Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Jurbarko rajonas

Vasario 8 d. Užgavėnių šventės renginiai rajono kaimuose ir kaimeliuose, miesteliuose ir gyvenvietėse, Jurbarko ir Smalininkų miestuose. Šėlios persirengėliai, kausis Kanapinis su Lašininiu, važinės muzikantai… Bus linksma, nes varoma žiema iš kiemo

 

Vasario 8 d. Užgavėnių šventės renginiai sutrikusio intelekto jaunuoliams ir jų šeimos nariams Jurbarko krašto istorijos muziejuje

 

Vasario 8 – kovo 20 d. Užgavėnių kaukių paroda Jurbarko krašto muziejuje

 

Kovo 4 d. Antano ir Jono Juškų vidurinės mokyklos moksleivių vaidinimas „Vilko nutikimai“ (pagal veliuoniškių tautosaką) Veliuonos kultūros centre

 

Kovo 11 d. Klojimo teatro tradicijų tęsinys Girdžiuose – bus vaidinamos Žemaitės „Trys mylimos“

 

Kovo 11 d. Kaimo senelių vakaronė „Sidabrinė gija“ Juodaičiuose. Gros kaimo armonikininkai

 

Kovo 16 d. Knygnešio dienos paminėjimas „Jų žygdarbiai dideli“ Šimkaičiuose

 

Kovo 16 d. Knygnešio dienai skirtas renginys „Knygnešio kelio prasmė“ Raudonėje

 

Kovo 18 d. Vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – rajoninis konkursas „Tramtatulis“ (atranka į respublikinį turą) Jurbarko kultūros centre

 

Kovo 19 d. Liaudiškų kapelų šventė „Pamituvio armonika“ Jurbarke. Dalyvaus geriausios Jurbarko ir gretimų rajonų kapelos

 

Kovo 19 d. Pempinės (ir Juozinės) – linksmas pavakarojimas Pauliuose

 

Kovo 20 d. Gavėnios giesmės Kryžių kalne Girdžiuose. Kaimo gyventojai atsineš savo namų kryželius, jais imituos Kryžių kalną, prie kurio giedos

 

Kovo 20 d. Žemės diena Klausučiuose

 

Kovo 20 d. Tautodailės paroda, skirta Žemės dienai, Jurbarko krašto muziejuje

 

Kovo 20 d. Verbų paroda Raudonės parapijos namuose

 

Kovo 22 d. „Velykų belaukiant“ (edukacinė programa) Jurbarko krašto muziejuje. Etnokultūrinė popietė pradinukams ir jų seneliams

 

Kovo 27–28 d. Velykiniai renginiai Žindaičiuose, Baltraitiškiuose, Stakiuose, Girdžiuose, Veliuonoje, Jurbarkuose, Kartupiuose, Pavidaujyje

 

Balandžio 29 d. Velykinių margučių ir velykinių puokščių paroda Seredžiaus bendruomenės namuose

 

Kovo 30 d. Seniūnijos kultūros diena Eržvilke

 

Kovo 31 d. Kraštotyros konferencija „Istorijos atspindžiai kraštotyros darbuose“. Veiks rajono kraštotyrininkų 2004 – 2005 m. darbų paroda Jurbarko kultūros centre

 

Balandis  Kraštotyros ekspedicija „Mano gimtojo kaimo vardai išliks atminty amžinoj“ Vadžgiryje

 

Balandžio 2 – 3 d. Atvelykio renginiai Lybiškiuose, Vytėnuose, Žindaičiuose, Klausučiuose, Stakiuose, Skirsnemunėje, Juodaičiuose, Eržvilke

 

Balandžio 14 d. Dokumentinio kino festivalis „Dokumentiniai kino ir videofilmai –  mūsų istorijos atspindys“ (Jurbarko rajono žmonės, įvykiai, kultūra) Jurbarko kultūros centre

 

Balandžio 21 d. Rajono etnokultūros konferencija „Modernaus XXI amžiaus žmogaus požiūris į tradicijas ir vertybes“

 

Balandžio 23 d. Kaimo meno mėgėjų vakaronė Tamošiuose

 

Balandžio 23 d. Jurginės Raudonėje ir Skirsnemunėje

 

Balandžio 23 d. Mėgėjų meno šventė Jurbarkuose – vakaronė su dainomis, šokiais, žaidimais ir linksmais pašmaikštavimais

 

