Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Garsajuostės - Autentiškų atlikėjų ir archyviniai įrašai

Lietuvos folkloro garso publikacijų bibliografija


GARSAJUOSTĖS

Autentiškų atlikėjų ir archyviniai įrašai

 

Serija DAINOS IŠ VISOS LIETUVOS

1
Gali baralio mėlyni karveliai. Jono Jakubausko dainos
/ Lietuvos liaudies kultūros centras ; sudarė Rytis Ambrazevičius ; [atlieka] Jonas Jakubauskas. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1999. – 1 g.j. – (Dainos iš visos Lietuvos ).


Turinys: A 1. Gałi baralio mėlyni karveliai (rugiapjūtės) ; 2. Namo, rugeliai, oi, namo (rugiapjūtės pabaigtuvių) ; 3. Kad aš turėtau nuog tėvulio valali (arimo) ; 4. Aš pagiružais, aš pamaružais (naktigonių) ; 5. Arškietinė šamet rožė pas mus pražydėjo (karinė) ; 6. Oi bėda bėda (našlaičių) ; 7. Žydėj klestėj bijūnėlis (audimo) ; 8. An tėvelio dvaro (mergvakario) ; 9. Ėj mergelė per dvaralį (jaunosios atsisveikinimo) ; 10. Sode obuoliai (piršlybų) ; 11. Aš neprasto tėvelio sūnelis (skalbimo) . B 12. Pėtnyčos rytų (karinė) ; 13. Momute mano (jaunojo sutiktuvių) ; 14. Per žalių giralį saulė tekėj (piršlybų) ; 15.Anksti ryto kėliau (šienapjūtės) ; 16. Mergelė rūtelį sėjo (mergvakario) ; 17. Oi berneli duobilėli (vestuvinė dovanų dalijimo) ; 18. Krauk, momute, šarvelį (kraičio išvežimo) ; 19. Anksti nedėlioj (sugrįžimo iš jungtuvių) ; 20. Gėrau alutį (marčpiečio) 21.Sėjau rugelius (išvažiavimo pas jaunąjį) ; 22. Aš užgimiau nebagėlis (literatūrinės kilmės) ; 23. Gana, berneli, karčamon gerti (vaišių) ; 24. Arielkos gorčus (vaišių) ; 25. Tykum tykum (vestuvių muzikantų apdainavimas).

2
Tai Mištūnų gražus kaimas. Dzūkijos dainos
/ Lietuvos liaudies kultūros centras ; sudarė Rytis Ambrazevičius ; [atlieka] Jadvyga Adamonienė, Zofija Lankelienė, Paulina Laučinskienė, Janina Paguželskienė, Adelė Verseckienė. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1999. – 1 g.j. – (Dainos iš visos Lietuvos).

Turinys: A 1.Tai kieno gražus kaimas (vestuvininkų apdainavimas) ; 2. Aš esu mergelė (jaunosios graudinimo) ; 3. Oi lyja lietus (šienapjūtės) ; 4. An tėvulio dvaro (našlaičių) ; 5. Oi linko linko žalia vyšnelė (piršlybų) ; 6. Byzgia kulkos kai bitełės (karinė) ; 7. Vidury dvaro meška karo (lalauninkų) ; 8. Lėkė sakalėlis (avižapjūtės) ; 9. Uai jūs gerkit, ma sveteliai (šeimos) ; 10. O kad aš gertau dieną naktelį (piršlybų) ; 11. Saldzi gardzi arielkėlė (vaišių). B. 12.Pjausim ožį veseilei (vestuvininkų apdainavimas) ; 13.Kad šėriau žirgelį (jaunojo sutiktuvių) ; 14. Parveža martelį, parbarškina (marčios sutiktuvių) ; 15.Bepigu gerc,ulioca (sugultuvių) ; 16. Šitų ženykų seniai pažinom (vestuvininkų apdainavimas) ; 17. O kai aš buvau pas savo motulį (šeimos) ; 18. Uai, nekukuok, gegužėla, anksti (šeimos) ; 19. Oi tu sakałėli (meilės) ; 20. Arškėtėli garbuonėli (meilės).

Serija LIETUVIŲ LIAUDIES INSTRUMENTINĖ MUZIKA

3
Aukštaitijos muzikantai
/ Lietuvos liaudies kultūros centras ; sudarė Arūnas Lunys ; [atlieka] Aukštaitijos kaimų muzikantai. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1999. – 1 g.j. – (Lietuvių liaudies instrumentinė muzika) . -Taip pat išleista plokštelė (žr. Nr. 2)


Atlikėjai: Šetekšnų k., Rokiškio r., muzikantai: Antanas Juškevičius, g. 1912 (1, 2), Bronislovas Žvirblis, g. 1928 (1) ir Pranas Kirstukas, g. 1929 (1) – bandonijos, Vytautas Bimbiras, g. 1923 – lūpinė armonikėlė (1, 3), Vladas Pivoriūnas, g. 1927 – žvanguliai (1), vadovė Joana Mikalkienė; Jurgis Stankevičius, g. 1928, Rudilių k., Noriūnų apyl., Kupiškio r. – lamzdelis (4, 5, 6), smuikas (15,16,17); Vytautas Kralikas, g. 1930, Rokiškis – Peterburgo armonika (7, 8); Bronius Valinta, g. 1916, Miliūnų k, Pandėlio apyl., Rokiškio r. – koncertina (9, 10); Kazimieras Visockas (1912–1998), Jakiškių k., Salako apyl., Zarasų r. – Peterburgo armonika (11); Petras Strazdas (1911–1993) Bajorų k., Ignalinos r. – smuikas (11); Jonas Lechovickas, g. 1920, Gilūtų k., Ignalinos r. – cimbolai (12,13,14); Aleksandras Kriuka (1911 –1994) Aukštupėnai, Kupiškio r. – koncertina (18, 19, 20, 21); Mykolas Sipavičius, g. 1925 , Dusetos, Zarasų r. – Peterburgo armonika (22,23).

