Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

naujienos
Apie Dainų šventę:
2018-07-16

Ferdinando Kauzono straipsnis, O aš ir vėl mačiau Lietuvą, Respublika.lt.

XVI kvalifikacijos kėlimo kursai chorų vadovams "Vasaros akademija" 2018
2018-05-25