Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

G.j. - Modernizuoto folkloro įrašai

Lietuvos folkloro garso publikacijų bibliografija


GARSAJUOSTĖS

Modernizuoto folkloro įrašai

KEISTO FOLKLORO GRUPĖ (Kaunas)

143
Apie smertį
/ [atlieka ] Keisto folkloro grupė ; Andrius Morkūnas, vadovas. – Kaunas . Pūkas, 1996. – 1 g.j. – Taip pat išleista kompaktinė plokštelė (žr. Nr. 28)

Atlikėjai . Vilma Čiplytė, Rimgailė Degutytė, Gvidas Kovėra, Andrius Morkūnas, Rūta Panavaitė, Kristina Ramanauskaitė, Regimantas Ramanauskas, Aura Tarasovaitė, Vaida Vaitkutė

Turinys . A 1. Mirė mana matute ; 2. Lygūs laukai, aukšti kalnaliai ; 3. Išjojo Jasius į vainelę ; 4.Siuntė anyta jaunų martelj ; 5. Serga panela smarkiu ligelu ; 6. Po gojeliu, po žaliuoju ; 7.Aukščiausiai sėdi ; 8. Aik, sesula, vandenėlio ; 9. Kap aš buvau čiūžajam šonely ; 10.Ataskrido sakalėlis B 1. Jau saulutė užusėdo ; 2. Siūbavo berželis tėvo dvare ; 3. Išgyvanou visų omžių 4. Unt kalnelių, unt aukštųjų ; 5.Ei,sugrįžk, dukrele ; 6. Tumsi naktela, ilgūs kelaliai ; 7. Aš pas tėvelj tas viens sūnelis ; 8. Oi eisiu eisiu.

144
Dainos įvairios
/ [atlieka] Keisto folkloro grupė ; Andrius Morkūnas, vadovas. – Kaunas . Keisto folkloro grupė, 1998. – 1 g.j. – Taip pat išleista kompaktinė plokštelė (žr. Nr. 29)

Turinys. A 1. Vai tu seni ; 2.Maskolėli, žarnierėli ; 3. Oi tu mergela ; 4. Kol aš augau pas močiutę ; 5. Biegau jūružėm ; 6. Užaugina mani motinėla ; 7. Atjuoj našlys ; 8. Aš regėjau tutucį ; 9. Už stalo sėdau ; 10. Ar gerai tau, šermukšnėli ; 11. Medsiedių sodoj B 12.Ant kalnų kalnužėlių ; 13. Piršlys šelma melagis ; 14. Oi, broliai broliai ; 15. Mes du broliai ; 16. Vat in lauko lauko ; 17. Aš mislinau ; 18. Užu gero vyro ; 19. Rūpinkis, sesele ; 20 Oi tu, berneli ; 21. Žiūriu žiūriu ; 22. Nedielios rytelį.

145
Neautentiško folkloro grupė
/ [atlieka] Neautentiško folkloro grupė ; Andrius Morkūnas, vadovas. – Kaunas, 1994. – 1 g.j.

Turinys: A A. Juškos surinktos dainos.1.Ei.žadu ketu ; 2. Ei žalia žalia žalia giružė ; 3. Išvažiavo tėvelis ; 4.Tai retoj vietoj dobilai augo ; 5.Broleli siratėli ; 6.Mano tėvelio margi dvarai ; 7.Tu mano seserėle ; 8.0 ar jau gieda raibi gaideliai ; 9. Kur kukuoj gegelė ; 10.Šilai, pušynai B Rėzos surinktos dainos. 1. Šėriau žirgytį ; 2. Jau aušt aušružė ; 3. Tarnauk, tarneli ; 4. Atvažiuoj mergytė ; 5. Anksti rytą kėliau ; 6. Ei, augin., lepin tėvas sūnytėlį ; 7. Pirš man iš Danskos ; 8. Kelk, kelk, draugeli ; 9. Ne tankiai jojau ; 10. Ei, kieno, kieno žalias kiemelis ; 11. Mamužyte, senolyte ; 12. Strazde, strazdeli ; 13. Nepūskite, vėjeliai ; 14. Nekukuok, gegele ; 15. Eisva rnudu abudu.

