Dainų diena 2018
Leidybos poskyris

 

Littera ascripta manet (Liet. „Kas parašyta, išlieka“)

Prieš keturis tūkstančius metų vienas egiptiečių raštininkas, mąstydamas apie rašto reikšmę, užrašė papiruse tokius žodžius: „Žmogus išnyksta, ir jo kūnas tampa žeme… Ir tik vienintelis raštas sugeba išlaikyti prisiminimą apie jį.“

Naujos knygos gimimą galima palyginti su naujos gyvybės atėjimu į pasaulį. Tai šventė. Koks ilgas jos kelias nuo rankraščio iki vartotojo! Daug žmonių prie jos prisiliečia, atiduodami dalelę savęs, kūrybos, talento ir žinių.

Leidybos poskyrio uždavinys – mažiausiomis sąnaudomis siekti maksimalių rezultatų: išleisti knygą, atitinkančią visus šiuolaikinio spaudinio meninius (dizaino, maketavimo), naujausių technologijų (spausdinimo, įrišimo), Valstybinės lietuvių kalbos įstatymo reikalavimus.


SPECIALISTAI 

AUDRONĖ LASINSKIENĖ – poskyrio vadovė, vyriausioji specialistė, dizainerė
          Tel. (8 5) 261 4159
          El. p. leidyba@lnkc.lt

ALFREDAS MICKUS – specialistas-vadybininkas
          Tel. (8 5) 212 4033
          El. p. alfredas.mickus@lnkc.lt

RENATA RADAVIČIŪTĖ – redaktorė
          Tel. (8 5) 261 4509
          El. p. redaktore@lnkc.lt