Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Darbo vietos

Lietuvos nacionaliniame kultūros centre šiuo metu laisvų darbo vietų yra 1.

 

1. Konkursas eiti liaudies kūrybos dokumentavimo specialisto pareigas
 

Šias pareigas einančio specialisto veiklos: kaupia ir saugo Liaudies kūrybos archyvą (priima, nustatyta tvarka registruoja ir saugo LNKC specialistų užfiksuotą medžiagą; organizuoja LNKC specialistų kompleksines ekspedicijas ir jose dalyvauja; ieško ir teisėtais būdais įsigyja medžiagą iš kitų institucijų ir asmeninių fondų), tvarko Liaudies kūrybos archyvą (sistemina, tvarko ir prižiūri LKA fondų medžiagą, organizuoja skaitmeninimo procesus); rūpinasi LKA duomenų bazės kūrimu, diegimu ir veikimu, aptarnauja lankytojus.

Reikalavimai: turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų srities išsilavinimą, mokėti užsienio kalbą, turėti darbo Microsoft Office programiniu paketu įgūdžių. Pageidautina turėti nurodytos srities darbo patirties.

Atlyginimas 1200 Eur (neatskaičius mokesčių). 

Prašymą dalyvauti atrankoje su gyvenimo aprašymu siųsti el. paštu lnkc@lnkc.lt

Skelbimas galioja iki š. m. balandžio 1 d.


Telefonas pasiteiravimui: +370 5 261 1190