Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Lietuvos folkloro garso publikacijos, išleistos 2009 metais

FOLKLORO GARSO PUBLIKACIJOS, IŠLEISTOS 2009 METAIS

 

KOMPAKTINĖS PLOKŠTELĖS

 

Kaimo, miesto folkloro ansamblių, grupių ir kitų kolektyvų įrašai

ALKSNA
Nedieliuos rytieli. Mažeikių krašto dainos, rateliai, pasakojimai / [atlieka] Mažeikių krašto pateikėjai Kazys Sidabras, Justina Radvilienė, Julija Gramalienė. Sudarė Dainora Petrikienė.- Mažeikiai, 2009.- 1 k.pl.+ kn. (68 p.)

 

 

 

 

JRCD 029

ČIULBUTĖ (Ignalinos r.)

Gali lauko ažerėlis / atlieka Ignalinos folkloro ansamblis „Čiulbutė“, Sigutė Mudinienė. – Vilnius: Juosta Records, 2009. – 1 CD.


 


GILĖ
Žaliam beržynėly / [atlieka} Kauno žygeivių klubas „Gilė‘; [ Artūras Sinkevičius, Dobilas Juška, vadovai].- Kaunas,  2009.- 1 k.pl.

 

ČIUČIURUKS
Padainūsu dainuškelė. Žemaičių dainos, šokiai ir instrumentinė muzika / [atlieka]Telšių r. kultūros centro vaikų folkloro ansamblis „Čiučiuruks“; Rita Macijauskienė, vadovė.- Telšiai, 2009.- 1 k.pl.

 

 

 
LAUKSNA
Visa ko yra. Cik paukštės pieno nėra / [atlieka] Vilniaus folkloro ansamblis „Lauksna“, Loreta Juciutė, vadovė.- Vilnius, 2009.- 1 k.pl.

 

 

 

 

Lazdinių - Adutiškio folkloro ansamblis.
 

 

 

 

 
NOVA
Folkloro ansamblis „Nova“. Zanavykų krašto muzika ir dainos/ [atlieka] Šakių rajono Patašinės laisvalaikio salės folkloro ansamblis „Nova“, Nijolė Černevičienė, vadovė. Sudarė ir parengė Nijolė Černevičienė, Ž. Mankauskaitė – Zenevičienė. - Šakiai, 2009.- 1 k.pl.

 

 


 

OŽELIS
Oi ožy, oželi.  

 

RINGAUDA
Pasidainuokim mudvi sesutės / [atlieka} Kauno r. Ringaudų kultūros centro folkloro ansamblis „Ringauda“; Mintautas Pečiulis, vadovas.- Kaunas, 2009.- 1 k.pl.

 


 


 

VIRVITĖ
Aš budavuosiu marga dvareli. Žemaičių tradicinės dainos, muzika, pasakojimai / [atlieka] Akademinio žemaičių jaunimo korporacijos „Samogitia“ folkloro ansamblis „Virvitė‘, Loreta Sungailienė, vadovė.- Vilnius: folkloro ansamblis „Virvite“, 2009.- 1 k. pl.


 

 
  

Teminiai, žanriniai įrašai, bendri kolektyvų projektai


ALKA (Klaipėda) Vestuvinės dainos / [atlieka] Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centro folkloro ansamblis „Alka“, Rita Šukienė,  Jonas Kavaliauskas, vadovai.-  Klaipėda.-  2009.- 1 k.pl.

 


 

 

AUDENIS (Klaipėda)
Klaipėdos krašto dainos / atlieka Klaipėdos folkloro sambūris „Audenis“, Valerija Jankūnaitė, Advento- Kalėdų dainos / atlieka Klaipėdos folkloro sambūris „Audenis“, ValerijaJankūnaitė, vadovė; Saulius Šiaučiulis.- Klaipėda,  2009.- 2 k.pl.


 

 
Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų - konkursas TRAMTATULIS 2009 laureatų įrašai. Lietuvių liaudies dainos, pasakojimai, instrumentinė muzika / Sudarytoja Juratė Šemetaitė.- Vilnus: Lietuvos liaudies kultūros centras 2009.    

