Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Plokštelės -Miesto ansamblių įrašai

Lietuvos folkloro garso publikacijų bibliografija


PLOKŠTELĖS

Miesto ansambliai

JIEVARAS (Vilnius)

12
Jievaras
/ [atlieka] liaudies folklorinis ansamblis “Jievaras” ; Kazimieras Kalibatas, Evaldas Vyčinas, vadovai. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1988 ; (Ryga : Rygos plokštelių fabrikas “Melodija”). – 1 pl. – Taip pat išleista kompaktinė plokštelė

(žr. Nr. 6)

Turinys ir atlikėjai: 1 pusė 1. Šieno du kupečių / skudučių sutartinė (Vabalninkas) ; 2. Skudutis / ragų sutartinė (Kvietkų apyl., Rokiškio r.) ; 3. Tu svoteli / birbynių sutartinė (Pandėlys); 4. Eisim ,sesės, dobilio / sutartinė (Šimonys) ; 5. Kvepas drūtesnis už untutį / skudučių sutartinė (Vabalninkas) ; 6. Padėlnykas turgaunykas / birbynių sutartinė (Vabalninkas) ; 7. Rimo rimo, tūtoj / lamzdelių sutartinė (Vabalninkas) ; 8. Kukal, rože, ratilio / sutartinė (Vabalninkas) ; 9. Ei toli toli, labai toli / šienapjūtės (Veliuona) ; 10. Šocas / šokis, kanklės (Skriaudžiai) ; 11. O aš išėjau, aš išvandravau / šienapjūtės (Veliuona) ; 12. Valioj pevela, valioj / valiavimas (Kuktiškės) ; 13. Grėbio šieno viso dieno / valiavimas (Baisogala) ; 14. Pjausim dobilėlis, pakol rasa yr / ratelis (Karsakiškis) ; 15. Saula laidžias už beržyna / valiavimas (Baisogala) ; 2 pusė 16. An kalnelio jievaras žydėjo / rugiapjūtės (Kietaviškės) ; 17. Tetervukas / šokis (Veiveriai) ; 18. Aukšti kalneliai / vestuvinė (Garliava) ; 19. Sicilikė–Marcelikė / šokis (Lukšiai) ; 20. Aug jovarelis / vestuvinė (Lioliai) ; 21. Jonkelis / šokis (Kretinga) ; 22. Gyvatuks / šokis (Lioliai) ; 23. Šių naktelj, par naktelį / vestuvinė (Lioliai) ; 24. Anės polka / (Upyna) ; 25. Kūma / šokis (Raudėnai) ; 26. Ko liūdi berneli, ko liūdi jaunasai / vestuvinė (Baisogala) ; 13. Pleškutis / šokis (Joniškėlis)

LIAUDIES MUZIKOS TEATRO TRUPĖ (Vilnius)

13
Baudžiavos laikų pasakojimai, dainos /
[atlieka] Lietuvos TSR liaudies buities muziejaus Liaudies muzikos teatro trupė ; Povilas Mataitis, vadovas. – Vilnius : [Vilniaus plokštelių studija], 1979 ; (Ryga : Rygos plokštelių fabrikas “Melodija”). – 1 pl.

