Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Kazlų Rūdos savivaldybė

Vasaris Tautodailininkės Elenos Krušinskaitės tapybos paroda „Piliakalniai”, „Lietuvos šviesuoliai”, „Dievai ir deivės” VšĮ Mokomojoje miškų urėdijoje

Vasario 6 d. Užgavėnių vakaronė ir kapelų šventė „Šalta žiema šalin eina” kultūros centre

Vasario 8 d. Užgavėnių kaukių eitynės Višakio Rūdoje, Antanave, Būdoje ir Plutiškėse. Didesniuose kaimuose persirengėliai (dažniausiai tai būna folkloro ansamblių ir kapelų dalyviai) lanko žmones, linkėdami visokių gėrybių naujais metais, o vakare vyksta Užgavėnių kaukių vakaronės su blynais

Kovo 5 d. Dvyliktą kartą Kazlų Rūdos menininkai, amatininkai, NVO atstovai, moksleiviai ir rankdarbių klubo „Kraitė” narės važiuos Vilniun, į Kaziuko mugę. Vieni parduos savo gaminius, kiti pirks, lankys parodas, muziejus, Šv. Kazimiero koplyčią

Kovo 5 d. Kulinarinio paveldo tradicijoms saugoti skirta vakaronė „Gera buvo gaspadinė” Antanavo kultūros namuose. Dalyvaus kaimo bendruomenės atstovai, jaunimas, moksleiviai, gaspadinės ir gaspadoriai

Kovo 13 d. Velykinė rankdarbių klubo „Kraitė” paroda pardavimas

Balandžio 3 d. Atvelykio šventė ELMOS mokykloje

Balandis Veronikos pamokos krašto mokyklose

Balandžio 30 d. Keturių etnografinių regionų folkloro ansamblių ir tautodailininkų šventė, skirta Miesto dienai

Gegužė Paroda Mamoms Mokomojoje miškų urėdijoje

Birželio 24 d. Joninių gegužinė miesto parke

Birželio 27–30 d. Krašto tapytojų (tautodailininkų ir profesionalų) pleneras „Jūra”

 

Vitalija Filipova, (8 ~ 343) 95117