VALAUKIS (Anykščių rajonas)
Giedu dainelį.  Vyskupo A.Baranausko pasaulietiškos giesmės. Seserų Kairyčių dainos. /[atlieka]  Anykščių kultūros centro folkloro ansamblis “Valaukis”. – Anykščiai, 2009.- 1 k.pl.

 

 

 

 


Lingu palingu balti suoleliai. Kalendorinės dainos / Parengė Jurgita Ūsaitytė (tekstus), Aušra Žičkienė (melodijas).- Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.- 2009.- 1 k.pl. + kn. (274 p. + gaid.).  

 

 

GDCD 001-002
Dūno upe lylio. Sutartinės /[atlieka] Kauno folkloro ansamblis „Gadula“, Andrius Morkūnas, vadovas; Kauno folkloro ansamblio „Ratilėlis“ šeimų grupė, Birutė Nemčinskienė, vadovė; Irena Vaitkevičiūtė ir Laura Lukenskienė; Kauno 1 - osios muzikos mokyklos folkloro ansamblio „Sauluva“ sutartinių grupė, Giedrė Ramunė Pečiulienė, vadovė;  Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmų folkloro studija „Mėta“, Nijolė Grivačiauskienė, vadovė; Kauno technologijos universiteto folkloro ansamblis „Goštauta“, Justė Lipinskienė, vadovė; Vytauto Didžiojo universiteto folkloro ansamblis „Linago“, Laimutė Stasė Proškutė ir Vilma Čiplytė, vadovės; Vilniaus folkloro ansamblio „Varangė“ sutartinių grupė, Varsa Zakarienė, vadovė; Kauno m. sutartinių giedotojų grupė „Sasutalas“, Andrius Morkūnas, vadovas; Kauno Juozo Gruodžio konservatorijos skudutininkių grupė, Irena Vaitkevičiūtė, vadovė;  Kauno m. folkloro ansamblis „Ratilėlis“, Alvyda Česienė, vadovė; Molėtų kultūros centro folkloro ansamblio „Kukutis“ sutartinių giedotojų grupė, Rita Pelakauskienė, vadovė; Kauno m. sutartinių giedotojų grupė, Laura Lukenskienė, vadovė; Asta Adomaitytė ir Rita Linkevičienė; Vilniaus m. sutartinių giedotojų grupė „Trys keturiose“, Daiva Vyčinienė, vadovė.- Į rašė, fotografavo ir leidybai parengė Andrius Morkūnas.- Kaunas: Kauno folkloro ansamblis „Gadula“, įrašyta KTU auloje koncertų metu.-  2009 .- 2 k.pl.

 


SBM 9986-503-49-3
Kokių giedosim, kokių sutarysim. Sutartinių pradžiamokslis /parengė Daiva Račiūnaitė–Vyčinienė [atlieka] „Trys keturiose“.- Vilnius: Lietuvos muzikos akademija.- 2009.- + kn. (119 p. +gaid.) .- (pakartotinis leidimas, 2004)

 

 


 NALŠIA
...ar prisimeni šią melodiją. Populiarios pasilinksminimų dainos ir romansai / [atlieka] Vilniaus miškų urėdijos folkloro ansamblis „Nalšia“; Audronė Vakarinienė, vadovė; Loreta Sungailienė; Liba Nazarenko; Rytas Lingė.- Vilnius, 2009.- 1 k.pl.
 


 


 

ŠEDUVA
Kovos laukuos aidėjo šūviai / [atlieka] Radviliškio r. etnografinis ansamblis „Šeduva“; Emilija Brajinskienė, vadovė.- Radviliškis, 2009.- 2 k.pl.

 

 


 
 

Tradicinė rytų aukštaičių vestuvių muzika / sudarė ir parengė Gaila Kirdienė,  [atlieka] rytų aukštaitijos (Anykščių, Ignalinos, Molėtų, Rokiškio, Širvintų, Švenčionių,  Ukmergės, Utenos, Zarasų rajonų) liaudies muzikantai.- Vilnius: „Kronta“, 2009. - 2 k.pl. + kn.  (192 p.+ gaid.)


 

VYDRAGA (Vilnius)
Roger Watson and Vydraga / [atlieka] Vilniaus tradicinė instrumentinė grupė „Vydraga“, Roger Watson. Parengė Algirdas Klova.- Vilnius, 2009.- 1 k.pl.

