Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Laureatai

Trys premijos už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą

 

2016 metai

 • Folkloristas Antanas Algirdas Bernatonis (Kaunas)

 • Fotografas Vytautas Daraškevičius (Vilnius)

 • Menotyrininkė Marija Mingailaitė– Kuodienė (Vilnius)

 

 2015 metai

•  Kraštotyrininkė Janina Garbenienė

 • Muzikantas Algimantas Mieliauskas  (Molėtai)

 • Etnografė Indrė Skablauskaitė (Šilutė)

 

2014 metai

 • Mokyklos direktorius Petras Baršauskas (Jurbarko r.)

 • Jelena Torgovič (Šalčininkų r.)

 • Dailininkė Diana Tomkuvienė (Kaišiadorių r.)

 

2013 metai

  • Etnografė Marytė Liugienė (Vilnius)

  • Etnomuzikologė Laima Burkšaitienė Vilnius)

  • Folkloristas Algirdas Svidinskas (Kauno r.)

 

2012 metai

  •  Tautosakos pateikėja Janina Bikinienė (Panevėžio r.)

  • Žurnalo "Liaudies kultūra“ redaktorė Dalia Antanina Rastenienė. (Vilnius)

  • Folklorinio judėjimo gaivintojas ir puoselėtojas Kazimieras Kalibatas (Pakruojo r.)

 

2011 metai

  • Tautosakos pateikėja Marija Mažeikienė (Gervėčiai)

  • Tautodailininkas Pranas Kaziūnas (Utenos r.)

  • Mokytojas Algirdas Kasperavičius (Kaunas)

  • Tautodailininkė Laimutė Fedosejeva (Vilnius)

 

2010 metai

 • Etnografė Rimutė Vitaitė(Zarasų r.)

 • Keramikas VygantasJezerskas (Kaunas)

 • Tautodailininkas Jonas Šmigelskas (Kupiškis).

 

2009 metai

 • Tautodailininkė Odeta Bražėnienė (Utenos r.)

 • Etnologė Nijolė Marcinkevičienė (Vilnius)

 • Žiūrų kaimo folkloro ansamblio vadovė Marcelė Paulauskienė (Varėnos r.)

 

2008 metai

• Už būdingiausių mūsų krašto tautodailės, amatų tradicijų išsaugojimą ir perdavimą- tautodailininkamas Regina Jonušienei ir Justinui Jonušui (Plungės r.)

• Už vertingų tradicinės kultūros lobių – papročių, dainų, šokių, instrumentinės muzikos, tautosakos ir kitų liaudies kūrybos bei dvasinio paveldo sričių – išsaugojimą ir pateikimą rinkėjams, archyvams, visuomenei – Trakų rajono kultūros rūmų Tiltų filialo etnografinio ansamblio vadovei Marijai Algei Armalienei (Trakų r.)

• Už etninės kultūros paveldo puoselėjimą ir skleidimą – Henrikas Stukas ir Alvydas Valenta – literatams, žurnalistams.

 

2007 metai

• Už būdingiausių mūsų krašto tautodailės, amatų tradicijų išsaugojimą ir perdavimą- tautodailininkui -Vidui Cikanai (Šakių r. Lukšiai)

• Už etninės kultūros paveldo rinkimą –brandžius, išsamius, etnografinius aprašus, folkloro rinkinius, materialaus paveldo kolekcijas, fotodokumentus – Kazimierui Baniui ( Šilutės r., Rusnė)

• Už vertingų tradicinės kultūros lobių – papročių, dainų, šokių, instrumentinės muzikos, tautosakos ir kitų liaudies kūrybos bei dvasinio paveldo sričių - išsaugojimą ir pateikimą rinkėjams,archyvams, visuomenei –Jonui Jauniui Vyliui (Marijampolės sav.)

 

2006 metai

• Už būdingiausių mūsų krašto tautodailės, amatų tradicijų išsaugojimą ir perdavimą –tautodailininkui Vytautui Valiušiui (Utenos rajonas, Leliūnai)

• Už vertingų tradicinės kultūros lobių –papročių, dainų, šokių – išsaugojimą ir pateikimą rinkėjams,archyvams, visuomenei – Juzefai ir Stasiui Česnulevičiams (Varėnos rajonas, Marcinkonys)

• Už etninės kultūros paveldo rinkimą –brandžius, išsamius, etnografinius aprašus, folkloro rinkinius, materialaus paveldo kolekcijas, fotodokumentus –Aldonai Stravinskienei (Vilnius)

 

2005 metai

• Už būdingiausių mūsų krašto tautodailės, amatų tradicijų išsaugojimą ir perdavimą - tautodailininkui Adolfui Andriejui Valuckiui (Kretinga)

• Už etninės kultūros paveldo puoselėjimą ir skleidimą, švietėjišką veiklą - etnomuzikologei prof. Genovaitei Četkauskaitei (Vilnius)

• Už vertingų tradicinės kultūros lobių - papročių, dainų, šokių - išsaugojimą ir pateikimą rinkėjams, archyvams, visuomenei - Jonui Lechovickui (Ignalinos r.)

