Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Valstybinių institucijų specialistai 2009 metais

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA
J
ono Basanavičiaus g. 5, LT - 01118 Vilnius
Faksas (8~5) 2623120
Interneto svetainė: www.muza.lt
REGIONŲKULTŪROS SKYRIUS
V
edėja Irena SELIUKAITĖ, tel. (8~5) 2193444
El paštas i.seliukaite@lrkm.lt
Vyriausioji specialistė Jadvyga LISEVIČIŪTĖ, tel. (8~5) 2193446
El. paštas j.liseviciute@lrkm.lt
Vyriausioji specialistė Rasa SINKEVIČIŪTĖ, tel. (8~5) 2193445
El paštas r.sinkeviciute@lrkm.lt

LIETUVOS LIAUDIES KULTŪROS CENTRAS
Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 LT - Vilnius

Faksai: (8~5) 2124033, 2612607

El. paštas llkc@llkc.lt

Interneto svetainė www.llkc.lt

Direktorius Saulius LIAUSA, tel. (8~5) 2611190

Dirtektoriaus pavaduotojas Juozas MIKUTAVIČIUS, tel. (8~5) 2612553

Sekretorė Dalia USINAVIČIENĖ, tel.: (8~5) 2611190, (8~5) 2612540

El. paštas llkc@llkc.lt

ETNINĖS KULTŪROS SKYRIUS

Direktoriaus pavaduotoja,

Etninės kultūros skyriaus vedėja Vida ŠATKAUSKIENĖ, tel. (8~5) 2612540

El. paštas satkauskiene@llkc.lt

Muzikinio folkloro poskyris

Poskyrio vadovė, vyriausioji specialistė Jūratė ŠEMETAITĖ, tel. (8~5) 2614467

El.paštas semetaite@llkc.lt

Vyriausiasis specialistas Arūnas LUNYS, tel.: (8~5) 262 59 58, 8 ~ 686 25540

El. paštas a.lunys@llkc.lt

Vyriausioji specialistė Loreta SUNGAILIENĖ, tel. (8~5) 262 59 58

El. paštas l.mukaite@llkc.lt

Vyriausioji specialistė Audronė VAKARINIENĖ, tel. (8~5) 2120570

El. paštas folkloras@llkc.lt218219

Papročių ir apeigų poskyris

Poskyrio vadovė, vyriausioji specialistė Nijolė MARCINKEVIČIENĖ,

tel. (8~5) 2612939

El. paštas tradicija@llkc.lt

Tautodailės poskyris

El. paštas tautodaile@llkc.lt

Poskyrio vadovė, vyriausioji specialistė Teresė JURKUVIENĖ, tel. (8~5) 2613553

Vyriausioji specialistė Alė POČIULPAITĖ, tel. (8~5) 2613553

Vyresnioji specialistė Laisvė AŠMONAITIENĖ, tel. (8~5) 2613553

Vyresnioji specialistė Danutė KETURAKIENĖ, tel. (8~5) 2613553

Regionų kultūros informacijos poskyris

Poskyrio vadovė, vyriausioji specialistė Inga KRIŠČIŪNIENĖ,

tel.: (8~5) 2612594, 8 ~ 678 18934

El. paštas ekinfo@llkc.lt

Vyriausioji specialistė Inga GUČIENĖ, tel. (8~5) 261 47 63

El. paštas regionai@llkc.lt

Vyriausiasis specialistas Robertas LAVICKAS, tel. (8~5) 26147 63

El. paštas informacija@llkc.lt

Vyriausioji specialistė Eglė LADIGIENĖ, tel. (8~5) 26147 63

El. paštas egle.ladigiene@llkc.lt

Liaudies kūrybos archyvas

Vyriausioji specialistė Rita BALKUTĖ, tel. (8~5) 2626155

El. paštas: archyvas@llkc.lt

Laborantė Valė RIMŠIENĖ, tel. (8~5) 2626155

Biblioteka

Vyr. bibliotekininkas Aleksandras ŠIDLAUSKAS, tel. (8~5) 2613774

El. paštas biblioteka@llkc.lt

Žurnalas LIAUDIES KULTŪRA

El. paštas liaudies.kultūra@llkc.lt

Vyriausioji redaktorė Dalia RASTENIENĖ, tel. (8~5) 2613412

Vyresnysis redaktorius (folkloras) Liudvikas GIEDRAITIS, tel. (8~5) 2613161

Vyresnysis redaktorius (bendrieji kultūros klausimai) Dainius RAZAUSKAS,

tel. (8~5) 2613161

Vyresnysis redaktorius (etninės veiklos realijos, tautodailė) Juozas ŠORYS,

tel. (8~5) 2613161

VILNIAUS APSKRITIES KULTŪROS CENTRAS

Rinktinės g. 50, LT -01105 Vilnius

Faksas (8~5) 2691730

Tel. (8~5) 2619557

Direktorė Birutė KURGONIENĖ, tel.: (8~5) 2619557, 8 ~ 672 47370

El. paštas olimpas.vakc@is.lt

Etnokultūrinų ir paveldo programų koordinatorė Giedrė SAUNORIŪTĖ,

tel.: (8~5) 2691733, 8 682 38569

El.paštas archetipas.vakc@is.lt

ETNINĖS KULTŪROS CENTRAI,

SAVIVALDYBIŲETNINĖS KULTŪROS PADALINIAI

VILNIAUS ETNINĖS VEIKLOS CENTRAS

Pamėnkalnio g. 34, LT – 01114 Vilnius

Inf. tel./faksas (8~5) 212 25 93

El. paštas: info@etno.lt

Interneto svetainė: www.etno.lt

Direktorė Milda RIČKUTĖ, tel.: (8~5) 279 12 88, mob. 8 ~ 61567809

El. paštas milda@etno.lt

Etninės kultūros renginių organizavimo skyrius

Direktorės pavaduotojas, vyriausiasis renginių koordinatorius

Stasys KAVALIAUSKAS, tel. (8~5) 2122593

El. paštas stanislovas@etno.lt

Etninės kultūros mokymo skyrius

Vyriausioji edukacinių projektų ir sklaidos koordinatorė Marija LIUGIENĖ,

tel. (8~5) 2627737

El. paštas marija@etno.lt

Vyresnioji folklorininkė Loreta ŠARKAITĖ, tel.: (8~5) 2627737, 8 ~ 685 17108

El.paštas loreta@etno.lt

Administratorė Kristina APONAVIČIŪTĖ, tel. (8~5) 2627737

El. paštas info@etno.lt

Etninės kultūros informacijos skyrius

Vyriausioji ryšių su visuomene koordinatorė Kristina IVANAUSKAITĖ-JUCIENĖ,

tel. (8~5) 2791287

El. paštas kristina@etno.lt220 221

Vyriausioji koordinatorė informacinei bazei kurti Vilma KRIČENAITĖ,

tel. (8~5) 2122593

El. paštas vilma@etno.lt

Vyriausiasis leidybos koordinatorius Antanas Rimvydas ČAPLINSKAS,

tel. (8~5) 2791749

El. paštas rimvydas@etno.lt

Vyriausiasis koordinatorius Tomas KLEINYS, tel. (8~5) 212 25 93

El. p. tomas@etno.lt

KAUNOŠVIETIMOIRKULTŪROS SKYRIUS

Mikalojaus Daukšos g. 34, LT – 44283

El. paštas. asta.vandyte@kaunas.lt

Kultūros vadybos departamento vyresnioji specialistė Asta VANDYTĖ,

tel. (8~37) 424067

KAUNOTAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS

Adomo Jakšto g. 18, LT-44275 Kaunas

Tel./faksas (8~37) 407134

El. paštas: ktkc.info@gmail.com, ktkc.renginiai@gmail.com

Internetinė svetainė: www.ktkc.lt

Direktorė Vilija KEPEŽINSKIENĖ,tel. 8 ~ 620 60929, el. paštas: vilijakepez@takas.lt

