Dainų diena 2018
Naujienos
Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo ekspertai dalyvavo tarptautiniame forume Kinijoje.
2018-09-26

 

Kinijoje, Hangdžou mieste, rugsėjo 17–22 d. vyko antrasis Kinijos–Centrinės ir Rytų Europos šalių nematerialaus kultūros paveldo apsaugos ekspertų forumas (pirmasis 2016 m. buvo surengtas Krokuvos mieste Lenkijoje), kuriame dalyvavo ir Lietuvos atstovės – Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Vida Šatkauskienė, to paties centro Nematerialaus kultūros paveldo specialistė Loreta Sungailienė ir šiaudinių sodų meistrė, Kauno r. A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejaus muziejininkė Vida Sniečkuvienė. Forumo tema – rankomis kuriama kultūrinė atmintis, tad pagrindiniai dalyvių pranešimai ir diskusijos buvo susiję su liaudies meno ir meistrystės išsaugojimu, perdavimu ir darnia plėtra. Lietuvos nacionalinio kultūros centro atstovės pristatė liaudies meno tradicijų plėtojimo priemones, taikomas Lietuvoje, aptarė kai kurių šio meno šakų raidos ypatumus, papasakojo, kaip liaudies meno ir meistrystės tradicijos pateikiamos dainų švenčių, tarptautinių folkloro festivalių ir kitų renginių kontekste, kaip rengiamos liaudies meno parodos, organizuojami konkursai, įgyvendinamos Tautinio kostiumo įsigijimo ir kitos Dainų švenčių tradicijai palaikyti svarbios programos.

Forumo metu surengta dalyvaujančių šalių liaudies meno dirbinių paroda, kuri eksponuota Tarptautiniame konvencijos ir parodų centre. Lietuva demonstravo V. Sniečkuvienės pagamintą šiaudinį sodą, Audronės Lampickienės margučius ir Agatos Granickos surištas Vilniaus krašto verbas. Parodos atidarymo ceremonijoje forume dalyvaujančių liaudies meno meistrų vardu sveikinimo žodį tarti buvo pakviesta V. Sniečkuvienė. Ji akcentavo individo santykį su tradicija ir ragino saugoti rankomis kuriamą trapų žmonijos nematerialųjį paveldą. Ekspozicija prasmingai įsiliejo į dešimtąją Kinijos (Zhejiango) nematerialaus kultūros paveldo parodą „Expo“.

Forumo dalyviai – nematerialaus kultūros paveldo ekspertai – taip pat aplankė Kinijos meno akademijos Amatų muziejų, Beijing-Hangdžou didžiojo kanalo muziejų, Gyvąjį menų ir amatų muziejų, Hangdžou tradicinių vėduoklių dirbtuves, susipažino su svarbiausių Kinijos liaudies meno šakų ir amatų istorija, plėtros ir perdavimo Kinijoje tradicijomis bei priemonėmis, dalyvavo kūrybinėse tradicinių amatų dirbtuvėse.

Antrąjį Kinijos–Centrinės ir Rytų Europos šalių nematerialaus kultūros paveldo apsaugos ekspertų forumą rengė Zhejiango provincijos Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos centras.