Turinys ir atlikėjai: 1. Purvynai rūdynai (dainuoja E. Šimkienė ir M. Tarabildaitė) ; 2. Gelumbių ir šilkų tais laikais... (pasakoja R. Kazlauskaitė) ; 3. Duoną baudžiauninkai valgydavo... (pasakoja G. Rimšaitė) ; 4. Jūžintų valsčiaus... (pasakoja R. Kazlauskaitė) ; 5. Oi eisiu eisiu (dainuoja Z. Žemaitis, A. Batavičius, A. Fokas, M. Šnaras) ; 6. Vadinuos Kazys Stasiūkonis (pasakoja E. Būbelis) ; 7. Auga kiemi dagilis(dainuoja E. Šimkienė, A. Grigaitė, R. Kazlauskaitė, A. Motiejūnaitė, G. Rimšaitė, M. Tarabildaitė) ; 8. Ugnį titnagu įskeldavo (pasakoja G. Rimšaitė) ; 9. Žibindavo tik balanomis (pasakoja R. Kazlauskaitė) ; 10. Oi broliai broliai (dainuoja A. Motiejūnaitė) ; 11. Gydytojų, vaistinių baudžiavos laikais... (pasakoja E. Būbelis) ; 12. Anksti rytą (dainuoja Žemaitis, A. Batavičius, V. Bareikis, A. Fokas, M. Šnaras) ; 13. Ponas jokių mokyklų nesteigė (pasakoja G. Rimšaitė) ; 14. Apie 1848 metus... (pasakoja E. Būbelis) ; 15. Vizginių kaimo baudžiauninkas... (pasakoja R. Kazlauskaitė) ; 16. Kad dievas duotų (dainuoja E. Šimkienė ir M. Tarabildaitė) ; 17. Dvarininkams kur kas geriau... (pasakoja R. Savickas) ; 18. O kai aš buvau (dainuoia A. Motiejūnaitė) ; 19. Vasarą, esant ramiam orui... (pasakoja A. Bernotas) ; 20. Rūta žalioj (dainuoja V. Janulevičiūtė) ; 21. Dirbant nuolatos stovėjo prižiūrėtojai... (pasakoja R. Kazlauskaitė) ; 22. Kur dabar Naujieji Varuškiai... (pasakoja R. Savickas) ; 23. Ir paauga žali liepa (dainuoja A. Batavičius, V. Bareikis, A. Fokas, M. Šnaras) ; 24. Dvaran eidavo visi... (pasakoja R. Kazlauskaitė) ; 25. Dabartiniai kaimai turėjo kitus vardus (pasakoja G. Rimšaitė) ; 26. Visi Oginskių baudžiauninkai... (pasakoja R. Kazlauskaitė) ; 27. Parlek blezdinga (dainuoja E. Šimkienė, V. Bareikis, A. Fokas, R. Kazlauskaitė, M. Tarabildaitė, M. Šnaras) ; 28. Į rekrūtus imdavo... (pasakoja G. Rimšaitė) ; 29. Oi sūne1i raitužėli (dainuoja V. Janulevičiūtė) ; 30. Galų gale žmonės gauna žinią... (pasakoja R. Kazlauskaitė) ; 31. Kai per kaimus pralėkė... (pasakoja E. Būbelis) ; 32. Liudvikas Berčius, gimęs 1848 m.... (pasakoja R. Savickas) ; 33. Gali lauka (dainuoja A. Grigaitė, R, Kazlauskaitė, E. Šimkienė).

14
Senoji lietuvių liaudies muzika
/ [atlieka] etnografinis ansamblis ; Povilas Mataitis, vadovas. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija,1970 ; (Ryga : Rygos plokštelių fabrikas “Melodija”). – 1 pl.

Turinys: 1 pusė 1. Tututis ; 2. Katinėli, oi dagu ; 3. Kas tar taka ; 4. Ačiū motulai ; 5. Teka teka šviesi saulė ; 2 pusė 6. Sodauto ; 7. Oi ant kalno ; 8. Skurdutė ; 9. Pasaka apie ūžą ; 10. Siuntė mane, čiūta.

15
Vai žydėk, žydėk
/ [atlieka] Lietuvos TSR liaudies buities muziejaus liaudies muzikos teatro trupė ; Povilas Mataitis, vadovas. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1981 ; (Ryga : Rygos plokštelių fabrikas “Melodija”). – 1 pl.

