Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Kauno rajonas

Vasario 8 d. Užgavėnės Mastaičiuose ir Pažėruose. Bendras projektas su KKKF fakulteto studentais ir Pažėrų m-klos moksleiviais

 Org. Alšėnų kultūros centras

 

Vasario 8 d. Užgavėnės. Saviveiklininkų persirengėlių vaikštynės po Bubių kaimą

Org. Batniavos kultūros centras

 

Vasario 8 d. Užgavėnės. Persirengėlių vaikštynės Domeikavos kaime

Org. Domeikavos kultūros centras

 

Vasario 8 d. Užgavėnių linksmybės „Žiema, bėk iš kiemo“. Folkloro ansamblio moterys, apsirengusios įvairiais Užgavėnių personažais, drauge su vaikais vaikščios po gyvenvietę dainuodamos, muzikuodamos: kas puodo dangčiu, kas tarka ar kitu „instrumentu”. Vėliau KC įvyks nuotaikinga vakaronė, įvairios ne tik Kanapinio ir Lašininio varžybos, bet ir vakaro dalyvių, kieno skaniausi blynai, kas  greičiausiai suvalgys košę ir t.t. Vakare bus iškilmingai sudeginta Morė

Org. Ilgakiemio kultūros centras

 

Vasario 8 d. Užgavėnės „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“. Persirengėlių vaikštynės po Ringaudų kaimą, Užgavėnių dainos, rateliai, šokiai, Lašininio ir Kanapinio kova, Morės sudeginimas

Org. Ringaudų kultūros centras

Vasario 8 d. Užgavėnės. Eitynės per miestelį, kvietimas į šventę. Užgavėnių papročiai, pasakojimai, šokiai, žaidimai, blynų kepimas. Kanapinio ir Lašininio kova, Morės sudeginimas

Org. Linksmakalnio kultūros centras

 

Vasario 24 d. Tradicinė Vieversio diena ir inkilų gaminimas. Bendruomenės projektas kartu su girininkija, mokykla

Org. Užliedžių kultūros centras

 

Vasario 25 d. Respublikinio vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ rajoninis turas Garliavos meno mokykloje

 

Kovas  Iš renginių ciklo „Žmogaus ir gyvosios gamtos ryšys tradicinėje kultūroje“

„Pasitik lygiadienio saulę“. Tikslas – surengti lygiadienio simbolio iš gamtos medžiagų konkursą, įrengti paukšteliams buveines, supažindinti su Pempės dienos papročiais, stebėti gyvybės atbudimo apraiškas Kačerginės girioje

Org. Kačerginės kultūros centras

 

Kovo 4 d. Šv. Kazimiero diena. Folkloro ansamblio dalyvavimas vaikų lopšelio – darželio „Eglutė“mugėje. Vaikai pardavinės savo darbelius, dainuos, gros įvairiais buitiniais instrumentais

Org. Batniavos kultūros centras

Kovo 4 d. Kaziuko mugė. Vaikų rankdarbiai, paroda ir gražiausio darbelio autoriaus apdovanojimas. Vaikų kapelos koncertas

Org. Domeikavos kultūros centras

 

Kovo 18 d. Vaikų šventė „Tupi grūšioj pelėda“, skirta Žemės dienai, žaidimai ir dainos

Org. Alšėnų kultūros centras

 

Kovo 19 d. „Švento Juozapo diena“. Bendra kasmetinė Batniavos ir Liučiūnų kultūros centrų saviveiklininkų vakaronė. Bus dainuojamos įvairios folkloro ansamblio dainos, vaidins dramos kolektyvo artistai. Po koncerto – Juozų pagerbimas, vakaronė pagal senolių vardinių papročius

Org. Batniavos kultūros centras

 

Kovo 22 d. Lygiadienis. Dainomis, šokiais ir žaidimais gamtos iš miego žadinimas. Pastačius šiaudinę pamėklę, gerų metų linkėjimai, senos pamėklės su visomis blogybėmis sudeginimas ant laužo

Org. Samylų kultūros centras

 

Kovo 27 d. Velykinė šventė „Rid, rid, marguti...“ Tradicinė šventė. Velykinių darbelių paroda, spektaklis vaikams, žaidimai, margučių ridenimas

Org. Čekiškės kultūros centras

 

Kovo 31 d. Atvelykio šventė „Margučiai lizduose“. Velykinio kiaušinio ridenimo varžybos. Paroda

Org. Samylų kultūros centras

 

Kovas Atvelykio vakaronė neįgaliesiems „Ateik, pavasari, į širdį”

Org. Zapyškio kultūros centras

 

Balandžio 1d. Atvelykis. Supažindinimas su lietuvių liaudies papročiais, pasakojimai apie kiaušinių dažymą, skutinėjimą, margučių ridenimas.

