Dainų diena 2018
Finansų ir apskaitos skyrius

SPECIALISTAI

ONA JONIKIENĖ - vyriausioji buhalterė

        Tel. (8 5) 261 2101
        El.p: buhalterija@lnkc.lt

REGINA ZARANKIENĖ - buhalterė kasininkė

        Tel. (8 5) 261 2101
        El.p: r.zarankiene@lnkc.lt

LILIJA TOLOMANOVA - buhalterė

        Tel. (8 5) 261 2101
         El.p: l.tolomanova@lnkc.lt

Skyriaus nuostatai