Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Palangos miestas

Vasario 8 d. “Vežam Morę!” Užgavėnių persirengėlių vaikštynės ir linksmybės Savivaldybės aikštėje

 

Kovo 5 d. Respublikinio konkurso “Tramtatulis” dainininkų ir muzikantų Palangos turas “Anapilio” salėje

 

Balandžio 2 d. “Mūsa muzikontų katinā nepapjuovė”. Palangos krašto tradicinių muzikantų popietė, skirta atvelykiui ir tradicinių muzikantų Prano Domeikos ir Kazio Jakubausko 80-mečiui, “Anapilio” salėje

 

Balandžio 23 d. Tradicinės Jurginės Palangoje. Kviečiami dalyvauti visi norintys folkloro ansambliai. Paraiškas siųsti Palangos kultūros centrui, Birutės al. 34 a arba el. paštu pmeguva@takas.lt

 

Balandžio 30 d. Konferencija “Palangos krašto žmonės ir gyvenamoji aplinka”. Kraštotyrinio konkurso darbų pristatymas ir nugalėtojų paskelbimas bei apdovanojimas Viešojoje bibliotekoje

 

Gegužė Taudodailininkės Emilijos Černeckienės tekstilės paroda, skirta autorės 90-mečiui

 

Zita Baniulaitytė, (8 ~ 460) 49445, 8 ~ 685 53238