Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Kai aš augo pas tėvelį 2013

Kai aš augo pas tėvelį

Radviliškio rajono Šeduvos krašto liaudies dainos, instrumentinė muzika
Radviliškio rajono Šeduvos folkloro ansamblis Šeduva
(Serija Dainos iš visos Lietuvos)

Radviliškio rajono Šeduvos folkloro ansamblį „Šeduva" 1978 m. subūrė viena aktyviausių Aukštaitijos regiono liaudies kūrybos skleidėjų, pateikėjų ir rinkėjų Emilija Brajinskienė, kuriai itin svarbu, kad tradicinė kultūra, liaudies dainos būtų išsaugotos bei gyvuotų.

Kolektyvas pasižymi ilgamete, nuoseklia, įvairiapuse veikla. Už savo krašto kultūros tradicijų išsaugojimą, tęstinumą ir aktyvią sklaidą 2005 m. jis buvo pripažintas geriausiu kaimo folkloro kolektyvu ir apdovanotas „Aukso paukšte".

Ansambliečiai yra parengę daug įdomių teminių programų: „Šienapjūtės", „Rugiapjūtės pabaigtuvės", „Karo istorinės dainos", „Vaišių dainos", „Miško brolių dainos", „Šeduvių vestuvės" (2 dalys), „Sekminės". Pastarąsias dvi, itin išsamias, užfiksavo Lietuvos televizija. „Šeduvos" ansamblio įrašų galime išgirsti plokštelėje „Gaidžiosi kelio" (1989), rinkinyje „Aukštaitija" (2002), kompaktinėje plokštelėje „Žydi klesti bijūnėlis" (2004), ir jų išleistoje garsajuostėje „Auga jovars pri vartų" (2000), kompaktinėse plokštelėse „Tetervins subilda" (2004), „Alutį gėrio grąžė dainavo" (2007), „Buvo gegužis" (2008), „Subatos vėlų vakarą" (2008), „Kovų laukuos aidėjo šūviai..." (2009) ir kt.

Kolektyvas aktyviai koncertuoja Lietuvoje, yra nuolat kviečiamas pristatyti šeduvių liaudies kūrybą Lietuvos dainų šventėse, tarptautiniuose festivaliuose „Baltica", „Skamba skamba kankliai", „Atataria lamzdžiai", Lietuvos televizijos laidose „Duokim garo" ir kt. Ansambliečiai su savo programa yra viešėję ir svetur- Rusijoje, Lenkijoje, Danijoje, Estijoje.

Ši „Šeduvos" kompaktinė plokštelė - jau antroji, patekusi į Lietuvos liaudies kultūros centro seriją „Dainos iš visos Lietuvos". Pirmojoje, „Tetervins subilda", apdainuojamas žmogaus gyvenimas, na, o šio CD didžiąją dalį sudaro šeduvių vestuvių dainos, greta jų skamba romansas, karo, darbo, šeimos žanrų bei trys Kazimiero Masilionio armonika atliekami kūriniai. Dainoms būdingas daugiabalsumas, sodrus skambesys, o jų grožį atskleidžia vedėjo gebėjimas išdainuoti vieną ar kitą savitą melodijos vingį, ir, kaip įprasta aukštaičiams, darnus turavojimas (pritarimas).

Lai šios dainos, anot E. Brajinskienės, išlieka ir sklinda, o jas dainuoja ne tik šeduviai, bet ir kiti folkloro mylėtojai...

Įrašuose dalyvavo ir dainas vedė: Emilija Brajinskienė (Nr. 6, 7,11,13,15,18), Danutė Česnakienė (Nr. 2,3,5,8,9,10, 12,17,19), Danutė Briedienė (Nr. 14, 21, 24, 25), Juozas Stumbras (Nr. 1, 22, 23), Valdas Budinavičius, Stasys Janeliūnas, Arvydas Kavaliauskas, Romualdas Plungė, Valerija Plungienė, Stanislovas Rimgaila, Monika Vaitkevičienė; armonika groja Kazimieras Masilionis(Nr. 4,16,20)

Įrašai LLKC mediatekoje.
Trukmė: 01:08:21

Dydis: 79,33 MB

Turinys

1. Kai aš augo pas tėvelį (karo) 3:00

2. Ganio palšus jautel's (darbo) 2:09

3. Tam daržely daug kvietkelių (apie gamtą) 1:43

4. Polka (armonika) 1:18

5. Pro vyšnelių sodnelį (vestuvių) 2:32

6. Kai aš kelutį keliavo (vestuvių) 2:28

7. Vargely gimio (vestuvių) 3:14

8. Par girelį jo saulute tek (vestuvių) 2:49

9. Pažiūrėk, sesute (vestuvių) 2:52

10. Prapuolė, sesutėla (vestuvių) 2:46

11. Oi, sesutėla, ko verki (vestuvių) 4:30

12. Tas mana darželis (vestuvių) 1:59

13. Sesutėla jaunoji (vestuvių) 4:08

14. Rūpinkis, sesute (vestuvių) 4:45

15. Visos sesutės aina į darželį (vestuvių) 2:40

16. Pasveikinimo maršas (armonika) 2:28

17. Piršlys melagis pirša melava (vestuvių) 2:37

18. Tas brolaitėlis (vestuvių) 2:51

19. A tu žiną, poni svoč' (vestuvių) 0:58

20. Valsas (armonika) 2:09

21. Siuntė mani motinėla (šeimos) 4:13

22. O jūs gėlės gėlės (karo) 3:14

23. Bereik, motinėla, mane auginai (romansas) 3:03

24. Penki brolė pjovė šieno (šienapjūtės) 2:30

25. Namo, broliuką (darbo) 1:21

 


Lithuanian traditional songs and instrumental music of Radviliškis district performed by folklore ensemble ŠEDUVA from Šeduva, Radviliškis district

The folklore ensemble "Šeduva" was founded in 1978 by the leader Emilija Brajinskienė. This ensemble is one of the most active groups in the Aukštaitija region and across Lithuania. The group has held many concerts, has participated in the majority of important Lithuanian folklore events, National Radio, TV programmes, also has visited Russia, Poland, Denmark, Estonia and France. "Šeduva" earned the title of the best folklore ensemble of the Lithuanian countryside in 2005 and became the winner of the prestigious Lithuanian award for traditional culture, "Aukso paukštė" ("Golden Bird").

This CD belongs to a series of audio presentations "Songs from all Lithuania" and contains traditional songs of various genres: wedding (5-15,17-19), war (1,22), labor (2,24,25), family (21), romance (Nr.23), traditional instrumental music (4,16,20). The performing style of the ensemble from Šeduva exhibits the solid sound, homophonic melodies typical for Aukštaitija region as well as a sense of sincerity and poetry.


Rėmėjai LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA,  RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ
Leidėjas  RADVILIŠKIO MIESTO KULTŪROS CENTRAS
Projekto globėja LR Seimo narė Zita Žvikienė
Projekto partneris Lietuvos liaudies kultūros centras

Sudarytoja Jūratė Šemetaitė.
Garso operatorius Paulius Jasiūnas
Garso režisierius Rimas Motiejūnas
Dailininkė Jolita Plukienė
Konsultantė Lina Vilienė

Parengta 2013 m. Lietuvos liaudies kultūros centro įrašų studijoje
Projekto vadovė Violeta Jasiūnienė

© Jūrate Šemetaitė
© Radviliškio rajono Šeduvos folkloro ansamblis Šeduva
© Radviliško miesto kultūros centras
© Lietuvos liaudies kultūros centras