Turinys: A 1. Valsas “Svajonė” ; 2. Polka “Katarinka” ; 3. Piemenėlio polka ; 4. Polka ; 5. Kaimiška melodija ; 6. Kupiškėnai geri žmonės ; 7. Polka “Aukštaitija” ; 8. Valsas ; 9. Broniaus Valinto polka ; 10. Valsas ; 11. Peterburgo polka ; 12. Polka “Zoska” . B 13. Pasiutpolkė ; 14. Valsas ; 15. Lakštingalų polka ; 16. Lukavičiaus polka ; 17. Šeškaus polka ; 18. Sesytės valsas ; 19. Polka “Mos” ; 20. Valsas “London” ; 21. Maršas ; 22. Valsas ; 23. Polka.

4
Suvalkijos muzikantai
/ Lietuvos liaudies kultūros centras ; sudarė Arūnas Lunys ; [atlieka] Suvalkijos kaimų muzikantai. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1999. – 1 g.j. – (Lietuvių liaudies instrumentinė muzika)


Atlikėjai: Vincentas Svitojus, g. 1929 m., Kalvarija, Marijampolės r. – cimbolai (1, 2, 3, 4, 6); Juozas Svitojus (1920–1996), Kalvarija, Marijampolės r. –smuikas (1,2,3,5,6); Petras Bačinskas, g. 1930 m., Alvitas, Vilkaviškio r. – armonika (7, 8); Leonas Puskunigis (1910–1994), Skriaudžiai, Marijampolės r. – suvalkietiškos kanklės (9, 10, 11, 12, 13, 14); Algirdas Bendoravičius, g. 1931 m., Brūkų k., Kalvarijos apyl., Marijampolės r. – smuikas (15); Sigitas Bendoravičius, g. 1928 m., Zapalinų k., Kalvarijos apyl., Marijampolės r. – smuikas (15); Pijus Damušis, g. 1940 m., Gelgaudiškis, Šakių r. – armonika (16); Pranas Janušaitis, g. 1920 m, Griškabūdis, Šakių r. – koncertina (17, 18,19, 20, 21, 22); Juozas Jančas (1906–1996), Marijampolė – smuikas (23, 24, 25, 26, 27,28,29); Algirdas Jančas, g. 1942 m., Marijampolė – smuikas (23,24,25,26,27,28,29).

Turinys: A 1. Polka ; 2. Valsas “Aš pirmą tarnystę turėjau” ; 3. Senelio polka ; 4. Polka ; 5. Čigonų valsas ; 6. Fokstrotas ; 7. Polka ; 8. Padispanas ; 9. Šokis “Šiaučius” ; 10. Voveraitės polka ; 11. Valsas “Plumputis” ; 12.Polka”Skrajūnė” ; 13. Mėtelės valsas ; 14. Šokis “Kudlius” ; 15. Polka su patrepsėjimais ; 16. Suvalkiečių polka . B 17. Šokis “Greitukas” ; 18. Valsas “Kur augo žalias medis” ; 19. Fokstrotas “Kapitonas” ; 20. Vestuvinis maršas ; 21. Cirko valsas ; 22. Rengvicos polka ; 23. Piršlio polka ; 24. Valsas “Pakeltinis” ; 25. Šarkos polka ; 26. Valsas “Mergyte mano, mokykis darbo” ; 27. Polka “Ir dėdelis pasigėrė ir mergytę nusitvėrė” ; 28. Polka “Šoko girioj voveraitė” ; 29. Maršas “Vieni ašaroja, kiti džiaugiasi” .

5
Žemaitijos muzikantai
/ Lietuvos liaudies kultūros centras ; sudarė Arūnas Lunys ; [atlieka] Žemaitijos kaimų muzikantai. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1999. – 1 g.j. – (Lietuvių liaudies instrumentinė muzika)


Atlikėjai: Justinas Vasiliauskas, g. 1920, Plungė – koncertina (1, 2), smuikas (4, 5); Povilas Ročys ,g. 1929, Klaipėda –smuikas (3, 14); Juozas Gibas, g. 1916, Klaipėda –cimbolai (6, 7,13), Vytautas Drutys (1920–1992), Klaipėda–smuikas (7,13),Antanas Janušas, g. 1925, Kartupių k., Eržvilko apyl., Jurbarko r. – bandonija (8, 9,10,11,12), Juozas Milašius, g. 1922, Klaipėda –bandonija (13,14), Pranas Srėbalius ,g. 1915, Dauparų k, Klaipėdos r. – bandonija (15,16), Julius Tiliukas, g. 1914, Gargždai, Klaipėdos r. – smuikas (15), Kazimieras Citavičius, g. 1920, Plungė – smuikas (17, 18),Petras Jaskys, g.1918, Milgaudžių k., Gaurės apyl., Tauragės r. – bandonija (19, 20), Antanas Jančiauskas, g. 1925 , Alkupio k., Kvėdarnos apyl., Šilalės r. – smuikas (21,22,23), Vytautas Galdikas, g. 1928, Palanga–armonika “Hohner” (24,25,26).

Turinys: A 1. Liaudiškas valsas ; 2. Polka “Muzikantai iš natų” ; 3. Sunku gyventi žmogui an svieto ; 4. Linksmoji polka ; 5. Polka “Avietėlė” ; 6. Miško valsas ; 7. Polkutė “Iš laibųjų” ; 8. Patalkinė polka ; 9. Senovinis fokstrotas ; 10. Vilniaus polka ; 11. Bosų valsas ; 12. Sutiktuvių maršas . B 13. Valsas “Šią naktelę” ; 14. Polka “Senoviška” ; 15. Maršas ; 16. Polka “Amerikanka” ; 17. Valsas ; 18. Polka ; 19. Polka ; 20. Polka ; 21. Polka ; 22. Lelingeris–letukas ; 23. Polka ; 24. Gimnazistų valsas ; 25. Polka ; 26. Valsas .

