Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Jonavos rajonas

Vasario 8 d. Užgavėnės. Linksmas persirengėlių šurmulys Jonavos miesto aikštėje, Dumsių, Čičinų, Kulvos, Bukonių, Juškonių, Žeimių, Šilų, Panoterių, Ruklos, Kuigalių, Užusalių, Liepių, Upninkų gyvenvietėse. Važinės po gyvenvietes, degs laužai, vyks Kanapinio ir Lašininio kovos, degins kaliausę. Žiemą varys velniai, raganos, giltinės… Vaišins blynais, valgys daug ir sočiai

 

Vasario 20-25 d. Gavėnios vakarai Juškonių, Kulvos, Užusalių, Žeimių kultūros namuose. Vyks pokalbiai apie gavėnios papročius. Bus kviečiami parapijų klebonai

 

Vasaris Bendruomenės sambūris “Pasidalinkim”. Žeimių kultūros namuose šurmuliuos kermošius, susitiks kraštiečiai, seniūnijos šviesuoliai, koncertuos folkloro ansambliai

 

Vasaris Vaikų popietė “Rugio kelias” Žeimių kultūros namuose, “Duonutė pyragų močiutė” – Liepių, „Močiutė kepa pyragus” – Čičinų kultūros namuose

Vaikai bendraus su močiutėmis, rinks linksmiausią vyriausią ir jauniausią močiutę, geriausią gaspadinę. Močiutės dainuos ir mokys kitus dainų

 

Kovo 4 d. Kaziuko kermošiai Kulvos, Panoterių, Šilų, Dumsių kultūros namuose (jam ruošiamasi visus metus). Prekiauti savo mezginiais, nėriniais ir kepiniais bus kviečiamos močiutės. Skrajutės iš anksto kvies visus į kermošius. Dalyvaus vaikų folkloro kolektyvai

 

Kovas Gavėnios vakaras “Laukimas” Šilų kultūros namuose, velykinių giesmių vakaras – Užusaliuose. Veiks parodos: verbų, puokščių, atvirukų, karpinių. Moterų vokaliniai ansambliai giedos gavėnios giesmes, rajono poezijos klubo „Šaltinis” poetai skaitys eiles, vyks įvairiausi konkursai

 

Kovo 28 d. Velykinės popietės: „Mielas zuikuti, padovanok man margutį” – Ruklos, “Velykų rytą” – Žeimių, “Čiulba ulba paukšteliai” – Čičinų kultūros namuose. Bus aiškinami Velykų papročiai, natūraliomis medžiagomis – šienu, ąžuolo žieve, svogūnų lukštais – dažomi kiaušiniai, rinks gražiausią margutį. Vyks vaikų folkloro ansamblių koncertai

 

Kovo 28 d. Bendruomenės sueiga “Gaspadine, netingėki, man margutį tu įdėki” Dumsių kultūros namuose. Bendruomenės sambūris “Jau nuskambėjo Velykų varpai” – Kulvos, vakaronė “Marginu kiaušinį” – Panoterių, šeimų vakaronė “Velykų varpai” – Užusalių, vakaronė “Sveiki sulaukę šv. Velykų” – Kuigalių kultūros namuose. Veiks parodos, vyks įvairios varžytuvės, rinks smagiausią šeimyną, puikiausią gaspadorių, puikiausią gaspadinę

 

Balandžio 3 d. Rajono folkloro kolektyvų, liaudiškų kapelų bei pavienių atlikėjų konkursas “Trenk polkutę”

 

Balandis Atvelykio popietės: “Išbudinkime žemę” –  Bukonių, “Margučio kelionė” –  Batėgalos, “Velykų džiaugsmas” – Kulvos, “Ilgai laukėm džiaugsmo šito” – Kuigalių kultūros namuose; vadovaus Velykų bobutė. Ji supažindins vaikus su šventės papročiais, vadovaus gražiausio, tvirčiausio margučio konkursui

 

Balandžio 29 d. Bendruomenės sueiga “Kaip gyveni, kaimynėli?” Juškonių kultūros namuose. Vyks dainingiausių, vikriausių, stipriausių savo krašto amatininkų, tautodailininkų, gaspadinių varžytuvės

 

Balandžio 29 d. Vakaronė “Pasikloniokim močiutei motinėlei” Upninkų kultūros namuose. Veiks vaikų piešinių, darbelių, močiučių rankdarbių parodos. Į vakaronę bus kviečiamos močiutės, mamytės. Vyks įvairūs konkursai, vaikų kolektyvų koncertai. Vaikai sveikins mamytes, močiutes

 

Gegužė Sodų žydėjimo šventė “Vai žydėk, obelėle” Kuigalių kultūros namuose. Dalyvaus sodininkai, ūkininkai. Bus teikiamos nominacijos, renkama geriausia šeimininkė, gražiausia sodyba. Vyks senolių dirbinių, vaikų darbų mugė, įvairios varžytuvės, konkursai, žaidimai, aukcionai, gros liaudiškos kapelos

 

Gegužė Bendruomenės sueiga “Godos Barborlaukyje” Dumsių kultūros namuose. Tai tradicinė bendruomenės šventė, vykstanti prie Barbolaukio dvaro. Dalyvaus rajono ir šalies folkloro ansambliai. Šventę pradės tvenkiniu atplaukę lietuvių mitologiniai dievai, kurie pašventins žemę, atplukdys ugnį ir palaimins žmones. Laumės krante įkurs aukurą, aus, skalbs žlugtą, verps. Pekėlus Dumsių seniūnijos vėliavą, padainuos himną, bus sakomos sveikinimo kalbos. Pasirodys folkloro kolektyvai. Šventės pabaigoje visi dalyvaus kaimiškoje gegužinėje.

Kaimo sambūryje “Prie gimtinės slenksčio” Liepių kultūros namuose rinks gražiausią sodybą, veiks tautodailininkų paroda, susitiks su kraštiečiais, vyks folkloro kolektyvų pasirodymai, sporto varžybos, gegužinė

 

Gegužės 8, 15, 22, 29 d. Gegužinė Jonavos krašto muziejaus kiemelyje. Gros liaudiškos kapelos, vyks įvairūs konkursai, vaišins Janikė ir Jonienė. Gegužinės vyks ir Bukonių, Dumsių, Juškonių, Kulvos, Panoterių, Upninkų, Užusalių kaimo gyvenvietėse

 

Birželis Joninės Jonavos slėnyje, Bukonių, Batėgalos, Čičinų, Dumsių, Juškonių, Kulvos, Panoterių, Upninkų, Užusalių gyvenvietėse. Muzikantai kvies į šventę. Apeiginių vartų apėjimai, šokiai, žaidimai prie laužų, mugė, koncertai, Jonų ir Janinų sveikinimai, raganų siautėjimas ir jų išvarymas, koncertai, saulės sutikimas

 

Danguolė Miliauskienė, (8 ~ 349) 51433