Direktorės pavaduotoja ugdymui Osvalda IVANAUSKIENĖ,

el.paštas osvyte@gmail.com

Direktorės pavaduotoja ūkiui Gintarė PUTINIENĖ

Etninės veiklos studijos vedėja, kraštotyros būrelio vadovė Zita JAKINEVIČIENĖ, tel. (8~37) 387935

Renginių organizatorė Irma Odeta MELZBAKIENĖ,

tel.: (8~37)207409, 8 ~ 671 07948, el. paštas irma.o.melzbakiene@gmail.com

Metodininkai

Metodininkė, internetinė svetainė, leidyba Rasa AMBRAZIEJIENĖ,

tel. 8 ~ 682 74998, el. paštas rasa@vydija.lt

Metodininkė, projektai Jurgita KILIKAUSKIENĖ, tel. 8 ~ 682 33691,

el. paštas: jurgita.ktkc@gmail.com

Metodininkė, viešieji ryšiai, būrelio ,,Karpiniai ir popieriaus plastika“ vadovė Eglė VINDAŠIENĖ, tel.: (8~37)207409, 8~652 08885, el. paštas: eglevind@yahoo.com

LektoriusAleksandras ŽARSKUS, tel. 8~656 60148, el. paštas: zarskus@takas.lt

Būrelių, kolektyvų vadovai:

Etninės veiklos būrelio ,,Ratilėlis“ vadovė Alvyda ČESIENĖ,

tel.: (8~37) 383388, 8 ~ 682 32146, el.paštas alvydaces@takas.lt

Folklorinio dainavimo studijos ,,Mėta“,

tradicinių šokių studijos vadovė Nijolė GRIVAČIAUSKIENĖ,

tel.: (8~37) 393949, 8 ~ 676 39519,

el.paštas nijole.gegutala@gmail.com

,,Mėtos“ instrumentinės grupės vadovė Laura LUKENSKIENĖ,

tel. 8 ~ 610 40325, lauriuka@gmail.com

Tautinių šokių ansamblio ,,Kalvelis“ vadovė Ilona JAKŠTYTĖ,

tel. 8 ~ 615 99737, el.paštas ilona-kaunas@mail.ru

Tautinių šokių ansamblio ,,Kalvelis“ orkestro vadovas Gintaras VILČIAUSKAS,

tel. 8 ~ 676 29299

Kanklių būrelio vadovė Valė DERVINIENĖ, tel. 8-618 42667

Kanklių būrelio ,,Luotelė“ vadovė Dalia ČIŽINAUSKIENĖ,

tel.: (8~37) 420726, 8 ~ 672 32488

Kanklių būrelio ,,Smiltelė“ vadovė Eglė URBONAVIČIŪTĖ,

tel. 8~653 74361, el. paštas eu.egle@gmail.com

Būrelio ,,Linksmoji armonika“ vadovas Algis KASPERAVIČIUS,

tel. 8 ~ 600 08929, el. paštas algirdaskasp@gmail.com

Būrelių ,,Pasakų skrynelė“, ,,Pelėdžiukų palėpė“ vadovė Daina BILIŪNAITĖ,

tel. 8 ~ 610 04022

Raštvedė, būrelių ,,Bilduko palėpėje“, ,,Teatro žaismai“ vadovė Vitalija BAJORIENĖ, tel. 8 ~ 610 13103, el.paštas vitbajmeister@gmail.com

Tautodailės studijos ,,Šlamutis“ vadovė Dalia ŽIURKELIENĖ,

tel.: (8~37) 730071, 8 ~ 625 65218

Dailininkė apipavidalintoja, tautodailės studijos (keramika)

vadovė Rita JUODYTĖ,

tel. 8 ~ 673 38334, ritajuodyte@yahoo.com

Tautodailės studijos (tekstilė) vadovė Aldona MARKVALDIENĖ,

tel. 8 ~ 603 37178, aldute9@gmail.com

KLAIPĖDOS MIESTOSAVIVALDYBĖS ETNOKULTŪROS CENTRAS

Daržų g.10, LT – 91246 Klaipėda .

Tel./Faksas: (8~46)410108

Tel.: (8~46) 310022 , (8~46) 312113

El. paštas info@etnocentras.lt

Direktorė Nijolė SLIUŽINSKIENĖ, tel. (8~46) 486408

Direktoriaus pavaduotoja Neringa DARGYTĖ, tel. (8~46)410108

Vyr. specialistė koordinatorė Valerija JANKŪNAITĖ, tel.(8~46)310022

Vyr. specialistė koordinatorė Virginija MATAITIENĖ, tel. (8~46)410108

Vyr. specialistė koordinatorė Anelė MICHEJEVIENĖ, tel. (8~46)310022

Vyr. specialistė koordinatorė Rita ŠUKIENĖ, tel. (8~46) 310022

Vyr. specialistė koordinatorė Margarita MACIJAUSKIENĖ, tel. (8~46)310022222 223

Meno vadovai

Tradicinės instrumentinės muzikos ansamblio „Senoliai“ meno vadovai:

Jonas PETRAUSKAS, tel.: 8~699 36012 ir

Elena ŠALKAUSKIENĖ, tel. 8~612 18782

Folkloro ansamblio „Kuršių ainiai“ meno vadovai: Jolita VOZGIRDIENĖ,

tel. 8~673 14737 ir Alvydas VOZGIRDAS, tel. 8~676 38974

Folkloro ansamblio „Alka“ meno vadovai: Rita ŠUKIENĖ, tel. 8~699 06591 ir

Jonas KAVALIAUSKAS, tel. 8~674 35177

Folkloro sambūrio „Audenis“ meno vadovė Valerija JANKŪNAITĖ, tel. 8~650 13593

Vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio „Vorusnėlė“ meno vadovė Dalia KISELIŪNAITĖ, tel. 8~688 55649

