas ; vertėjai Veronika Adamonytė, Zigmas Banelis, Rasa Banytė-Rowell .... – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. – 799 p.

Dieveniškių apylinkių medinė architektūra / [Audronė Lainauskaitė, Irena Kuprijan, Vytis Čiubrinskas ; parengė Irutė Eidukienė]. – [Poškonys (Šalčininkų r.) : Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcija, 2008]. – 40 p.

Etninė kultūra : Etninės kultūros globos tarybos informacinis leidinys / redakcinė kolegija:  Libertas Klimka (pirmininkas) …. – Vilnius : Etninės kultūros globos taryba, 2009. –

Nr. 8. – 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). – 127 p.

Etninė kultūra : Etninės kultūros globos tarybos informacinis leidinys / redakcinė kolegija:  Libertas Klimka (pirmininkas) …. – Vilnius : Etninės kultūros globos taryba, 2008. –

Nr. 7. – 2008 (Vilnius : Petro ofsetas). – 127 p.

Etninės kultūros tradicijų tęstinumas ir iššūkiai šiuolaikinėje visuomenėje. Mokslinių straipsnių rinkinys.-  Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009.- 152 p.

Tradicija ir dabartis (4). Mokslinių straipsnių rinkinys.- Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2009.- 160 p.

Kultūros paveldo skaitmeninimo ABC… DEFG… : mokomoji metodinė knyga / Rimvydas Laužikas. – Vilnius [i.e. Kulionys (Molėtų r.) : Lietuvos etnokosmologijos muziejus], 2009 . – 159 p.

Kultūros politika : straipsnių rinktinė / sudarė Gabrielė Žaidytė ; [vertimai į lietuvių kalbą: Austėja Merkevičiūtė, Asta Survilienė]. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba. – 187 p.

Kūrybos metraštis : Lietuvos liaudies kultūros centro informacinis leidinys / redakcinė grupė: Juozas Mikutavičius …. – Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2009. –

2008. – 2009 (Vilnius : S. Ratkevičiaus firma). – 212 p.

Lietuvos dvarai : dviejų tomų žinynas / sudarytoja Ingrida Semaškaitė. – Vilnius : Algimantas, [2009]. – 2 t. –

T. 1: Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio apskritys. – [2009] (Vilnius : Sapnų sala). – 243 p.

T. 2: Šiaulių apskritis, Tauragės apskritis, Telšių apskritis, Utenos apskritis, Vilniaus apskritis. – [2009] (Vilnius : Sapnų sala). – 319 p.


  Lietuva : 101 įdomiausia vieta / Vykintas Vaitkevičius, Valentinas Baltrūnas. – Vilnius : Alma littera, 2009 . – 315 p.

Lietuvos dvarai: kultūros ir šaltinių tyrinėjimai = Lithuanian manors: the research of culture and historical sources : [straipsnių rinkinys / sudarytoja Rasa Butvilaitė]. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009 (Vilnius : VDA sp.). – 295 p.

Mažosios Lietuvos tradicinė kaimo architektūra / Martynas Purvinas ; Etninės kultūros globos taryba. – Vilnius : Etninės kultūros globos taryba, 2008 (Vilnius : Petro ofsetas). – 64 p.

Muziejinių eksponatų priežiūra : straipsnių rinkinys / [Lietuvos muziejų asociacija, Lietuvos dailės muziejus ; sudarė Jūratė Senvaitienė, Janina Lukšėnienė, Laima Janina Vedrickienė]. – Vilnius : Lietuvos muziejų asociacija, 2008-  

D. 1: Meno kūrinių technikos ir tyrimai. – 2008 (Vilnius : Verslo linija). – 384 p.

Rytų Aukštaitijos tradicinė kaimo architektūra / Rasa Bertašiūtė, Vitalija Vasiliauskaitė, Gražina Žumbakienė ... ; [sudarytojas ir specialusis redaktorius Libertas Klimka] ; Etninės kultūros globos taryba, Aukštaitijos nacionalinis parkas. – Vilnius : Etninės kultūros globos taryba, 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). – 120 p.

Veisiejų krašto kaimo architektūra / [sudarytojai Rasa Bertašiūtė, Aistė Andriušytė]. – [Kaunas] : Lututė, 2009. – 111  p.

