Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Geriausias kultūros centras 2018

GERIAUSI 2018 M. LIETUVOS KULTŪROS CENTRAI


Aukščiausioje kategorijoje geriausiu pripažintas 

Kelmės kultūros centras

Kelmės kultūros centras sėkmingai vykdo etninės kultūros išsaugojimo ir populiarinimo veiklą, profesionaliojo meno sklaidą, skatina mėgėjų meno kolektyvų veiklą, kūrybinius mainus, įgyvendina kultūros projektus, pasiruošimo Dainų šventei programą, organizuoja tarptautinius, regioninius festivalius, įvairaus žanro renginius bei šventes, bendradarbiauja su vietos, regiono, Lietuvos bei užsienio organizacijomis.

Nuo 2012 m. Kelmės kultūros centras vykdo Tradicinių amatų centro funkcijas, rengia edukacines programas įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms. Centre saugoma apie 3500 vienetų suskaitmenintos etninės medžiagos, užrašytos ekspedicijose.

Siekiant išsaugoti ir užtikrinti etninės kultūros tęstinumą, 31-erius metus centre organizuojami Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursai. Nuo 2017 m. rengiami Žemaitijos regiono bandonininkų kursai bei Akmentašių simpoziumas, kuriame sukurtos akmens skulptūros puošia Kelmės miesto teritoriją, suteikdamos miestui savitą veidą.

Moderniai įrengtoje Juozo Liaudanskio galerijoje rengiamos Lietuvos ir užsienio menininkų parodos bei jų pristatymai.    

Sėkmingai etninės kultūros išsaugojimo ir populiarinimo veiklą vykdo centro folkloro kolektyvai „Judlė“ ir „Taduja“, kuriems suteikta I kategorija. Folkloro ansambliui „Taduja“, kaip geriausiam krašto folkloro ansambliui, 2014 m. įteikta „Aukso paukštė“. Kultūros centre veikiantys kolektyvai aktyviai dalyvauja respublikiniuose, regioniniuose, tarptautiniuose festivaliuose, šventėse, konkursuose.

Aktyvi ir įvairi kultūros centro veikla suteikia Kelmės miestui žinomumo, patrauklumo, išskirtinumo.

 

 

Pirmoje kategorijoje geriausiu pripažintas 

Šakių kultūros centras

 

Šakių kultūros centras aktyviai puoselėja mėgėjų bei profesionalųjį meną, dalyvauja įvairiose projektinėse veiklose, vykdo šviečiamąją ir edukacinę veiklą, puoselėja ir populiarina etninę kultūrą. Ypatingas dėmesys skiriamas vietos tradicijų puoselėjimui.   

Centre veikia 11 mėgėjų meno kolektyvų, kuriuose dalyvauja per 200 bendruomenės narių. Vykdomos keturios neformaliojo vaikų švietimo, kultūros paso programos. Trys centro kolektyvai – moterų vokalinis ansamblis „Gaudenė“, jaunimo liaudiškų šokių grupė „Pynė“ ir mišrus choras „Lituanica“ – yra pelnę aukščiausią mėgėjų meno kolektyvų apdovanojimą „Aukso paukštę“.

Šakių kultūros centre yra vienintelė Lietuvoje Cirko mokykla, kurios veikloje dalyvauja apie 70 vaikų ir jaunuolių. Kas antri metai organizuojamas tarptautinis cirko festivalis „Cirko žiburiai“, kuriame dalyvauja cirko kolektyvai iš Ukrainos, Baltarusijos, Rusijos, Švedijos, Šveicarijos, Latvijos, Kinijos ir kitų šalių.

2018 m. renovuotas kultūros centras turi atskiras repeticijų erdves, nuolat veikiančią parodų galeriją. Tai vienas moderniausių I kategorijos kultūros centrų Lietuvoje.

 

     


Antroje kategorijoje geriausiu pripažintas

Kultūros centras – Dusetų dailės galerija

 

Kultūros centro Dusetų dailės galerijos veikla išsiskiria kūrybingumu ir novatoriškumu – organizuojamos Lietuvos ir tarptautinės dailės ir fotografijos parodos, plenerai, simpoziumai, leidžiami informaciniai leidiniai, meno albumai.

Centre rengiami populiariosios muzikos koncertai, susitikimai su žymiais žmonėmis, kūrybos vakarai, vakaronės, minimos atmintinos datos, šventės, rodomi kino filmai, spektakliai. Didelis dėmesys skiriamas etninės kultūros išsaugojimui ir populiarinimui, vietos tradicijų puoselėjimui.

Dusetų kultūros centre ir jo filialuose Antazavėje bei Antalieptėje veikia 14 saviveiklos kolektyvų – vaikų ir suaugusiųjų folkloro, vokaliniai ansambliai, moterų choras, mėgėjų teatras.

Per 24 veiklos metus galerijoje surengta beveik 300 parodų, išleista daugiau nei 20 leidinių apie galerijos veiklą, menininkus, parodas. Galerijos dailininkai aktyviai dalyvauja įvairiuose pleneruose, simpoziumuose Lietuvoje bei užsienyje, meno mugėje ART Vilnius, patys rengia plenerus. Dailės galerijos iniciatyva 2008 m. Dusetose pradėtas kurti skulptūrų parkas.

Aktyvių, iniciatyvių menininkų dėka Dusetų dailės galerija tapo reikšmingu kultūros ir meno židiniu Zarasų krašte ir visoje Lietuvoje.