Vaikų folkloro ansamblio „Alkiukai“ meno vadovė Elena ŠALKAUSKIENĖ,

tel. 8~612 18782

Vaikų folkloro ansamblio „Kuršiukai“ meno vadovai: Anelė MICHEJEVIENĖ,

tel. 8~675 49393 ir Alvydas VOZGIRDAS, tel. 8~676 38974

ŠIAULIŲMIESTOKULTŪROS CENTROETNINĖS KULTŪROS SKYRIUS

Aušros a. 31, LT - 76300 Šiauliai

Faksas (8~41) 524163

El. paštas etnosaule@gmail.com, etno.kc@siauliai.lt

Kultūros centro Etninės kultūros skyriaus vedėja Sigita MILVIDIENĖ,

tel.: (8~41) 525693, 8 ~ 682 56720

El. paštas sigmilv@takas.lt

Metodininkė Diana MARTINAITIENĖ, tel.(8~41) 525693

Folkloro ansamblių „Abrūsėlis” ir „Sidabrinė gija” vadovė Vita TAUČIENĖ

Folkloro ansamblio „Auda” ir kapelijos „Turava” vadovas Mykolas ŽALNERAVIČIUS

Etninės kultūros skyriaus administratorius Arūnas MAŽEIKIS

PANEVĖŽIOMIESTOKULTŪROS IRMENOSKYRIUS

Laisvės a. 20, LT – 35200 Panevėžys

Faksas (8~45) 501215

El paštas menotyra@panevezys.lt

Vyriausiasis specialistas Gvidas VILYS, tel.: (8~45) 501204, 8~682 50363

El. paštas g.vilys@panevezys.lt

PANEVĖŽIOMIESTOKRAŠTOTYROS MUZIEJUS

ETNINĖS KULTŪROS SKYRIUS

Laisvės a.1, LT - 35175 Panevėžys

Faksas (8~45) 461973

Internetinė svetainė www.paneveziomuziejus.lt

El. paštas etnopanevezys@gmail.com, etnoskyrius@paneveziomuziejus.lt

Skyriaus vedėja Daina SNICORIŪTĖ, tel.: (8~45) 581694, 8 ~ 610 66169

Vyr.muziejininkė Lina VILIENĖ, tel.: (8~45) 581694, 8 ~ 686 56311

Vyr.muziejininkė Aušra SIDOROVIENĖ, tel.: (8~45) 581694, 8 ~ 652 36982

Vyr. muziejininkė Vitalija VASILIAUSKAITĖ, tel.: (8~45) 581694, 8 ~ 699 04991

El. paštas etnoaukstaitija@one.lt

ALYTAUS MIESTOKULTŪROS SKYRIUS

Rotušės a. 4, LT - 62141 Alytus

Faksas (8~315) 55191

El. paštas kultura@ams.lt

Vedėja Birutė SALICKIENĖ, tel. (8~315) 55 188

El. paštas: b.salickiene@ams.lt

Vyr. specialistė Daina ČEČKAUSKIENĖ, tel.: (8~315) 55112, 8 ~ 671 02900

El. paštas d.ceckauskiene@ams.lt

BIRŠTONOMIESTOKULTŪROS CENTRAS

Jaunimo g. 4, LT - 59206 Birštonas

Faksas (8 ~ 319) 56477

El. paštas bkc@is.lt; kulturos.c@birstonas.lt

Direktorius Zigmas VILEIKIS, tel. (8~319) 65550

Renginių organizatorė Roma ŽENTELIENĖ, tel.(8~319) 65550

El.paštas romaz@birstonas.lt

Folkloro ansamblio vadovas Algirdas SENIŪNAS, tel.(8~319) 65550

Folkloro ansamblio vadovė Roma RUOČKIENĖ, tel.: (8~319) 65550, 8 ~ 612 02912

El. paštas ruochkute@delfi.lt

DRUSKININKŲKULTŪROS CENTRAS

Vilniaus a. 24, LT - 66119 Druskininkai

El. paštas druskininkai@takas.lt

Direktorė Rimutė VINIARSKAITĖ, tel. (8~313) 53122

Etnokultūros specialistė Lina BALČIŪNIENĖ, tel.: (8~313) 58104, 8 ~ 616 31249

El. paštas etnografas@takas.lt

NERINGOS MIESTOKULTŪROS IRTURIZMO

INFORMACIJOS CENTRAS „AGILA”

Taikos g. 4, LT - 93121 Nida, Neringa

Tel./faksas (8~469) 5235815

Tel.: (8~469) 52538, 20229

Svetainė internete www.visitneringa.lt (skiltyje - kita informacija)224 225

Direktorė Regina KONDRAŠKINA, tel.: (8~469) 52538, 8 ~ 687 93368

El. paštas director@visitneringa.lt.

Folkloro ansamblio „Giružė“ vadovė Audronė BURŽINSKIENĖ,

tel.: (8~469) 52538, 8 ~ 616 00884

El. paštas audronera@gmail.com

PALANGOS MIESTOKULTŪROS SKYRIUS

Vytauto g. 21, LT – 00135 Palanga

El./faksas (8~460) 40217

Vyr. specialistas Dainius SOBECKIS, tel. (8~460) 48557

El. paštas dainius.sobeckis@palanga.lt

PALANGOS MIESTOKULTŪROS CENTRAS

Birutės al. 34, LT – 00135 Palanga

El. paštas palangoskc@centras.lt

Vyr. etnologė Zita BANIULAITYTĖ,

tel.: (8~460) 48547, 8 ~ 685 53238

El. paštas pmeguva@gmail.com;