Serija LIETUVIŲ LIAUDIES MUZIKA

6.
Aukštaičių dainos. Šiaurės Rytų Lietuva :
Autentiškas folkloras / Lietuvos muzikos akademija ; sudarė ir parengė Genovaitė Četkauskaitė ; [atlieka] kaimo dainininkai. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1998. – 3 g.j. + 1 kn. (304 p. : gaid.), dėžutėje. –Taip pat išleista 4 plokštelės (žr. Nr. 1) bei 3 kompaktinės plokštelės (žr. Nr. 1) – (Lietuvių liaudies muzika – 2)

Turinys ir atlikėjai: PAUKŠČIŲ PAMĖGDŽIOJIMAI (1–10) VOLUNGĖ:1. Jieva Jieva / Ona Slavinskienė–Burokaitė, 77 m., iš Pyragių k., Aukštupėnų apyl., Kupiškio r., užr.1978 m. ; KREGŽDĖ: 2. Vaikėliai jūs mona mėliejė / Ta pati (žr. Nr. 1) ; VARNA: 3. Varnal varnal / Ta pati (žr. Nr. 1) ; TETERVINAS: 4. Tėtėrvinas ūžia mola / Ta pati (žr. Nr. l) ; GRIEŽLĖ: 5. Grįžk grįžk grįžk! / Ta pati (žr. Nr. l) ; PUTPELĖ: 6. Neik neik neik / Ta pati (žr. Nr. 1) ; PEMPĖ: 7. Klyvi klyvi / Ta pati (žr.Nr. l) ; PELĖDA: 8. Kuvia kuvia kuvia / Ta pati (žr. Nr. l) ; LAKŠTINGALA: 9. Jurgiuk Jurgiuk Jurgiuk! / Ta pati (žr. Nr.l) ; VYTURYS: 10. Čybir vybir pavosaris pavosaris / Ta pati (žr. Nr. l) ; KALENDORINIŲ APEIGŲ DAINOS. SŪPUOKLINĖS DAINOS: 11. Kas man supa / Anastazija Cicėnienė–Trapikaitė, 75 m., iš Bieniūnų k., Rimšės apyl., Ignalinos r., užr. 1969 m. ; DARBO DAINOS. GANYMO DAINOS: Šūksniai–signalai (12–13): 12. Kiaula, dribk / Emilija Keršienė–Petkevičiūtė, 62 m., iš Skuolių k., Šešuolių apyl., Ukmergės r., užr. 1975 m. ; 13. Ūs birrr telek telek telek / Ta pati (žr. Nr. 12). Raliavimai (14–18): 14.Genaralia ralia / Anastazija Cicėnienė–Trapikaitė, 75 m., iš Bieniūnų k., Rimšės apyl., Ignalinos r., užr. 1969 m. ; 15. Ralio, karvytės / Ona Slavinskienė–Burokaitė, 77 m., iš Pyragių k., Aukštupėnų apyl., Kupiškio r., užr. 1978 m. ; 16.Rali ralio / Bronė Muraškienė–Kugenytė, 52 m., iš Dvaramiškio k., Aukštupėnų apyl., Kupiškio r., užr. 1974 m. ; 17. Ry1ū, pėmenėliai / Ona Slavinskienė–Burokaitė, 77 m., iš Pyragių k., Aukštupėnų apyl., Kupiškio r., užr. 1978 m. ; 18. Ėsk, karvute, žalią šieną / veda Ona Bluzmienė–Vaškaitė, 75 m., taria Ona Builienė–Bluzmaitė, 50 m., Elzė Trasauskienė–Bluzmaitė, 47 m., iš Staškaviečių k., Lauksodžio apyl., Pakruojo r. ; užr. 1980 m. Dainelės genant gyvulius namo (19–20): 19.Ūs, kurrr, lio lio 1io / Ona Slavinskienė–Burokaitė, 77 m., iš Pyragių k., Aukštupėnų apyl., Kupiškio r., užr. 1978 m. ; 20.Pūsk pūsk, vėjelėl’ / Ona Bluzmienė–Vaškaitė, 75m., iš Staškaviečių k., Lauksodžio apyl., Pakruojo r., užr. 1980 m. ; 21. Ainam, sėse, namulia namulia / Anastazija Cicėnienė–Trapikaitė, 75 m., iš Bieniūnų k., Rimšės apyl., Ignalinos r., užr. 1969 m. ; 22. Eisim, sesės, į namus, į namus / Veda Petronėlė Cičinskienė–Mulkytė, 58 m., taria Aleksandra Urbonienė–Rušaitė, 71 m., abi iš Kamėnų k., Šėtos apyl., Kėdainių r., užr. 1974 m. . Naktigonių dainos: 23. Tumsumai tumsumai naktelių / Apolonija Usorienė, 55 m., iš Vidiškių mstl., Salemona Mikalauskienė, 65 m., iš Lyduokių mstl., Kastulė Ališauskienė, 70 m., iš Vingravos k., visos Žemaitkiemio vls., Ukmergės aps., užr. 1936 m. ; 24.Kas tau kaltas, panala jaunoji. – Veda Vladas Starkus, 69 m., iš Kupiškio m.; taria Bronius Starkus, 61 m., Leonas Mališauskas, 69 m., Jonas Maslionis, 77 m., visi iš Puponių k., Aukštupėnų apyl., Kupiškio r. užr. 1978 m. ; ŠIENAPJŪTĖS DAINOS:25. Pasėjau dobilų / veda Ona Baltušienė–Bakušytė, 78 m., taria Elena Karužienė–Vaičikauskaitė, 57 m., Marijona Juodviršienė–Baltušytė, 77 m., Valė Maslionienė–Šamparaitė, 66 m., Uršulė Baltušienė–Baltušytė, 73 m., visos iš Puponių k., Aukštupėnų apyl., Kupiškio r., užr. 1978 m. ; 26. Pradalgėlį trauksiu / Veda Emilija Keršienė–Petkevičiūtė, 62 m., taria Teresė Virbalienė–Virbalaitė, 64 m., abi iš Skuolių k., Šešuolių apyl., Ukmergės r., užr. 1975 m. ; 27. Valioj pievų pėvytalį / veda Vladas Starkus, 69 m., iš Kupiškio m., taria Bronius Starkus, 61 m., Leonas Mališauskas, 69 m., Jonas Maslionis, 77 m., ir moterys (žr. Nr. 25), visi iš Puponių k., Aukštupėnų apyl., Kupiškio r., užr. 1978 m. ; 28. Oi Dieve mano / veda Petronėlė Čičinskienė–Mulkytė, 58 m., taria Aleksandra Urbonienė–Rušaitė, 71 m., iš Kamėnų k., Šėtos apyl., Kėdainių r., užr. 1974 m. ; RUGIAPJŪTĖS DAINOS: 29.Kas tar tak’ par dvarelį / Agota Gricienė, 87 m., Barbora Stimburienė, 88 m., Marijona Gricienė, 67 m., visos iš Tatkūnų k., Deltuvos vls., Ukmergės aps., užr. 1937 m. ; 30. Našlaite rūtela / Apolonija Usorienė, 55 m., iš Vidiškių mstl., Salemona Mikalauskienė, 65 m., iš Lyduokių mstl.., Kastulė Ališauskienė, 70 m., iš Vingravos k., visos Žemaitkiemio vls., Ukmergės aps., užr. 1936 m. ; 31. Gedula liepa, gedula / Tos pačios (žr. Nr. 30), užr. 1936 m. ; 32. Du dobilėli, trys dagilėli / Tos pačios (žr. Nr. 