Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Kupiškio rajonas

Vasario 6 d. Užgavėnės Kupiškio mieste ir kultūros centre. Dalyvaus visi kultūros centro kolektyvai

Vasario 8 d. Užgavėnės Kupiškio rajono kaimo kultūros įstaigose, mokyklose

Vasaris Fotografijų paroda “Šaulių organizacijos veikla”, skirta Vasario 16-ajai, Kupiškio etnografijos muziejuje

Nuo vasario 21 d. Paroda “Kupiškio krašto medžioklės praeitis ir dabartis” Kupiškio etnografijos muziejuje

Vasario 24 d. Vieversio diena Šimonyse. Dalyvaus Šimonių kaimo bendruomenė, pagrindinės mokyklos mokiniai

Kovo 5 d. Tarptautinė muzikuojančių ir muzikos mėgėjų popietė “Aleksiuko bandonija” Kupiškio kultūros centre. Dalyvaus liaudies muzikantai iš Lenkijos, Latvijos, Baltarusijos ir Lietuvos

Kovo 10 d.  “40-ies paukščių diena” Lauryno Stuokos Gucevičiaus gimnazijoje ir Skapiškio kultūros namuose

Kovo 12 d. Vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – rajoninis konkursas “Tramtatulis”

Kovo 14 d. Kupiškio rajono tautodailininkų ataskaitinė paroda etnografijos muziejuje

Kovo 18 d. “Juozapo darbininko diena”, skirta gimnazijos aptarnaujančiam personalui, Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijoje

Kovo 19 d. Liaudiškos muzikos kapelų susibūrimas “Atidarykim svečiams vartelius” Salamiestyje

Kovo 19 d. Pempės diena Lukonių laisvalaikio centre. Dalyvaus kaimo bendruomenė, pradinės mokyklos mokiniai

Kovo 21 d. Žemės diena. Vyks rajono jaunųjų miškininkų būrelių viktorina, akcijos miesto aikštėje

Kovo 25 d.  Gandrinės Rudiliuose. Dalyvaus kaimo bendruomenė, pagrindinės mokyklos moksleiviai

Kovo 28 – balandžio 3 d. Velykiniai renginiai Kupiškio kultūros centre, rajono kaimo kultūros įstaigose, mokyklose

Balandžio 3 d. Kupiškio parapijos jaunimo atvelykio renginiai Kupiškio bažnyčios šventoriuje ir kultūros centre

Balandžio 9 d. Sūrio šventė Laičių laisvalaikio centre. Dalyvaus kaimo bendruomenė, ūkininkės

Balandžio 16 d. Seniūnijos sūrio šventė Noriūnuose. Dalyvaus Noriūnų kapela “Iki ryto”, Salamiesčio kapela “Dvaras” ir folkloro ansamblis “Kupkėmis”

Balandžio 30 d. Motinos diena Kupiškio kultūros centre. Dalyvaus choras “Versmė” rajono folkloro ansambliai

Gegužės 15 d. Sekminių popietė Šepetoje. Dalyvaus rajono ir svečių vaikų ir suaugusiųjų folkloro ansambliai

Gegužės 15 d. Šeimos diena Viktariškių kaime, dailininkės V. Šleivytės gimtinėje muziejuje. Dalyvaus Antašavos, Viktariškių, Uoginių kaimų bendruomenės ūkininkės, rajono kapelos

Birželio 12 d. Antaninės Adomynėje. Dalyvaus kaimo bendruomenės folkloro ansamblis, Noriūnų kaimo kapela “Iki ryto”

Birželio 23-24 d. Joninių šventė rajone ir prie Kupiškio piliakalnio

 

Alma Pustovaitienė, (8 ~ 459) 35683, mob. 8 ~ 614 407763