VISAGINOMIESTOŠVIETIMOIRKULTŪROS IRSPORTOSKYRIUS

Parko g. 14, LT – 31139 Visaginas

Pavaduotoja kultūrai Dalia SAVICKAITĖ,

tel.: (8~386) 34476, 8 ~ 614 40126

El. paštas kultura@visaginas.lt

VISAGINOMIESTOKULTŪROS CENTRAS

Parko g. 14 – 219, LT – 31139 Visaginas

Faksas (8~386) 31865

El. paštas draugystes@sugardas.lt

Direktorė Zina ŽUKAUSKINĖ,

tel.: (8~386) 315643, 8 ~ 657 77588

El. paštas vkcdirektore@sugardas.lt

Pavaduotoja kultūrinei veiklai Lena KARPOVIČ,

tel.: (8~386) 31910, 8 ~ 657 77518

AKMENĖS RAJONOKULTŪROS SKYRIUS

L. Petravičiaus a. 2, LT - 85132 Naujoji Akmenė

Tel./faksas (8~425) 56594

Kultūros skyriaus vedėja Janina REKAŠIENĖ,

tel.: (8~425) 57133, 8 ~ 616 88706

El. paštas kultura@akmenė.lt

AKMENĖS KULTŪROS CENTRAS

Nepriklausomybės a. 25, LT- 85129 Naujoji Akmenė

Specialistė etninei kultūrai Sigita BURGIENĖ,

tel.: (8~425) 56966, 8 ~ 682 42950

El. paštas sigaburge@gmail.com

ALYTAUS RAJONOKULTŪROS CENTRAS

Kepyklos g. 17, LT - 74716 Alytus

Faksas (8~315) 39945

El paštas rkchr@takas.lt, rkc@dtiltas.lt

Specialistas etninei kultūrai Robertas ŠARKNICKAS, tel. (8~315) 3 24792

ANYKŠČIŲRAJONOKULTŪROS CENTRAS

Antano Baranausko a. 2, LT - 29132 Anykščiai

Tel. / faksas (8~381) 52096

El. paštas rumai@omni.lt

Etnografė Regina STUMBURIENĖ, tel.: (8~381) 52096, 8 ~ 600 94459

El.paštas akrumai@gmail.com

BIRŽŲRAJONOKULTŪROS CENTRAS

Jono Basanavičiaus g. 4, LT - 41170 Biržai

Faksas (8 ~ 450) 31809

Etnografė Jūratė GARNELIENĖ, tel.: (8~450) 32017, 8 ~ 682 40098

El. paštas juracka@takas.lt

VšĮELEKTRĖNŲKULTŪROS CENTRAS

Draugystės g. 2/7, LT- 26110 Elektrėnai

Faksas (8~528) 39834

Tel. (8~528) 54330

El paštas best007@one.lt

IGNALINOS KULTŪROS CENTROETNOKULTŪROS FILIALAS

Ateities g. 43, LT - 30119 Ignalina

El.paštas etno@ignet.lt

Marija KIRKIENĖ, tel.: (8~386) 53147, 8 ~ 62037922

El. paštas etno@ignet.lt

Folkloro ansamblio „Čiulbutė“, vaikų folkloro ansamblio „Ratucis“

vadovė Sigutė MUDINIENĖ, tel.: (8~386) 53147, 8 ~ 672 07498226 227

JONAVOS RAJONOKULTŪROS CENTRAS

Žeimių g. 15, LT – 55158 Jonava

Faksas (8~349) 51848

El. paštas jonavakc@jonava.net

Specialistė darbui su kaimo klubinėm įstaigom Danguolė MILIAUSKIENĖ,

tel. (8~349) 51433

El.paštas jkc.sekretore@gmail.com

JONIŠKIOKULTŪROS IRVIEŠŲJŲRYŠIŲSKYRIUS

Livonijos g. 4, LT- 84001 Joniškis

Faksas (8~426) 69143

Vyriausioji specialistė kultūrai Liucija BERTULIENĖ,

tel.: (8~426) 69149, 8 ~ 687 53005

El. paštas l.bertulinė@joniskis.lt

JONIŠKIORAJONOKULTŪROS CENTRAS

Žemaičių g. 14 , LT - 84147 Joniškis

Faksas (8 ~ 426) 53442

El. paštas jkultura@kmd.lt

Etnokultūros specialistė Rita KIPŠAITĖ, tel.: (8~426) 61039, 8 ~ 625 26326

El paštas ritakipse@yahoo.com

JURBARKORAJONOKULTŪROS SKYRIUS

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno g. 94, LT - 74001 Jurbarkas

Faksas (8~447)70200

El. paštas kultura@jurbarkas.omnitel.net

Vyr. specialistė Regina KLIUKIENĖ, tel.: (8~447) 70200, 8 ~ 615 12382

El. paštas r.kliukiene@jurbarkas.lt

KAIŠIADORIŲRAJONOŠVIETIMOIRKULTŪROS SKYRIUS

Bažnyčios g. 4, LT - 56121 Kaišiadorys

Faksas (8~346) 52144 (mero sekretorės)

Vyr. specialistė kultūrai Rita JANUŠAITYTĖ, tel. 8 ~ 698 70374

El.paštas rita@kaisiadorys.sav.lt

KAIŠIADORIŲKULTŪROS CENTRAS

Gedimino g. 40, LT 56126 Kaišiadorys

Faksas (8~346) 52381

Direktorius Arnoldas ŠKIMELIS, tel. (8~346) 51227

El.paštas rastine.kkc@remo.lt

Pavaduotojas kultūrai Albertas LAKŠTAUSKAS,

tel. 8 ~ 610 15015

KALVARIJOS KULTŪROS CENTRAS

Suvalkų g. 101, LT- 69121 Kalvarija

Faksas (8 ~ 343) 21502

El. paštas kkcentras@takas.lt

Direktorė Laima KUPSTIENĖ, tel. (8~343) 24103

Etninės kultūros specialistė Rasa JANUŠKIENĖ,

tel.: (8~343) 21502 , 8 ~ 656 51035

KAUNORAJONOKULTŪROS, ŠVIETIMOIRSPORTOSKYRIUS

Savanorių g. 192, LT - 44151 Kaunas

Faksas (8~37) 798566

El. paštas kultura@kaunorkss.lt

Atsakinga už paveldosaugą, muziejus, kraštotyrą Vidimanta POŠKAITIENĖ,

tel. (8~37) 793532

El. paštas vidimanta@kaunorkss.lt

Atsakinga už etnokultūrą, muzikos kolektyvus Birutė JAGRIENĖ,

tel. (8~37) 793532

El. paštas birutekultura@kaunorkss.lt

Atsakinga už teatrą, kalendorines šventes, atestaciją Ona ADOMONIENĖ,

tel. (8~37) 798679

Atsakinga už choreografinį folklorą, tautodailę Birutė SAVICKIENĖ,

tel. (8~37) 798679

El paštas kupolioroze@one.lt

KAZLŲRŪDOS KULTŪROS CENTRAS

Simono Daukanto g. 19 LT - 69430 Kazlų Rūda

Tel/ faksas: (8~343) 95117

Etninės kultūros specialistė Eglė SIMANAUSKIENĖ, tel. (8~343) 95 117

El. paštas krkcentras@gmail.com

KĖDAINIŲKRAŠTOMUZIEJUS

Didžioji g. 19, LT - 57288 Kėdainiai

El. paštas: muziejus@kedainiai.omnitel.net

Vyr. muziejininkė, etnografė Regina LUKMINIENĖ,

tel.: (8~347) 53685, 8 ~ 610 61952

El. paštas r.lukminiene@gmail.com228229

KELMĖS KULTŪROS SKYRIUS

Vytauto Didžiojo g. 73, LT - 86001 Kelmė

Tel./faksas (8~427) 60280

El.paštas culture@kelme.tiltas.lt

Vyr. specialistė Jadvyga GAUPŠIENĖ, tel. (8~427) 60283

El.paštas j.gaupsiene@gmail.com

KELMĖS KULTŪROS CENTROJAUNIMOFOLKLOROSKYRIUS

Vytauto Didžiojo g. 73, LT - 86001 Kelmė

Tel/faksas (8~427) 60066

El.paštas folkloras@kelmeskc.org

Pavaduotoja etninės kultūros veiklai Nomeda JAKUBAUSKIENĖ,

tel.: (8~427) 61165, 8 ~ 686 92797

El.paštas nomedajokub@gmail.com

Folklorininkas Osvaldas GERBENIS

Folklorininkė Dalia MILIAUSKIENĖ (0, 5, atsakinga už vaikų etninę veiklą),

tel. 8 ~ 686 82327

Folklorininkė Jurgita BARTKUVIENĖ (atsakinga už archyvą),

tel. 8 ~ 682 30742

KLAIPĖDOS RAJONOKULTŪROS SKYRIUS

Klaipėdos g. 15 LT - 96001 Gargždai, Klaipėdos r.

Tel./faksas (8~46) 452138

Vyriausioji specialistė Jolita LATAKIENĖ, tel. (8~46) 471566

El. paštas j.latakiene@klaipedos-r.lt

DOVILŲETNINĖS KULTŪROS CENTRAS

Gargždų g. 1, Dovilai, Klaipėdos r.