 

 

 

 

Solistų įrašai


Garbinu Viešpatį / [atlieka] Birutė Zalanskaitė.Žaliojan girelan nuveisiu [atlieka] Rimantas Klimas.
Adėlė Kazlauskienė / [atlieka] Adėlė Kazlauskienė, parengė Virginija Baranauskienė, Varsa Liutkutė .-Vilnius: Muzikos akademija, 2009. 1 k.pl.–(Dainų karaliai ir karalienės).- (pakartotinis leidimas, 2005 m.)

 

 


 

 

Mikas Matkevičius / [atlieka] Mikas Matkevičius, parengė Virginija Baranauskienė, Varsa Liutkutė .-Vilnius: Muzikos akademija, 2009. 1 k.pl.–(Dainų karaliai ir karalienės).- (pakartotinis leidimas, 2004 m.)


 

                                                 UDK 398(474 5)Mi 403
VALERIJA MIZINIENĖ (Telšių, Mažeikių r. )
Dainuojamoji ir sakytinė tautosaka [atlieka] Valerija Mizinienė. Sudarė Jonas Bukantis, Lina Petrošienė.- Klaipėda, 2009.- 2 k.pl.+ kn. „Valerijos Mizinienės tautosakos rinktinė“ (91 p.)


 

 


 

Modernizuoto folkloro įrašai


ATALYJA (Vilnius)

Saula riduolėla [atlieka] folkroko grupė „Atalija“. Parengė Gediminas Žilys, Ugnius Liogė. -Vilnius: Dangus, 2009. - 1 k.pl. 

 

BMCD 001
Sutartinės party / [atlieka] Loreta Sungailienė, Audronė Vakarinienė, Asta Adomaitytė, Jolanta Černiauskienė, Aistė Smilgevičiūtė, Svaras, Alvydas Mačiulskis, Liudas Mockūnas, Tomas Bieliauskas, Linas Rimša, Linas Paulauskis.- Vilnius, 2009.- 1 k. pl.


 


 

Pasakos su dainuojamaisiais intarpais

 


Aukštaičių  pasakos su dainuojamaisiais intarpais
/ Vilniaus etninės veiklos centras;  [atlieka] Steponas Bagdonas, Irena Juškienė, Olimpija Karvelienė, Tomas Kleinys, Milda Ričkutė, Andrius Morkūnas.- Vilnius, 2009.- 1 k. pl.

 


 

Dzūkų   pasakos su dainuojamaisiais intarpais / Vilniaus etninės veiklos centras; [atlieka] Marija Arasimavičienė, Loreta Šarkaitė, Marija Karmanienė, Mindaugas Milinavičius, Veronika Povilionienė, Tomas Vaisieta,  Andrius Morkūnas.- Vilnius, 2009.- 1 k. pl

 


 


 

Suvalkiečių  pasakos su dainuojamaisiais intarpais / Vilniaus etninės veiklos centras;  [atlieka]Asta Adomaitytė, Džiuljeta Jankauskaitė, Džeralda kmieliauskienė, Ona Radzevičiūtė, Saulius Tumelis, Giedrė Klimkaitė, Andrius Morkūnas.- Vilnius, 2009.- 1 k. pl


 


 Žemaičių  pasakos su dainuojamaisiais intarpais
/ Vilniaus etninės veiklos centras;  [atlieka] Kristina Černaitė, Stanislovas Kavaliauskas, Rasa rapalytė, Jonas Srėbalius, Loreta Šarkaitė, Kristina Aponavičiūtė, Andrius Morkūnas.- Vilnius, 2009.- 1 k. pl

 


 
 


SKAITMENINĖS KNYGOS (DVD)

 

ISBN 9789955-854-56-2
Baltų menas. / Projekto iniciatorius ir vadovas Adomas Butrimas. Virtuali paroda, performansas „Gyvas muzikinis audinys“, Ugnies misterijos. Vilniaus dailės akademijos 2009 m. kuruotos tarptautinės parodos „Baltų menas, skirtos Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimui, įgyvendinta vizija. Juo norima atskleisti baltų kultūros ir meno ištakas bei raidą.- Vilnius: Vilniaus dailės akademija, UAB „Elektroninės leidybos namai“, 2009.- 1 DVD-

 

Virtuali paroda / Projekto iniciatorius ir vadovas Adomas Butrimas

Autoriai: Vytautas Aleksiūnas, Lietuva; dr. Rasa Banytė-Rowel, Lietuva; dr. Anna Bitner- Wroblevska, Lenkija; prof. dr. Adomas Butrimas, Lietuva; dr. Marius Iršėnas, Lietuva; dr. Anete Karlsone, Latvija; dr. Jurgita Gudavičienė, Lietuva. dr. Vaida Ščiglienė, Lietuva; Baiba Vaska, Latvija.
Fotografės:
Stasė Butrimienė, Jogailė Butrimaitė ir kt.
Foninė muzika
„Trys keturiose“, vadovė Daiva Vyčinienė.

