Pagrindinė svetainė

Lietuvos nacionalinis kultūros centras

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Darbuotojų kontaktai
  VADOVYBĖ    

Saulius Liausa

Direktorius

(8 5) 261 1190

saulius.liausa@lnkc.lt

Vida Šatkauskienė

Direktoriaus pavaduotoja,
Etninės kultūros skyriaus vedėja

(8 5) 261 2540

satkauskiene@lnkc.lt

Inga Kriščiūnienė Direktoriaus pavaduotoja

(8-5) 261 2594

ekinfo@lnkc.lt
Rimantas Dulkė Direktoriaus pavaduotojas,
Ūkio poskyrio vedėjas

(8 5) 261 0995

ukis@lnkc.lt
  ETNINĖS KULTŪROS SKYRIUS    
Papročių ir apeigų poskyris      
Nijolė Marcinkevičienė Poskyrio vadovė, vyriausioji specialistė

(8 5) 262 5958

tradicija@lnkc.lt

Skirmantė Ramoškaitė Vyresnioji specialistė

(8 5) 210 7669

s.ramoskaite@lnkc.lt

Folkloro poskyris      
Jūratė Šemetaitė Poskyrio vadovė, vyriausioji specialistė

(8 5) 261 4467

semetaite@lnkc.lt

Arūnas Lunys Vyriausiasis specialistas

(8 5) 262 5958

a.lunys@lnkc.lt

Loreta Sungailienė Vyriausioji specialistė

(8 5) 210 7669

l.sungailiene@lnkc.lt

Audronė Vakarinienė

Vyriausioji specialistė

(8 5) 212 0570

folkloras@lnkc.lt

Tautodailės poskyris      

Teresė Jurkuvienė

Poskyrio vadovė, vyriausioji specialistė

(8 5) 261 3553

tautodaile@lnkc.lt

Darija Čiuželytė Vyresnioji specialistė

(8 5) 261 3553

d.ciuzelyte@lnkc.lt

Danutė Keturakienė Vyriausioji specialistė

(8 5) 262 9569

kostiumas@lnkc.lt

Sandra Stalnionytė Vyriausioji specialistė-vadybininkė

(8 5) 261 2553

sandra.stalnionyte@lnkc.lt

Žurnalo „Liaudies kultūra“ redakcija      
Saulė Matulevičienė Vyriausioji redaktorė

(8 5) 261 3412

liaudies.kultura@gmail.com

Dainius Razauskas Vyresnysis redaktorius

(8 5) 261 3161

liaudies.kultura@lnkc.lt

Juozas Šorys

Vyresnysis redaktorius

(8 5) 261 3161

jsorys9@gmail.com

Lina Leparskienė

Vyresnioji redaktorė

(8 5) 261 3161

l.leparskiene@lnkc.lt
linute.arch@gmail.com

  MĖGĖJŲ MENINĖS KŪRYBOS SKYRIUS    
Muzikos poskyris      
Aurelija Andrejauskaitė Poskyrio vadovė, vyriausioji specialistė

(8 5) 261 2530

muzikos.skyrius@lnkc.lt

Donatas Zakaras Vyriausiasis specialistas

(8 5) 261 0996

donatas.zakaras@gmail.com

Rolandas Lukošius Vyresnysis specialistas

(8 5) 261 0996

rolandas@lnkc.lt

Teatro poskyris      
Irena Maciulevičienė Poskyrio vadovė, vyriausioji specialistė

(8 5) 261 2100

teatras@lnkc.lt

Ramūnas Abukevičius

Vyriausiasis specialistas

(8 5) 261 2100

ramuno.atelje@gmail.com

Choreografijos poskyris      
Živilė Adomaitienė Poskyrio vadovė, vyriausioji specialistė

(8 5) 261 2011

zivile.adomaitiene@lnkc.lt

Gražina Kasparavičiūtė Vyriausioji specialistė

(8 5) 261 4706

kasparas@lnkc.lt

Jolanta Kisielytė-Sadauskienė Vyriausioji specialistė

(8 5) 261 2939

j.kisielyte@lnkc.lt

  BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS    
Regionų kultūros informacijos poskyris      
Jurgita Aleknavičienė  Vyriausioji specialistė

(8 5) 262 6088

j.aleknaviciene@lnkc.lt

Eglė Ladigienė  Vyriausioji specialistė

(8 5) 261 4763

egle.ladigiene@lnkc.lt

Ieva Krivickaitė  Vyriausioji specialistė

(8 5) 261 4763

i.krivickaite@lnkc.lt

Leidybos poskyris, biblioteka      
Audronė Lasinskienė Poskyrio vadovė, vyriausioji specialistė

(8 5) 261 4159

leidyba@lnkc.lt

Alfredas Mickus

Specialistas-vadybininkas

(8 5) 212 4033

alfredas.mickus@lnkc.lt

Renata Radavičiūtė Redaktorė (8 5) 261 4509 redaktore@lnkc.lt
Liaudies kūrybos archyvas      
Rita Balkutė Vyriausioji archyvarė

(8 5) 262 6155

archyvas@lnkc.lt

Informacinių technologijų poskyris      
Paulius Jurkus Skaitmeninio proceso automatizavimo inžinierius

(8 5) 261 4786

it@lnkc.lt

Jonas Tumasonis-Adominis Vaizdo operatorius

(8 5) 261 4786

j.tumasonis@lnkc.lt

Justinas Raudonis Garso režisierius-vadybininkas

(8 5) 261 3774

justinas.raudonis@lnkc.lt

Buhalterija      
Ona Jonikienė Vyriausioji buhalterė

(8 5) 261 2101

buhalterija@lnkc.lt

Regina Zarankienė Buhalterė kasininkė 

(8 5) 261 2101

r.zarankiene@lnkc.lt

Lilija Tolomanova Buhalterė

(8 5) 261 2101

l.tolomanova@lnkc.lt

Raštinė      

Ingrida Mušeikienė

Sekretorė-vadybininkė

(8 5) 261 1190,
(8 5) 261 2540

lnkc@lnkc.lt

Enrika Stanevičienė Personalo, raštvedybos specialistė

(8 5) 261 2103

personalas@lnkc.lt

Ūkio poskyris      
Genovaitė Juknevičienė Budėtoja

(8 5) 261 3774

 
Rimantas Motiejūnas Budėtojas

(8 5) 261 3774

 
Rimantas Daugėla Vairuotojas

(8 5) 261 0995

 
Mantas Lekarauskas Vairuotojas

(8 5) 261 0995

 

Galina Žilienė

Kiemsargė

(8 5) 212 0530