Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Finansų ir apskaitos skyrius

SPECIALISTAI

ONA JONIKIENĖ - vyriausioji buhalterė

        Tel. (8 5) 261 2101
        El.p: buhalterija@lnkc.lt

REGINA ZARANKIENĖ - buhalterė kasininkė

        Tel. (8 5) 261 2101
        El.p: r.zarankiene@lnkc.lt

LILIJA TOLOMANOVA - buhalterė

        Tel. (8 5) 261 2101
         El.p: l.tolomanova@lnkc.lt

Skyriaus nuostatai