Pagrindinė svetainė

Lietuvos nacionalinis kultūros centras

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

naujienos
XVI kvalifikacijos kėlimo kursai chorų vadovams "Vasaros akademija" 2018
Informuojame apie skirtas lėšas meno kolektyvų tautiniams ir baltų genčių kostiumams pagaminti.