Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Pakruojo rajonas

Vasario 2 d. “Užeikit, sveteliai”. Pamūšio folkloro ansamblio vakaronė su turistais iš Švedijos, tradicinių kulinarinių patiekalų ir karšto alaus ragavimas, šokiai, dainos ir  žaidimai

 

Vasario 6 d. Rajono liaudies muzikantų šventė “Pupų dėdės armonika” Pakruojo kultūros centre. Tai 11-oji tradicinė regiono liaudies muzikantų šventė, kurioje renkamas ne tik muzikantų muzikantas, bet ir liaudiškiausias bei profesionaliausias  ansamblis, šmaikščiausias pasakotojas

 

Vasario 8 d. “Žiemos palydėti”. Užgavėnių linksmybės: persirengėlių vaikštynės, kaukių parodos, žaidimai, rateliai, burtai, vaišės, vakarojimas prie laužo Linkuvoje, Pakruojyje, miesteliuose ir kaimuose. Teatralizuotos Užgavėnės Ūdekų kultūros namuose, persirengėlių balius Stačiūnų kaimo parke

 

Vasaris-gegužė Kraštotyros ekspedicija “Etninės kultūros šaltiniai. Žmogus ir gyvenamoji aplinka” senuosiuose rajono kaimuose

 

Kovo 1-13 d. Rajono tautodailės darbų paroda Pakruojo kultūros centre

 

Kovo 4 d. Kaziuko turgelis Plaučiškiuose. Kazimierinių papročiai ir tradicijos, tautodailės dirbinių kermošius. Šeduvos folkloro ansamblio viešnagė

 

Kovo 10 d. “Siaurojo geležinkelio istorija senose fotografijose“. Paroda rajono savivaldybėje

 

Kovo 16 d. „Lietuviško žodžio nešėjai“. Renginių ciklas lietuviškos spaudos atgavimui paminėti. Knygnešių ainių susitikimas Linkuvos kultūros namuose, dokumentų parodos, popietės J.Paukštelio viešojoje bibliotekoje, filialuose

 

Kovo 19 d. Juozapinės Bardiškiuose, Juozuko mugė Balsiuose. Kaimų bendruomenių suėjimas,  Juozapų pasveikinimas, rankdarbių mugės, vaidinimai, vaišės

 

Kovo 25 d. Blovieščius. Gandrinių papročiai ir tradicijos Pamūšyje. Vaikų folkloro grupės programa, gandralizdžių lankymas, gandro dovanų ieškojimas, vaišės

 

Kovo 28 d. “Šventų Velykų sulaukus”. “Linkavos” folkloro ansamblio velykinė programa Linkuvos kultūros namuose, mažųjų žaidimai, margučių ridenimo varžybos, dailiausio margučio rinkimai bažnyčios šventoriuje. Renginiai rajono kultūros įstaigose: žaidimų popietės, piešinių, rankdarbių, margučių, pavasarinių puokščių parodos

 

Balandžio 4-9 d. Rajono folkloro ansamblių apžiūra „Ruošiamės Žiemgalai-2005”

 

Balandžio 23 d. “Linkavos” folkloro ansamblio vakaronė ”Nusilenkime žemei” Linkuvos kultūros namuose. Žemės pagerbimo pavasario darbų pradžios šventė

 

Balandžio 23 d. Jurgio turgus Stačiūnuose. Vaikų folkloro kolektyvo programa Kauksnujų, Degučių, Stačiūnų, Šukionių kaimo vaikams. Kermošius

 

Balandžio 30 d. Sėjėjų palydos į laukus Pamūšyje. Pamūšio folkloro ansamblio darbo tradicijos ir papročiai: žemdirbių pašlovinimas grūdais ir vandeniu, gero derliaus palinkėjimai 

 

Gegužė Gegužinės sueigos Balsių etnografinėje sodyboje, prie Triškonių kaimo kryžiaus

 

Gegužės 6 d. Kluono teatras  Kreivakiškio dvarelyje. Rajono mėgėjų teatrų šventė 

 

Gegužės 7 d. Rozalimo folkloro kolektyvo senovinių vestuvių sceninė inscenizacija Rozalimo  kultūros namuose (I-II d.)

 

Gegužės 15 d. “Jurgi, atrakink žemę”. Sekminių papročiai ir tradicijos Ūdekuose. Piemenėlių suneštinės vaišės, ožiukų vainikavimas

 

Gegužės 15 d. “Palaiminkim kelią”. „Linkavos” folkloro ansamblio programa  žuvusiųjų Linkuvos-Pakruojo kelyje atminimui skirto kryžiaus šventinimo iškilmėse

 

Birželio 4 d. Regiono folkloro šventė Žiemgala-2005 „Auski, močiute, drobeles, o ašai jauna - juosteles”. Rajono folkloro ansamblių, svečių iš Akmenės, Joniškio, Kelmės, Radviliškio, Pasvalio, Šiaulių rajonų, Šiaulių miesto, Latvijos Respublikos programa rajono miesteliuose ir kaimuose, Pakruojo dvaro sodyboje

 

Birželio 6-10 d. Senųjų amatų savaitė moksleiviams Balsių etnografinėje sodyboje. Įvairaus amžiaus vaikai mokysis lipdymo, pynimo, drožybos, juostų audimo vingrybių, klausysis paskaitėlių apie bendravimą, etiketą, dorą

 

Birželio 23 d. Švento Jono vakarėlis su „Linkavos” folkloro ansambliu, šienapjūtės dainomis, papročiais ir tradicijomis prie Joninių laužo Linkuvos kultūros namų kiemelyje. Joninės Balsių beržinėlyje, miesteliuose ir kaimuose

 

Marijona Vaitiekūnienė , (8 ~ 421) 69094