30), užr. 1936 m. ; 33. Pjaukit rugius, nestovėkit / veda Felicija Paškevičienė–Penkauskaitė, 82 m., Zosė Ciesiūnienė–Rasimavičiūtė, 53 m., taria Nastė Ciesiūnienė–Raulušonytė, 55 m., Janė Bagdonavičienė–Valantavičiūtė, 39 m., Bronė Šimelienė–Šerelytė, 50 m., visos iš Pigonių k., Čiobiškio apyl., Širvintų r., užr. 1976 m. ; LINARAUČIO DAINOS: 34. Trep trepo, lelijo / Teresė Dirsienė, 70 m., Marijona Smetonienė, 61 m., abi iš Užulėnio k., Marijona Jasikonienė, 66 m., iš Lėno k., Taujėnų vls., Karolina Masiulienė, 64 m., iš Jurgelionių k., Siesikų vls., Ukmergės aps., užr. 1935 m. ; 35. Linada linada, linagauda / Ona Jurkštaitė, 56 m., iš Ruzgų k., Veronika Daminauskienė, 46 m., iš Aluotų k., Ona Kairytė, 38 m., Valerija Daminauskaitė, abi iš Punkiškių k., visos Simonių vls., Panevėžio aps., užr. 1939 m. ; 36. Aš pasėjo du liniuku / veda Ona Bluzmienė–Vaškaitė, 76 m., Ona Builienė–Bluzmaitė, 51 m., taria Elzė Trasauskienė–Bluzmaitė, 48 m., visos iš Staškaviečių k., Lauksodžio apyl., Pakruojo r., ir Kristina Builytė, 16 m. iš Linkuvos mstl., to paties r., užr. 1981 m. ; 37. Viena linelius nuroviau / veda Adelė Navalinskienė–Palumickaitė, 73 m., Jadvyga Baltrukėnienė–Navalinskaitė, 50 m., taria Adelė Tamulionienė–Navalinskaitė, 52 m., Eugenija Jarašiūnienė–Navalinskaitė, 42 m., visos iš Jukonių k., Pušaloto apyl., Pasvalio r., užr. 1983 m. ; JAUNIMO IR MEILĖS DAINOS: 38. Per girią jojau / veda Emilija Keršienė–Petkevičiūtė, 62 m., taria Teresė Virbalienė–Virbalaitė, 64 m., abi iš Skuolių k., Šešuolių apyl., Ukmergės r., užr. 1975 m. ; 39. Serga panėla smarkiu 1ige1u / veda Karolina Aganauskienė–Papaitė, 64 m., iš Paželvių k., Genovaitė Driukienė–Ragaitė, 59 m., iš Davenių k., taria Karolina Ylienė–Druskytė, 63 m., iš Paželvių k., Monika Druskienė–Aganauskaitė, 60 m., iš Želvos mstl., visos Želvos apyl., Ukmergės r., užr. 1974 m. ; 40. Oi kaip aš jojau / veda Petronėlė Čičinskienė–Mulkytė, 58 m., taria Aleksandra Urbonienė–Rušaitė, 71 m., abi iš Kamėnų k., Šėtos apyl., Kėdainių r., užr. 1974 m. ; VESTUVINĖS DAINOS. PAŽINTUVIŲ DAINOS: 41.Aušta aušrela, jau žara / veda Teresė Virbalienė–Virbalaitė, 64 m., taria Emilija Keršienė–Petkevičiūtė, 62 m., abi iš Skuolių k., Šešuolių apyl., Ukmergės r., užr. 1975 m. ; PIRŠLYBŲ DAINOS: 42. Oi gėriau gėriau / Jonas Širvys, 69 m., iš Degučių k., Obelių apyl., Rokiškio r., užr. 1981 m. ; 43. Oi gėriau gėriau / veda Vladas Starkus, 69 m., taria Bronius Starkus, 61 m., Leonas Mališauskas, 69 m., Jonas Maslionis, 77 m., visi iš Puponių k., Aukštupėnų apyl., Kupiškio r., užr. 1978m. ; 44. Aš viens sūnelis / Felicija Paškevičienė–Penkauskaitė, 82 m., Zosė Ciesiūnienė–Rasimavičiūtė, 55 m., Janė Bagdonavičienė–Valantavičiūtė, 39 m., Bronė Simelienė–Šerelytė, 50 m., visos iš Pigonių k., Čiobiškio apyl., Širvintų r., užr. 1976 m. ; 45. Sutamo tamo tumsi nakta1a / veda Vladas Starkus, 69 m., iš Kupiškio m., taria Bronius Starkus, 61 m., Leonas Mališauskas, 69 m., Jonas Maslionis, 77 m., visi iš Puponių k., Aukštupėnų apyl., Kupiškio r., užr. 1978 m. ; SUTARTUVIŲ DAINOS: 46. Šią naktelę per naktelę / Jonas Širvys, 69 m., iš Degučių k., Obelių apyl., Rokiškio r., užr. 1981 m. ; ŽIEDYNŲ DAINOS: 47. Aukštai dangu šviesias žvaigždės / veda Ona Vilūnienė–Stančikaitė, 66 m., iš Pašiaudinės k., taria Karolina Aganauskienė–Papaitė, 64 m., Monika Četkauskienė–Papaitė, 70 m., Karolina Ylienė–Druskytė, 63 m., iš Paželvių k., Genovaitė Driukienė–Ragaitė, 59 m., iš Davenių k., visos Želvos apyl., Ukmergės r., užr. 1974 m. ; MERGVAKARIO DAINOS: 48. Plaukia laivelis / Jonas Širvys, 69 m., iš Degučių k., Obelių apyl., Rokiškio r., užr. 1981 m. ; 49. Oi aš vakar vakarėlį / veda Felicija Paškevičienė–Penkauskaitė, 82 m., Zosė Ciesiūnienė–Rasimavičiūtė, 53 m., taria Nastė Ciesiūnienė–Raulušonytė, 55 m., Janė Bagdonavičienė–Valantavičiūtė, 39 m., Bronė Šimelienė–Šerelytė, 50 m., visos iš Pigonių k., Čiobiškio apyl., Širvintų r., užr. 1976 m. ; 50. Voi rūta rūta / veda Karolina Ylienė–Druskytė, 63 m., iš Paželvių k., taria Karolina Aganauskienė–Papaitė, 63 m., iš to paties k., Genovaitė Driukienė–Ragaitė, 59 m., iš Davenių k., Monika Druskienė–Aganauskaitė, 60 m., iš Želvos mstl., visos Želvos apyl., Ukmergės r., užr. 1974 m. ; 51. Oi smūtnas smūtnas / veda Ona Vilūnienė–Stančikaitė, 66 m., iš Pašiaudinės k., taria Monika Četkauskienė–Papaitė, 70 m., iš Paželvių k., Teresė Kanapeckienė–Levanavičiūtė, 79 m., iš Želvos mstl., visos Želvos apyl., Ukmergės r., užr. 1974 m. ; JAUNOJO SUTIKTUVIŲ DAINOS: 52. Tai gražiai žydi / veda Felicija Paškevičienė–Penkauskaitė, 82 m., Zosė Ciesiūnienė–Rasimavičiūtė, 53 m., taria Nastė Ciesiūnienė–Raulušonytė, 55 m., Janė Bagdonavičienė–Valantavičiūtė, 39 m., Bronė