Vladimiras Toporovas ir Lietuva / [sudarė A. Sabaliauskas, J. Zabarskaitė ; redakcinė kolegija: V.V. Ivanov … . – Vilnius : Lietuvių kalbos institutas, [2008].-19 p.

 Žemaitijos tradicinė kaimo architektūra / Jurgis Bomblauskas, Ilona Burinskaitė, Gražina Žumbakienė ; [sudarytojas ir specialusis redaktorius Libertas Klimka] ; Etninės kultūros globos taryba. – Vilnius : Etninės kultūros globos taryba, 2008 (Vilnius : Petro ofsetas). – 96 p.

ARCHEOLOGIJA, ISTORIJA

Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje = Archaeological investignations in Lithuania : [straipsnių rinkinys] / Kultūros paveldo departamentas, Lietuvos archeologijos draugija ; redakcinė kolegija: Gintautas Zabiela …. – Vilnius : Lietuvos archeologijos draugija, 2008.–

2007. – 2008 (Vilnius : Akritas). – 607 p.

Antalieptės kraštas : vietovių istorinės apybraižos / Vytautas Indrašius. – Vilnius [i.e. Kaunas] : Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2008-2009. – 2 d. –

D. 2: N – V. – 2009. – 518 p.

Dieveniškių apylinkių medinė architektūra / [Audronė Lainauskaitė, Irena Kuprijan, Vytis Čiubrinskas ; parengė Irutė Eidukienė]. – [Poškonys (Šalčininkų r.) : Dieveniškių istorinio regioninio parko direkcija, 2008]. – 40 p.

Kuršių pilkapynas : monografija / Mykolas Michelbertas. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2009 (Kaunas : Aušra). – 94 p.

Lietuvos archeologija / Algirdas Girininkas ; [atsakingasis redaktorius Vladas Žulkus] ; Klaipėdos universiteto Baltijos regiono Istorijos ir archeologijos institutas. – Vilnius : Versus aureus, [2009

T. 1: Akmens amžius. – [2009] (Vilnius : Logotipas). – 327  p.

Lietuvos archeologija / Lietuvos archeologijos draugija, Lietuvos istorijos institutas, Klaipėdos universitetas ; redaktorių kolegija: Andra Simniškytė (ats. redaktorė) … . – Vilnius : "Diemedžio" leidykla, 2009. –

T. 34. – 2009 (Kaunas : Aušra). – 293 p.

Pavirvytės kapinynas (X-XIII amžiai) / Ilona Vaškevičiūtė, Adelė Cholodinskienė ; Lietuvos istorijos institutas, Mažeikių muziejus. – Vilnius : "Diemedžio" leidykla, 2008 (Kaunas: Aušra).–199 p.

Velniakalnių kraštas / Tadas Šidiškis. – Vilnius : Versus aureus, [2009] (Kaunas : Aušra).– 42 p.

FOLKLORAS

ta versmė : Joniškio krašto dainininkai, muzikantai ir pasakotojai / sudarė ir parengė Rita Kipšaitė. – Šiauliai : Saulės delta, 2008 (Kaunas : Aušra). – 91 p.

Kanklės lietuvių etninėje kultūroje : monografija / Vida Tarnauskaitė-Palubinskienė ; Vilniaus pedagoginis universitetas. Kultūros ir meno edukologijos institutas. Muzikos katedra. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009 (Kaunas : Aušra). – 503 p.

Фольклор старообрядцев Литвы = Lietuvos sentikių folkloras : тексты и исследование / Вильнюсский педагогический университет. Факультет славистики. Кафедра русской литературы, Ассоциация исследователей старообрядцев Литвы ; [ответственный редактор Вида Гудоненe]. – Вильнюс : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007-    

T. 2: Народная мифология. Поверья. Бытовая магия = Liaudies mitologija. Tikėjimai. Buitinė magija / Вильнюсский педагогический университет. Факультет славистики. Кафедра русской литературы и межкультурной коммуникации, Ассоциация исследователей старообрядцев Литвы ; издание подготовил Юрий Новиков]. – 2009 (Kaunas : Aušra). – 565 p.

Tradicinis kankliavimas šiuolaikinės kultūros plotmėje / sudarytoja Asta Motuzienė. – Utena : Utenos spaustuvė, 2008 (Utena : Utenos sp., 2009). – 77 p.