Gegužės 1 d. Motinos dienai skirti renginiai Jurbarke, Pauliuose, Smalininkuose, Pavidaujyje, Kartupiuose, Juodaičiuose, Girdžiuose, Tamošiuose, Šimkaičiuose, Žindaičiuose, Klausučiuose, Pašaltuonyje, Raudonėje, Seredžiuje, Baltraitiškiuose, Skirsnemunėje, Jurbarkuose, Stakiuose, Eržvilke

 

Gegužės 3 d. Šv. Florijono dienos renginiai Šimkaičiuose ir Raudonėje. Ugniagesius dainomis, linksmais pokštais sveikins meno mėgėjai

 

Gegužės 7 d. Kaimo Stasių vainikavimas Vytėnuose

 

Gegužės 7 d. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai skirtas renginys Paulių kaimo bibliotekoje

 

Gegužės 13 d. Kraštiečių rašytojų Vytauto Girdzijausko ir Eugenijaus Ignatavičiaus susitikimai su tėviškėnais Eržvilke ir Jurbarke. Renginiai skirti rašytojų jubiliejams – V. Girdzijausko 75–mečiui ir E. Ignatavičiaus 70–mečiui

 

Gegužės 15 d. Sekminių renginiai Veliuonoje

 

Gegužės 19 d. Išvažiuojamasis seminaras regioninėms krašto tradicijoms pažinti  Seredžius – Šilinė – Kazikėnų dvaras –  Smalininkų technikos muziejus. Seminaro dalyviai susipažins su įvairiomis kultūrų vertybėmis: dvasiniu ir kultūriniu paveldu, kulinariniu kraštų paveldu, tradicinėmis regionų sodybomis, etniniais kraštų savitumais

 

Gegužės 20 d. Amatų diena „Gyvoji istorija“ Jurbarko krašto muziejaus kieme.  Edukacinė etnokultūrinė programa „Tradicinių amatų ir verslų gaivinimas Jurbarko krašte“: amatų ir verslų demonstravimas, viktorina „Ką aš žinau apie savo krašto verslus, amatus, papročius ir tradicijas“, veiks tautodailės paroda, koncertuos folkloro ansambliai, bus verdama žuvienė, žaidžiami liaudiški žaidimai

 

Gegužės 28 d. Prie Raudonės pilies vyks etnokultūros – turizmo projekto „Panemunių žiedai“ renginiai. Dalyvaus rajono folkloro ansambliai, kulinarinio paveldo puoselėtojai, amatininkai

 

Gegužės 28 d. Marytės Latvaitienės naujai sukurtų rankdarbių parodos pristatymas Jurbarkų bendruomenės namuose

 

Birželio 1–6 d. Tautodailės dienos moksleiviams „Senovinių audinių, baldų, buities daiktų raštai, ornamentai ir spalvų gama “ Jurbarko krašto muziejuje

 

Birželio 1 d. Vaikų ir jų tėvelių kūrybos darbų paroda, skirta Tėvo dienai, Jurbarko krašto muziejuje

 

Birželio 4 d. Tradicinė Smalininkų miestelio Žvejų šventė. Vyks žvejų varžybos, bus verdama žuvienė, koncertuos miestelio meno mėgėjų kolektyvai, vyks varžybos

Birželio 10 d. Bandonininkų šventė „Antanų polka“ –  išėjusiems Anapilin bandonininkams atminti Eržvilke. Koncertuos jaunieji bandonijos mokyklos mokiniai ir senieji ansamblio muzikantai

 

Birželio 13 d. Antaninų ir Antanų vainikavimas Vytėnuose

 

Birželio 13 d. Didžiausia bendruomenės šventė – šv. Antano atlaidai  Stakiuose

 

Birželio 23 – 24 d. Rasos (Joninės; kai kur šv. Jono atlaidai) Jurbarke, Pauliuose, Tamošiuose, Klausučiuose, Stakiuose, Eržvilke, Jurbarkuose, Kartupiuose, Vytėnuose, Pavidaujyje, Vadžgiryje, Pašaltuonyje, Girdžiuose, Šimkaičiuose, Raudonėje, Seredžiuje,  Skirsnemunėje, Baltraitiškiuose, Vertimuose

 

 

Regina Kliukienė, (8 ~ 447) 70200, mob. 8 ~ 685 31703, el. p. R.kliukiene@jurbarkas.lt