Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Pas tėvučius augau 2013

Pas tėvučius augau

Radviliškio rajono savivaldybės Baisogalos seniūnijos Baisogalos kultūros namų folkloro ansamblis „Dainoriai"
Radviliškio rajono Baisogalos apylinkių dainos, instrumentinė muzika, pasakojimai
(Serija Dainos iš visos Lietuvos)

Lithuanian traditional folk songs, instrumentai music and stories of Radviliškis district peformed by folklore ensemble DAINORIAI of Baisogala Culture Centre of Radviliškis district

Įrašai LLKC mediatekoje.
Trukmė: 00:41:24
Dydis: 52,27 MB

Turinys

1.  Gražus mana darželis (jaunimo)        2:10

2.  Tai gražiai žydi šili putinėlis (šeimos)                      2:12

3. Pas tėvučius augau (vestuvių) 1:50

4.  Aš pas savą motinėlą (šeimos) 2:27

5.  Polka (armonika)                    120

6.  Valsas (armonika)                  1:27

7. Ant rūtų darželia (vestuvių)    1:28

8. Oi kai gražiai motinėla mani užaugina (šeimos) 2:16

9. Jaunas jaunikaitis (jaunimo)   2:05

10.  Viens į vieną kertę (šokis, kapela)    0:52

11.  Šiaučius kriaučius (šokis, kapela)      0:59

12.  Par lygius laukelius (romansas) 2:39

13.  Žalioj girelėj lygioj lankelėj (jaunimo)                   1:39

14 Pasiėmęs aš dalgelę (šienapjūtes)     2:59

15. Kiršino polka (kapela)           1:29

16. Gegutė (valsas, kapela)         2:42

17. Apie Baisogalą (padavimas) 1:50

18. O kai aš augau (vestuvių)      1:18

19. Ko nuliūdai, brolali (vestuvių) 2:31

20.  Polka (birbynė)                     1:07

21.  Valsas (kapela)                     1:08

22 Jau saulute laidžias (apie gamtą) 2:48


Baisogalos kultūros namų folkloro ansamblį 1981 m. įkūrė ir iki 2002 m. jam vadovavo Stanislovas Černiauskas, jį pakeitė Stasė Anglickienė, o 2013 m. naujo vadovo pareigas užėmė kolektyvo narys Paulius Kablys.

Per trisdešimt kūrybinės veiklos metų „Dainoriai“ surengė daugiau nei tūkstantį koncertų, ekspedicijų, teminių programų: ,,Naktigonė", „Baisogaliečių krikštynos", „Parnešam vainikų rugelių“, „Vienybės giesmė" ir kt. Ansamblis dalyvavo televizijos laidose „Subatos vakarėly", „Užeikit, sveteliai", Lietuvos dainų šventėse, Pakruojo miesto dainų ir meno šventėje „Sambariai Žiemgalių dvare", „Žiemgala", tarptautiniuose folkloro festivaliuose: „Baltica", „Skamba, skamba kankliai", „Atataria lamzdžiai", „Saulės žiedas" ir kt. Kolektyvas atstovavo Lietuvai įvairiuose renginiuose Sankt Peterburge, Maskvoje ir Prancūzijoje. Nuo 2002 m. ansamblis Baisogaloje organizuoja folkloro sambūrį „Nemirštanti tautos gaida". „Dainorių“ atliekami kūriniai įrašyti plokštelėse „Ant marių krantelio"ir„Gaidžiose kėlio“. Daug kolektyvo įrašų saugoma Lietuvos radijo ir televizijos archyve.

Ansamblio repertuaro išskirtinumas ir didžiulė vertybė - pačių ansambliečių iš šeimų atsinešta Baisogalos apylinkių liaudies kūryba. „Dainoriai" taip pat puoselėja aukštaičių dainavimo, šokio ir muzikavimo tradicijas, organizuoja įvairaus pobūdžio etninės kultūros renginius, užrašinėja savo krašto folklorą. 2010 m. už tradicijų išsaugojimą, tęstinumą ir aktyvią sklaidą pelnė vieną didžiausių apdovanojimų ir tapo „Aukso paukštės" laureatais-geriausiu kaimo folkloro ansambliu.