Turinys ir atlikėjai: 1 pusė: 1. “Intakas” / (Remeikiai), A. Batavičius, A. Fokas, A. Matkevičius, M. Šnaras ; 2. “Ošei pati, martala” / (Kupiškis), E. Šiurkienė, G. Rimšaitė, V. Janulevičiūtė, V. Žilinskaitė ; 3. Šešios / (Vabalninkas), A. Batavičius, A. Fokas, R. Kavaliauskas, A. Matkevičius, M. Šnaras ; 4. Bagoti broliai / (Biržai), E. Šiurkienė, A. Motiejūnaitė, G. Rimšaitė, R. Kazlauskaitė ; 5. Oi, tai dzyvai / (Rudnia), A. Motiejūnaitė ; 6. Ratilėli, ratilėli / (Rageliai), E. Šiurkienė, A. Motiejūnaitė, G. Rimšaitė, M. Tarabildaitė ; 7. Vai žydėk, žydėk / (Kapčiamiestis), V. Janulevičiūtė ; 8. Paminrodyk, oželi / (Papilys), E. Šiurkienė, G. Vairienė, G. Rimšaitė, A. Motiejūnaitė, A. Batavičius, A. Fokas, R. Kavaliauskas, M. Šnaras ; 9. Vai tu, aglala / (Pamerkiai), V. Janulevičiūtė ; 10. Išjoja joja, sėdauto / (Kupiškis), G. Rimšaitė, V. Janulevičiūtė, R. Kazlauskaitė ir kt. trupės artistai ; 11. Untytė / (Pandėlis), A. Batavičus, V. Bareikis, A. Fokas, R. Kavaliauskas, A. Matkevičius, M. Šnaras . 2 pusė: 1. Maršas / (Skuodas), A. Batavičius (klarnetas), V. Bareikis (būgnas), A. Fokas (bandonija), R Kavaliauskas (smuikas), A. Matkevičius (basedlė), M. Šnaras (smuikas) ; 2. Kas numynė tus takelius / (Varduva),E. Šiurkienė, V. Janulevičiūtė, M. Tarabildaitė ; 3. Polka / (Utena), A. Bataitis (tambūrinas), A. Fokas (armonika), M. Šnaras (smuikas) ; 4. Bovis apsiženijis vyrs / (Tverai), E. Būbelis ; 5. Pliaukščiukėlis malūnėlis / (Ylakiai), A. Batavičius (klarnetas), V. Bareikis (būgnas), A. Fokas (bandonija), R. Kavaliauskas (smuikas), A. Matkevičius (basedlė), M. Šnaras (smuikas) ; 6. Šio naktį / (Molainiai), J. Miseliūnas, A. Batavičius, A. Fokas, M. Šnaras, A. Matkevičius ; 7. Padifyras / (Dūkštas), A. Batavičius (klarnetas), A. Fokas (cimbolai), R. Kavaliauskas (smuikas), M. Šnaras (smuikas) ; 8. Kadrilius / (Ylakiai), A. Batavičius (klarnetas), V. Bareikis (būgnas), A. Fokas (bandonija), R. Kavaliauskas (smuikas), A. Matkevičius (basedlė), M. Šnaras (smuikas) ; 9. Žųselės girga / (Kaišiadorys), trupės artistai ; 10. Polka / (Tauragė), A. Batavičius (klarnetas), A. Bataitis (trikampis), E. Būbelis (tambūrinas), V. Bareikis (būgnas), A. Fokas (bandonija), R. Kavaliauskas (smuikas), A. Matkevičius (basedlė), M. Šnaras (smuikas).

M. K. ČIURLIONIO MENO MOKYKLOS FOLKLORO ANSAMBLIS (Vilnius)

16
Sutartinės
/ [atlieka] Vilniaus M. K.Čiurlionio meno mokyklos folklorinio ansamblio grupė ; Daiva Račiūnaitė, vadovė. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1985 ; (Leningradas : Leningrado plokštelių fabrikas “Melodija”, 1986). – 1 pl.

Atlikėjos: Daiva Račiūnaitė, Aušra Navasaitytė, Austė Bareikytė, Ingrida Karbauskaitė.

