Dainų diena 2018
Etninės kultūros specialistų seminarai

2016 m.  – „Tautinis kultūrinis sąjūdis ir valstybingumo kūrimas” -  Marijampolėje;

2015 m. – „Regiono, krašto, vietos kultūrinė tapatybė: pasireiškimų ir sąveikų klausimai“- Rokiškyje;

2014 m. – „Etninė kultūra ir visuomenės tautinio bei pilietiniotapatumo ugdymas: tęstinumas, naujovės, galvosūkiai” -  Bačkonyse, Jurbarko rajone;

2013 m. – „Tradicinė kultūra – sveikai (vientisai, darniai, laimingai) asmens ir visuomenės savivokai stiprinti“- Jurbarko r. Smalininkuose.

Nuotraukos 

2012 m. – „Senųjų kultūros paveldo sluoksnių tyrinėjimasir dabartis” - Salake, Zarasų rajone;

2011 m. - Etninės kultūros specialistų seminaras „Vanduo ir prie vandens: gamtos ir kultūros paveldas, šiandienos gyvenimo reikmės“, Nidoje

2010 m. - Krašto kultūros savitumo išsaugojimas
Raštas   Programa   Papildoma informacija  Dėl konkurso  Nuotraukos

2009 m. - neįvyko

2008 m  -  Aktualieji nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo uždaviniai Utenos r. Sudeikiuose
Oficialus raštas     Preliminari programa     Priedas Nr.1    Nuotraukos

2007 m. - Etninės kultūros medžiagos rinkimo metodika, tvarkymas, skaitmeninimas ir saugojimas" - Šilutės r. Rusnėje
Programa   Nuotraukos

2006 m.  - Etninės kultūros aktualizavimas valstybės ir visuomenės pastangomis - Molėtų r., Naujasodyje.
Programa    Nuotraukos

2005 m. - Etninės kultūros institucijų veiklos tradicinių amatų, tautodailės srityse samprata, kryptys ir problemos - Plinkšėse, Mažeikių r.

2004 m. - Tradicijų perimamumas: uždaviniai ir jų sprendimo būdai -  Lazdijų r., Veisiejuose.
Nuotraukos

2003 m. - Etninės kultūros veiklos programinis planavimas ir koordinavimas -  Šiaulių r.

2002 m. – Etninės kultūros veikla ir švietimas  - Vištytyje, Vilkaviškio r.

2001 m.- Etninės kultūros švenčių specifika, jų organizavimas. Konkurso apžiûros “Tradicija šiandien” rezultatų aptarimas-  Ignalinoje

2000 m. - Etninės kultū(ros institucijų veikla ir valstybinės etninės
kultūros programos -Pungės r. Plateliuose

1999 m. - Gyvieji tradicinės kultūros židiniai Druskininkuose.    Nuotraukos 

1998 m. - neįvyko

1997 m. - Tradicinės ir folklore šventės : tęstinumo, rekonstravimo ir gaivinimo aspektai - Klaipėdoje, Palangoje

1996 m. - Bendruomeninių santykių tradicijos - Vilniuje

1995 m. - Resbublikos etninės kultūros centrų darbuotojų ir etninės kultūros metodininkų seminaras - Vilniuje

1994 m. - Resbublikos etninės kultūros centrų darbuotojų ir etninės kultūros metodininkų seminaras - Vilniuje