146
Laumių sekmės
/ parengė Skirmantas Sasnauskas, Algirdas Klova ; [atlieka] Skirmanto Sasnausko džiazo kvartetas, folkloro grupė “Vydraga”. – Vilnius . Lituanus, 1994. – 1 g.j.

Turinys: A 1. Pasakojimai ; 2. Atajoja raitas ir baladė ; 3. Miškas ; 4. Sveika gyva . B 1. Burtai ; 2. Sutartinė ; 3. Duetas ; 4. Finalas ; 5. Vieversėli, maž paukšteli .

BIRUTĖ ZALANSKAITĖ, DORMANTAS GULIOKAS

147
Protėvių dainos
[ atlieka Birutė Zalanskaitė] ; Dormantas Guliokas (akompanuoja). – Vilnius . UAB AZBI, 1994. – 1 g.j.

Turinys.A 1. Oi po giružėm (naktigonės) ; 2. Atplaukia laivas (jaunimo) ; 3. Motule mano mieliausia (vestuvinė) ; 4. Atlyja lietus (šienapjūtės) ; 5. Ūžkit, girnelės, ūžkit, (malimo ; 6. 0i tu, bitaite (kalendorinių apeigų) ; 7. Kad jau saulelė (rugiapjūtės) ; 8. Vai tu eglel (rugiapjūtės) ; 9. Ant kalno, ant aukštojo (avižapjūtės) ; 10. Aviža prašė ( sutartinė) ; 11. 0i po giružėm ( naktigonės) ; 12. Tai gražiai gieda lakštingalėlė (karinė-istorinė) ; 13. Lėkė puolė du karveliai (vestuvinė) ; 14 Oi kaip aš sėdau (vestuvinė) ; 15. 0i broliai broliai ( vestuvinė) ; 16. Šok, mergužėla (humoristinė) ; 17. Už marelių, už mėlynų (kalendorinių apeigų) ; 18. Laukėm svotų, laukėm svotų (vestuvinė) B 19. Žalioj girioj stadalėlis (meilės) ; 20. 0i toli toli (vestuvinė) ; 21. 0i tėveli, oi širdele (vestuvinė) ; 22. Žalioj girioj giružėlėj (karinė-istorinė) ; 23. Mergužėle šauni (vestuvinė) ; 24. Grųžyk, dzievuli (vestuvinė) ; 25. 0i marci marci (baladė) ; 26. Tytyty, tatata (sutartinė) ; 27. Vai eisim namo (verpimo) ; 28. Pavasarėlio trumpa naktelė (šeimos) ; 29. Po sodelį vaikščiojau (meilės) ; 30. Jau saulutė leidžias (našlaičių) ; 31. Augo girioj stadulėlė (šeimos) ; 32. Šalia kelio an krantelio (vestuvinė) ; 33. Vai ūžkit, gauskit (vestuvinė).

RUGIAVEIDĖ (Vilnius)

148
Anksti rytą kėliau. Rugiaveidė
/ [atlieka] Daiva Urbanavičiūtė. – Vilnius, UAB AZBI, 1996. – 1 g.j.

Turinys: A 1. Gerkit, mieli sveteliai ; 2. Kas numynė tūs takelius ; 3. Oi, atvažiuoja lėliu kalėda ; 4. Oi tu, kasela ; 5. Aukšti kalneliai. B 6. Tai gražiai žydi ; 7. Dunda, barška skrynelė ; 8. Anksti rytą kėliau ; 9. Berneli šiokis, berneli tokis ; 10. Pavasario dzienelį.

