Pagrindinė svetainė

Lietuvos nacionalinis kultūros centras

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Darbuotojų kontaktai
  VADOVYBĖ    

Saulius Liausa

Direktorius

(8 5) 261 1190

saulius.liausa@lnkc.lt

Vida Šatkauskienė

Direktoriaus pavaduotoja,
Etninės kultūros skyriaus vedėja

(8 5) 261 2540

satkauskiene@lnkc.lt

Rimantas Dulkė Direktoriaus pavaduotojas,
Ūkio poskyrio vedėjas

(8 5) 261 0995

ukis@lnkc.lt
  ETNINĖS KULTŪROS SKYRIUS    
Papročių ir apeigų poskyris      
Nijolė Marcinkevičienė Poskyrio vadovė, vyriausioji specialistė

(8 5) 262 5958

tradicija@lnkc.lt

Skirmantė Ramoškaitė Vyresnioji specialistė

(8 5) 210 7669

s.ramoskaite@lnkc.lt

Folkloro poskyris      
Jūratė Šemetaitė Poskyrio vadovė, vyriausioji specialistė

(8 5) 261 4467

semetaite@lnkc.lt

Arūnas Lunys Vyriausiasis specialistas

(8 5) 262 5958

a.lunys@lnkc.lt

Loreta Sungailienė Vyriausioji specialistė

(8 5) 210 7669

l.sungailiene@lnkc.lt

Audronė Vakarinienė

Vyriausioji specialistė

(8 5) 212 0570

folkloras@lnkc.lt

Tautodailės poskyris      

Teresė Jurkuvienė

Poskyrio vadovė, vyriausioji specialistė

(8 5) 261 3553

tautodaile@lnkc.lt

Darija Čiuželytė Vyresnioji specialistė

(8 5) 261 3553

d.ciuzelyte@lnkc.lt

Danutė Keturakienė Vyriausioji specialistė

(8 5) 262 9569

kostiumas@lnkc.lt

Sandra Stalnionytė Vyriausioji specialistė-vadybininkė

(8 5) 261 2553

sandra.stalnionyte@lnkc.lt

Žurnalo „Liaudies kultūra“ redakcija      
Saulė Matulevičienė Vyriausioji redaktorė

(8 5) 261 3412

liaudies.kultura@gmail.com

Dainius Razauskas Vyresnysis redaktorius

(8 5) 261 3161

liaudies.kultura@lnkc.lt

Juozas Šorys

Vyresnysis redaktorius

(8 5) 261 3161

jsorys9@gmail.com

Lina Leparskienė

Vyresnioji redaktorė

(8 5) 261 3161

l.leparskiene@lnkc.lt
linute.arch@gmail.com

  MĖGĖJŲ MENINĖS KŪRYBOS SKYRIUS    
Muzikos poskyris      
Aurelija Andrejauskaitė Poskyrio vadovė, vyriausioji specialistė

(8 5) 261 2530

muzikos.skyrius@lnkc.lt

Donatas Zakaras Vyriausiasis specialistas

(8 5) 261 0996

donatas.zakaras@gmail.com

Rolandas Lukošius Vyresnysis specialistas

(8 5) 261 0996

rolandas@lnkc.lt

Teatro poskyris      
Irena Maciulevičienė Poskyrio vadovė, vyriausioji specialistė

(8 5) 261 2100

teatras@lnkc.lt

Ramūnas Abukevičius

Vyriausiasis specialistas

(8 5) 261 2100

ramuno.atelje@gmail.com

Choreografijos poskyris      
Živilė Adomaitienė Poskyrio vadovė, vyriausioji specialistė

(8 5) 261 2011

zivile.adomaitiene@lnkc.lt

Gražina Kasparavičiūtė Vyriausioji specialistė

(8 5) 261 4706

kasparas@lnkc.lt

Jolanta Kisielytė-Sadauskienė Vyriausioji specialistė

(8 5) 261 2939

j.kisielyte@lnkc.lt

  BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS    
Regionų kultūros informacijos poskyris      
Inga Kriščiūnienė Poskyrio vadovė, vyriausioji specialistė

(8 5) 261 2594

ekinfo@lnkc.lt

Jurgita Aleknavičienė  Vyriausioji specialistė

(8 5) 262 6088

j.aleknaviciene@lnkc.lt

Eglė Ladigienė  Vyresnioji specialistė

(8 5) 261 4763

egle.ladigiene@lnkc.lt

Ieva Krivickaitė  Vyresnioji specialistė

(8 5) 261 4763

i.krivickaite@lnkc.lt

Leidybos poskyris, biblioteka      
Audronė Lasinskienė Poskyrio vadovė, vyriausioji specialistė

(8 5) 261 4159

leidyba@lnkc.lt

Alfredas Mickus

Specialistas-vadybininkas

(8 5) 212 4033

alfredas.mickus@lnkc.lt

Renata Radavičiūtė Redaktorė (8 5) 261 4509 redaktore@lnkc.lt
Liaudies kūrybos archyvas      
Rita Balkutė Vyriausioji archyvarė

(8 5) 262 6155

archyvas@lnkc.lt

Ingrida Mušeikienė Archyvarė

(8 5) 262 6155

i.museikiene@lnkc.lt

Informacinių technologijų poskyris      
Paulius Jurkus Skaitmeninio proceso automatizavimo inžinierius

(8 5) 261 4786

it@lnkc.lt

Jonas Tumasonis-Adominis Vaizdo operatorius

(8 5) 261 4786

j.tumasonis@lnkc.lt

Rimantas Motiejūnas Garso režisierius

(8 5) 261 3774

lnkc@lnkc.lt

Justinas Raudonis Garso režisierius-vadybininkas

(8 5) 261 3774

justinas.raudonis@lnkc.lt

Buhalterija      
Ona Jonikienė Vyriausioji buhalterė

(8 5) 261 2101

buhalterija@lnkc.lt

Regina Zarankienė Buhalterė kasininkė 

(8 5) 261 2101

r.zarankiene@lnkc.lt

Lilija Tolomanova Buhalterė

(8 5) 261 2101

l.tolomanova@lnkc.lt

Raštinė      

Dalia Usinavičienė

Direkcijos sekretorė-vadybininkė

(8 5) 261 1190,
(8 5) 261 2540

lnkc@lnkc.lt

Enrika Stanevičienė Personalo, raštvedybos specialistė

(8 5) 261 2103

personalas@lnkc.lt

Ūkio poskyris      
Genovaitė Juknevičienė Budėtoja

(8 5) 261 3774

 
Rimantas Daugėla Vairuotojas

(8 5) 261 0995

 
Mantas Lekarauskas Vairuotojas

(8 5) 261 0995

 

Galina Žilienė

Kiemsargė

(8 5) 212 0530