Pagrindinė svetainė

Barboros Radvilaitės g. 8, 01124 Vilnius
Tel.: +370 5 261 1190, 261 2540
Faks. +370 5 261 2607
El. p. lnkc@lnkc.lt

Veiklos kryptys
Skatina regionų teatro tradicijų, mėgėjų (vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų) kūrybos, kaip saviraiškos ir meninės saviugdos, nacionalinės dramaturgijos puoselėjimą.
Domisi įvairia užsienio teatrų veikla, inicijuoja projektus, kurie teatro kalba keltų gamtosaugos, socialines, etnines problemas.
Daro įtaką kultūros vyksmui, rengiant respublikinius ir tarptautinius festivalius, apžiūras, konkursus, seminarus, kūrybines laboratorijas, konferencijas.
Tiria mėgėjų teatrų veiklą, jos raidą, analizuoja patirtį bei problemas, apibendrina naujoves.
Teikia metodinę ir praktinę paramą mėgėjų teatrų režisieriams, kultūros bei švietimo įstaigų teatro specialistams, rūpinasi repertuaro įsigijimu ir sklaida.
Siekia šalies teatrinės kultūros integracijos į pasaulio kultūrą, skatina kultūrinius mainus.