Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Kaišiadorių rajonas

Vasaris Duonos pagarbinimo  šventė Darsūniškyje

 

Vasaris Tęstinis praktinis kultūros darbuotojų seminaras ,,Tradicinės kultūros vertybių fiksavimas ir tvarkymas“

 

Vasaris Kaišiadorių kultūros centro Menų skyriaus išvykstamieji mokomieji seminarai:

Kalvių salėje – keramika

Ringailių salėje – pynimas iš vytelių

 

Vasario 16 d. Virginijos Kudaševičienės pynimo iš vytelių darbų paroda Palomenės bibliotekoje

 

Kovas Kaišiadorių kultūros centro Menų skyriaus išvykstamieji mokomieji seminarai:

Žaslių salėje – keramika

Papartėlių salėje – pynimas iš vytelių

 

Kovas  Šv. Kazimiero šventė Darsūniškyje

 

Kovas  Velykinė vakaronė Kaišiadorių kultūros centre. Vad. folkloro ansamblis ,,Rudenėlis“

 

Kovas Susitikimas su Dovainonių krašto audėjomis Stase Varniene, Kazimiera Veliuoniene ir jų darbų paroda bibliotekoje

 

Balandžio 3 d. Kaišiadorių kultūros centro folkloro ansamblio ,,Verpeta“ vakaras su dainininke Emilija Kavaliauskiene

 

Balandis  Janinos Vitienės nėrinių paroda Palomenės bibliotekoje

 

Balandis Rajono folkloro ansamblių šventė ,,Ratilio“ Kaišiadorių kultūros centre

 

Balandis Jurginių šventė Darsūniškyje

 

Nuo balandžio 26 d. Mokytojos Vidos Valančienės pynimo iš vytelių darbų paroda Antakalnio bibliotekoje

 

Gegužė Rajono tautodailininkų tapytojų darbų paroda Kaišiadorių kultūros centro dailės galerijoje

 

Gegužė Paroda ,,Pakertų kaimo moterų audimo raštai“ Pakertų salėje

 

Birželis Folkloro ansamblio ,,Rudenėlis“ Joninių šventė Kasčiukiškių kaime

 

Vasaris –birželis Kaišiadorių rajono savivaldybės etninės kultūros globos programos rengimas (Švietimo ir kultūros skyrius, Kaišiadorių muziejus, Kaišiadorių rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Kaišiadorių kultūros centras, kaimo salių administratoriai)

 

Vasaris – birželis Tradicinės kultūros vertybių fiksavimas ir tvarkymas (Švietimo ir kultūros skyrius, Kaišiadorių muziejus, kaimo salių administratoriai)

 

Rita Janušaitytė, (8 ~ 346) 60918

 

 

Vasario 6 d.  Užgavėnės  Rumšiškėse. Persirengėlių vaikštynės ir pokštavimai. Bus keliamos vestuvės (“ubagų” ir ne), vyks piršlybos (senbernio Sidro ir ne tik jo), čigonės kvies išsiburti ateitį. Vyks blynų kasniavimo lenktynes ir kepamas pats didžiausias blynas Lietuvoje. Nuožmi Lašininio ir Kanapinio kova. Morės teismas

 

Kovo  28 d.   Velykų šventė - Silkės ir Gavėno išvarymas. Pasilinksminimas sodybose, vadovaujant folkloro ansambliams. Žaidimai su margučiais. Velykaičių atranka. Lalautojų palinkejimai. Velykiniai burtai.

 

Gegužės 15 d. Sekminės - piemenų šventė.  Karvių vainikavimas ir melstuvių prašymas. Žaidimai ir ant laužo kepta kiaušinienė

 

Birželio 19 d.  Suvalkiečių diena

 

Birželio 23-24 d. Rasos (Joninės). Kupoliaujama, dainomis palydima nusileidžianti saulė, plukdomi nupinti iš žolynų vainikai, buriama, šokinėjama per laužus, šokama, dainuojama ir vaišinamasi alumi

 

Lietuvos liaudies buities muziejus

Danutė Blaževičienė, (8 ~ 346 47392), 8 ~ 682 20669