Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Anykščių rajonas

Vasaris

 

Užgavėnės

 

Liaudiškos muzikos kapelų šventė ,,Gaida” Anykščių kultūros centre.

 

,,Užeikit į mūsų kiemą, padėsit išvyti žiemą” Debeikiuose, Ažuožeriuose, Burbiškyje, Kavarske, Kurkliuose, Leliūnuose, Mačionyse, Staškūniškyje, Traupyje, Vaitkūnuose, Viešintose

 

Vakaras ,,Gyvenimo rudens sulaukus ...” Andrioniškyje. Renginys skirtas pagerbti 2004 m. jubiliatus

 

Astos Dailiudžiuvienės rankdarbių paroda Kurklių bibliotekoje

 

Danutės Zamarienės pynimo iš vytelių darbų paroda Kavarsko bibliotekoje

 

Meninės fotografijos ir medžio kompozicijos  (liaudies menininkų Kliučių paroda)  Anykščių savivaldybės viešojoje bibliotekoje

 

Vasaris-kovas

 

Edukacinės programos ,,Antanui  Baranauskui – 170” A.Vienuolio – Žukausko ir A.Baranausko memorialiniame muziejuje ir miesto vidurinėse mokyklose

 

Kovas

 

Tarptautinis projektas ,,Meno terapijos savaitė”. Teatro integracija į vaikų ir jaunimo mokomuosius dalykus Anykščių r. bendrojo lavinimo mokyklose. Dalyvaus režisieriai ir aktoriai profesionalai iš Lietuvos bei Latvijos. Liaudies kultūros tradicijų puoselėjimas, pritaikymas šiuolaikinėje buityje (paskaitos, konferencijos, parodos) dalyvaujant etnokultūros specialistams, folkloro ansambliams. Muzikos, judesio sintezė ir reikšmė jaunimo gyvenime (paskaitos, šokio terapijos seansai, roko muzikos koncertas) dalyvaujant roko grupei, šokių vadovams, šokėjams bernardinų vienuolyne, Troškūnų K.Inčiūros vid. mokykloje, Švč.Trejybės bažnyčioje, Anykščių koplyčioje, miesto mokyklose, kultūros centre

Tautodailininko Broniaus Budreikos kalvystės darbų paroda Kavarsko bibliotekoje

Tautodailininkės Egidijos Miškinienės darbų paroda Svėdasų bibliotekoje

Anykščių invalidų draugijos narių dailiųjų darbų paroda Debeikių bibliotekoje

 

Balandis

 

Jurginių šventė ,,Bunda žemė ir mes su ja ...” kartu su vaikų folkloro švente ,,Pumpurėlis” Žaliajame slėnyje Andrioniškyje

 

Kavarsko moterų klubo narių lipdinių paroda ,,Molinukai” Kavarsko bibliotekoje

 

Diskusija ,,Pažintas nepažintas Baranauskas” A.Vienuolio–Žukausko ir A.Baranausko memorialiniame muziejuje dalyvaujant dr. Pauliui Subačiui (iš ciklo A.Baranauskui 170 m.)

 

Prisiminimų popietė apie tautodailininką, literatą, šaulį Juozą Šiaučiulį Anykščių savivaldybės viešojoje bibliotekoje

 

Gegužė

 

Liaudies muzikantų, liaudiškos muzikos kapelų, pasakorių, liaudies meistrų susiėjimas ,,Tas skiautelių margumėlis, muzikantų grojimėlis”. Liaudiškos muzikos kapelų bei atskirų atlikėjų pasirodymas, liaudies meistrų darbų paroda, vakaronė  Kavarske dalyvaujant Kurklių, Kavarsko liaudiškos muzikos kapeloms, ūkininkių kapelai, seniūnijos liaudies muzikantams, pasakoriams, liaudies meistrams

 

CD ,,Antanas Baranauskas” pristatymas A.Vienuolio–Žukausko ir A.Baranausko memorialiniame muziejuje (A.Baranauskui 170 m.)

 

Istorinė edukacinė šventė ant Šeimyniškėlių piliakalnio ,,Mindaugo Lietuva Viduramžių Europoje”

 

Muzikos, istorijos ir literatūros vakaras, skirtas knygai, Anykščių savivaldybės viešojoje bibliotekoje

 

Birželis

 

„Švento Jono naktį papartėlis žydi ...” Tradicinis renginys, skirtas pagerbti Andrioniškio bendruomenės nariams Jonams ir Janinoms. Varduvininkų pasveikinimas, šventinis laužas, paparčio žiedo ieškojimas, vainikėlių plukdymas, prasmingiausios žolynų puokštės pristatymas, atrakcionai, loterija Žaliajame slėnyje

 

Joninių (Rasos) šventė Burbiškyje, Debeikiuose, Leliūnuose, Mačionyse, Traupyje, Vaitkūnuose, Viešintose

 

Tradicinė seniūnijų dainų šventė „Sveiki, kaimynėliai” Debeikių seniūnijoje. Dalyvaus Utenos apskrities kaimyninių seniūnijų meno mėgėjų kolektyvai (Užpalių, Vyžuonų, Svėdasų, Debeikių, Rokiškio r. Kamajų)

 

„Kieman Jonai suvažiavo”. Tradicinis renginys, vykstantis 20 metų. Muzikos – poezijos vakaras prie Šv.Jono šaltinio Kavarske. Žolynų rinkimas, vainikų pynimas ir plukdymas, paparčio žiedo ieškojimas. Tradicinės Joninių rungtys (šokinėjimas per laužą, vainikų mėtymas, virvės traukimas ir kt.). Vakaronė prie laužo. Dalyvaus Kavarsko mėgėjų meno kolektyvai, rašytojai, ,,Bočiai” iš Ukmergės

 

Respublikinė šventė „Bėk bėk, žirgeli” Niūronyse, Arklio muziejaus teritorijoje. Tai žirginio sporto, arklių kaustymo, kinkymo varžybos, tiesiausios vagos arimo, senovinių amatų demonstravimas. Meno mėgėjų kolektyvų pasirodymai, spektakliai Aukštaitiškos sodybos klojime, tautodailės ir prekybos mugė

 

Tautodailininko Stanislovo Petraškos darbų paroda ir jubiliejinis vakaras (70 metų) Anykščių savivaldybės viešojoje bibliotekoje

 

Regina Stumburienė, (8 ~ 381)52096, 8 ~ 600 94459