Dainų diena 2018
Laureatai

VALSTYBINĖS JONO BASANAVIČIAUS PREMIJOS  LAUREATAI

 

Alvyda Lazauskaitė (muziejininkė), 2017

Dainius Razauskus (etnologas, mitologas), 2016

Dalia Urbanavičienė (etnomuzikologė), 2015

Vaclovas Bagdonavičius (Mažosios Lietuvos kultūros tyrėjas), 2014 m.

Martynui Purvinui ir Marijai Purvinienei (Mažosios Lietuvos tyrinėtojai), 2013 m.

Vitalis Pranciškus Stepulis ir Živilė Antanina Mačionienė, 2012 m.

Vykintas Vaitkevičius (archeologas), 2011

Marija Remienė (išeivijos kultūros veikėja), Irena Aušrelė Čepienė (etnologė), 2010 m.

Birutė Kulnytė (muziejininkė), 2009 m.

Stasys Skrodenis (folklorininkas), 2008 m.

Danutė Krištopaitė (tautosakininkė), 2007 m.

Kostas Aleksynas (tautosakininkas), 2006 m.

Libertas Klimka (etnologas), 2005 m.

Irena Seliukaitė (kraštotyrininkė), 2004 m.

Vytenis Rimkas (menotyrininkas), 2003 m.

Daiva Račiūnaitė–Vyčinienė ir Evaldas Vyčinas (etnomuzikologai), 2002 m.

Leonardas Sauka  (tautosakininkas), 2001 m.

Antanas Stravinskas (etnografas), 2000 m.

Juozas Kudirka (etnografas), Juozas Vaina  (kraštotyrininkas), 1999 m.

Angelė Vyšniauskaitė (etnografė), 1998 m.

Venantas Mačiekus (kraštotyrininkas), Jonas Trinkūnas, 1997 m.

Ignas Balys (tautosakininkas), 1996 m.

Zita Kelmickaitė  (muzikologė), 1995 m.

Jurgis Dovydaitis (tautosakos rinkėjas), 1994 m.

Vacys Milius, (etnografas), Česlovas Kudaba (geografas, kultūros veikėjas), Rimvydas Kunskas (geografas, kraštotyrininkas), Norbertas Vėlius (mitologas), Aloyzas Vidugiris (kalbininkas, dialektologas), Antanas Tyla (istorikas), 1993 m.

Veronika Povilionienė (liaudies dainų atlikėja), 1992 m.

 

Parengė Inga Kriščiūnienė