Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Akmenės rajonas

Vasario 8 d. Užgavėnių vaikštynės po Naujosios Akmenės miestą

 

Vasario 26 d. Vakaronė „Kaip vakarojo  mūsų senoliai“

 

Kovo 5 d. Vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursas „Tramtatulis“

 

Kovo 27 d. Velykinių margučių šventė

 

Kovo 28 d. Vakaronė „Kaip vakarojo mūsų senoliai“

 

Balandžio 23 d. Vakaronė „Kaip vakarojo mūsų senoliai“

 

Gegužės 28 d. „Žemaitiškas smuikelis“

 

Birželio 2 d. Sekminių šventė Akmenėje

 

Birželio 23 d. Joninių šventė Akmenėje

 

Naujosios Akmenės kultūros centras

Rimantas Rimkus,  (8~425) 56966, 8 ~ 68217143

 

 

Vasario 15 d. Persirengėlių vakaruška

 

Kovo 28 d. Velykinė teatro popietė

 

Balandžio 2 d. Vakaras, skirtas Juoko dienai

 

Gegužės 1 d. Rytmetys „Pas motulę sugrįžus“

 

Birželio 23 d. Poetiniai skaitiniai Joninių naktį

 

Naujosios Akmenės kultūros centro Akmenės padalinys

Angelė Norkienė, (8 ~ 425) 59219, 8 ~ 687 59067

 

 

Vasario 8 d.   19 val. Linksmoji „žydelių” vakaruška. Gražiausios kaukės rinkimai, Užgavėnių pokštai,žaidimai ir blynų valgymas

 

Balandžio 3 d. 13 val.         Vaikų velykėlės. Teatralizuotas renginys su Velykų papročiais, žaidimais ir dainomis

 

Balandžio 23 d. 12 val. Jurginių šventė „Piemenėlių dienos“. Pramoginis pažintinis renginys vaikams ir jaunimui apie Jurginių papročius, ganiavos tradicijas, senolių išmintį ir šmaikštumą

 

Birželio 23 d. 20 val. Paparčio ieškojimo naktis. Laužas, dainos, šokiai ir linksmi pokštai

 

Naujosios Akmenės kultūros centro Kruopių padalinys

Genutė Baliulienė, 8 ~ 670 66622

 

 

Vasaris          Užgavėnės Klykoliuose. Persirengėlių vaikštynės po kaimą, šėliojimai, pamėklės deginimas, žiemos išvarymas

 

Kovas Seniūnijos diena Klykoliuose. Meno kolektyvų ataskaita kaimo bendruomenei

 

Balandis Vaikučių velykėlės

 

Gegužė Motinos dienos paminėjimas. Geriausios, kūrybingiausios mamytės bei dukrytės rinkimai

 

Birželis Joninių gegužinė. Jonų ir Janinų pasveikinimas

 

Naujosios Akmenės kultūros centro Klykolių bendruomenės namai

Sigita Burgienė, 8 ~ 682 42950

 

Vasario 8 d. Užgavėnių šventė Kivylių parke. Persirengėlių vaikštynės gyvenvietės gatvėmis. Pamėklės deginimas, žaidimai, šokiai ir dainos. Vaikštynės po gyvenvietę, vakarojimas Kivylių parke

 

Kovo 29 d.  12 val. Velykų popietė Žyvilių bendruomenės namuose. Vaikų popietė „Velykų rytą lelija pražydo”. Velykų bobutė linksmins vaikus mįslėmis ir įvairiomis pramogomis

 

Birželio 24 d. Joninių naktis Kivylių parke. Vainikėlių pynimas ir plukdymas, laužo deginimas, paparčio žiedo ieškojimas ir kitokios linksmybės

 

Naujosios Akmenės kultūros centro Kivylių bendruomenės namai

Julija Navickienė, 8 ~ 685 27877

 

 

Vasario 8 d.   10 val. Užgavėnių šventė Papilės miestelyje. Renginys vyks kartu su „Atgaivos“ klubu. Renginio dalyviai su dainomis ir šokiais aplankys seniūnijos įstaigas, miestelio centre bus deginama pamėklė

 

Balandžio 3 d. 14 val. Atvelykio vakaronė Papilės kultūros centro Kairiškių padalinyje. Supažindinimas su Papilės krašto Velykų papročiais ir tradicijomis, margučių ridenimas. Koncertuos folkloro ansamblis

 

Birželio 23 d. 20 val. Teatralizuota Joninių šventė Papilėje

 

Papilės kultūros centro Kairiškių padalinys

 

 

Vasario 8 d. Tradicinės Užgavėnės. Vaikštynės ir vakaronė Kairiškių kaime

 

Gegužės 15 d. Šeštinių atlaidai Apžadų kapeliuose. Vyks šv. Mišios, koncertas ir gegužinė

 

Lazdynų Pelėdos muziejus

 

Balandžio 1 d.                    Bus tvarkomas Paragių buvusio dvaro parkas, keliami naujai pagaminti inkilėliai, prie laužo vyks folkloro popietė “Čir vir vir pavasaris”

 

Papilės ir kultūros laisvalaikio centras

Virginija Kupstienė, (8  ~  425) 32798, 8 ~ 686 98250

Antanas Gabalis, (8 ~ 425) 57133, 8 ~ 687 16350, el. p. antanasg@akmene.lt