 

Performansas „Gyvas muzikinis audinys“
Organizavo VDA Tekstilės katedra. 2007 09 22.
Projekto kuratorė Eglė Ganda-Bogdanienė. Režisierius Algis Mikutis. Kompozitorius Andrius Kulikauskas.
Dalyviai: Gediminas Laurinavičius (mušamieji); Sigutė Trimakaitė (sopranas); Vilniaus folkloro ansamblis „Spiečius“; grupė „TRY 3“; Jonas Stankevičius (žakardinės staklės); Tekstilės katedros studentai; Vilniaus „Vaikų ir jaunimo“ dailės mokyklos vaikai (mokytoja J. Jankutė-Mirinavičienė); Vilniaus Simono Daukanto vidurinės mokyklos moksleiviai (mokyt. A. Numgaudienė, Aušra Petravičienė).


 

Ugnies misterijos
: 2005–2008 m. Kuratorė ir režisierė Eglė Plioplienė. Organizavo VšĮ „Ugnis ir kaukė“. Skulptoriai: Arvydas Ališanka, Rytas Jonas Belevičius, Marius Grušas, Viktor Geraščenko, Stasys Muraška, Kęstutis Musteikis, Gediminas Piekuras, Kazys Venclovas.
Dalyviai: Arkadijus Gotesmanas (mušamieji), Petras Vyšniauskas (saksofonas), Todar Kažkurevič, Gvidas Kovėra (dūdmaišiai), folkloro ansambliai „Visi“, „Kūlgrinda“, „Spiečius“, „Vygaudė“, Ramūnas Abukevičius (tekstas), Rolandas Rastauskas (eilės), Veronika Povilionienė (dainininkė), UAB „Blikas“ (pirotechnika


 

Lietuvių kalendorinės šventės / scenarijaus autorė Nijolė Marcinkeviičienė, režisierė Daiva Bilinskienė.- Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2009. - 3 DVD + brošiūra (24 p.).- [serija „Gyvoji tradicija“]

 

 

 

 


 
 
 

Šokamosios ir žaidžiamosios sutartinės / parengė Dalia Urbonavičienė. – Vilnius: Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2009. – 1 DVD + kn. (309 p.)

 

 
 


 

Lietuvių tradicinės dainos, lietuvių instumentinė muzika, lietuvių  šokių tradicijos / filmų kūrybinė grupė: Loreta Sungailienė, Arūnas Lunys, Audronė Vakarinienė; režisierė Daiva Bilinskienė,.- Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2008. - 3 DVD + brošiūra (36 p.).- [serija „Gyvoji tradicija“]

 

 

 


 

 


Zanavykiško sūrio gimimas 2009. 1 DVD

 

 

 

 

 

 

 


Žemynėle žiedkelėle. 
2009 m. Lietuvos tūkstantmečio Dainų šventės Folkloro dienos atspindžiai/ Folkloro dienos kūrybinė grupės vadovė Vida Šatkauskienė, vadovės pavaduotoja Jūratė Šemetaitė, direktorius Arūnas Lunys, dailininkas Rytas Jonas Belevičius, programų rengėjai ir organizatoriai: Laisvė Ašmonaitienė, Rita Balkutė, Ramutė Kraujalienė, Inga Kriščiūnienė,. Nijolė Marcinkevičienė, Eglė Plioplienė, Loreta Sungailienė, Audronė Vakarinienė, Irena Zacharova.- Vilnius: Lietuvos liaudies kultūros centras, 2009. - 1 DVD

 

 

 

 

 

 Parengė Inga Kriščiūnienė
Regionų kultūros informacijos poskyris
Lietuvos liaudies kultūros centras