Turinys: 1 pusė 1. Kieno ti gaideliai / (darbo), Biržai ; 2. Bic bitela, dabile / (kalendorinė), Rimšė ; 3. Turėja liepa / (rugiapjūtės), Rageliai ; 4. Svirtis svyra unt kalnelia / (darbo), Papilys ; 5. Pasidora, čiuto / (humoristinė), Pandėlys ; 2 pusė 6. Išjos brolutėlis, sodauto / (karinė–istorinė), Kupiškis ; 7. Taiso rėdo / (karinė–istorinė), Papilys ; 8. Teka upelė, duinoja / (kalendorinė), Čiobiškis

PORINGĖ (Vilnius)

17
Poringė, folkloro ansamblis
/ [atlieka] Vilniaus pedagoginio instituto folkloro ansamblis “Poringė” ; Marija Baltrėnienė, vadovė. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1988 ; (Ryga : Rygos plokštelių fabrikas “Melodija”, 1989). – 1 pl.

Atlikėjai: A. Babaliauskaitė, J. Baltrėnaitė, M. Baltrėnienė R. Bikulčius, R. Budrevičius, I. Derbutaitė, E. Jakniūnaitė, R. Jankauskaitė, E. Karčiauskaitė, A. Kliaugaitė, A. Kurtinys, R. Laniauskas, R. Marcinkus, V. Mateika, D. Mickūnaitė, R. Miškinytė, V. Mitkevičienė, A. Mitkevičius, A. Raginytė, V. Semėnas, K. Senkauskaitė, J. Šukštulytė, L. Trečiakauskaitė, J. Tušaitė, A. Žala

Turinys: 1 pusė 1. Aisūs kunklaliai / trejinė sutartinė (Obeliai) ; 2. Obelyt, gražuolyt. Tūtoj sadūto / sutartinės (Biržai) ; 3. Katė (Salamiestis) ; 4. Intakas (Vabalninkas) ; 5. Kas tar teka par dvaralį / sutartinė trejinė atitariant (Rokiškis) ; 6. Buvo dūda Vilniuj / sutartinė (Vabalninkas) ; 7. Lioj, šokeila / sutartinė (Vabalninkas) ; 8. Ošei pati martela / trejinė sutartinė (Kupiškis) ; 9. Piemenų maršas (Ukmergė) ; 10. Lamzdelio raliavimas (Nemunėlio Radviliškis) ; 11. Lamzdelio tirliavimas (Vabalninkas) ; 12. Birbynės raliavimas (Vilkaviškis) ; 13. Dai kas padunda / keturinė sutartinė (Rimšė) ; 14. Piktžirnis. Kepurninkas. Augo girelėj žalia liepelė (Skriaudžiai) ; 2 pusė DAINOS UŽRAŠYTOS VARĖNOS RAJONE 1. O, ir atjojo / piršlybų (Daržininkai) ; 2. Tas jaunas bernelis / piršlybų (Valkininkai) ; 3. Oi, ulyčia ulyčia / kalendorinė, ratelis (Čižiūnai) ; 4. An tėvulio dvaralio / karo (Daržininkai) ; 5. Gali lauko ažarėlis / jaunimo–meilės (Valkininkai) ; 6. Vai, an kalno / jaunimo–meilės (Daržininkai) ; 7. Gyrės šiciej brolaliai / vestuvinė (Valkininkai) ; 8. Pjausim ožį / vestuvinė (Valkininkai) ; 9. Kad aš būtau žinojus / šeimos (Valkininkai) ; 10. Kur buvai, sesute / kalendorinė (Čižiūnai) ; 11. Vaikštinėjo povelė / kalendorinė (Valkininkai).

RATILIO (Vilnius)

18
Lietuva – dainų kraštas
/ Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto ansamblis ; Zita Kelmickaitė, meno vadovė ; Arvydas Karaška, instrumentinės grupės vadovas. – Vilnius : [Vilniaus plokštelių studija], 1988 ; (Ryga : Rygos plokštelių fabrikas “Melodija”). – 1 pl.