 Dainos

Kur tas šaltinėlis, kur aš jauna gėriau : Marcelės Paulauskienės dainų ir tautosakos rinktinė / sudarytoja Lina Būdienė. – Perloja (Varėnos r.) : Atmena, 2009. – 204 p.

Padainiousu dainiuškeli [Natos] : žemaičių krašto vaikų dainos / sudarė Rita Videikaitė-Macijauskienė . – Vilnius : Homo liber, 2009 (Kaunas : Aušra). – 103 p.

Šokamosios ir žaidžiamosios sutartinės / Dalia Urbonavičienė. – Vilnius : Kronta, 2009. – 309 p.

Valerijos Mizinienės tautosakos rinktinė / Klaipėdos universitetas, Klaipėdos m. savivaldybės Etnokultūros centras ; sudarė Jonas Bukantis, Lina Petrošienė. – Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla, 2009 (Klaipėda : KU l-kla). – 91 p.,  nat. + 2 garso diskai (CD).

Instrumentinė muzika

Tradicinė rytų aukštaičių vestuvių muzika / sudarė ir parengė Gaila Kirdienė..- Vilnius: „Kronta“, 2009. -192 p .(+ gaid.) + 2 k. pl.   

Žodinė  tautosaka

Ar meni tų ažerų? : Elektrėnų krašto tautosaka / [parengė Ona Rasutė Šakienė, Vykintas Vaitkevičius, Asta Leskauskaitė, Loreta Sungailienė ; dainų melodijas šifravo Dalia Liubinienė, Vita Norkūnienė]. – Vilnius : Margi raštai, 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). – 646 p.

Lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas = [The catalogue of Lithuanian narrative folklore] / Bronislava Kerbelytė ; [Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 1999-   

[T.] 4 : pasakojimai, anekdotai, oracijos / [Vytauto Didžiojo universitetas]. – Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2009 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 611 p.

Lietuvių vaikų šventės / Arūnas Vaicekauskas. – Kaunas : Šviesa, 2008 (Vilnius : Logotipas). – 93 p.

Tautosakos darbai = Folklore studies  / Lietuvių literatūros ir tautosakos  institutas ; redaktorių kolegija: Leonardas Sauka (vyriausiasis redaktorius) ... [et al.]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008. –

  [T.] 36. – 2008 (Vilnius : Sapnų sala). – 349 p.

Tautosakos darbai = Folklore studies  / Lietuvių literatūros ir tautosakos  institutas ; redaktorių kolegija: Leonardas Sauka (vyriausiasis redaktorius) ... [et al.]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009. –

[T.] 37 / parengė Vita Ivanauskaitė. – 2009 (Vilnius : Sapnų sala). – 330 p.

ETNOGRAFIJA

Etnokosmologija : Lietuvos etnokosmologijos muziejaus leidinys / redakcinė kolegija: Libertas Klimka (pirmininkas) ... [et al.]. – Kulionys (Molėtų r.) : Lietuvos etnokosmologijos muziejus, 2008. –

Nr. 2 (2008) / sudarytojai Rimvydas Laužikas, Libertas Klimka. – 2008 (Vilnius : Giedriaus ir Mindaugo sp.). – 97 p.

Kaziuko mugė = Kaziukas' Fair / [teksto autorius Libertas Klimka ; tekstą į anglų kalbą vertė Vida Bėkštienė]. – Vilnius : Vilniaus etninės kultūros centras, 2009

Lietuvos dvarai / [teksto autoriai Gintaras Abaravičius, Morta Baužienė, Indrė Kačinskaitė ... [et al.]. – 1-asis leid., 2009 [m. tiražas]. – Kaunas : Šviesa, 2009 (Vilnius : Sapnų sala). – 167 p.

Lietuvių liaudies kosmologija / Pranė Dundulienė. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2008 (Vilnius : Standartų sp.). - 157 p.

Lietuvių užkalbėjimai: gydymo formulės = Lithuanian verbal healing charms / sudarė, parengė ir įvadą parašė Daiva Vaitkevičienė ; [į anglų kalbą vertė Laima Vincė Sruoginis]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2008 (Vilnius : Sapnų sala). – 919 p.

