Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

K.pl. - Modernizuoto folkloro įrašai

Lietuvos folkloro garso publikacijų bibliografija


KOMPAKTINĖS PLOKŠTELĖS

Modernizuoto folkloro įrašai

27
Kalėdienė :
lietuvių kalėdinės dainos ir giesmės / [atlieka] N. Gelžinytė ; V. Povilionienė ; P. Vyšniauskas ; folkloro grupė “Sedula”,D. Steponavičienė, vadovė ; Rugiavedė su V. Kazlausku ; Jūnė ; A.Klova ; G. Laurinavičius ; V. Barkovski ; A.Šlaustas ; folkloro grupė “Atalyja” ; kamerinis choras “Brevis” ; ansamblis “Vilniaus mušamieji.” – Vilnius : LATGA–A, 1999. – 1 k. pl.

Turinys ir atlikėjai: 1. Mįslės / aktorė N.Gelžinytė ; 2. Vidury laukų grūšelė auga / V.Povilionienė su P.Vyšniausku (saksofonas) ; 3. Siuntė mane, leliumai / V.Povilionienė ; 4. Kalėdų rytą saulė pražydo / “Sedula” ; 5. Oi, atvažiuoja, leliu, kalėda / Rugiaveidė su V.Kazlausku (fleita) ; 6. Sakalėli sierasai / “Sedula” ; 7. Tu, kiškeli, leliumoj / Jūnė, A. Klova (smuikas, lamzdelis, Tibeto lėkštutės), G.Laurinavičius (mušamieji Paiste cimbali, kudža), V.Borkovski (bosinė gitara), A.Šlaustas (klavišiniai) ; 8. Ant ulyčių, ant plačiųjų / Rugiaveidė su V.Kazlausku (fleita) ; 9. Atvažiuoja Kalėdos do kalėdzienės / “Sedula” ; 10. Oi, šokam šokam šešios panos / “Sedula” ; 11. Oi, dvarai dvarai, leliumoj / “Atalyja” ; 12. Kalėdienė / “Brevis”, “Vilniaus mušamieji”, D.Bažanovas (tuba), G.Venislovas (aranžuotė) ; 13. Tyliąją naktį / “Brevis”, A.Anusauskas (aranžuotė) ; 14. Atsiskubina betliejun / “Brevis”, A.Anusauskas (aranžuotė) ; 15. Didis džiaugsmas / “Brevis”, A.Anusauskas (aranžuotė) ; 16. Vidury laukų grūšelė auga–2 / V.Povilionienė, P.Vyšniauskas (saksofonas).

KEISTO FOLKLORO GRUPĖ(Kaunas)

28
Apie smertį
/ [atlieka] Keisto folkloro grupė ; Andrius Morkūnas, vadovas. – Kaunas : Keisto folkloro grupė, 1996. – 1 k. pl. + lapelis (4 p.). – Taip pat išleista garsajuostė (žr. Nr. 143)

29
Dainos įvairios
/ [atlieka] Keisto folkloro grupė ; Andrius Morkūnas, vadovas. – Kaunas : Pūkas, 1998. – 1 k. pl. – Taip pat išleista garsajuostė (žr. Nr. 144)

RUGIAVEIDĖ

30
Aš pas savo giminėlę. Rugiaveidė
/ [atlieka] Daiva Urbanavičiūtė. – Vilnius : AZBI, 1999. – 1 k. pl. +lapelis (4p. ; dainų tekstai). – Taip pat išleista garsajuostė (žr. Nr. 149)

VERONIKA POVILIONIENĖ IR KITI

31
Back to the Roots
. Traditional & Modern Lithuanian Music / [atlieka] V. Povilionienė, P. Vyšniauskas ; J. Landzbergis ; G. Paškevičius ; “Blezdinga” ; ŽAS. – Kaunas, 1998. - 1 k. pl.

Turinys ir atlikėjai: 1. Evening star / (advento), V. Povilionienė, ŽAS ; 2. Little wolf / (advento), V. Povilionienė, ŽAS ; 3. The sunset / (darbo), V. Povilionienė, P. Vyšniauskas ; 4. Go, little boat / (vaikų), P. Vyšniauskas, V. Povilionienė ; 5. Lullaby / P. Vyšniauskas, V. Povilionienė, M. Vyšniauskaitė, J. Landzbergis, “Blezdinga” ; 6. Lullaby / muz. G. Zujus, V. Povilionienė ; 7. Historical song / ž. Maironio, “Blezdinga”, V. Povilionienė, G. Paškevičius ; 8. Swallow is comming / (karinė) “Blezdinga”, V. Povilionienė ; 9. Nine years / (šeimos), V. Povilionienė, “Blezdinga” ; 10. Sunrise / (meilės), V. Povilionienė ; 11. The green rue / (rugiapjūtės), V. Povilionienė.

32
Literatūrinės dainos
/ [atlieka] Veronika Povilionienė, Gytis Paškevičius ir folkloro ansamblis “Blezdinga” ; [Veronika Povilionienė, vadovė]. – Kaunas : “Pūkas”, 1998. – 1 k. pl. – Taip pat išleista garsajuostė (žr. Nr. 152)

33
ŽAS su Veronika Povilioniene
/ [atlieka] ŽAS, Veronika Povilionienė ir grupė “Blezdinga”. – Vilnius: JAM Records, 1998. – 1 g. j. – Taip pat išleista garsajuostė (žr. Nr. 153)