Turinys: 1 pusė 1. Aisim, sesiulės, mes kermošėlin / vestuvinė (Pietų Aukštaitija) ; 2. Upela čirvontėla / avižapjūtės daina (Pietų Aukštaitija), atl. Daiva Čepaitytė ; 3.Atein rudenėlis / rekrūtų, (Rytų Aukštaitija) ; 4. Užuolalis / daudyčių sutartinė (Rytų Aukštaitija, Vabalninkas) ; 5. Auga unt kalna / karinė - istorinė (Šiaurės Žemaitija), atl.Rūta Statkutė, Janina Bukantaitė, Daiva Čepaitytė ; 6.Eisma, sesios, dauno / linarūtės sutartinė (Rytų Aukštaitija, Kupiškis), atl. Irena Mataitytė, Loreta Kaminskaitė, Liongina Lankelytė ; 7. Oi, ant kalno / šeimos baladė (Pietų Aukštaitija), atl. Rūta Statkutė 8. Raliavimas / medinė birbynė (Rytų Aukštaitija, Kupiškis), atl.Romas Bakutis ; 9. Apynėlis augo / sambarių sutartinė (Rytų Aukštaitija, Deltuva), atl.Irena Mataitytė, Loreta Kaminskaitė, Liongina Lankelytė ; 10. Oi, eisim namo, namytužio / audimo (Vakarų Žemaitija), veda Janina Bukantaitė ; 2 pusė 11. Augo kieme uoselis / jaunimo - meilės daina (Vakarų Žemaitija), veda Janina Bukantaitė ; 12. Paukščių balsų pamėgdžiojimai molinukais. Atl. instrumentinė grupė ; 13. Auga obileli / vestuvinė (Šiaurės Žemaitija) , atl. Janina Bukantaitė, Rūta Statkutė ; 14.Kas man supa. Supkit mani, supėjėliai / sūpuoklinės dainos ( Rytų Aukštaitija) , atl. Irena Mataitytė, Julija Turčinavičiūtė, Audronė Kazlauskaitė (1, 2), Rūta Kaminskaitė ; 15.Raliavimas šiaudo birbynėmis (Rytų Aukštaitija, Utena), atl. Algis Plytnikas ir Arvydas Karaška ; 16. Dai, kuris laukas skumba / rugiapjūtės daina (Rytų Aukštaitija) ; 17. Trys keturiosi / linarūtės sutartinė, (Rytų Aukštaičiai, Rokiškis), atl. Rūta Kaminskaitė, Irena Mataitytė, Julija Turčinavičiūtė ; 18. Skudutis / skudučių sutartinė (Šiaurės rytų Aukštaitija, Kvetkai ; Valioj, dalgela / šienapjūtės daina (Rytų Aukštaitija). Veda Jonas Albertavičius ; 19. Oi siunta, siunta / jaunimo - meilės daina (Rytų Aukštaitija). Veda Janina Bukantaitė ; Praaušo denela / šienapjūtės daina (Rytų Aukštaitija). Veda Janina Bukantaitė.

19
Ratilio
/ [atlieka] Vilniaus valstybinio universiteto folkloro ansamblis “Ratilio” ; Zita Kelmickaitė, meno vadovė ; Algirdas Klova, instrumentinės grupės vadovas. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1986 ; Ryga : Rygos plokštelių fabrikas “Melodija”, 1987). – 1 pl.

