Dainų diena 2018
Naujienos
Kultūros ministerijoje vyko Baltijos kultūros komiteto posėdis.
2018-10-19

 

Spalio 19 d. Lietuvos nacionalinio kultūros centro atstovės Vida Šatkauskienė ir Ieva Krivickaitė dalyvavo kasmečiame Baltijos šalių kultūros komiteto posėdyje, skirtame Estijos, Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimui UNESCO pripažintos dainų ir šokių švenčių tradicijos tęstinumo srityje aptarti ir pristatė šios tradicijos apsaugos ir plėtotės veiklą.

Siekiant į dainų švenčių procesą įtraukti didesnę visuomenės dalį ir aktyvinti domėjimąsi, aptarti dainų švenčių viešinimo tikslai. Šalys taip pat keičiasi informacija apie svarbiausius jose vykstančius renginius, organizuojamos bendros konferencijos, keičiamasi švenčių kūrėjų, ekspertų, organizatorių delegacijomis į šalių dainų ir šokių švenčių renginius, aptariamas programų turinys, meniniai sprendimai, organizavimo patirtys.

Latvijos atstovai pristatė 2017 m. vykdyto Baltijos šalių dainų švenčių tyrimo rezultatus, leidžiančius palyginti visų Baltijos šalių rodiklius, pasidalijo rezultatais apie apklaustųjų vertybinius prioritetus.

Posėdžio metu apžvelgti artimiausi Baltijos šalių projektai kultūros srityje, pasidalyta kultūros politikos aktualijomis, pristatytas Lietuvos pirmininkavimas Baltijos šalių Dainų švenčių komitetui 2018–2020 m.