Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Plokštelės - Bendri kolektyvų įrašai

Lietuvos folkloro garso publikacijų bibliografija


PLOKŠTELĖS

Bendri kolektyvų įrašai

23
Ant marių krantelio
. Folklorinių ansamblių šventė / sudarė Vida Jurkutė ; [atlieka folkloro ansambliai, pavieniai dainininkai, muzikantai] – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1986 ; (Ryga : Rygos plokštelių fabrikas “Melodija”). – 1 pl.

Turinys ir atlikėjai: 1 pusė 1. Šėriau šėriau sau žirgelį / Prienų r. Viežionių dainininkės, veda B. Kazakevičienė ; 2. Berneli mano / Kaišiadorių r. Zūbiškių dainininkės: D. Raudeliūnienė, V. Gulbickienė, B. Jurevičienė ; 3. Eisim, sesutelės, galilia. Dzirva dzirva / Švenčionių r. Lazdinių folklorinis ansamblis (vad. P. Krivickienė), veda J. Vaitiekūnienė ; 4. Polka / Švenčionių r. Adutiškio muzikantai: J. Belejūnas (armonika), F. Lopinys (cimbolai) ; 5. Oi, gaidy gaidy / Ignalinos r. Guntauninkų dainininkės: P. Janutėnienė, J. Pundienė, O. Stasiūnienė ; 6. Bėkit, baraliai / Varėnos r. Vieciūnų dainininkės (vad. A. Jarmala) ; 7. Oi, augo augo / Lazdijų r. Kapčiamiesčio dainininkės, veda D. Burbienė ; 8. Ramus vakaras pavasarėlis ; 9. Skyniau skyniau skynimėlį / Kėdainių r. Pagirių folklorinis ansamblis (vad. G. Vanagienė), veda J. Vėbra (1), G. Pavasarienė (2) ; 10. Polka linksmuolė ; 11. Tu avinėli ; 12. Senovinė kupiškėnų polka / Kupiškio r. Rudilių muzikantas J. Stankevičius, Puponių dainininkės: E. Karužienė, V. Masilionienė, M. Dūdienė, Pyragių bandonijų trio: A. Kriuka, K. Ruželė, A. Mackevičius ; 13. Lygios pievos / Rokiškio r. Šetekšnų dainininkai (vad. J. Mikalkėnienė), veda A. Pivoriūnas ; 2 pusė 1. Eni meni menti (skaičiuotė) ; Ridikas (žaidimas) / Varėnos r. Nedzingės vaikų folklorinis ansamblis (vad. V. Mockevičienė) ; 2. Oi, kur buvai, kiškel mano / Šilalės r. Upynos vaikų folklorinis ansamblis ; 3. Oi, verkio verkio / Pasvalio r. Joniškėlio dainininkės, veda A. Rapkevičienė ; 4. Pas tėvučius augau ; 5. Valsas ; 6. Polkutė birbynėle / Radviliškio r. Baisogalos folklorinis ansamblis (vad. S. Černiauskas), veda P. Šveistys; muzikantai: V. Žaromskis (smuikas), K. Bložė (birbynėlė), R. Steponavičienė (šukos), V. Skuja (pūslainė), K. Bložė (birbynėlė) ; 7. Baravedė šviesi šviesi ; Oi, tu apynėli / Pakruojo r. Linkuvos folklorinis ansamblis (vad. S. Lovčikaitė ; 8. Skambaliukų polka ; 9. Vėdaras / Klaipėdos jūrų muziejaus ir akvariumo muzikantai (vad. I. Nakienė): V. Mažeika, S. Berenis, Z. Bernotas (smuikai), V. Romanenka (bandonija), V. Zakaras (kontrabosas) ; 10. Viejelis pūtė / Kelmės r. Kukečių dainininkė S. Voznienė ; 11. Žalius gojus berštvynėlis ; 12. Gerkit gerkit, broliukai / Šilutės r. Inkaklių folklorinis ansamblis / (vad. L. Bartkus), veda A. Jarmakienė (11), P. Bendžius (12).

24
Gaidžiosi kėlio
/ [atlieka] Radviliškio rajono liaudies dainininkai ir muzikantai / sudarė Laima Burkšaitienė. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1989 ; (Ryga : Rygos plokštelių fabrikas “Melodija”, 1990). – 1 pl.

Turinys ir atlikėjai: 1 pusė 1. Aisim, broliai (šienapjūtės valiavimas) ; 2. Tamsios naktelės (vestuvių) ; 3. Žali žolala (vestuvių) ; 4. Gaidžiosi kėlio (jaunimo) ; 5. Oi tu, sakal sakalėlio (vestuvių) / Šeduvos ansamblio vyrų grupė: J. Baltrušaitis, P. Butvila, K. Volkus – veda, V. Žilvitis ; 6. Tetirvins subilda (arimo) ; 7. Oi tek’ tek’ (šeimos) ; 8. Vėversėlio, maž’ paukštelio (vestuvių) / Pakalniškių k. ansamblio moterų grupė, veda B. Radauskienė ; 2 pusė 9. Pas močiutį augau (vestuvių) ; 10. Atsikelk rytelį (vestuvių) ; 11. Oi sesutėla, ko verki (vestuvių) / Šeduvos ansamblio moterų grupė: E. Brajinskienė – veda, J. Dubikaltienė, V. Petrauskienė, B. Radauskienė, A. Skubrienė, V. Skačkauskienė, D. Venclovienė, V. Zubrevičienė ; 12. Pasiėmęs aš dalgelė (šienapjūtės valiavimas) ; 13. Pas tėvučius augau (vestuvių) ; 14. O kai aš augau (vestuvių) ; 15. Ko nuliūdai, brolali (vestuvių) / 29. Baisogalos ansamblio vyrų grupė: K. Bložė, V. Budrys, P. Pletkus, J. Skrupskelis, V. Skuja, P. Šveistys – veda, K. Šarauskas, V. Žaromskis ; 16. Užkukava gegutėla (šeimos) / moterų grupė- veda J. Kablienė ; 17. Polka ; 18. Valsas / K. Bložė.

