Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Mažeikių rajonas

Vasario 8 d. Užgavėnių kaukių susiėjimas. Po miestą vaikščios persirengėliai, rinksis į kultūros centro salę, vaišinsis blynais ir degins pamėklę

Kovo 3 d. Mažojo Kaziuko mugė. Tautodailininkų ir amatininkų darbų mugė ir folkloro ansamblio „Alksna” koncertas

Kovo 20 d. Renginiai, skirti Žemės dienai. Vėliavos pakėlimas, vaikų folkloro ansamblio pasirodymas

Kovo 20 d. Regioninis liaudiškų kapelų sambūris „Išbudinkim žemę iš miego”. Dalyvaus rajono ir Žemaitijos regiono liaudiškos kapelos

Kovo 28 d. Velykinė vakaronė. Veiks margučių ir velykinių puokščių paroda

Balandžio 1 d. Humoro grupių pasirodymas ir „Auksinio voratinklio” nominacijos įteikimas Melagio dienos proga

Balandžio 20 d. Žemės dienų uždarymas

Gegužės 1 d. Koncertas, skirtas Motinos dienai

Savivaldybės kultūros centras

 

Gegužės 15 d. Sekminės. Koplytstulpio puošimas gėlėmis, karvių vainikavimas, puokščių paroda Tirkšliuose

Tirkšlių kaimo kultūros namai

 

Balandžio 1 d. Atvelykio vakaronė Urvikių kaimo kultūros namuose

Gegužės 2-4 d. Gegužinių giesmių giedojimas prie Urvikių kaimo kryžiaus

Urvikių kaimo kultūros namai

 

Kovo 30 d. Gavėnios giesmių ir papročių vakaras Palnosų kaimo kultūros namuose

Balandžio 1 d. Vakaras „Iš močiutės skrynios”. Senovinės dainos, pavieniai pasirodymai, įvairūs žaidimai

Palnosų kaimo kultūros namai

 

Vasario 4 d. Meistrelio diena. Darbų parodėlė meistro namuose. Lankysime skiautinių meistrę B. Stankevičienę

Balandžio 31–gegužės 1 d. „Mojavų” giesmių ciklas

Leckavos kultūros namai

 

Vasario 16 d. Paroda „Ką sukrausim kraičio skrynion” Senoviškų rankdarbių paroda Renavo kaimo kultūros namuose

Balandžio 2 d. Pasakorių rinkimai „Kas geriausia?” Renkamas pasakorių pasakorius Renavo kaimo kultūros namuose

Gegužės 16 d. Izidoriaus atlaidai „Aš į tėviškę grįžtu” Renave

Renavo kaimo kultūros namai

Kovo 12-15 d. Pleneras „Aš ne molio Motiejukas”. Lipdymas iš molio Sedos kultūros namuose

Kovo 23 d. Tradicinis kalnų giedojimas Sedoje

Sedos kultūros namai

 

Vasario 16 d. Viekšnių kultūros namų menininkų klubo „Spalvorius” vakaronė vienerių metų sukakties proga

Vasario 26-27 d. Šeimų šventė. Daugiavaikų šeimų pomėgių parodėlė  Viekšnių kultūros namuose

Gegužės 1 d. Jaunųjų talentų sambūris

Viekšnių kultūros namai

 

Visuose kaimo kultūros namuose organizuojami Užgavėnių, Velykų ir Motinos dienos minėjimai

 

Jolanta Kaleckienė, (8 ~ 443) 50454