Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Kėdainių rajonas

Vasario 8 d. Užgavėnės. Per Kėdainių senamiestį eis persirengėliai, kurie sveikins miestelėnus. Rinkos aikštėje vyks pasilinksminimai prie laužo, bus deginama pamėklė

Vasario 25 d. Vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso “Tramtatulis” vietinis turas Kėdainių kultūros centre

Balandžio 2d. “Liežuvio šventė”

Folkloro ansamblių ir pavienių atlikėjų humoristiniai pasirodymai

Balandžio 3d.  Atvelykis. Šeštoji respublikinė kapelų šventė “Čiulba lakštingėlė”

Balandžio 26d.  Jurginių kermošius. Didžiosios rinkos aikštėje pavasario mugėje bus pardavinėjami sodinukai, tautodailininkų dirbiniai, bus supažindinama su Jurginių papročiais. Koncertuos Radviliškio rajono kapelos

Birželio 15d. Sekminių šventė Paberžėje – tradicinis rajono folkloro ansamblių ir tradicinių kapelų sambūris

Birželio 23d.  Vidurvasario šventė “Vasarvidžio šviesa” miesto parke prie laužų

Kėdainių kultūros centras

Kėdainių krašto muziejuje vyks pamokėlės:

Lino kelias

Rugio kelias

“Šalta žiema šalin eina”

Paukščių sugrįžtuvės

Velykų pramogos

Kiaušinių marginimas

Piemenų pramogos

Senoji liaudies skulptūra. Kryžiaus simbolis

Knygnešių kelias

Balandis- birželis  Kraštotyrinis projektas“Tautinio identiteto šaknų  beieškant”,  skirtas  rajono kraštotyrininkams ir lietuvių kalbos mokytojams. Vyks seminaras, metodinė kelionė į Ignalinos nacionalinį  parką. Projektą vykdys Kėdainių kraštotyros draugija ir Kėdainių krašto muziejus

Kėdainių krašto muziejus

Vasario 8d.   Užgavėnės

Kovas   Dotnuvos seniūnijos namudininkų susibūrimas

Balandis   Juoko diena. Dalyvaus folkloro ansamblio “Seklyčia” ir Gudžiūnų kaimo saviveiklininkai

Balandis Projektas “Metų laikai - gyvoji tradicija”

Balandis Atvelykio šventė. Margučių paroda, piešinių konkursas “Velykų medis”, folkloro ansamblių koncertas

Birželis Vakaronė “Tradicinė muzika ir mes”.Dalyvaus Šlapaberžės, Pernaravos, Linkuvos ansambliai

Akademijos kultūros namai

Vasario 8 d. Užgavėnės Devynduoniuose

Balandžio 2 d. Atvelykio vakaronė

Balandžio 8 d. Vaikų popietė “Ir atėjo Velykų bobutė”

Balandis Projektas. “Talentai. Kas jie?” Devynduonių, Miegėnų kaimų senieji amatininkai demonstruos tradicinius amatus

Birželio 23 d. Projektas “Švento Jono naktį” Miegėnų kaime

Birželio 24 d. Gegužinė “Kol dega Joninių laužai” Vikaičių kaime

Devynduonių kultūros namai

Vasario 8 d. Užgavėnių linksmybės ir vakarojimas Josvainių kultūros namuose

Balandžio 3 d. Atvelykio vakaronė Josvainių kultūros namuose

Josvainių kultūros namai

Vasario 8 d. Užgavėnių šventė “Žiema, žiema, bėk iš kiemo”Krakėse

Gegužė Gausių šeimų vakaronė “Graži mūsų šeimynėlė” Krakių kultūros namuose

Birželis Joninių šventė “Pavasario žiede tūno laimė paslėpta” Krakėse

Krakių kultūros namai

 

Vasario 8 d. Užgavėnių persirengėlių sveikinimai Pelėdnagių kaime

Vasario 8 d. Užgavėnių laužas, dainos, žaidimai Labūnavos kaime

Kovo 3 d. Kaziuko mugė Pelėdnagių kultūros namuose

Kovo 18 d. Liaudiška vakaronė “Plyškit, vyžos, skilkit, klumpės, ir aš drauge šoku” Labūnavos kultūros namuose

Gegužės 27 d. Saviečių kaimo sueiga

Birželio 24 d. Joninių šventė Pelėdnagių kaime

Pelėdnagių kultūros namai

Vasario 8 d. Užgavėnės Surviliškyje

Kovo 28 d. Velykinis laistymasis Užupės kaime

Birželio 23 d. Joninių laužas Surviliškyje

 Surviliškio kultūros namai

Vasario 8 d. Užgavėnės. Persirengėlių eitynės Truskavoje

Kovo 26 d. Velykinė vaikų popietė

Balandžio 3 d. Atvelykio vakaronė Truskavos kultūros namuose

Truskavos kultūros namai

Vasario 8 d. Užgavėnės Ažytėnuose

Kovas Vaikų popietė “Rid rid rid margi margučiai”

Birželis Joninės Ažytėnuose

Ažytėnų bendruomenės namai

Kovas Projektas “Šeimos kultūrai aukštesnį lygį”. Vyks konferencija “Šeima – vaiko ugdymo institucija. Šeimos genealoginis medis ”Krakių bendruomenės namuose

Krakių bendruomenės namai

Vasaris Užgavėnės. Pamėklių paroda Meironiškiuose

Gegužės 15 d. Sekminės. Bendruomenės šeimų šventė

Meironiškių bendruomenės namai

Vasario 8 d.  Užgavėnių vakaronė Nociūnų bendruomenės namuose

Gegužės 1 d. Atvelykio vakaronė  Nociūnų bendruomenės namuose

Nociūnų bendruomenės namai

Vasario 8 d. Užgavėnės. Atokių kaimų lankymas

Gegužės 15 d. Sekminės Skinderiškio parke

Birželio 24 d.  Joninių šventė  Pajieslio kaime

Pajieslio kaimas

Vasario 8 d. Užgavėnės Pagiriuose

Vasario 8 d. Vaikų popietė “Žiema, žiema, bėk iš kiemo” Pagirių bendruomenės namuose

Kovo 27 d. Velykų šventė Pagirių bendruomenės namuose

Kovo 28 d. Velykų bobutės viešnagė Pagiriuose

Kovas Pagirių folkloro ansamblio 25-ųjų metų jubiliejus

Pagirių bendruomenės namai

 

Kėdainių krašto muziejus

Regina Lukminienė, (8 ~ 347) 53685