25
Lietuviai. Suvalkų krašto dainos
/ sudarė Rytis Ambrazevičius ir Vytautas Musteikis ; [atlieka] Anelė Maksimaitienė ; Jonas Jakubauskas ; Punsko etnografinis ansamblis. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1989 ; (Ryga : Rygos plokštelių fabrikas “Melodija”, 1990). – 1 pl.

Turinys ir atlikėjai: 1 pusė 1. Laidos saulalė (rugiapjūtės) ; 2. Namo, rugeliai (rugiapjūtės pabaigtuvių) ; 3. Anksti ryto kėliau (šienapjūtės) ; 4. Ėj mergelė par dvaralį (jaunosios atsisveikinimo) ; 5. Per žalių giralį saulė tekėj (piršlybų) ; 6. Anksti nedėlioj (sugrįžimo iš jungtuvių) ; 7. Mergelė rūtelį sėjo (mergvakario) ; 8. Momute mano (jaunojo sutiktuvių) ; 9.Sode obuoliai (piršlybų) ; 10. Gėriau alutį (marčpiečio) / Jonas Jakubauskas, g. 1908 m., Žagarių k. ; 2 pusė 11. Verkė sirata (našlaičių) / seserys Julija Rėkienė, g. 1925 m., ir Bronė Zakrauskienė, g. 1924 m., Šlynakiemio k. ; 12. O iš kur pradėda aušti (karinė–istorinė) / Anelė Pakuckienė, g. 1918 m., Petronėlė Valinčienė, g. 1914 m., ir Mikalina Šimčikienė, g. 1919 m., Punskas ; 13. Oi kur tu josi, mano broleli (meilės) ; 14. Žalioj girioj, lygioj lankoj (karinė–istorinė) ; 15 Kad aš sulauktau (meilės) ; 16. Sekminių oliavimai / Anelė Maksimavičienė, g. 1914 m., Oškinių k. ; 16. Oi, skauda skauda (išvažiavimo pas jaunąjį) / Juras Skripka, g. 1908 m., Dusnyčios k. ; 17. Medžių lapai žemėn krito (karinė–istorinė) ; 18. Augin tėvas du sūneliu (karinė–istorinė) / Punsko buities muziejaus etnografinio ansamblio vyrų grupė, veda Ulijonas Babkauskas ir Antanas Pečiulis ; 19. Gulbelės skraido (jaunimo) / Punsko buities muziejaus etnografinis ansamblis ; 20. Polka “Miškas” / Juozas Jančiulis (armonika), Žagarių k. , Petras Pykys (armonika) ir Ulijonas Babkauskas (smuikas) Vaitakiemio k.

Eržvilko bandonijos (Jurbarkas), VISI (Vilnius)

26
Žemaičių šokiai. Eržvilko bandonijų ansamblis. Folkorinis ansamblis VISI
/ [atlieka] Eržvilko bandonijų ansamblis ; A. Stirbys, vadovas ; Vilniaus inžinerinio statybos instituto folklorinis ansamblis VISI ; Evaldas Vyčinas, vadovas. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1984 ; (Ryga : Rygos plokštelių fabrikas “Melodija”, 1986). – 1 pl.

Atlikėjai: 1 pusė : Eržvilko bandonijų ansamblio kapela (1, 4, 7, 11)., D. Danielius (2), P. Eičas (3) A. Tamošaitis (8), A, Janušas (5, 9, 10). 2 pusė:Vilniaus inžinerinio statybos instituto folklorinis ansamblis VISI

Turinys : 1 pusė 1. Sutiktuvių maršas ; 2. Kepalušas (polka) ; 3. Patalkinė polka ; 4. Žemaitukas ; 5. Antanų polka ; 6. Pasagėlės polka ; 7. Grėbiau šieną ; 8. Petronėlės polka ; 9. Anės polka. 10. Kartupių polka ; 11. Paupių valsas /. 2 pusė 1. Šeinas (Lioliai, Kelmės r.) ; 2. Kiškelis (Mauručiai, Akmenės r.) ; 3. Kumpakuojis (Kolainiai, Kelmės r.) ; 4. Greičpolkė (Lioliai) ; 5. Čia yr, čia nier, čia bus (Lioliai) ; 6. Lelenderis (Mauručiai) ; 7. Padikatras (Kolainiai) ; 8. Vokietuks (Lioliai) ; 9. Avieteli (Kražiai, Kelmės r.) ; 10. Lakišius (Raudėnai, Šiaulių r.) ; 11. Trempolkis (Raudėnai) ; 12. Našlė (Upyna, Šilalės r.).