Turinys: 1 pusė 1. Atžagarinė / (Biržai) skudučiai ; 2. Labus vakarus / sutartinė (Vabalninkas) ; 3. Našlaitėlė / sutartinė, rageliai (Vabalninkas) ; 4. Lioj lioj, šalavija / sutartinė , rageliai (Vabalninkas) ; 5. Sese sodų sadina / šoktinė sutartinė (Deltuva) ; 6. Šumka / senoviškas suktinis, skudučiai (Salamiestis) ; 7. Kokie či svotai / sutartinė (Pabaiskas) ; 8. Lioj, žalia rūta / sutartinė, rageliai (Vabalninkas) ; 9. Svoč svoč, pasgodokim / lamzdeliai (Kupiškis); 10. Aš užaugau raikažėly / lamzdeliai, diatoninės kanklės (Vabalninkas) ; 11. Beržytės polka / lamzdeliai (Kupiškis) ; 12. Sviro lingo mergelių suolas / vestuvinė (Švenčionys); 13. Tamtatedris (polka) / – skudučiai, lamzdeliai, diatoninės kanklės ; 14. Savickio polka / smuikai, basedlė (Kupiškis)2 pusė 1. Trepsiukas / šokis (Zarasai), lamzdeliai, diatoninės kanklės ; 2. 0 jau mano mielas / kalendorinė (Merkinė) ; 3. Ųžuolas su liepele / vestuvinė (Alytus) ; 4. Dovanokie jus, dieve / vestuvinė (Ignalina) ; 4. Vajaunas, žemaičių šokis (Seda); 5. Kur aug mona mergeli / jaunimo–meilės (Kretinga) ; 6. Ulanas / žemaičių šokis (Salantai) 7. Polka (Širvintos) ; 8. Da gaideliai negiedoja / vestuvinė (Utena) ; 9. Pintuvių polka (Skuodas).

SADAUJA (Vilnius)

20
Sadauja
/ [atlieka] Elektrografijos mokslinio tyrimo instituto folklorinis ansamblis “Sadauja” ; Anatolijus Lapinskas, vadovas – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1981 ; (Ryga : Rygos plokštelių fabrikas “Melodija”, 1982). – 1 pl.

Turinys: 1 pusė 1. Pabėk, bareli / daina (Musninkai) ; 2. Pasisėja berniokai / sutartinė (Obeliai) ; 3. Lineliai / liaudies melodija (Biržai) ; 4. Susitare berniakėliai / sutartinė (Obeliai) ;2 pusė 5. Atvažiava / daina (Obeliai) ; 6. Derėjo lineliai / liaudies melodija (Papilys) ; 7. Aniut, sesiūla / daina (Obeliai).

SUTARAS (Vilnius)

21
Tautiška kapela “Sutaras”
/ [atlieka] tautiška kapela “Sutaras” ; [Antanas Fokas, vadovas]. – Vilnius : Vilniaus plokštelių studija, 1990 ; (Ryga : Rygos plokštelių fabrikas “Melodija”). – 1 pl. – Taip pat išleista kompaktinė plokštelė (žr. Nr. 11)

Atlikėjai: skudučiais, rageliais, lamzdeliais, lūpine armonikėle, armonika, bandonija, klarnetu, smuikais, cimbolais, suvalkietiškomis kanklėmis, žemaitiškomis kanklėmis, basedla, tarškučiais, būgneliu, žvanguliais, lėkštėmis, būgnu, tūba grojo ir dainavo Linvydas Aleknavičius, Eimantas Gurskas, Antanas Fokas, Gintautas Paukštis, Sigitas Rubis.

Turinys: 1 pusė 1. Lamzdelio melodija. Piemenų tirliavimas. Lamzdelio melodija (Vabalninkas) ; 2. Beržytės polka. Svoč svoč, pasgodokim (Kupiškis) ; 3. Maršas (Luokė) ; 4. Uliokim, braliukai (Antaraisčiai) ; 5. Gol žvėrblis (Žarėnai) ; 6. Valsas (Luokė) ; 7. Polka (Akmenė) ; 8. Gudrus vaikas (Velniakiai) ; 9. Julytės šocas (Skriaudžiai) ; 10. Polka (Seredžius) ; 11. Palydėk, sesula (Buciniškės) ; 12. Ei varne, varne (Vabalninkas) ; 13. Polka (Urvikiai) ; 14. Polka (Šilalė) ; 2 pusė 15. Polkelė (Gruzdžiai) ; 16. Ką tu, ką tu, sūnaitėli (Obeliai) ; 17. Polka “Mažėlelė”(Laižuva) ; 18. Mergyte, kieno? (Domantai) ; 19. O tai arklys (Adutiškis) ; 20. Laibųjų polka (Klaipėda) ; 21. Polkutė (Šiauliai) ; 22. Oi, smūtnas liūdnas baltas berželis (Masališkės) ; 23. Nepaimti Dievo cūdai (Vabalninkas) ; 24. Skambučių polka (Kadagiškiai) ; 25.Kieno kumeliukas (Trakeliai) ; 26. Valsas (Akmenė) ; 27. Polka (Žemalė) ; 28. Senelių polka (Aplankiai) ;29 Maršas (Krakiai).