Lietuvos kultūra : Dzūkijos ir Suvalkijos papročiai / Rasa Paukštytė-Šaknienė, Vida Savoniakaitė, Žilvytis Šaknys, Irma Šidiškienė ; sudarytojas Žilvytis Šaknys ; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). – 194 p.  

Lietuvos etnologija = Lithuanian ethnology : socialinės antropologijos ir etnologijos studijos / Lietuvos istorijos institutas ; redakcinė kolegija: Vytis Čiubrinskas (vyriausiasis redaktorius) … [et al.]. – Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2008. –

[T.] 8(17) (2008). – 2008 (Vilnius : Petro ofsetas). – 192 p.

Lietuvių šeima ir papročiai : [monografija] / Angelė Vyšniauskaitė, Petras Kalnius, Rasa Paukštytė-Šaknienė ; [redaktorių kolegija: Ingė Lukšaitė … ; Lietuvos istorijos institutas. – Vilnius : Mintis, [2008] (Vilnius : Logotipas). – 557 p.

Lietuviškųjų švenčių rate / Libertas Klimka ; [iliustracijų dailininkė Vaida Kunigėlytė-Sidaravičienė]. – Vilnius : Žara, [2009] (Kaunas : Aušra). – 197 p.

Lietuvių etninė kultūra : raidos įžvalgos / Irena Čepienė. – Vilnius : Alma littera, 2008 (Vilnius : Logotipas). – 404 p.

Lietuvių etnologijos istoriografija (XX amžius) : metodinė mokymo priemonė etnologijos specialybės studentams / Laima Anglickienė ; Vytauto Didžiojo universitetas. - Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2008 (Kaunas : VDU l-kla). - 99 p.

Lietuvių mįslės / [parengė Violeta Baltušytė]. – Vilnius : Žaltvykslės knygos, 2008 (Kaunas : Spaudos praktika). – 94 p.

Lietuvių vaikų šventės / Arūnas Vaicekauskas. – Kaunas : Šviesa, 2008 (Vilnius : Logotipas). – 93 p.

Močiutės turtai : [apie šviesuolės Elenos Mažeikienės įrengtą klėtelę-muziejų] / Sigita Šimkutė ; Tėvynės pažinimo draugija. Telšių rajono skyrius. – Vilnius : Gimtinė, 2009 (Kaunas : Arx Baltica). – 47 p.

Национальная картина мира в русском фольклоре = Nacionalinis pasaulio vaizdas rusų tautosakoje : истоки, динамика развития, межкультурная коммуникация : учебная книга / Юрий Новиков, Гендрик Петкевич ; Вильнюсский педагогический университет. Факультет славистики. Кафедра русской литературы. - Вильнюс : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2008 (Vilnius : VPU l-kla). - 286 p. -

Petras Kalnius : bibliografijos rodyklė, 1975-2008 / Lietuvos istorijos institutas ; [sudarė Rita Strazdūnaitė]. - Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2008. - 41 p.

Rytų Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos verbos : liaudiškojo pamaldumo raiška XX a. antrojoje pusėje – XXI a. pradžioje : mokslinė monografija / Jonas Mardosa ; Vilniaus pedagoginis universitetas. Istorijos fakultetas. Baltų proistorės katedra. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009 (Kaunas : Aušra). – 362 p.

Senovinis kalendorius / sudarė Gražina Veronika Germanienė ; iliustracijos: Nijolė Šaltenytė. - [Vilnius] : Mintis, [2008] (Vilnius : Logotipas). - 463 p.

Saulės ratu, Mėnulio taku : lietuvių kalendorius / Libertas Klimka. – Vilnius : Mintis, [2008] (Vilnius : Petro ofsetas). – 141 p.

Tėvų ir protėvių žemė : rašytinis palikimas Lietuvos muziejuose, bibliotekose, archyvuose / Juozas Mickevičius ; [sudarė Danutė Mukienė]. - Vilnius : Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2008-   

Kn. 1. - 2008 (Vilnius : Petro ofsetas). - 531 p.

Tėvų ir protėvių žemė : rašytinis palikimas Lietuvos muziejuose, bibliotekose, archyvuose / Juozas Mickevičius ; [sudarė Danutė Mukienė]. – Vilnius : Regionų kultūrinių iniciatyvų centras, 2008-   

Kn. 2. – 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). – 400 p.