Šimelienė–Šerelytė, 50 m., visos iš Pigonių k., Čiobiškio apyl., Širvintų r., užr. 1976 m. ; 53. Gieda gaideli, valioja / veda Karolina Aganauskienė–Papaitė, 64 m., iš Paželvių k., taria Karolina Ylienė–Druskytė, 63 m., iš to paties k., Genovaitė Driukienė–Ragaitė, 59 m., iš Davenių k., Monika Druskienė–Aganauskaitė, 60 m., iš Želvos mstl., visos Želvos apyl., Ukmergės r., užr. 1974 m. ; JAUNOSIOS GRAUDINIMO DAINOS: 54. Oi toli toli / Jonas Širvys, 69 m., iš Degučių k., Obelių apyl., Rokiškio r., užr. 1981 m. ; 55.Pažiūrėk, sesute / veda Karolina Aganauskienė–Papaitė, 64 m., iš Paželvių k., Genovaitė Driukienė–Ragaitė, 59 m., iš Davenių k., taria Karolina Ylienė–Druskytė, 63 m., iš Paželvių k., Monika Druskienė–Aganauskaitė, 60 m., iš Želvos mstl., visos Želvos apyl., Ukmergės r., užr. 1974 m. ; IŠVAŽIAVIMO Į JUNGTUVES DAINOS: 56.Skyniau skyniau skynimėlį / veda Adelė Navalinskienė–Palumickaitė, 73 m., Jadvyga Baltrukėnienė–Navalinskaitė, 50 m., taria Adelė Tamulionienė–Navalinskaitė, 52 m., Eugenija Jarašiūnienė–Navalinskaitė, 42 m., visos iš Jukonių k., Pušaloto apyl., Pasvalio r., užr. 1983 m. ; 57. O kai aš sėdau į vežimėlį / veda Zosė Ciesiūnienė–Rasimavičiūtė, 53 m., taria Nastė Ciesiūnienė–Raulušonytė, 55 m., Janė Bagdonavičienė–Valantavičiūtė, 39 m., Bronė Šimelienė–Šerelytė, 50 m., visos iš Pigonių k., Čiobiškio apyl., Širvintų r., užr. 1976 m. ; GRĮŽIMO IŠ JUNGTUVIŲ DAINOS: 58.Pūta vėjėlis, laužė šakėlas / veda Ona Baltušienė–Baltušytė, 78 m., taria Elena Karužienė–Vaičikauskaitė, 57 m., Valė Maslionienė–Šamparaitė, 66 m., Uršulė Baltušienė–Baltušytė, 73 m., visos iš Puponių k., Aukštupėnų apyl., Kupiškio r., užr. 1978 m. ; 59. Ar jau visi sugula / veda Emilija Keršienė–Petkevičiūtė, 62 m., taria Teresė Virbalienė–Virbalaitė, 64 m., abi iš Skuolių k., Šešuolių apyl., Ukmergės r., užr. 1975 m. ; 60. Tai gražumas rudenėlio / veda Ona Baltušienė–Baltušytė, 78 m., taria Elena Karužienė–Vaičikauskaitė, 57 m., Marijona Juodviršienė–Bakušytė, 77 m., Valė Maslionienė–Samparaitė, 66 m., Uršulė Baltušienė–Baltušytė, 73 m., visos iš Puponių k., Aukštupėnų apyl., Kupiškio r., užr. 1978 m. ; STALO VADAVIMO DAINOS: 61. Atvažiuoja Rygas kupčiai / veda Karolina Aganauskienė–Papaitė, 64 m., iš Paželvių k., taria Karolina Ylienė–Druskytė, 63 m., iš to paties k., Genovaitė Driukienė–Ragaitė, 59 m., iš Davenių k., Monika Druskienė–Aganauskaitė, 60 m., iš Želvos mstl., visos Želvos apyl., Ukmergės r., užr. 1974 m. ; VESTUVIŲ APDAINAVIMO DAINOS:62. Pajauniukai rituliai / veda Emilija Keršienė, 62 m. ,taria Teresė Virbalienė, 64 m. , abi iš Skuolių k., Šešuolių apyl.,Ukmergės r. ,užr. 1975 m. ; 63. Buva piršlys melagis / veda Karolina Aganauskienė–Papaitė, 64 m., iš Paželvių k., taria Karolina Ylienė–Druskytė, 63 m., iš to paties k., Genovaitė Driukienė–Ragaitė, 59 m., iš Davenių k., Monika Druskienė–Aganauskaitė, 60 m., iš Želvos mstl., visos Želvos apyl., Ukmergės r., užr. 1974 m. ; KRAIČIO IŠVEŽIMO DAINOS: 64. Oi bodes bodes / veda Ona Vilūnienė–Stančikaitė, 66 m., iš Pašiaudinės k., taria Teresė Kanapeckienė–Levanavičiūtė, 79 m., iš Želvos mstl., Monika Četkauskienė–Papaitė, 70 m., iš Paželvių k., Karolina Ylienė–Druskytė, 63 m., iš to paties k., visos Želvos apyl., Ukmergės r., užr. 1974 m. ; IŠVAŽIAVIMO PAS JAUNĄJĮ DAINOS: 65.Nei vėjai pučia / Anastazija Cicėnienė–Trapikaitė, 75 m., iš Bieniūnų k., Rimšės apyl., Ignalinos r., užr. 1969 m. ; MARČIOS SUTIKTUVIŲ DAINOS: 66. Ženijasi mūsų brolis / veda Zosė Ciesiūnienė–Rasimavičiūtė, 53 m., taria Nastė Ciesiūnienė–Raulušonytė, 55 m., Janė Bagdonavičienė–Valantavičiūtė, 39 m., Bronė Šimelienė–Šerelytė, 50 m., visos iš Pigonių k., Čiobiškio apyl., Širvintų r., užr. 1976 m. ; MARČPIEČIO DAINOS: 67. Par viso naktelį nemegojau / veda Adelė Navalinskienė–Palumickaitė, 73 m., Jadvyga Baltrukėnienė–Navalinskaitė, 50 m., taria Adelė Tamulionienė–Navalinskaitė, 52 m., Eugenija Jarašiūnienė–Navalinskaitė, 42 m., visos iš Jukonių k., Pušaloto apyl., Pasvalio r., užr. 1983 m. ; GRĮŽTUVIŲ DAINOS: 68. Užugde mani mačiute / veda Emilija Keršienė–Petkevičiūtė, 62 m., taria Teresė Virbalienė–Virbalaitė, 64 m., abi iš Skuolių k., Šešuolių apyl., Ukmergės r., užr. 1975 m. ; 69. Oi aš viena dukre1a / Felicija Paškevičienė–Penkauskaitė, 82 m., Zosė Ciesiūnienė–Rasimavičiūtė, 53 m., Nastė Ciesiūnienė–Raulušonytė, 55 m., Janė Bagdonavičienė–Valantavičiūtė, 39 m., Bronė Šimelienė–Šerelytė, 50 m., visos iš Pigonių k., Čiobiškio apyl., Širvintų r., užr. 1976 m. ; VAIŠIŲ DAINOS: 70. Alutį gėriau / veda Vladas Starkus, 69 m., iš Kupiškio m., taria Bronius Starkus, 61 m., Leonas Mališauskas, 69 m., Jonas Maslionis, 77 m., visi iš Puponių k., Aukštupėnų apyl., Kupiškio r., užr. 1978 