Kompaktinėje plokštelėje skamba Baisogalos apylinkių įvairių žanrų - jaunimo, vestuvių, šeimos, darbo, apie gamtą - dainos, tradicinė instrumentinė muzika, padavimas apie Baisogalą Ir keli įrašai iš 1990 m. Išleistos plokštelės „Gaidžiosi kėlio": du tradicinės instrumentinės muzikos kūriniai (20,21) ir dvi šviesios atminties Prano Šveisčio savitai vedamos vyrų dainos (18,19).


The folklore ensemble "Dainoriai" of Baisogala Culture Centre of Radviliškis district was formed in 1981 and lead by Stanislovas Černiauskas. From 2002 until 2013 Stase Anglickiene was the head of the ensemble, and the current leader is Paulius Kablys.

"Dainoriai" is an active ensemble: it always participates in international and local song and folklore festivals, public events; the members also organize various concerts, expeditions and educational programs dedicated to the folk culture.

The ensemble earned the title of the best rural folklore ensemble in Lithuania in 2010 and won a prestigious Lithuanian award "Aukso paukštė” (eng. "Gold Bird") for the promotion and preservation of traditional culture.

The ensemble tries to preserve traditional Lithuanian song and dance customs of Baisogala, Radviliškis district. This CD belongs to a series of audio presentations "Songs from all Lithuania". Here you will find various genres of homophonic songs typical to Aukštaitija region: youth songs (1,9,13), wedding songs (3,7,18,19), family songs (2,4,8), songs about nature (22), labor songs (14), romance (12), as well as pieces of traditional instrumentali music (5,6,10,11,20,21) and a narrative (17).


Įrašuose dalyvavo ir dainas vedė:
Jadvyga Kablienė (1,2,22), Aldona Vaičiurgienė (4, 7,8,9,13), Arūnas Puzara (3), Paulius Kablys (14), Aldona Stanienė (12), Stefa Bačkienė, Kristina Staškūnienė, Algimantas Staškūnas, Marytė Puzarienė, Vitalija Gailiūnienė, Marytė Grigaliūnienė, Violeta Jomantienė, Zita Šimkevičienė, Laima Matutienė, Romas Matutis, Rimantas Vaičiurgis, Pranas Meilus, Danguolė Urbaitienė, Arūnas Puzaras, Irena Levickienė, Artūras Radžiūnas, Edvardas Bielokopitovas, Onutė Povilaitienė, Virginijus Povilaitis, Stasė Anglickienė; armonika grojo Raimondas Leikus (5, 6), pasakojo Robertas Petraitis (17). Tradicinė kapela (15,16): Aistė Digimaitė-Leleikienė (smuikas), Raimondas Leikus (armonika), Stasė Anglickienė (armonika), Virginijus Povilaitis (basedlė), Robertas Petraitis (būgnas).

Rėmėjai LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJA,  RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖ
Leidėjas  RADVILIŠKIO MIESTO KULTŪROS CENTRAS
Projekto globėja LR Seimo narė Zita Žvikienė
Projekto partneris  Lietuvos liaudies kultūros centras

Sudarytoja Jūratė Šemetaitė
Garso operatorius Paulius Jasiūnas
Garso režisierius Rimas Motiejūnas
Dailininkė Jolita Plukienė
Konsultantė Lina Vilienė
Parengta 2013 m. Lietuvos liaudies kultūros centro įrašų studijoje
Projekto vadovė Violeta Jasiūnienė

© Jūrate Šemetaitė
© Radviliškio rajono savivaldybės Baisogalos seniūnijos Baisogalos kultūros namų folkloro ansamblis „Dainoriai"
© Radviliško miesto kultūros centras
© Lietuvos liaudies kultūros centras