Org. Linksmakalnio kultūros centras

 

Balandžio 2 d. Atvelykis. Folkloro ansamblio išvyka į Tautinės kultūros centro renginį – vaikų mažąsias velykėles

Org. Batniavos kultūros centras

 

Balandžio 2 d. Atvelykio vakaronė. Tai tradicinė Neveronių bendruomenės vakaronė, kurioje būna prisimintos mūsų senosios tradicijos, renkamas gražiausias margutis, vyks Neveronių bendruomenės tautodailės paroda, margučių ridenimo varžytuvės ir pavasarinės puokštės bei patiekalo konkursas. Dalyvaus folkloro ansamblis „Viešia“ ir kviestinis saviveiklos kolektyvas

Org. Neveronių kultūros centras

 

Balandžio 3 d. Mažosios velykėlės seniūnijos socialiai remtiniems vaikams. Programa su Velyke, margučių ridenimas, margučių karaliaus ir karalienės rinkimai, liaudiškais žaidimais ir papročiais

Org. Alšėnų kultūros centras

 

Balandžio 3 d. Velykėlės „Ašei radau kukutį“. Margučių ridenimas, gražiausio ir stipriausio margučio rinkimai, žaidimai, dainos , šokiai

Org. Ringaudų kultūros centras

 

Balandžio 4 d. Popietė „ Velykės pasakos“. Tai vaikų laukiama diena. Jie ateina į kultūros centrą nešini margučiais. Renkamas gražiausias margutis. Velykė porina, eina ratelius, moko vaikus linksmų žaidimų. Jos krepšys pilnas dovanų. Vakare – seniūnijos gyventojų vakaronė

Org. Ilgakiemio kultūros centras

 

Balandžio 7 d. Pirmosios vagos diena. Bendruomenės vakaronė „Šv. Izidorius – artojų globėjas“. Palydos į laukus. Elektrėnų kapelos „Runga“ koncertas žemdirbiams, atrakcionai, žaidimai, vaišės

Org. Pagynės kultūros centras

 

Balandžio 14 d. Tradicinė Sekminių šventės lauke. Susirenka aplinkinių kaimų gyventojai. Vyks įvairios varžytuvės, dainininkai ir šokėjai parodys meninę programą, vyks prekyba medžio drožiniais

Org. Ilgakiemio kultūros centras

 

Balandžio 23 d. Poilsio vakaras „Jurginės Ringauduose“. Bendruomenė susipažins su Jurginių papročiais ir dainomis

Org. Ringaudų kultūros centras

 

Balandžio 23 d.  Jurginių popietė „Jori, budink žamį”.Jurginių papročiai, tradicijos,dainos, pasakojimai

Org. Babtų kultūros centras

 

Balandžio 23 d.  Jurginės. Pažintinis  pramoginis renginys. Baigiamasis Jurginių akcentas - kiaušinienės kepimas ant laužo

Org. Rokų kultūros centras

 

Balandžio 29 d. Motinos dienos šventė. „Motina viską moka ir gali“

Org. Voškonių kultūros centras

 

Gegužė  1 d. Šventė „Prie gerumo ir išminties versmės“Motinos dienai. Garbaus amžiaus seniūnijos močiučių pagerbimas, rankdarbių paroda, senovinis vaišių stalas

Org. Alšėnų kultūros centras

 

Gegužės 6 d. Spaudos, knygos ir kalbos diena. Renginys „Lietuviškų katakombų šviesa“ V.Andziulio pogrindžio spaustuvėje muziejuje. Rezistencinės spaudos dalyvių ir visuomenės susitikimas, muziejaus lankymas, poezijos skaitymas

Org. Domeikavos kultūros centras

 

Gegužės 15 d. Sekminės ūkininkės Kaminskienės sodyboje Virbaliūnų kaime. Folkloro ansamblio moterys dainuos liaudies dainas, pins gėlių vainikus, puoš sodybą berželiais, vainikuos karves

Org. Batniavos kultūros centras

 

Gegužės 17 d. Sekminės. Piemenų dainos ir žaidimai, vainikų pynimas, gegutės ieškojimas ir metų skaičiavimas, tekančios saulės prie Kauno marių pasveikinimas

Org. Samylų kultūros centras

 

Gegužės 20 d. Šventė „Grok, armonika, grok“, skirta Čekiškės miestelio 405-osioms metinėms ir Kauno rajono 50 – mečiui

Org. Čekiškės kultūros centras

 

Gegužės 23 d. Vakaronė „Vardinių papročiai“. Pažintis su senaisiais vardinių papročiais

Org. Ringaudų kultūros centras

 

Birželio 17 d. Rasos. Rasų šventinimas ant Samylų piliakalnio. Šokiai, žaidimai, dainos, burtai, laužas, vainikėlių plukdymas Kauno mariose

Org.  Samylų kultūros centras

 

Birželio 23 d. Joninių šventė. Tai tradicinė jau 7-eri metai vykstanti šventė prie Neveronių mokyklos. Šventėje atkuriamos tradicijos – nuo sutikimo vartų iki vainikėlių mėtymo ir plukdymo. Vyks sportinės liaudiškos varžybos, mugė