m. ; 71. Kų dūmojai, apvynėli / veda Ona Baltušienė–Baltušytė, 78 m., iš Puponių k., Vladas Starkus, 69 m., iš Kupiškio m., taria Elena Karužienė–Vaičikauskaitė, 57 m., Marijona Juodviršienė–Baltušytė, 77 m., Valė Maslionienė–Šamparaitė, 66 m., Uršulė Baltušienė–Baltušytė, 73 m., ir vyrai (žr. Nr. 70), visi iš Puponių k., Aukštupėnų apyl., Kupiškio r., užr. 1978 m. ; ŠEIMOS DAINOS: 72. Sutema tema tamsi naktele / veda Petronelė Zubelienė–Kapečaitė, 76 m., iš Perkalių k., Balninkų apyl., Molėtų r., taria Vanda Krogertienė–Ališauskaitė, 53 m., iš Kliepšių k., Žemaitkiemio apyl., Ukmergės r., užr. 1959 m. ; 73. Oi bare bare / veda Adelė Navalinskienė–Palumickaitė, 73 m., Jadvyga Baltrukėnienė–Navalinskaitė, 50 m., taria Adelė Tamulionienė–Navalinskaitė, 52 m., Eugenija Jarašiūnienė–Navalinskaitė, 42 m., visos iš Jukonių k., Pušaloto apyl., Pasvalio r., užr. 1983 m. ; VAIKŲ DAINOS. LOPŠINĖS: 74. A a a a a a / Ona Slavinskienė–Burokaitė, 77 m., iš Pyragių k., Aukštupėnų apyl., Kupiškio r., užr. 1978 m. ; DAINOS APIE GAMTĄ IR GYVŪNIJĄ: 75. Pinu pinu pynį / Anastazija Cicėnienė–Trapikaitė, 75 m., ir Vilhelmina Petkevičienė–Cicėnaitė, 42 m., abi iš Bieniūnų k., Rimšės apyl., Ignalinos r., užr. 1969 m. ; 76. Kėkštas kėkštėlis / Tos pačios (žr. Nr. 75) ; 77. Išlaidžiu ožkų miškan rešutautų / veda Paulina Meilienė–Jurkštaitė, 56 m., taria Monika Gleiznienė–Navikaitė, 80 m., Elena Lisonkienė–Navikaitė, 53 m., Ona Navikienė–Gleiznytė, 43 m., visos iš Minykių k., Šešuolių apyl., Ukmergės r., užr. 1976 m. ; 78.Slūžijau tūžijau pas ponų / veda Ona Baltušienė–Baltušytė, 78 m., taria Elena Karužienė–Vaičikauskaitė, 57 m., Maslionis, 77 m., visi iš Puponių k., Aukštupėnų apyl., Kupiškio r., užr. 1978 m. ; 79. Abelėla, tūta, tūtava / Apolonija Usorienė, 55 m., iš Vidiškių mstl., Salemona Mikalauskaitė, 65 m., iš Lyduokių mstl., Kastulė Ališauskienė, 70 m., iš Vingravos k., visos Žemaitkiemio vls., Ukmergės aps., užr 1936 m. ; 80. Čiužinėjo laputala / veda Ona Baltušienė–Baltušytė, 78 m., taria Elena Karužienė–Vaičikauskaitė, 57 m., Marijona Juodviršienė–Bakušytė, 77 m., Valė Maslionienė–Šamparaitė, 66 m., Uršulė Baltušienė–Baltušytė, 73 m., visos iš Puponių k., Aukštupėnų apyl., Kupiškio r., užr. 1978 m. ; ŠOKIŲ IR ŽAIDIMŲ DAINOS: 81.Šakinėja žvirblalis pa pievų / Apolonija Usorienė, 55 m., iš Vidiškių mstl., Salemona Mikalauskienė, apie 70 m., iš Lyduokių mstl., Kastulė Ališauskienė, 70 m., iš Vingravos k., visos Žemaitkiemio vls., Ukmergės aps., užr. 1936 m. ; 82. Jišvedžiu ožį / Tos pačios (žr. Nr. 81), užr. 1936 m. ; 83.Auga sodi sarbintai / veda Karolina Aganauskienė–Papaitė, 64 m., iš Paželvių k., Genovaitė Driukienė–Ragaitė, 59 m., iš Davenių k., taria Karolina Ylienė–Druskytė, 63 m., iš Paželvių k., Monika Druskienė–Aganauskaitė, 60 m., visos Želvos apyl., Ukmergės r., užr. 1974 m. ; KARINĖS–ISTORINĖS DAINOS: 84.Išjoja joja, sodauto / Apolonija Usorienė, 55 m., iš Vidiškių mstl., Salemona Mikalauskienė, 65 m., iš Lyduokių mstl., Kastulė Ališauskienė, 70 m., iš Vingravos k., visos Žemaitkiemio vls., Ukmergės aps., užr. 1936 m. ; 85. Išjoja išjoja / Tos pačios, užr. 1936 m. ; 86.Užugde užugde / Agota Gricienė, 87 m., Barbora Stimburienė, 88 m. ir Marijona Gricienė, 67 m., visos iš Tatkūnų k., Deltuvos vls., Ukmergės aps., užr. 1937 m. ; 87. Oi lunkela lunkela / veda Adelė Navalinskienė–Palumickaitė, 73 m., Jadvyga Baltrukėnienė–Navalinskaitė, 50 m., taria Adelė Tamulionienė–Navalinskaitė, 52 m., Eugenija Jarašiūnienė–Navalinskaitė, 42 m., visos iš Jukonių k., Pušaloto apyl., Pasvalio r., užr. 1983 m. ; 88. Žalias gražus miško ąžolėlis / Jonas Širvys, 69 m., iš Degučių k., Obelių apyl., Rokiškio r., užr. 1981 m. ; 89.Gegutyta sodėly kukovo / veda Vladas Starkus, 69 m., iš Kupiškio m., taria Bronius Starkus, 61 m., Leonas Mališauskas, 69 m., Jonas Maslionis, 77 m., iš Puponių k., Aukštupėnų apyl., Kupiškio r., užr. 1978 m. ; 90. Stovi žirgelis kieme pabalnotas / veda Ona Vilūnienė–Stančikaitė, 66 m., iš Pašiaudinės k., taria Teresė Kanapeckienė–Levanavičiūtė, 79 m., iš Želvos mstl., Monika Četkauskienė–Papaitė, 70 m., iš Paželvių k., Želvos apyl., Ukmergės r., užr. 1974 m. ; 91. Oi tu kleveli, žalias medeli / veda Adelė Navalinskienė–Palumickaitė, 73 m., Jadvyga Baltrukėnienė–Navalinskaitė, 50 m., taria Adelė Tamulionienė–Navalinskaitė, 42 m., visos iš Jukonių k., Pušaloto apyl., Pasvalio r., užr. 1983 m. ; LITERATŪRINĖS KILMĖS DAINOS: 92. Ramūs vakarai pavasarėlia / veda Genovaitė Driukienė–Ragaitė, 59 m., iš Davenių k., taria Karolina Aganauskienė–Papaitė, 64 m., Karolina Ylienė–Druskytė, 63 m., iš Paželvių k., Monika Druskienė–Aganauskaitė, 60 m., iš Želvos mstl., visos Želvos apyl., Ukmergės r., užr. 1974 m.