Tel. (8~46) 444371

Direktorė Lilija KERPIENĖ, 8 611 92466

Vyr. specialistas Ramūnas TILVIKAS, tel. 8 ~ 676 33895

El.paštas dovilai@yahoo.com

KRETINGOS KULTŪROS SKYRIUS

Savanorių .g. 29A, , LT-97111 Kretinga

Vyr. specialistė Dalia ČINKIENĖ, tel.: (8-445) 53525, 8 ~ 697 11824

El. paštas d.cinkiene@kretinga.lt

KRETINGOS RAJONOKULTŪROS RŪMAI

Jurgio Pabrėžos g. 1, LT - 97219 Kretinga

Faksas (8~445) 51341

El. paštas kulturoscentras@kretinga.lt

Renginių organizatorė Diana BRAZDEIKIENĖ, tel. (8~445) 52082

El. paštas kulturoscentras.kretinga@gmail.com

KUPIŠKIORAJONOKULTŪROS CENTRAS

Gedimino g. 40, LT - 40127 Kupiškis

Faksas (8~459) 35679

Tel. (8~459) 35683

El. paštas kupkultcentras@takas.lt

Etnografė Alma PUSTOVAITIENĖ, tel.: (8~459) 35683, 8 ~ 614 40763

El.paštas pustovaitiene@info.lt

VšĮLAZDIJŲKULTŪROS CENTRAS

Vilniaus g. 6, LT - 67106 Lazdijai

Faksas (8~318) 51762

Tel. (8~318) 52245

El. paštas c.kultura@lazdijai.lt

Direktorius Arūnas SUJETA

Pavaduotoja kultūrinei veiklai Ingrida MALINAUSKIENĖ,

tel.: (8~318) 5 1762, (8~318) 52245

El. paštas ingridamal@gmail.com

MARIJAMPOLĖS MIESTOSAVIVALDYBĖS

KULTŪROS IRSPORTOSKYRIUS

Jono Basanavičiaus a. 1, LT - 68307 Marijampolė

Faksas (8~343) 90073

El. paštas kultura@marijampole.lt

Interneto svetainė: www.marijampole.lt

Vyr. specialistė Vilija RAULINAITIENĖ, tel. (8~343) 90078

El. paštas vilija.r@marijampole.lt

MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRAS

Kauno g. 3/ Vilkaviškio 2, LT- 68108

Faksas (8~343) 74600

Etninės kultūros vyr. specialistė Ona Birutė SURDOKIENĖ,

tel.: (8~343)74600, 8 ~ 656 53423

El. paštas kultūroscentras@marijampole.lt230 231

MARIJAMPOLĖS LAISVALAIKIOIRUŽIMTUMOCENTRAS

Adomiškių k. LT - 68108 Marijampolės savivaldybė

Tel.: (8~343) 71935, 8 ~ 612 87072

El. paštas adomiskes@freemail.lt

Etnokultūros specialistas Žydrūnas RUTKAUSKAS, tel. 8 ~ 675 79264

El. paštas daimil@one.lt

MAŽEIKIŲRAJONOSAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRAS

Naftininkų g. 11, LT - 89239 Mažeikiai

Tel./ faksas (8~443) 65858

El. paštas kultura@roventa.lt

Interneto svetainė: www.mkultura.lt

Etnografė Jolanta KALECKIENĖ, tel.: (8~ 443) 66344, 8 ~ 614 22525

El.paštas jolantakultura@roventa.lt

MOLĖTŲRAJONOKULTŪROS IRŠVIETIMOSKYRIUS

Inturkės g. 4, LT - 33141 Molėtai

Tel./ faksas (8~383) 51052

Pavaduotojas kultūrai Gintautas MATKEVIČIUS, tel. (8~383) 54732

El.paštas g.matkevicius@moletai.lt

Krašto muziejaus muziejininkė etnografė Nijolė ALEINIKOVIENĖ, tel. (8~383) 54732

El. paštas moletai.muziejus@one.lt

Molėtų kultūros centro meno vadovė, vyr.folklorininkė Rita PELAKAUSKIENĖ

PAGĖGIŲKULTŪROS IRSPORTOCENTRAS

Jaunimo g. 3, LT - 99032 Pagėgiai

Faksas (8~441) 57367

Direktorė Svetlana JAŠINSKIENĖ,

tel.: (8~441) 57240, 8 ~ 650 68732, 8 ~ 616 37882

El.paštas kultura@pagegiai.lt, pagegiukultura@gmail.com

Etninės kultūros specialistė Aksavera MIKŠIENĖ, tel. (8~441) 57 240

PAKRUOJORAJONOKULTŪROS SKYRIUS

Kęstučio g. 4, LT - 83152 Pakruojis

Tel/ faksas (8~421) 69094

El. paštas: pakr.kultura@siauliai.aps.lt

Vyriausioji kraštotyros specialistė Marijona VAITIEKŪNIENĖ,

tel.: (8~421) 69094, 8 ~ 61598322

El. paštas marija.v@pakruojis.lt

PANEVĖŽIORAJONOŠVIETIMO, KULTŪROS IRSPORTOSKYRIUS

Beržų g. 50, LT - 35185 Panevėžys

Faksas (8~45) 508368

El. paštas kultura@panrs.lt

Vyresnioji specialistė Lina DAUBARIENĖ, tel.: (8~45) 586953, 8 ~ 618 25636

El. paštas daub@one.lt, berzai@panrs.lt

PASVALIORAJONOKULTŪROS CENTRAS

Vytauto Didžiojo a. 3, LT - 39143 Pasvalys

Tel./faksas (8~451) 34340

El. paštas kultura@pasvalys.lt

Specialistė etninei kultūrai Daiva ADAMKAVIČIENĖ,

tel.: (8~451) 34340, 8 ~ 656 49089

El. paštas daivaetno@gmail.com

PLUNGĖS RAJONOKULTŪROS CENTRAS

Senamiesčio a. 3, LT - 90157 Plungė

Faksas (8~448) 55743

El. paštas pk.centras@takas lt

Direktoriaus pavaduotoja etnografė Rita BANIONIENĖ, tel. (8~448) 52891

PRIENŲRAJONOKULTŪROS IRLAISVALAIKIOCENTRAS

Vytauto g. 35, LT - 59123 Prienai

Faksas (8~319) 60370

El. paštas prienaikc@yahoo.com , prienaisk@one.lt (kultūros skyriaus)

Direktorius Džordanas Jogimantas AKSENAVIČIUS, tel. (8~319) 60374

Pavaduotojas kultūrai Rimantas ŠIUGŽDINIS, tel. (8~319) 60375

Vyr. metodininkė Dalė ZAGURSKIENĖ, tel.: (8~319) 60375, 8 ~ 685 01263

El. paštas zdalez@one.lt

STAKLIŠKIŲKULTŪROS CENTRAS

Prienų g. 13, LT-59370, Stakliškės, Prienų r.