Vydraga (Vilnius)

22
Folkloro ansamblis “Vydraga”
/ [atlieka] folkloro ansamblis “Vydraga” ; Algirdas Klova, vadovas. – Vilnius : Lituanus plokštelių studija, 1990 ; (Vilnius : leidybos firma “Ritonis”). – 1 pl.

Atlikėjai: Rasa Balandienė, Henrikas Balandis, Idalija Butkienė, Darius Butkus, Živilė Časaitė, Linas Jonušas, Ingrida Karbauskaitė, Algirdas Klova, Aušra Antanavičienė, Jolanta Kubiliūtė, Jūratė Kurtinienė, Artūras Kurtinys, Robertas Laniauskas, Raimundas Marozas, Gražina Pakalnienė, Gintaras Plytnikas, Gediminas Rakauskas, Eglė Žinytė, Lilija Vickūnienė.

Turinys: 1 pusė 1. Žėkelis / piemenų melodija (Jokūbaičiai, Jurbarko vls.) ; 2. Oi pelun, pelun / kalendorinė (Davaisių k., Adutiškio vls.) ; 3. Svirtis svira unt vartėlių / sutartinė lamzdeliais (Pandėlys) ; 4. Ričiau rotu, dobilio / vokalinė trejinė sutartinė (Vidiškiai, Ukmergės vls.) ; 5. Tu karveli, tu pilkasei / Užgavėnių (Adutiškis) ; 6. Valsas. Polka / (Balsupių k., Marijampolės aps.) Senųjų instrumentų kapela ; 7. Visas svietas sėja rugius /šeimos (Davaisių k., Adutiškio vls.) ; 8. Kryžiokas / šokis (Raseinių aps.), senųjų instrumentų kapela ; 9. Gali laukelio stadula .../, Velykų (Davaisių k., Adutiškio vls.) ; 10. Jojau per laukų, dūmojau .../ jaunimo meilės (Stajėtiškis, Adutiškio vls.) ; 11. Pampiljonis / žemaičių šokis ; 12. Agota / šokis (Seredžius). 2 pusė 1. Žėkelis / piemenų melodija (Vidsodžio k., Šiaulių aps.), sekmimų ragelis ; 2. Per girių ėjau undenį sėmiau .../ šeimos (Davaisių k., Adutiškio vls.) ; 3. Bit bitele dabilia / sutartinė sekminių rageliais (Girdžiūnų k., Zarasų aps.) ; 4. Bitėla bite dabilia / vokalinė trejinė sutartinė (Kupiškis) ; 5. Tu-tū, strazdeli / sutartinė lamzdeliais (Tatkūnų k., Ukmergės aps.) ; 6. Jurgi, labas vakars / Jurginių (Adutiškis) ; 7. Valsas (Balsupių k., Marijampolės aps.); 8. Maršas (Skaudvilė) ; 9. Po šermukšnėliu stovėjau .../ Užgavėnių (Adutiškis) ; 10. Linksmoji polka (Ukmergė) ; 11. Labas vakaras, mergele .../ Velykų lalynka (Kackonių k., Adutiškio vls.) ; 12. Šių naktelį per naktelį... / jaunimo meilės (Stajėtiškis, Adutiškio vls.). 13. Pleškutis (Smilgių k., Šiaulių aps.) ; 14. Mazurpolkė (Bajorų k., Švenčionių aps.).