Užgavėnės Kurtuvėnuose = [fotoalbumas / Kurtuvėnų regioninio parko direkcija ; sudarytojai Vidmantas Lopeta, Salvijus Kulevičius, Rytis Budrys ; fotografijų autoriai Balys Buračas, Alfonsas Būtautas, Jonas Raškevičius ...  ; tekstų autoriai Libertas Klimka, Vidmantas Lopeta]. – Kurtuvėnai (Šiaulių r.) : Kurtuvėnų regioninio parko direkcija, 2008. – 213 p.

KRAŠTOTYRA 

Andrioniškis [Anykščių rajonas] / Raimondas Guobis. – Utena : Utenos spaustuvė, 2009 (Utena : Utenos sp.). – 191 p.

Atminties takais [Raseinių rajonas] : Šarkio kaimo prisiminimai / Emilija Lukšytė-Krušinienė. – Marijampolė : Piko valanda, 2008 ([Marijampolė : Piko valanda]). – 172 p.

Čedasų krašto žmonės [Rokiškio rajonas] / [sudarytojai G. Daugnorienė ir L. Kairiūkštis]. – Čedasai-Rokiškis-Kaunas [i.e. Kaunas : Lututė], 2009. – 95 p.

Gimtieji Gyliai [Raseinių rajonas] / Petras Sadaunykas. – Utena : Utenos Indra, 2009 (Utena : Utenos Indra). – 142 p.

Gimtieji Šalinėnai [Zarasų rajonas] / Bronius Kvedaras ; [spaudai parengė Rūta Kvedaraitė-Balčiūnienė, Vytautas Indrašius]. – Vilnius: Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga, 2009. – 280 p.

Gimtasai kraštas : praeities ir dabarties kultūros metraštis / redaktorių kolegija: Vida Bagdonavičienė … [et. al.] ; rengia Vytautas Didžpetris (sudarytojas, ats. redaktorius). – Kaunas : Žiemgalos leidykla, 2008. –

[T.] 1 (2008). – 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 139 p.

 Ilguva amžininkų atsiminimuose [Šakių rajonas : straipsnių rinkinys] / sudarė Albinas Vaičiūnas. – 3-iasis papild. leid. – Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2008 (Vilnius : Pozicija). – 85 p.

Jerubaičių kaimas [Plungės rajonas] / Pranas Rumbutis. – Akademija (Kėdainių r.) : [P. Rumbutis], 2009 (Kėdainiai : Spaudvita). – 94 p.

XIX a. Utenos valsčiaus turgus. Riedėjo dardėjo diližanai… : [projekto "Interaktyvus XIX a. Riedėjo dardėjo diližanai Sankt Peterburgo - Varšuvos traktu. XIX a. Utenos valsčiaus turgus" fotoalbumas / sudarytoja Vida Navikienė ; nuotraukų autoriai Ramūnas Misiūnas ir Ignas Jurkynas]. - [Utena : Utenos kraštotyros muziejus, 2007] (Kaunas : Aušra). - 78 p.

Kaišiadorių rajono mokyklų kraštotyros darbai. – [Vilnius : Biznio mašinų kompanija], 2008 . – 148 p.

Kazokiškės [Elektrėnų savivaldybė] : seniūnija ir apylinkės / [sudarytojos Laimutė Valantavičiūtė, Vladislava Valantavičienė, Angelė Jankūnienė]. – Vilnius : Margi raštai, 2009 (Vilnius : Petro ofsetas). – 262 p.

Kraštotyros veiklos puslapiai, 1958-2008 / Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stasio Didžiulių viešoji biblioteka ; [sudarytoja Audronė Berezauskienė]. - Utena : Utenos spaustuvė, 2008 (Utena : Utenos sp.). - 107 p.

Kur tekėjo Šlavanta : prisiminimai apie XIX amžiaus pabaigos ir XX amžiaus Pašlavančio kaimą [Prienų rajonas] / Aldona Degutytė, Romas Mažeika, Juozas Palionis. – Vilnius : Trys žvaigždutės, 2009 (Vilnius : Spauda). – 126 p.