Rita BALSEVIČIŪTĖ, tel. 8~ 698 14362

RADVILIŠKIORAJONOKULTŪROS IRSPORTOSKYRIUS

Maironio g. 10, LT - 82133 Radviliškis

Faksas (8~422) 51085

El. paštas kultūra@radviliškis.lt232 233

RADVILIŠKIORAJONOKULTŪROS CENTRAS

Maironio g. 10, LT- 82133 Radviliškis

El. paštas info@radviliskiokc.lt

Svetainė internete - http://www.radviliskiokc.lt

Direktorius Romualdas JUZUKONIS, tel.: (8~422) 51 085, 8 ~ 611 41161

RASEINIŲRAJONOSAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

KULTŪROS, TURIZMO, SPORTOIRJAUNIMOREIKALŲTARNYBA

Vinco Kudirkos g. 5, LT - 60150 Raseiniai

Faksas (8~428) 51604

Vyr. specialistas kultūrai Albinas STAKAUSKAS,

tel.: (8~428) 52535, 8 ~ 615 40972

El. paštas albinas.stakauskas@raseiniai.lt

RIETAVOŠVIETIMO, KULTŪROS IRSPORTOSKYRIUS

Laisvės a. 3, LT 90018 Rietavas

Faksas (8~448) 73222

El. paštas svietimas@rietavas.lt

Vedėjos pavaduotoja kultūrai Jolanta BERTAUSKIENĖ,

tel.: (8~448) 73232, 8 ~ 686 92667

El. paštas j.bertauskiene@rietavas.lt

RIETAVOKULTŪROS CENTRAS

Laukuvos g. 2, LT - 90307 Rietavas

Vida SAUKALIENĖ, tel. (8~448) 68510

El. paštas kultura@rietavas..lt

Kapelos ir folkoro ansamblio vadovė Aida MASEVIČIŪTĖ, tel. 8 ~ 674 04122

ROKIŠKIOKULTŪROS CENTRAS

Respublikos g.96, LT – 42136 Rokiškis

Tel./faksas (8~458) 52161

El. paštas rokiskiokc@gmail.lt

Internetinė svetainė: www.rokiskiokulturoscentras.rokis.lt

Direktorė ir folkloro ansamblio „Gastauta“ vadovė Nida LUNGIENĖ, tel.: (8~458) 52161 , 8~698 34039

El. paštas nidalung@gmail.com

Vaikų folkloro ansamblio „Čirulis“ ir folkloro ansamblio „Saulala“

vadovė Dalia DEKSNIENĖ,

tel. 8 ~ 615 37327

SKUODORAJONOKULTŪROS IRTURIZMOSKYRIUS

Gedimino g. 1 , LT - 98114 Skuodas

Tel./faksas (8~440) 73935

El. paštas apulia@takas.lt

Vyr. kultūros specialistė Jadvyga LAURECKIENĖ,

tel.: (8~ 440) 73935, 8 ~ 612 75048

El. paštas laur.ck@gmail.com

ŠAKIŲRAJONOKULTŪROS SKYRIUS

Bažnyčios g. 4, LT - 71120 Šakiai

Tel./faksas (8~345) 60758

El. paštas aura.p.@is.lt

Etninės kultūros specialistė Aurelija PAPIEVIENĖ,

tel./ faksas: (8~345) 60758, 8 ~ 687 39419

ŠALČININKŲRAJONOKULTŪROS CENTRAS

Vilniaus g. 48, Šalčininkai

Faksas (8~380) 51980

El. paštas krast-kultura@one.lt

Mėgėjiškos kūrybos, tautodailės ir etnokultūros veiklos organizatorė

Veslava MARTYNOVA, tel./faksas: (8~380) 51980, 8 ~ 621 49349

El. paštas salcininkai.kultura@gmail.com

ŠIAULIŲRAJONOKULTŪROS SKYRIUS

Aušros a. 21, LT - 76299 Šiauliai

Tel./ faksas (8~41) 523696

El. paštas kultura@siauliai-r.sav.lt

Vyr. specialistė, metodininkė etninei kultūrai Aušra BRIJŪNIENĖ,

tel.: (8~41) 523695, 8~615 83983

El.paštas ausra.b@siauliai-r.sav.lt

ŠILALĖS RAJONOKULTŪROS CENTRAS

Jono Basanavičiaus g. 12, LT - 75136 Šilalė

Tel./ faksas (8~449) 74315

El. paštas centras@silale.omnitel.net

centras@silale.omnitel.net>

Etninės kultūros organizatorė Irmina KĖBLIENĖ,

tel.: (8~449) 74043, 8 ~ 615 36042

Vyr. specialistė etninei kultūrai Jolanta KASPUTYTĖ

Etnografė Dalia JAKIENĖ234 235

ŠILUTĖS RAJONOKULTŪROS SKYRIUS

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno g. 1, LT - 99001 Šilutė

Faksas (8~441) 54902

El. paštas kultura@pamarys.lt

Kultūros skyriaus vedėja Vilma GRIŠKEVIČIENĖ,

tel.: (8~441) 79284, 8 ~ 687 95800

Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Jurgita SKOBIENĖ, tel. (8~441) 79283

El. paštas menas@pamarys.lt

SALOS ETNOKULTŪROS IRINFORMACIJOS CENTRAS

Kristijono Donelaičio g. 2, Rusnė, Šilutės r.