 

2004 metai

 • Už būdingiausių mūsų krašto tautodailės, amatų tradicijų išsaugojimą ir perdavimą- tautodailininkui - Adomui Kvasui (Telšiai)
 • Už etninės kultūros paveldo puoselėjimą ir skleidimą, švietėjišką veiklą, dainavimo, muzikavimo tradicijų tęsimą – Janinai Bukantaitei (Vilnius)
 • Už vertingų tradicinės kultūros lobių – papročių, dainų, šokių – išsaugojimą ir pateikimą rinkėjams, archyvams, visuomenei – Antanui Gasparaičiui (Utena)

 

2003 metai

 • Už būdingiausių mūsų krašto tautodailės, amatų tradicijų išsaugojimąir perdavimą- tautodailininkei Anicetai Krajinienei (Joniškis)
 • Už vertingų tradicinės kultūros lobių – papročių, dainų, šokių – išsaugojimą ir pateikimą rinkėjams, archyvams, visuomenei – tautosakos pateikėjai Antaninai Čaplikienei (Subartonių k., Varėnos r.)
 • Už etninės kultūros paveldo puoselėjimą ir skleidimą, švietėjišką veiklą, dainavimo, muzikavimo tradicijų tęsimą – tautodailininkams Adelijai ir Stasiui Mickams (Vilnius)

2002 metai

 • Už būdingiausių mūsų krašto tautodailės amatų, tradicijų išsaugojimą ir perdavimą – Kazimierui Barišauskui (juvelyrui).
 • Už vertingiausių tradicinės kultūros lobių – papročių, dainų, šokių išsaugojimą ir pateikimą rinkėjams, archyvams ir visuomenei – Agotai Žuraulienei (Druskininkai).
 • Už etninės kultūros paveldo puoselėjimą ir skleidimą – švietėjišką veiklą – Birutei Maziukienei (Varėnos r.).

 

2001 metai

 • Už būdingiausių mūsų krašto tautodailės, amatų, tradicijų išsaugojimą ir perdavimą - Antanui Paulauskui, tautodailininkui (Telšių r.).
 • Už vertingiausių tradicinės kultūros lobių - papročių, dainų, šokių - išsaugojimą ir pateikimą rinkėjams, archyvams, visuomenei - Valerijai Mizinienei-Tranauskaitei, liaudies dainų pateikėjai (Mažeikiai).
 • Už etninės kultūros paveldo rinkimą ir skleidimą - Zigmui Kalesinskui, Vilkijos Z. ir D. Kalesinskų liaudies amatų mokyklos direktoriui (Kauno r.).

 

2000 metai

 • Už būdingiausių mūsų krašto tautodailės, amatų, tradicijų išsaugojimą ir perdavimą -Algimantui Sakalauskui, medžio drožėjui (Prienų r.)
 • Už vertingų tradicinės kultūros lobių - papročių, dainų, šokių, instrumentinės muzikos, tautosakos ir kt. liaudies kūrybos bei dvasinio paveldo sričių išsaugojimą ir pateikimą rinkėjams, archyvams, visuomenei - Feliksui Baltrušaičiui, liaudies muzikantui (Kauno r.)
 • Už etninės kultūros paveldo rinkimą ir skleidimą - Mildai Ričkutei, folklorininkei, dėstytojai (Telšiai)

 

1999 metai

 • Už būdingiausių mūsų krašto tautodailės, amatų, tradicijų išsaugojimą ir perdavimą –Antanui Česnuliui, tautodailininkui (Druskininkai)
 • Už vertingų tradicinės kultūros lobių - papročių, dainų, šokių, instrumentinės muzikos, tautosakos ir kt. liaudies kūrybos bei dvasinio paveldo sričių išsaugojimą ir pateikimą rinkėjams, archyvams, visuomenei – Marijai Markauskienei, muziejininkei (Kauno r. Babtai)
 • Už etninės kultūros paveldo rinkimą ir skleidimą - Emilijai Brajinskienei, folkloro ansamblio Šeduva“ vadovei (Radviliškio r.)

 

 

Parengė Inga Kriščiūnienė

Lietuvos liaudies kultūros centras