Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

2011 m.

 

2011 metai

Kultūros ministerijos premijos:

Birutė Servienė - Šilutės r. savivaldybės Salos etnokultūros ir informacijos centro direktorė apdovanota premija už aktyvią, kūrybingą veiklą kultūros centruose.

Plačiau...