Direktorė Birutė SERVIENĖ, tel. 8 ~ 441 50010

El. paštas rusnesala@gmail.com

ŠIRVINTŲRAJONOKULTŪROS CENTRAS

Igno Šeiniaus g. 4, LT - 19121 Širvintos

Faksas (8~382) 51629

El. paštas SKcentras@one.lt

Etninės kultūros specialistė Laima BIKULČIENĖ,

tel.: (8~382) 51803, 8 ~ 698 05914

ŠVENČIONIŲRAJONO„NALŠIOS” MUZIEJUS

Adutiškio g. 2, LT - 18111 Švenčionys

Faksas (8~387) 51047

El. paštas nalsios.muziejus@hotmail.com

Etninės veiklos organizatorė Violeta BALČIŪNIENĖ,

tel.: (8~387) 51831, 8 ~ 682 14504

El paštas violetassvencionys@hotmail.com, vbalciuniene@gmail.com

TAURAGĖS RAJONOKULTŪROS CENTRAS

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno g. 5, LT - 72252 Tauragė

El. paštas kulturos.centras@tvk.lt

Direktoriaus pavaduotoja kultūros reikalams Lijana KILTINAVIČIENĖ,

tel.: (8~446) 61970, 8 ~ 655 5712335

El. paštas metodinis.kc@zebra.lt

TELŠIŲRAJONOKULTŪROS CENTRAS

Respublikos g. 18, LT - 87333 Telšiai

Tel/faksas (8~444) 52067

El. paštas kc@andernetas.lt

Specialistė tautodailei ir amatams Sigita DACIENĖ,

tel.: (8~444) 52067, 8 ~ 676 35164

El paštas dacese@one.lt

Direktorės pavaduotojas Linas ULKŠTINAS, tel. 8 ~ 612 24746

El paštas ulkstinas@one.lt

TELŠIŲKULTŪROS SKYRIUS

Žemaites g. 14, LT-87133 Telšiai

Vyriausioji specialist Eva STONKEVIČIENĖ, tel. (8~444) 56185

El. paštas kultura1@telsiai.lt

TRAKŲRAJONOŠVIETIMOIRKULTŪROS SKYRIUS

Vytauto g. 33, LT - 21106 Trakai

Tel./faksas (8~528) 55579

El. paštas kultura@trakai.lt 615 96702

Vyriausioji specialistė Audronė GENZUR, tel. (8~528) 51987

El. paštas a.genzur@trakai.lt

UKMERGĖS RAJONOKULTŪROS CENTRAS

Kauno g. 8, LT - 20002 Ukmergė

Faksas (8 ~ 340) 63449

El. paštas ukc@ukmerge.omnitel.net

Organizatorė etninei kultūrai Vilma MULEVIČIŪTĖ- SABALIAUSKIENĖ,

tel.: (8~340) 63610, 8 ~ 620 32332

El. paštas vilmasabale@gmail.com

UTENOS ŠVIETIMOIRKULTŪROS SKYRIUS

Utenio aikštė 4, LT - 28503 Utena

Faksas (8~389) 61615

Vyriausioji specialistė Zita MACKEVIČIENĖ,

tel.: (8~389) 64013, 8 ~ 686 62331

El. paštas z.mackeviciene@utena.sav.lt

UTENOS KULTŪROS CENTRAS

Aušros g. 49, LT - 28193 Utena

Faksas (8~389) 57903

El. paštas kultcentras@aha.lt

Direktorė Asta MOTŪZIENĖ, tel. (8~389) 58874236 237

VARĖNOS RAJONOKULTŪROS CENTRAS

Jono Basanavičiaus g. 2, LT - 65174 Varėna

Faksas (8~310) 51171

El. paštas kulturos.centras@varena.lt

Direktorė Marytė STOŠKUTĖ, tel. (8~310) 51171

Vyr. specialistė etnografė Lina BŪDIENĖ, tel.: (8~310) 52434, 8 ~ 680 57771

El. paštas linabudiene@gmail.com, lina.b@varena.lt

VILKAVIŠKIORAJONOKULTŪROS CENTRAS

Vytauto g. 28, LT - 70125 Vilkaviškis

Faksas (8~342) 20781

El. paštas vilk.kc@takas.lt

Etnografė Nijolė SKINKIENĖ, tel.: (8~342) 20775, 8 ~ 626 78596

El. paštas kulturos@takas.lt

VILNIAUS RAJONOKULTŪROS SKYRIUS

Rinktinės g. 50, LT - 09318 Vilnius

Faksas (8~5) 2730253

El. paštas vrkultura@takas.lt

Vyr. specialistas etninės kultūros ir paveldo klausimams Valdemar VYŠNEVSKI,

tel. (8~5) 2750077

ZARASŲRAJONOKULTŪROS CENTRAS

Vytauto g. 1a/ 2a, LT - 32130 Zarasai

Faksas (8 ~ 385) 51667

Int. svetainė www.sela.lt

Etnografė Rima VITAITĖ, tel.: (8~385) 53285, 8 ~ 615 92968

El paštas etnografas.rumai@zarasai.lt

Etnografas Gintaras ANDRIJAUSKAS, tel.: (8~385) 53285, 8 ~ 650 36256

El. paštas gandrija@delfi.lt

PARKAI, MUZIEJAI

DZŪKIJOS NACIONALINIS PARKAS

Miškininkų g. 62, Marcinkonys LT - 4670 Varėnos r.

Faksas (8~310) 44641

Kultūros paveldo skyrius

Muziejaus direktorius Jonas BAJORIŪNAS, tel. (8~310) 39169

El. paštas etnokultura@dzukijosparkas.lt

Amatų meistras Romas NORKŪNAS, tel. (8~310) 44466

El. paštas info@dzukijosparkas.lt

Istorikė Virginija PUGAČIAUSKIENĖ, tel. (8~310) 44736

El. paštas etnokultura@dzukijosparkas

ŽEMAITIJOS NACIONALINIS PARKAS

Didžioji g. 10, Plateliai, LT - 5655 Plungės r.

El. paštas kultura@zemaitijosnp.lt

Tel./ faksas (8~448) 49337

Kultūros paveldo skyriaus vedėja Aldona KUPRELYTĖ,

tel.: (8~448) 49337, 8 ~ 698 12287

AUKŠTAITIJOS NACIONALINIS PARKAS

Palūšė, LT - 4759 Ignalinos r.

Faksas (8~386) 53135

El. paštas anp@is.lt

Kultūrologė Vilma ČIPLYTĖ, tel.: (8~386) 47478, 8 ~ 610 64167

El.paštas kultura@an.p.lt

ASVEJOS REGIONINIS PARKAS

Dubingiai, Molėtų r.

El. paštas asvejos@mail.lt

Kultūrologė Rima BAREIKIENĖ, tel.: (8~383) 47222, 8 ~ 680 88447

El. paštas info@asvejosparkas.lt

DUBYSOS REGIONINIS PARKAS

Vilniaus g. 99a, LT-4400 Raseiniai

Faksas (8~428) 70330

Vyr kultūrologė Laimutė PEČKAITIENĖ, tel.: (8~428) 70330, 8 ~ 614 49128

El. paštas dubysosrp@raseiniai.lt

KAUNOMARIŲREGIONINIS PARKAS

Miškininkų g. 2, Vaišvydavos k., LT 53106 Kauno r.

Faksas (8~37) 383070

Kultūrologė Dalia BLAŽULIONYTĖ, tel.: (8~37) 383070, 8 ~ 634 07690

El. paštas d.blazulionyte@kaunomarios.lt

KURTUVĖNŲREGIONINIS PARKAS

Parko g. 2, LT - 80223, Kurtuvėnai, Šiaulių r.

Tel. /faksas (8~41) 370336

El. paštas info@kurtuva.lt238239

Direktoriaus pavaduotojas, Rekreacijos skyriaus vedėjas Darius RAMANČIONIS, tel.: (8~41) 370333, 8 ~ 686 12612

El. paštas darius@kurtuva.lt

METELIŲREGIONINIS PARKAS

Meteliai, LT 07482 Lazdijų r.

Faksas (8~318) 43649

El. paštas meteliu_rp@post.omnitel.net

Vyr. kultūrologė Dalė JUKNEVIČIENĖ, tel.: (8~318) 43649, 8 ~ 615 40815

NEMUNOKILPŲREGIONINIS PARKAS

Tylioji g. 1, LT -59006 Birštonas

Tel./faksas (8~319) 65610

El. paštas nkrp@korbas.lt

Kultūrologė Dainora ŠALTIENĖ, tel.: (8~ 319) 65613, 8~615 24260

El.paštas: nora@korbas.lt

PAGRAMANČIOREGIONINIS PARKAS

Alijotiškės k., LT 5908 Tauragės r.

Tel./ faksas (8~446) 44772

Birutė BASTIENĖ, tel. 8 ~ 602 68 136

PANEMUNIŲREGIONINIS PARKAS

Šilinių k., Sirsnemunė, LT74465 Jurbarko r.

Faksas (8~447) 41723

Kultūrologė Vaida MOZŪRAITIENĖ, tel.: (8~447) 421724, 8 ~ 686 11946

El. paštas vaida@prpd.w3.lt

PAVILNIŲIRVERKIŲREGIONINIS PARKAS

Žaliųjų ežerų g. 53, LT 08406 Vilnius

Faksas (8~5) 2729835

Lietuvių etninės kutūros draugijos pirmininko pavaduotoja Nijolė BALČIŪNIENĖ,

tel.: (8~5) 2396334, 8 ~ 614 76090

VARNIŲREGIONINIS PARKAS

Ožtakių k., LT-88050 Telšių r.

Tel./faksas (8~444) 47415

El. paštas varniu-rp@takas.lt

www.varniuparkas.lt

Kultūrologas Linas ŠEDVILAS, tel.: (8~444) 69475, 8 ~ 686 02120, 8 ~ 686 02120

VEISIEJŲREGIONINIS PARKAS

Santarvės g. 9, LT - 67340 Veisiejai

Faksas (8~318) 56782

Kultūrologė Lina KLIMAVIČIŪTĖ, tel.: (8~318) 56234, 8 ~ 686 12418

El.paštas lina.vrpd@takas.lt

VIŠTYČIOREGIONINIS PARKAS

Vytauto g. 8, Vištytis, LT -70346 Vilkaviškio r.