Lietuvos karininko fotoalbumas = Lithuanian officer's photo album = Fotoalbum von einem Officier Litauens / sudarė Vytenis Almonaitis, Junona Almonaitienė ; [tekstus parašė Vytenis Almonaitis ir Vaida Almonaitytė-Navickienė]. – Kaunas : Keliautojo žinynas, 2006-  

 [D.] 2: Aukštaitijos ir Žemaitijos kaimas XX amžiaus 3-4 dešimtmetyje.-  2008 (Kaunas : Aušra). – 96 p.

Lyduokiai prisiminimų rūke [Ukmergės rajonas] : publicistika / Albinas Šerelis. – Jonava : Dobilas, 2009. – 75 p.

Mažosios Lietuvos poringės : [istorinės apybraižos] / Bernardas Aleknavičius ; [Klaipėdos miesto savivaldybė]. – Klaipėda : Druka, 2008 (Klaipėda : Druka). – 247 p.

Mielagėnų kraštas : istorija, papročiai, žmonės / Jonas Bajorūnas. – Ignalina : [Ignalinos spaustuvė], 2003-

D. 2. – Ignalina [i.e. Vilnius : Firidas], 2008 (Ignalina : Ignalinos sp.). – 322 p.

Meteliai [Lazdijų rajonas] : monografija / [redakcinė kolegija: Irena Seliukaitė … . – Marijampolė : Piko valanda, 2008 ([Marijampolė : Piko valanda]). – 271 p.

Palikti pėdsaką… : prisiminimai apie kraštotyrininkę-švietėją Mariją Vosylienę, [jos dienoraščio ištraukos, laiškai], lietuviškų vestuvių scenarijus / [sudarytoja Aldona Zavadskaitė-Poplavskaja]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 143 p.

Raubonys ir rauboniečiai / [sudarė Nelė Gricienė, Gražina Paškevičienė, Ksaverija Skujienė, Zita Ranonienė]. – [Raubonys (Pasvalio r.) : Raubonių kaimo bendruomenė], 2009 (Vilnius : Standartų sp.). – 246 p.

Raseinių kraštas / [Žemaičių kultūros draugijos Simono Stanevičiaus bendrija ; sudarytojas Antanas Pocius]. – Kaunas : Naujasis lankas, 2008 (Kaunas : Morkūnas ir Ko). – 597 p.

Skamba Gerdašių varpai / [sudarė Ona Alesiūtė-Bleizgienė, Jonas Varnauskas]. - Vilnius : [Petro ofsetas], 2008 (Vilnius : Petro ofsetas). - 284 p.

Šakių kalendorius / [Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka]. – Šakiai : Šakių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2009. – Nuo 2006 antr.: Šakių … metų kalendorius

2009. – 2009 (Marijampolė). – 239 p.

Šilutės kraštas, kur vanduo kuria gyvenimą…: [fotoalbumas / Šilutės rajono savivaldybė ; teksto autorius Romualdas Eglinskas ; redakcinė grupė: Šarūnas Laužikas (pirmininkas) …. – Klaipėda : Druka, [2008] (Klaipėda : Druka). – 143 p.

Šančių praeities takais : [prisiminimai] / Jurgis Vanagas. – Kaunas : [Arx Baltica], 2008 (Kaunas : Arx Baltica). – 271 p.

Šiaulėnų žemė : istorinė-dokumentinė apybraiža / Marijona Birutė Kudulytė-Navakauskienė ; [redakcinė komisija: Vitas Pranas Tutkus ir Nijolė Šimkuvienė ; Radviliškio rajono Šiaulėnų seniūnija]. – Kaunas : Aušra, 2009. – 775 p

Smolnica – dingęs kaimas [Alytaus rajonas] / Petras Džervus. – Punia [Alytus] : Alytaus spaustuvė, 2008 (Alytus : Alytaus sp.). – 75 p.

Sūduvos Gudeliai [Marijampolės rajonas]: istorinė apybraiža / Stasys Algimantas Vaičiulevičius ; Tėvynės pažinimo draugija. – Marijampolė : Piko valanda, 2008 ([Marijampolė : Piko valanda]).– 98 p.

Vaitiekūnai [Radviliškio rajonas]: kaimas prie užtvankos / [sudarė Lina Lydikaitienė]. – Radviliškis : Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka, 2009 (Radviliškis : Litera). – 87 p.

