Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Kretingos rajonas

Vasario 8 d. Užgavėnių linksmybės Kretingoje ir rajono kaimuose

Degs laužai, vaikščios persirengėliai, vyks blynų vaišės

Vasario 9 – kovo 26 d. Kalvarijos kalnų giedojimas Kartenos parapijos namuose ir Laivių kultūros namuose

Kovo 28 d. Velykinė vaikų popietė “Rieda margučiai” Kretingos kultūros rūmuose

Vaikai su tėveliais ir folkloro ansamblis šoks, žais įvairius žaidimus, supsis, ridens margučius

Kovo 28 d. Kaimo bendruomenės velykinė vakaronė “Velykų rytą lelija pražydo” Senosios Įpilties kultūros namuose

Kovo 28 d. Margučių šventė Kartenos parapijos namuose

Balandžio 2 d. Atvelykio popietė Vydmantų kultūros namuose

Balandžio 2 d. Bendruomenės pasibuvimas “Atvelykio sulaukus…” Laivių kultūros namuose. Dalyvaus Laivių folkloro ansamblis

Balandžio 2 d. Liaudiškos muzikos kapelų šventė “Kretingėškė polka”

Sukviečiamos visos rajono liaudiškos muzikos kapelos ir keli svečių kolektyvai. Ši šventė padeda populiarinti kapelinį žanrą rajone, kelti atlikėjų meninį lygį, žiūrovų yra mėgstama ir laukiama

Balandžio 10 d. Kretingos rajono kultūros rūmų folkloro ansamblio “Gervelė” kūrybinio darbo 15-mečio paminėjimas

Gegužės 15 d. Folkloro vakaras “Graži mūsų šeimynėlė”, skirtas Šeimos dienai, Darbėnų kultūros namuose

Gegužės 15 d. Liaudiškų romansų vakaras “Suskinsiu aš bukietą” Kretingos kultūros rūmuose. Dalyvaus rajono folkloro ansambliai

Birželio 10–12 d. Kretingos miesto šventė ir šv. Antano atlaidai

Birželio 23 d. Joninės Kretingoje, Salantuose ir rajono kaimuose

Pernai pamėginome Jonines Kretingoje švęsti su apeigomis, dalyvaujant folkloro ansambliams ir liaudiškos muzikos kapeloms. Bandymas pavyko. Rajono kaimuose vyks Joninių gegužinės

Birželio 26 d. Šv. Petro ir Povilo atlaidai ir Darbėnų miestelio šventė

 

Kiekvieno mėnesio paskutinį šeštadienį – pagyvenusiųjų žmonių klubo “Paveizėk” pasibuvimai Salantų kultūros centre

 

Diana Brazdeikienė, (8 ~ 445) 52082