Org.  Neveronių  kultūros centras

 

Birželio 23 d Joninės - ilgiausios dienos ir trumpiausios nakties linksmybės iki aušros su kupoliavimu, burtais, žaidimais, dainomis ir šokiais

Org. Rokų kultūros centras

 

Birželio 24 d. Šventė „Šv. Jono vakarėlį“. Rasos šventės papročiai, Joninių švenčių apeiginės dainos ir rateliai

Org. Ringaudų kultūros centras

 

Birželio 25 d. Petrinės Kriemalos kaime

Org. Batniavos kultūros centras

 

Mažasis folkloro festivalis „Vo kano žali sodai”. Dainos, pasakojimai apie sodus.

Dalyvaus 4-5 folkloro ansambliai

Org. Babtų kultūros centras

 

Birželio 29 d. Vasaros šventė. Brolija „Vilkatlakai“ atkurs senovės baltų dvasinę kultūrą: dainas, šokius, žaidimus, demonstruos kovas. Remdamiesi archeologine, etnografine medžiaga, istoriniais šaltiniais, atkurs kuo tikslesnį savo protėvių paveikslą. Demonstruos ginklus ir papuošalus, pagamintus pagal autentiškus archeologinius pavyzdžius

Org. Linksmakalnio kultūros centras

 

Rūta Černiauskienė, (8 ~ 37) 79 35 32

 

Sausio 29 d. 16 val. Koncertas “Už Lietuvą, per žodžio gyvastį ir dvasią”. Poezijos ir liaudies dainos vakaras lietuviško žodžio pagerbimui

Skaitovė Violeta Bakutienė ir Lietuvos veterinarijos akademijos folkloro ansamblis “Kupolė” (vad. A. Bernatonis)

Iki vasario 9 d. Dalios Lovčikienės (iš Molėtų) karpinių ir tapybos ant stiklo paroda

Vasario 5 d. 17 val. Folkloro grupės “Vydraga” (vad. A. Klova) naujos kompaktinės plokštelės “Piktžirnis” pristatymas

Vasario 12 – kovo 17 d. Tautodailininkės Irenos Juškienės (iš Vilniaus) megztų piešinių paroda

Vasario 26–27 d. Liaudiško dainavimo ir instrumentinės muzikos su Vytauto Didžiojo universiteto folkloro ansambliu stovykla. Vadovaus Daiva ir Evaldas Vyčinai

Kovo 9 d. Šventė “Keturiasdešimt paukščių” su Vilkijos vid. m-klos pradinukais

Kovo 11 d. 16 val. Karo dainos ir Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis “Vilnelė” (vad. L. Purlienė)

Kovo 19–20 d. Tradicinės instrumentinės muzikos ir sutartinių giedojimo stovykla Kauno r. vaikų folkloro ansamblių dalyviams. Vadovai Daiva ir Evaldas Vyčinai

Kovo 19 17 val. (atidarymas) – balandžio 27 d. L. Šepkos premijos laureato skulptoriaus Adolfo Teresiaus medžio darbų paroda. Atidaryme gros ir dainuos D. ir E. Vyčinai

Kovo 20 d. 16 val. Daivos Vyčinienės sutartinių giedojimo pradžiamokslio knygelės ir kompaktinės plokštelės “Kokiu giedosiu, kokiu sutarysiu” pristatymas

Balandžio 17 d. 17 val. Grupės “Žalvarinis” (iš Vilniaus) koncertas

Balandžio 28 (atidarymas) – birželio 12 d. Tapytojo Kosto Žardelevičiaus (iš Raudondvario) paroda

Balandžio 29–30 d. Stovykla “Paštuvos ir Gaižuvos žemių paslaptys” su Garliavos vid. m-klos pradinių klasių moksleiviais

Gegužės 5-7 d. Stovykla “Paštuvos ir Gaižuvos žemių paslaptys” su Domeikavos vid. m-klos moksleiviais

Gegužės 7 d. 14 val. Kauno r., Kauno, Vilniaus, Klaipėdos m. konkursinis koncertas “Brolių Juškų dainos”. Dalyvaus vaikų folkloro ansambliai, solistai, duetai, tercetai ir kvartetai. Bus renkami

geriausi dainorėliai, ilgiausios ir storiausios kasos nešiotoja, pigiausio ir skaniausio patiekalo gamintoja

Birželio 11 d. 16 val. Brolių Juškų dainų konkurso nugalėtojų koncertas

Iki birželio mėn. vyks jaunesniųjų klasių moksleivių liaudies menų studijos:

Tekstilės – antradieniais nuo 15 iki 17 val.

Drožybos – antradieniais, trečiadieniais, ketvirtadieniais nuo 15 iki 17 val.

 

Antano ir Jono Juškų etninės kultūros muziejus

Arūnas Sniečkus, (8 ~ 37) 556400, mob. 8 ~ 612 89262