Vilučiai, 2000-2008 [Utenos rajonas] / Regina Sasnauskienė. – Utena : Utenos spaustuvė, 2009 (Utena : Utenos sp.). – 116 p.

TAUTODAILĖ

Amatai Vilniuje: tradicijos ir šiandiena / [Libertas Klimka ; į anglų kalbą vertė Arvydas Vogulis]. – Vilnius : Atkula : Amatų gildija, [2009] ([Vilnius] : Spauda). – 40 p.

Akmenės krašto tautodailė : iš praeities ir dabarties – ateičiai / [rengė Lilija Smalakienė]. – [Mažeikiai : Spaudos tinklas, 2008] (Mažeikiai : Spaudos tinklas). – 72 p.

Gyvieji amatai Dzūkijos nacionaliniame parke / [Dzūkijos nacionalinio parko direkcija ; sudarytoja Dalia Blažulionytė]. – Marcinkonys [i.e.Vilnius] : Petro ofsetas, 2008 (Vilnius : Petro ofsetas). – 99 p.

tėvelio kiemo, iš motulės skrynių : lietuvių liaudies menas, XVIII a. pabaiga - XX a. pirma pusė : parodos katalogas / sudarytojos Dalia Bernotaitė-Beliauskienė, Marija Kuodienė, Irena Ūdraitė ; [vertėja Laimutė Zabulienė]. – Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2009 (Vilnius : Petro ofsetas).–159 p.

Kostiumo istorija : [vadovėlis aukštųjų mokyklų studentams] / Virginija Idzelytė. – Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009 (Vilnius : Standartų sp.). – 399 p.

Kryždirbystės fenomenas liaudies kultūroje = The phenomenon of cross-crafting in folk culture : mokslinių straipsnių rinkinys / Lietuvos liaudies kultūros centras ; sudarytoja Alė Počiulpaitė. – Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 2008 (Vilnius : Naujoji matrica). – 199 p.

Kryželiu siuvinėti paveikslai ir gražiausi pasaulio menininkų nėriniai / sudarė Feliksas Marcinkas. – Vilnius : Tautodailė, [2009] ([Vilnius] : Spauda). – 43 p.

Lietuvių patarlės ir priežodžiai : penki tomai / [Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas] ; sistemos autorius ir leidinio vadovas Kazys Grigas. – Vilnius : [Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas], 2000-   

T. 2 : [E – J] / tomą parengė Giedrė Bufienė, Kazys Grigas, Rasa Kašėtienė ... ; redagavo Lilija Kudirkienė (vyr. redaktorė), Rasa Kašėtienė ; kalbos dalykus tvarkė Milda Norkaitienė. – 2008 (Vilnius : Sapnų sala). – 830 p.

Molinių paukštelių giesmė : Michalinos Počiulpienės gyvenimas ir kūryba / sudarė Alė Počiulpaitė. – Vilnius : Vilniaus krašto tautodailininkų-meno kūrėjų bendrija, [2009] (Vilnius : Baltijos kopija). – 110 p.

Nykstantys amatai Utenos apskrityje = Vanishing handicrafts in Utena County / [sudarytoja Vyda Krasauskienė ; informaciją rinko ir tekstus parengė Nijolė Aleinikovienė, Jurgita Bugailiškienė, Inesa Čepula ... ; vertėjas Marius Jankevičius]. – Utena [i.e. Kaunas] : V3 studija, 2008 ([Kaunas] : Arx Baltica). – 103 p.

Nuo kopijos iki interpretacijos : metodinės rekomendacijos tiems, kas savarankiškai studijuoja akvarelę / Vidmantas Zarėka ; Šiaulių universitetas. Menų fakultetas. – Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2008 (Šiauliai : Šiaulių knygrišykla). – 83 p.

Palanga: kultūros paveldas : [fotoalbumas / Palangos miesto savivaldybė ; sudarytojas Dainius Sobeckis ; teksto autorė Zita Genienė ; vertimai: Ina Šidlauskienė (anglų k.), Clandestinus (rusų k.)]. – Klaipėda : Druka, 2008 (Klaipėda : Druka). – 95 p.

Riešinės / Irena Felomena Juškienė. – 2-asis papild. leid. – [Vilnius : Petro ofsetas, 2008] (Vilnius : Petro ofsetas). – 198 p.