Faksas (8~342) 63532)

Kultūrologė Rima GAGIENĖ, tel.: (8~342) 63581, 8 ~ 615 90012

El. paštas r.gaginė@vistytis.lt

LIETUVOS NACIONALINIS MUZIEJUS

Arsenalo g. 1, LT - 01100 Vilnius

Faksas (8~5) 611023

Direktorė Birutė KULNYTĖ, tel. (8~5) 2627774

Edukacijos skyriaus muziejininkė Birutė KAZLAUSKIENĖ, tel. (8~5) 2123498

El. paštas edukacija@lmn.lt

LIETUVOS LIAUDIES BUITIES MUZIEJUS

LT - 56336, Rumšiškės, Kaišiadorių r.

Tel. (8~346) 47233

Faksas (8~346) 47120

El. paštas lbm@is.lt

Direktorė Violeta REIPAITĖ

Ryšių su visuomene skyriaus vedėja Danutė BLAŽEVIČIENĖ,

tel.: (8~346) 47392, 8 ~ 682 20669

El. paštas danutebla@yahoo.com

VALSTYBINIS KERNAVĖS

ARCHEOLOGIJOS IRISTORIJOS MUZIEJUS-REZERVATAS

Kerniaus g. 4, LT - 19172 Kernavė, Širvintų r.

Faksas (8~382) 47391

El. paštas kernave.reklama@is.lt

Direktorius Saulius VADIŠIUS, tel.: (8 ~ 382) 47371, 47385, 8 ~ 687 16737

Jonas VITKŪNAS, tel. (8~382) 47385

Dalia GRIGONIENĖ

El. paštas kernave.reklama@is.lt240 241

ANTANOIRJONOJUŠKŲMUZIEJUS

Kauno mažoji g. 2, LT- 54228 Vilkija, Kauno r.

Direktorius Arūnas SNIEČKUS, tel.: (8~37) 556400, 8 ~ 612 89262

Specialistė Vida SNIEČKUVIENĖ, tel. (8~37) 556400

El. paštas ajjekm@gmail.com

LIETUVOS TAUTINIŲMAŽUMŲFOLKLOROIRETNOGRAFIJOS CENTRAS

Raugyklos g. 25, Vilnius LT -01144 (oficialus)

Kruopų g. 1 -19 ,Vilnius LT-01144 (pašto)

Direktorė Irena ZACHAROVA, tel. 8 ~ 614 215 16

PavaduotojaVarsa LIUTKUTĖ-ZAKARIENĖ, tel. 8 ~ 686 14392

El. paštas arinuskafolk@inbox.ru

Interneto svetainė: www.arinuska.lt

RUSŲFOLKLOROCENTRAS

Justiniškių g. 45 , Vilnius

Tel./ faksas: (8~5) 2313447, 8 ~ 614 21516

El. paštas arinuskafolk@inbox.ru

VISUOMENINĖS ORGANIZACIJOS

LIETUVIŲETNINĖS KULTŪROS DRAUGIJA

Pamėnkalnio g. 34, LT – 01114 Vilnius

El. paštas daliau@gmail.comt

Interneto svetainė www.etnokultura.lt

Pirmininkė Dalia URBANAVIČIENĖ, tel.: (8~5) 2470709, 8 ~ 699 04237

LIETUVOS KRAŠTOTYROS DRAUGIJA

Barboros Radvilaitės g. 8, LT -01124 Vilnius

Pirmininkas Aleksandras ŠIDLAUSKAS, tel. (8~5) 2613774

El. paštas biblioteka@llkc.lt

LIETUVOS TAUTODAILININKŲSĄJUNGA

Stiklių g. 16, LT -01131 Vilnius

Tel./ faksas (8~5) 2120564

Pirmininkas Jonas RUDZINSKAS, tel. 8 ~ 685 33935

LIETUVOS TAUTODAILININKŲSĄJUNGOS VILNIAUS BENDRIJA

VILNIAUS KRAŠTOTAUTODAILININKŲMENOKŪRĖJŲBENDRIJA

Vytenio g. 13 , LT – 03112 Vilnius

Faksas (8~5) 2339225

Tel. (8~5) 2339909

Intemetinė svetainė: www.vilniaustautodaile.lt

Pirmininkė Romutė KRAUJALIENĖ, tel.: (8~5) 233 95 09, 8 ~ 699 36016

El. paštas ramute.kraujaliene@gmail.com

LIETUVOS TAUTODAILININKŲSĄJUNGOS KAUNOBENDRIJA

Simono Daukanto g. 15 , LT- 44305 Kaunas

Tel.: (8~37) 228033, 228037, 202550, 207520

Pirmininkas Valentinas JEZERSKAS, tel. 8 ~ 699 04992

El paštas suduva@marijampolesaps.lt

LIETUVOS TAUTODAILININKŲSĄJUNGOS DZŪKIJOS SKYRIUS

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno g. 3, LT – 62137 Alytus

Pirmininkė Audronė LAMPICKIENĖ, tel.: (8~315) 73591, 8 ~ 614 78803

El paštas dzyvai@takas.lt, dzyvai@gmail.com

LIETUVOS TAUTODAILININKŲSĄJUNGOS TELŠIŲSKYRIUS

Respublikos g. 18, LT- 87333 Telšiai

Pirmininkė Sigita DACIENĖ, tel.: (8~444) 52067, 8 ~ 614 78803

El paštas s.dacienei@gmail.com

LIETUVOS TAUTODAILININKŲSĄJUNGOS ŠIAULIŲBENDRIJA

Žemaitės g. 43, LT-76339 Šiauliai

Tel. (8~41) 523962

El. paštas siauliai.tautodaile@splius,lt

Pirmininkė Laima KELMELIENĖ, tel. 8 ~ 687 23988

LIETUVOS TAUTODAILININKŲSĄJUNGOS KLAIPĖDOS BENDRIJA

Sukilėlių g. 4, LT- 91244 Klaipėda

Pirmininkė Vida MALAKAUSKIENĖ, tel. (8~46) 410489

LIETUVOS TAUTODAILININKŲSĄJUNGOS PANEVĖŽIOBENDRIJA

Vasario 16-osios g. 20, LT- 35174 Panevėžys

Pirmininkas Vidas MAŽUKNA, tel.: (8~41) 581679, 8 ~ 687 23988242

LIETUVOS RAMUVŲSĄJUNGA

Antano Vivulskio g. 27-4, Vilnius

El. paštas trinkunas@romuva.lt

Seniūnas Jonas TRINKŪNAS, tel.(8~5) 2162966

LENKIJOS LIETUVIŲETNINĖS KULTŪROS DRAUGIJA

Žalgirio g. 7; 16-515 Punsk, Polska

El. paštas etnopunskas@wp.pl

Aldona VAICEKAUSKIENĖ, tel. 004887 5161406

Parengė Inga KRIŠČIŪNIENĖ

Regionų kultūros informacijos poskyris

Lietuvos liaudies kultūros centras