Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Nuostatai

      PATVIRTINTA   Kultūros ministerijos  
1998 gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 747

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konkursinės premijosTrys premijos už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą
Nuostatai

 1. Kultūros ministerija steigia 3 premijas už tradicinės kultūros puoselėjimą ir skleidimą (toliau vadinama – Premijos).

2. Premijos mokamos iš Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Vienos premijos dydis – 28 MGL.

3. Premijas skiria kultūros ministras, Lietuvos kultūros ir meno tarybos teikimu, pritarus Kultūros ministerijos Etninės kultūros ekspertų komisijai.

4. Premijos skiriamos:
  4.1. Už būdingiausių mūsų krašto tautodailės, amatų tradicijų išsaugojimą ir perdavimą. Premija skiriama tautodailininkams, liaudies meistrams, amatininkams, mokytojams, būrelių vadovams;
    4.2. Už vertingų tradicinės kultūros lobių – papročių, dainų, šokių, instrumentinės muzikos, tautosakos ir kitų liaudies kūrybos bei dvasinio paveldo sričių išsaugojimą ir pateikimą rinkėjams, archyvams, visuomenei;
   4.3. Už etninės kultūros paveldo rinkimą – brandžius, išsamius etnografinius aprašus, folkloro rinkimus, materialaus paveldo kolekcijas, fotodokumentus, garso, vaizdo įrašus. Už etninės kultūros puoselėjimą ir skleidimą leidiniais, garso, vaizdo publikacijomis, renginiais TV, radijo programomis, švietėjiška veikla. Premija skiriama etninės kultūros kolektyvams (folkloro ansambliams, būreliams, studijoms, mėgėjų teatrams ypač klojimo teatrams). Nevalstybiniams muziejams, visuomeninėms organizacijoms, institucijoms, pavieniams rinkėjams.

5. Premijas gauti gali būti pristatomi Lietuvoje ir užsienyje gyvenantys pavieniai asmenys bei autorių kolektyvai.

6. Pretendentus premijoms siūlo kultūros įstaigos ir institucijos, visuomeninės organizacijos, pavieniai asmenys iki kiekvienų metų lapkričio 15 d.

7. Apie pretendentų dokumentų priėmimą Kultūros ministerija skelbia spaudoje.

8. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti šie dokumentai:
8.1. Pretendento gyvenimo ir veiklos aprašymas;
  8.2. Dvi rekomendacijos (Kultūros skyriaus, kultūros ir mokslo institucijų, visuomeninių organizacijų: etnografijos, folkloro rinkinių autoriai – archyvo, į kurį perdavė surinktą medžiagą, rekomendacija);
  8.3. Pretendento darbai, publikacijų sąrašai (Iliustraciniai darbai, darbų 10-15 nuotraukų, pridedama kasetės, leidiniai, lankstinukai).

9. Premijos skiriamos kasmet gruodžio mėn.

10. Kita premija tam pačiam asmeniui gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 5 metų.

11. Premijos skiriamos nepriklausomai nuo kitų gautų premijų.
 
12. Kartu su premija įteikiamas premijos laureato diplomas.