 

Serija LIETUVIŲ LIAUDIES MUZIKA

7
Kanklės
/ Etnomuzikos institutas ; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; parengė Vida Palubinskienė ; [atlieka kaimo muzikantai]. – Vilnius : Garsų pasaulis, 1996. – 1 g.j. – (Lietuvių liaudies muzika)

Atlikėjai: Kotryna Abromavičienė (1894–?), Raseinių aps., Šiluvos vls. (26) ; Stanislovas Abromavičius (1874–1955), Raseinių aps., Šiluvos vls., Guodlaukio k. (13–36) ; Stanislava Abromavičiūtė–Varnauskienė (1921–1968), Raseinių aps., Šiluvos vls., Lydavėnų vnk. (26–36) ; Bonifacas Brazinskas (1870–?), Raseinių aps., Šimkaičių vls., Pavidaujo k. (9) ; Juozas Jaunzemis (1856–apie 1938), Mažeikių aps., Akmenės vls., Alkiškių k. (10–12), Petras Lapienė (1865–1962), Biržų aps., Kviriškio vnk. (5–6) ; Kazimieras Masaitis (1865–?), Kauno aps., Seredžiaus vls., Padubysio k. (7–8) ; Jonas Plepys–Plepas (1867–1955), Biržų aps., Papilio vls., Dukurnių k. (1–4) ; Simas Popiera (1900–?), Marijampolės aps., Sasnavos vls., Salemo Būdos k. (40–43) ; Pranas Puskunigis (1860–1946), Šakių aps., Sintautų vls., Katilių k., vėliau Skriaudžiai (37–39) .