Sakralinė medžio skulptūra Panevėžio kraštotyros muziejuje : [katalogas / sudarė Vitalija Vasiliauskaitė]. – Vilnius [i.e. Panevėžys] : Panevėžio kraštotyros muziejus, 2009 (Kaišiadorys : AJS sp.). – 78 p.

Senovinė simbolika lietuvių tautodailėje ir literatūroje / Irena Slavinskaitė. – Vilnius : Lietuvos tautodailininkų sąjunga : Tautodailininkų sąjungos fondas, [2008] (Kaunas : Judex). – 143 p.

Siuvinėtojos iš Naujasodžio : Janina Čekelienė, Ramutė Žiagūnienė, Teresė Sabaliauskienė, Angelė Stasė Bareikienė / [Molėtų krašto muziejus ; sudarytojai Nijolė Aleinikovienė, Feliksas Marcinkas]. – Vilnius : Tautodailė, [2008] (Vilnius : Akritas). – 63 p.

Suvalkiečių prijuostės : katalogas / Marijampolės kraštotyros muziejus ; [sudarytojai Danutė Katkuvienė, Asta Vandytė]. – Marijampolė : Piko valanda, 2008. – 142 p.

Šiuolaikinė lietuvių tautodailė / Lietuvos tautodailininkų sąjunga ; [sudarytojai Jonas Rudzinskas, Gražina Jurgaitienė ; teksto autorius Vytautas Tumėnas]. - Vilnius : Tautodailininkų sąjungos fondas, 2007 (Kaunas : Spaudos praktika). - 120 p.

Šilalės krašto kryždirbiai ir dievdirbiai / [sudarytojai Klemensas Lovčikas ir Vaidilutė Jončaitė-Lovčikienė, Soneta Būdvytienė]. – Klaipėda : Druka, 2008 (Klaipėda : Druka). – 127 p.

Šilutės krašto kultūros paveldo keliais /Šilutė : [fotoalbumas] / Šilutės rajono savivaldybė ; [teksto autorius Darius Barasa ; redakcinė grupė: Šarūnas Laužikas (pirmininkas) … . – Klaipėda : Druka, 2008 (Klaipėda : Druka). – 70 p.

Tautodailės metraštis / [Lietuvos tautodailininkų sąjunga]. – Vilnius : Tautodailininkų sąjungos fondas, 2008. –

Nr. 15/16 (2008): Klaipėdos kraštas / sudarytoja Gražina Jurgaitienė. – 2008 (Kaunas : Spaudos praktika). – 95 p.

Tautodailės metraštis / [Lietuvos tautodailininkų sąjunga]. - Vilnius : Tautodailininkų sąjungos fondas, 2008. –

Nr. 14: Punsko - Seinų  kraštas / sudarytoja Gražina Jurgaitienė. - 2008 (Kaunas : Spaudos praktika). - 40 p.

Tradicinė žemaičių skulptūra : „Alkos“ muziejaus rinkinys : [katalogas] / sudarė Elvyra Spudytė. – Vilnius : Lietuvos nacionalinis muziejus, [2008] (Vilnius : Logotipas). – 566 p.

Tradicinių kalendorinių švenčių semantika : monografija / Libertas Klimka ; Vilniaus pedagoginis universitetas. Istorijos fakultetas. Baltų proistorės katedra. – Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009 (Kaunas : Aušra). – 195 p.

Žinynas / Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacija ; [sudarytoja-redaktorė Gražina Jurgaitienė]. - Vilnius : Tautodailininkų sąjungos fondas, 2008-    .

[D.] 1. - 2008 (Kaunas : Spaudos praktika). - 95 p.

Žemaičių žemės rūpintojėliai : fotoapybraiža / Bernardas Aleknavičius. – Klaipėda : Eglės leidykla, 2008 (Vilnius : Standartų sp.). – 303 p.

PASTABA: Bibliografijoje skelbiame ir tuos leidinius, kurie dėl įvairių priežasčių išleisti metais vėliau negu planuota arba pavėluotai paskelbti “Ekspres informacijoje”.

Parengta pagal Bibliografijos ir knygotyros centro sudarytą “Ekspresinformaciją apie naujus spaudinius, išėjusius Lietuvoje”

Parengė Inga Kriščiūnienė
Lietuvos liaudies kultūros centras