Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Informacija apie Valstybinę Jono Basanavičiaus ir Kultūros ministerijos premijas už etninės kultūros puoselėjimą

2004 – ųjų metų premijos

 

Valstybinė JONO BASANAVIČIAUS premija įteikta kraštotyrininkei Irenai Seliukaitei (Vilnius)

 

Kultūros ministerijos premijos už

ETNINĖS KULTŪROS PUOSELĖJIMĄ:

 

Už būdingiausių mūsų krašto tautodailės, amatų tradicijų išsaugojimą ir perdavimą- tautodailininkui - Adomui Kvasui (Telšiai)

Už etninės kultūros paveldo puoselėjimą ir skleidimą, švietėjišką veiklą, dainavimo, muzikavimo tradicijų tęsimą – Janinai Bukantaitei (Vilnius)

Už vertingų tradicinės kultūros lobių – papročių, dainų, šokių – išsaugojimą ir pateikimą rinkėjams, archyvams, visuomenei – Antanui Gasparaičiui (Utena)