149
Aš pas savo giminėlę. .Rugiaveidė /
[atlieka] Daiva Urbanavičiūtė. – Vilnius . UAB AZBI, 1999. – 1 g. j. – Taip pat išleista kompaktinė plokštelė (žr. Nr. 30)

Turinys. 1. Pavasario dzienelį; ; 2. Aug un kalna berželis ; 3. Aukšti kalneliai ; 4. Oi, atvažiuoja lėliu kaleda ; 5. Anksti rytą kėliau ; 6. Padora žvirblalis olaus ; 7. Oi, tu kasela ; 8. Dunda, barška skrynelė ; 9. Gėrio alutį, saldų midutį ; 10. Supkit, meskit , 11. Berneli šiokis, berneli tokis ; 12. Oi, kai aš būsiu žmonių martelė; 13. Motula mana, širdela ; 14. Ein bernielis par laukielį ; 15. Aš pas savo giminėlį.

150
Supkit meskit...
Rugiaveidė / [atlieka] Daiva Urbanavičiūtė. – Vilnius, UAB AZBI, 1996. – 1 g.j.

Turinys: A 1.Supkit, meskit (velykinė) ; 2.Aug ant kalna berželis (humoristinė) ; 3.Gėrio alutį (jaunimo, meilės); 4.Padora žvirblalis olaus (humoristinė); 5.Oi kai aš būsiu žmonių martelė (vestuvinė) ; B 1.Motula mana, širdela (jaunimo-meilės); 2.Ei rūta rūtela(sutartinė); 3.Ein bernielis par laukielį (jaunimo-meilės); 4.Aš pas savo giminėlį (vaišių) ; 5.Vienaj karčemalaj (humoristinė).

SKALSA

151
Laisvė raganosiams
/ [atlieka] “Skalsa” – Kaunas . Pūkas,1999. – 1 g. j.

Atlikėjai: Daiva Šeškauskaitė, vokalas, smuikas, perkusija ; Vita Braziulienė, vokalas, smuikas, skalsofonas, basetlė, kanklės ; Česlovas Kriščiūnas, vokalas, armonikėlė, būgnas, basetlė, dūdmaišis ; Bernd Gliwa, saksofonas, būgnas, dambrelis, basetlė, kanklės, perkusija.

Turinys: 1. Jurgi, sušildyk žemę ; 2. Ką bicia ; 3. Mėnulis raudonas ; 4. Po ąžuolėliu ; 5. Sadūto tūtoj ; 6. Palaisiu povų ; 7. Untytės skrydis ; 8. Aš viens sūnaitis ; 9. Lingo rūto ; 10. Per tėvulio didį dvarą ; 11. Kai aš jojau ; 12. Vai aš išaisiu ; 13. Duosim Petrui ; 14. Laisvė raganosiams.

VERONIKA POVILIONIENĖ IR KITI

152
Literatūrinės dainos
/ [atlieka] Veronika Povilionienė, Gytis Paškevičius ir folkloro ansamblis “Blezdinga” ; [Veronika Povilionienė, vadovė]. – Kaunas . Pūkas, 1998. – 1 g.j. – Taip pat išleista kompaktinė plokštelė (žr. Nr. 32)

 

153
ŽAS su Veronika Povilioniene
/ [atlieka] ŽAS, Veronika Povilionienė ir grupė “Blezdinga”. – Vilnius . Garsų pasaulis, 1998. – 1 g.j. - Taip pat išleista kompaktinė plokštelė (žr. Nr.33)

Atlikėjai: ŽAS: Linas (Ezopas), Marius ( Triū Sobaka), Linas (choras), Gidonas (Bilas). Blezdinga: Veronika Povilionienė, Rima Povilionytė, Vita Matulienė, Valdas Matulis, Virgilijus Meškinis, Juozas Bakutis.

Turinys: 1. Vakarinė žvaigždė ; 2. Jievaro tiltas ; 3. Tyli naktis ; 4. Kalėda ; 6. Močiutės širdelė.