Turinys: A 1. Sutartinė “Ratilioj lenkiau ratą” ; 2. Sutartinė “Kirtau lazdelę” ; 3. Sutartinė “Tutoj suduta” ; 4. Sutartinė “Du žali berželiai” ; 5. Sutartinė “Obelyt gražuolyt” ; 6. Astriškų maršas ; 7. Polka “Tamta tedri” ; 8. Polka “Švies mėlynė” ; 9. Tancius ; 10. Polka ; 11. Kadrilis ; 12. Valsas ; 13. Šokis “Šalabanas” ; 14. Šokis “Mikita” ; 15. Šokis “Skepetinė” ; 16. Šokis “Kryžiokas” ; 17. Šokis “Angelčikas” ; 18. Šokis “Valčikas” ; 19. Šokis “Kepurinė”; 20. Šokis “Padušečka” ; 21. Senukų šokis “Duje” . B 22. Šokis “Avietėlė” ; 23. Polka “Gilių mergos durnos buvo” ; 24. Šokis “Žvirblelis” ; 25. Šokis “Suktinis” ; 26. Daina – žaidimas “Vėjas pučia” ; 27. Paulausko valsas Nr. 1 ; 28. Paulausko valsas Nr. 2 ; 29. Abromaičių valsas ; 30. Mergaičių polka “Rudakikė” ; 31. Abromaičių polka ; 32. Butkaus polka ; 33. Valseriuko polka ; 34. Čialedino valsas ; 35. Vestuvių maršas ; 36. Vaikų šokis “Zuikelis” ; 37. Daina “Sunkios sunkios svočios” ; 38. Šokis “Šiaučius” ; 39. Šokis “Šocas” ; 40. Senovės valsas ; 41. Polka ; 42. Polka ; 43. Daina “Paklausykit jūs, lietuviai” .

8
Pučiamieji instrumentai
/ Etnomuzikos institutas ; Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas ; parengė Rūta Žarskienė ; [atlieka kaimo muzikantai]. – Vilnius : Garsų pasaulis, 1997. – 1 g.j. – (Lietuvių liaudies muzika)

Atlikėjai: Stanislovas Abromavičius, 62 m., Raseinių aps., Šiluvos vls., Guodlaukio k., vėliau Lydavėnų vnk., 1937 (14, 20) ; Ignas Baniulis, 71 m., ir Julius Baniulis, 30 m., Biržų aps., Vabalninko vls., Remeikių k., 1936 (56–59) ; Jurgis Byla, 71 m., Vilkaviškio aps., Pilviškių vls., Vizgirdų k., 1937 (30–32, 38–40) ; Bonifacas Brazinskas, 67 m., Raseinių aps., Šimkaičių vls., Pavidaujo k., 1937 (9, 18–19, 44–48) ; Kostas Burbulis, 48 m., Biržų aps. ir vls., Šimpeliškių k., vėliau Biržuose, 1937 (1–3) ; Kazys Čivilis, 39 m., Ukmergės aps., Pabaisko vls., Skominų k., 1937 (4–5, 11) ; Jonas Gudelis, Panevėžio aps., Kupiškio vls., Pyragių k., 1935 (22–27) ; Jurgis Gudynas, 75 m., Marijampolės aps., Igliškių vls., Veselavos k., 1937 (29) ; Povilas Gusevičius, 31 m., Biržų aps., Vabalninko vls., Remeikių k., 1936 (56–59) ; Petras Janulevičius, Merkinės vls., 1935 (28) ; Jonas Kriuka ir Povilas Kriuka, Panevėžio aps., Kupiškio vls., Pyragių k., 1935 (22–27) ; Juozas Markevičius, 70 m., Zarasų aps., Salako vls., Rainių k., vėliau Kaune, 1939 (12–13) ; Pranas Matulis, 34 m., Biržų aps., Vabalninko vlsč; Remeikių k., 1936 m. 56–59) ; Jurgis Musnikas, 41 m., Ukmergės aps., Žemaitkiemio vls., Vidutiškių mstl., 1936 (49–55) ; Stasys Paliulis, 34 m., Biržų aps., Vabalninko vls., Savučių vnk., vėliau Kaune, 1936 (6–8) ; Jurgis Poška, Panevėžio aps., Kupiškio vls., Pyragių k., 1935 (22–27) ; Jonas Stadalnykas, 73 m., Marijampolės aps. ir vls., Balsupių k 1937 (33–40) ; Mečys Virmauskas, 39 m., Šiaulių aps, Šaukėnų vls., Vidsodžio bžnk., 1936 (41–43).

Turinys: SKUDUČIAI (SKUDUTĖS, SKURDUČIAI): 1. Untytė ; 2. Atžagarinė ; 3. Du žali berželiai ; LUMZDELIS (VAMZDELIS):Tirliavimai, raliavimai, signalai: 4. Piemenuko melodija ; 5. Piemenuko raliavimas ; 6. Tirliavimas ; 7. Tirliavimas ; 8. Piemenų tirliavimas ; 9. Tirliavimas ; 10. Varykit varykit, bobelės . Dainos: 11.Šėriau žirgelį juodbėrėlį ; 12. Valioj, pievelė ; 13. Siūravo raselė į barą ; 14. Siuntė mane ; 15. Motinėlė miela ; 16. Valioj, pieva pievulėlė ; 17. Gegutėlė sodely kukavo ; 18. Mazurpolkė ; 19. Polka ; 20. Polkikė ; 21. Kazokas ; 22. Čiučyte rūtele ; 23. Čigonėlis ; 24. Beržytės polka ; 25. Justino maršas ; 26. Maršas pamergius lydint ; 27. Maršas jaunąją išleidžiant. B BIRBYNĖ (DŪDA, DŪDELĖ, RAGUTIS): Raliavimai: 28. Dūdelės melodija ; 29. Piemenukų melodija ; 30. Piemenų melodija . Dainos: 31. Močiutė verkė ; 32. Mažas piemenėlis ; 33. Ant tėvelio dvaro ; 34. Sėjau rūtą . Šokiai: 35. Mazurpolkė ; 36. Šocas ; 37. Mazurka ; 38. Udra ; 39. Polka ; 40. Valsiukas . KARVĖS RAGAS (RAGELIS, RAGUTIS): 41. Žekelis ; 42. Ragelio melodija ; 43. Ant kalno karklai ; 44. Tildutė ; 45. Mazurpolkė ; 46. Polka ; OŽRAGIS (RAGAS): 47. Kerdžiau remenčiau ; 48. Teta tetule ; 49. Melodija karvėms iš girios sušaukti ; 50. Gaspadinės aplojojimas ; 51. Merginų aplojojimas ; 52. Melodija moteris keliant ; 53. Ruoškis, sesute ; 54. Senybinė polka ; 55. Piemenukų maršas . RAGAI (MEDINIAI TRIMITAI): 56. Utitiūtitiūt ; 57. Intakas ; 58. Tytytitit ; 59. Katė.