Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Tautinio kostiumo laboratorija

Lietuvos liaudies kultūros centre pradeda veikti Tautinio kostiumo laboratorija, kurios tikslas - teikti informaciją, metodinę ir praktinę pagalbą besidomintiems lietuvių tautiniu kostiumu.

Laboratorijoje bus skaitomos paskaitos, vyks praktiniai mokymai. Etnokultūros specialistai, kolektyvų vadovai ir kiti suinteresuoti asmenys galės nuodugniai apžiūrėti LLKC tautinių kostiumų kolekciją - tautinius kostiumus, atskirus drabužius bei aksesuarus, padarytus kopijuojant autentiškus liaudies rūbus. Taip pat bus galima susipažinti su liaudies drabužių konstrukciniais brėžiniais, ornamentų ir spalvinių derinių pavyzdžiais. Tautodailės poskyrio vyresnioji specialistė Danutė Keturakienė konsultuos įvairiais lietuvių tautinio kostiumo dėvėsenos, gamybos bei įsigijimo klausimais.

Norima kiekvieno regiono gyventojams jų etnografinės srities tautinį kostiumą pristatyti kuo išsamiau. Todėl sudarytas metinis regioninių kostiumų parodų planas. Kiekvienam iš penkių regionų skiriamas laikotarpis, trunkantis apie du mėnesius, kurio metu parodų salėje bus eksponuojami to regiono drabužiai, parengta kita informacinė ir metodinė medžiaga. Kviestume kiekvieno regiono gyventojus, taip pat ir kitus, besidominčius tų vietovių drabužiais, apsilankyti Tautinio kostiumo laboratorijoje būtent jų regionui skirtu laiku.

Tiems lankytojams, kurie norėtų ypač plačios ir išsamios informacijos, siūlome atvykti regionų konsultacijoms skirtomis dienomis. Konsultacijų dieną Danutė Keturakienė dirbs laboratorijoje nuo 8 iki 17 val.

 

Tautinio kostiumo parodų planas ir konsultacijų tvarkaraštis 2005 m.

Parodos pavadinimas              Parodos laikas                            Konsultacijų dienos

Klaipėdiškių kostiumas              Vasario 9  - kovo 30                    Kovo 2 - 4

Dzūkų kostiumas                       Balandžio 5 - gegužės 31              Gegužės 11 - 13

Žemaičių kostiumas                    Birželio 7 - rugpjūčio 31               Birželio 8 - 10

Suvalkiečių kostiumas                Rugsėjo 6 - spalio 31                    Spalio 19 - 21

Aukštaičių kostiumas                 Lapkričio 8 - gruodžio 31             Gruodžio 7 - 9

 

Lietuvos liaudies kultūros centras

Tautodailės poskyris

Danutė Keturakienė, (8 ~ 5) 261 35 53